Ανακοίνωση Συλλόγου 27-5-2021 – Διαβίβαση επιστολών υποψηφίων Προέδρων Γ. Ρούσκα σχετικά με τη διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση επιστολών υποψηφίων Προέδρων σχετικά με τη διεξαγωγή δημοσίας συζήτησης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας, επιστολές για τη δημόσια συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων Προέδρων. Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με την από 12-5-2021 απόφαση Δ.Σ. περί γνωστοποίησης των εκλογικών προγραμμάτων των συνδυασμών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Συλλόγου.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης