Ανακοίνωση Συλλόγου – Διαβίβαση επιστολής εκλογικού συνδυασμού “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβιβάζουμε την επιστολή του εκλογικού συνδυασμού «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σχετικά με τους στόχους του, όπως αυτή κατατέθηκε στο πρωτόκολλο, με το αίτημα να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Συλλόγου.

Με τιμή

        Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης