Ανακοίνωση Συλλόγου 16-6-2021- Υ.Α. 2822/2021 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής υποχρεώσεων άρθρ. 6 παρ. 3 Ν. 4557/2018

ΘΕΜΑ: Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2822 οικ./4-6-2021 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)» (ΑΔΑ: Ρ12ΧΩ-Δ28), με την οποία παρέχονται οδηγίες και καθορίζονται τα έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εξακρίβωσης και επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητας του εντολέως και της εξακρίβωσης του πραγματικού δικαιούχου από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.


Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης