Ανακοίνωση Συλλόγου1-6-2021 – Μετάθεση για 29-6-2021 η υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ μέσω MyProperty

ΘΕΜΑ: Για 29 Ιουνίου 2021 μετατέθηκε η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myProperty, της ΑΑΔΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας, το από 1η Ιουνίου 2021 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το οποίο μετατέθηκε για τις 29 Ιουνίου 2021 η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myProperty, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με το ίδιο Δελτίο Τύπου, η ΑΑΔΕ προχώρησε στη μετάθεση της σχετικής προθεσμίας –που έληγε σήμερα– μετά από αιτήματα των συμβολαιογράφων και με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης