Ανακοίνωση Συλλόγου 24-5-2021 – Διαβίβαση επιστολής εκλογ. συνδυασμού ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Θ. Χαλκίδης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβιβάζουμε την επιστολή του εκλογικού συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» με υποψήφιο Πρόεδρο τον Γεώργιο Ρούσκα, σχετικά με τις ενέργειες του υποψηφίου συμβούλου Θεοδώρου Χαλκίδη, αναφορικά με το Κτηματολόγιο, το Γ.Ε.ΜΗ., το ΤΑΠ, τις ψηφιακές υπογραφές, καθώς και εν γένει τη διαρκή ηλεκτρονική παρουσία στο πλευρό των συναδέλφων και την επιμόρφωσή τους επί σημαντικών ζητημάτων. Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με την από 12-5-2021 απόφαση Δ.Σ. περί γνωστοποίησης των εκλογικών προγραμμάτων των συνδυασμών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Συλλόγου.

Με τιμή

    Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης