Ανακοίνωση Συλλόγου – Σύνθεση νεοεκλεγέντος ΔΣ ΣΣΕΑΠΑΔ

ΘΕΜΑ: «Σύνθεση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΣΕΑΠΑΔ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 30ης και 31ης Μαΐου 2021, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις 14 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 36/4-3-1999 (ΦΕΚ 42/199 τευχ. Α’) και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρο:                               Γεώργιο Ρούσκα

Αντιπρόεδρο:                       Ελένη Κοντογεώργου

Γενικό Γραμματέα:             Θεόδωρο Χαλκίδη

Ταμία:                                   Ευτυχία Καραστάθη

Τακτικούς Συμβούλους:    Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου

Χρήστο Δανιά

Παναγιώτη-Οράτιο Κουτά

Σταμάτιο Λίνα

Χριστίνα Μάνδρου

Νικόλαο Παπαθέου

Μηνά Σεφεριάδη

Ελένη Τσερτσιγιάννη

Εκκρεμεί η κάλυψη μίας θέσης συμβούλου, κατόπιν της από 9.6.2021 ένστασης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, του υποψηφίου συμβούλου κ.Αθανασίου Δράγιου.

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης