Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 29-7-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Λειτουργία Συλλόγου κατά τον μήνα Αύγουστο-Καταβολή δικαιωμάτων και οφειλών στην ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου.
2-) Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών-Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και την Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α..
3-) Επικαιροποίηση μνημονίου για τις υποχρεώσεις Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών για τους συμβολαιογράφους.
4-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για θέματα Κτηματολογίου.
5-) Αναβάθμιση των servers του Συλλόγου.
6-) Υπηρεσιακά σημειώματα.
7-) Αιτήσεις.
😎 Βοηθήματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης