Ανακοίνωση Συλλόγου 26-5-2021 – Διαβίβαση επιστολής εκλογ. συνδυασμού ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Γ. Ρούσκας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβιβάζουμε την επιστολή του εκλογικού συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» με υποψήφιο Πρόεδρο τον Γεώργιο Ρούσκα, σχετικά με τις ενέργειες του, αναφορικά με τους Δασικούς Χάρτες, τους Πλειστηριασμούς, την Ευρωπαϊκή Παρουσία της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων. Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με την από 12-5-2021 απόφαση Δ.Σ. περί γνωστοποίησης των εκλογικών προγραμμάτων των συνδυασμών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Συλλόγου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας