Ανακοίνωση Συλλόγου 09-06-2021 – Ένσταση για την εκλογή θέσης συμβούλου

ΘΕΜΑ: «Ένσταση για την εκλογή θέσης συμβούλου»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσής σας από την Εφορευτική Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 30ης και 31ης Μαΐου  2021, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υποβλήθηκε ένσταση από τον κ. Αθανάσιο Δράγιο, υποψήφιο σύμβουλό με το συνδυασμό «Ενωτική Παρέμβαση Συμβολαιογράφων», για μη ορθή εφαρμογή των παρ.4 και 5 του άρ.8 του ΠΔ 36/1999.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας