Έναρξη ισχύος διατυπώσεων του άρθρου 5 του Ν.2308/1995 με θέμα ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ Π.Ε ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΥΤΙΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.