Ανακοίνωση Συντονιστικής 25-6-2021 – Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων διαθηκών

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων διαθηκών»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 18-6-2021 σχετικής Ανακοίνωσης, σας κοινοποιούμε σχετικό από 25-6-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με το οποίο ενημερώνει για διόρθωση της στήλης καταχώρισης ΑΦΜ ΔΙΑΘΕΤΗ στο έγγραφο Excel «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ». Για το λόγο αυτό, επαναλαμβάνουμε την αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων, στα οποία πλέον περιλαμβάνεται και το προαναφερθέν διορθωμένο. Συνημμένα, σας αποστέλλονται:

α) το από 25-6-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρωτοδικείου Αθηνών,

β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4357/14-6-2021 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών,

γ) κενή κατάσταση διαθηκών σε μορφή .xls

δ) παράδειγμα συμπληρωμένης κατάστασης διαθηκών σε μορφή .xls [ΟΡΘΟ]

ε) παράδειγμα κενής κατάστασης διαθηκών σε μορφή .pdf και

στ) παράδειγμα συμπληρωμένης κατάστασης διαθηκών σε μορφή .pdf.

Τυχόν ερωτήσεις και απορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Τμήματος Διαθηκών 213-2155824 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diathikes@protodikeio-athinon.gov.gr, υπόψη Προϊσταμένης κ. Οικονομίδου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας