Ανακοίνωση Συλλόγου 14-5-2021 – Ανακοίνωση συνδυασμού “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΝΟΗ” και απάντηση εταιρείας CLEVERMEDIA A.E. για την αδυναμία ανάρτησης της κοινής παρουσίασης υποψηφίων

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση του συνδυασμού “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΝΟΗ” και απάντηση της εταιρείας CLEVERMEDIA A.E. σχετικά με την αδυναμία ανάρτησης της κοινής παρουσίασης υποψηφίων Προέδρων και εκλογικών συνδυασμών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 602/14-5-2021 ανακοίνωσής μας με θέμα «Ανάρτηση της κοινής παρουσίασης υποψηφίων Προέδρων και εκλογικών συνδυασμών», σας κοινοποιούμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email) – ανακοίνωση του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΝΟΗ» σχετικό με το περιεχόμενο της ως άνω ανακοίνωσης, καθώς και την απάντηση της εταιρείας CLEVERMEDIA A.E., που έχει την αποκλειστική επιμέλεια διαχείρισης των οπτικο-ακουστικών μέσων (ιστοσελίδα, αναρτήσεις, τηλεδιασκέψεις κ.λπ.)  του Συλλόγου μας, για να λάβετε γνώση των πραγματικών περιστατικών. Συγκοινοποιείται και η προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. πρωτ. 602/14-5-2021 ανακοίνωση.

Με τιμή

   Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης