Ανακοίνωση-Συλλόγου24-6-2021-Αναφορά σχολίων-προβλημάτων σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ

ΘΕΜΑ: Υποβολή σχολίων/Αναφορά προβλημάτων σχετικά με την «Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων ΦΜΑ».

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ηλεκτρονικής υποβολής ΦΜΑ και προκειμένου να καταδείξουμε τυχόν προβλήματα στη χρήση της, παρακαλούμε να αναφέρετε στην Ομάδα Εργασίας του Συλλόγου για την ηλεκτρονική υποβολή ΦΜΑ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση notaries@notariat.gr (υπόψη ΟΕ για ΦΜΑ) προβλήματα και ζητήματα αποκλειστικά χρηστικής / τεχνικής φύσεως που τυχόν αντιμετωπίζετε κατά την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης