Ανακοίνωση Συντονιστικής 25-5-2021 – Ανάρτηση του video διαδικτυακής παρουσίασης της εφαρμογής «ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.» της Α.Α.Δ.Ε.

Θέμα: «Ανάρτηση του video διαδικτυακής παρουσίασης της εφαρμογής «ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.» της Α.Α.Δ.Ε.»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 22-4-2021 διαδικτυακής παρουσίασης από εκπροσώπους της Α.Α.Δ.Ε. της εφαρμογής της «ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.» και μετά από σχετική άδεια της Αρχής, αναρτήθηκε σήμερα, προς ενημέρωσή σας, στον ιστότοπο του ΣΣΕΑΠΑΔ το σχετικό video. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://enotariat.gr/?p=9752 (ενότητα «Επιμόρφωση – Σεμινάρια), με χρήση των κωδικών σας πρόσβασης στον ιστότοπο.

Με τιμή

Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας