Ανακοίνωση για φόρο υπεραξίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε  η  ΠΟΛ 1168/2014 του Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, Τμήμα Α) με ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1119/2014 ΑΥΟ ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν   για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013», έχει δε αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης 84658.

Μετά τη δημοσίευση αυτή,  θα σας αποσταλεί το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. Τέλος  όπως μας ενημέρωσαν εντεταλμένοι  υπάλληλοι του Υπουργείου, θα επακολουθήσει η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης