Ανακοίνωση Συλλόγου 17-6-2021 – Λειτουργία αρχείου τ. Υποθηκοφυλακείου Νίκαιας

ΘΕΜΑ: «Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2123235/15-6-2021 απόφαση Προέδρου  του Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” για τη λειτουργία του αρχείου του τ. Υποθηκοφυλακείου Νίκαιας»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2123235/15-6-2021 Απόφαση προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με θέμα τη λειτουργία του αρχείου του καταργηθέντος Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Νίκαιας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ορίζονται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για λειτουργία του μέχρι τη μετεγκατάστασή του στην έδρα του κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς & Νήσων, με έναρξη ισχύος από 23-6-2021.

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης