Ανακοίνωση Συντονιστικής 18-6-2021 – Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων διαθηκών

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων διαθηκών»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4357/14-6-2021 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, από 1/7/2021 οι τρίμηνες καταστάσεις διαθηκών θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kat.zonton.diatheton@protodikeioathinon.gov.gr, σε δύο αρχεία: ένα σε μορφή .xls και ένα σε μορφή .pdf (υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά). Συνημμένα, σας αποστέλλονται:

α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4357/14-6-2021 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών,

β) κενή κατάσταση διαθηκών σε μορφή .xls

γ) παράδειγμα συμπληρωμένης κατάστασης διαθηκών σε μορφή .xls

δ) παράδειγμα κενής κατάστασης διαθηκών σε μορφή .pdf και

ε) παράδειγμα συμπληρωμένης κατάστασης διαθηκών σε μορφή .pdf.

Τυχόν ερωτήσεις και απορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Τμήματος Διαθηκών 213-2155824 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diathikes@protodikeio-athinon.gov.gr, υπόψη Προϊσταμένης κ. Οικονομίδου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας