Ανακοίνωση Συλλόγου 09-06-2021 – Κοινοποίηση επιστολής μη αποδοχής εκλογής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίησης επιστολής περί μη αποδοχής εκλογής»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, σύμφωνα με σχετική τους επιθυμία, την κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 ΠΔ 36/1999 επιστολή με Α.Π. Πρωτ. 744/07.06.2021 των συναδέλφων κας Λαμπρινής Κορομπέλη και κας Κατερίνας Τζιόβα ότι δεν αποδέχονται την εκλογή τους,.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας