Εγκύκλιος Συντονιστικής 59/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ1164/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1164/13-6-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12), Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13), Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, Τμήματα Α΄, Δ΄), με θέμα: «Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.».

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης