Ανακοίνωση Συλλόγου 18-5-2021 – Διαβίβαση επιστολης εκλογ. συνδυασμού ΣΕΒΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβιβάζουμε την επιστολή του εκλογικού συνδυασμού «ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ» σχετικά με τους στόχους του, όπως αυτή κατατέθηκε στο πρωτόκολλο, με το αίτημα να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Συλλόγου.

Με τιμή

     Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης