Ανακοίνωση Συλλόγου 21-5-2021 – Διαβίβαση ανακοίνωσης εκλογ. συνδυασμού ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την ανακοίνωση του εκλογικού συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» με υποψήφιο πρόεδρο τον Γεώργιο Ρούσκα, σχετικά με τις ενέργειές του αναφορικά με τη νομοθεσία περί αυθαίρετης δόμησης. Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με την από 12-5-2021 απόφαση Δ.Σ. περί γνωστοποίησης των εκλογικών προγραμμάτων των συνδυασμών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Συλλόγου.

Με τιμή

     Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης