Ανακοίνωση Συντονιστικής 29-6-2021 – Θέματα συζήτησης στη συνεδρίαση 28-6-2021 ΣΕΣΣΕ

ΘΕΜΑ: Θέματα συζήτησης ΣΕΣΣΕ στη συνεδρίαση της 28-6-2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στην έκτακτη Συνεδρίαση της ΣΕΣΣΕ στις 28-6-2021 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων

Σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων αναμένεται η εκ νέου παράταση εφαρμογής της μέχρι 30-9-2021. Αποφασίστηκε το μέλος της ΣΕΣΣΕ και πρόεδρος του Συλλόγου της Θράκης, κ. Χ. Τερζίδης να παρακολουθήσει τη διαδικασία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου και να υποβάλει παρατηρήσεις γι’ αυτή μέχρι το τέλος του έτους.

  1. Λειτουργία myproperty και e-φακέλου

α) Ο πρόεδρος της ΣΕΣΣΕ, κ. Γ. Ρούσκας ενημέρωσε, ότι με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων (Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης), ξεκινά η υποχρεωτική χρήση του συστήματος myproperty για την υποβολή δηλώσεων ΦΜΑ, και ότι εκδόθηκε αυθημερόν η σχετική απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Ε.2129/28-6-2021) για τον ακριβή προσδιορισμό των δηλώσεων ΦΜΑ που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Εκκρεμεί το συμβολαιογραφικό αίτημα να συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική υποβολή και οι δηλώσεις χρησικτησίας, καθώς και οι δηλώσεις μεταβίβασης χιλιοστών (πλασματικές δηλώσεις).

Ήδη ο ΣΣΕΑΠΑΔ έχει συστήσει ομάδα εργασίας για την καταγραφή των προβλημάτων και δυσκολιών χρήσης της εφαρμογής, οι οποίες μάλιστα έχουν ήδη αποσταλεί αρμοδίως. Την Τετάρτη 30-6-2021, θα διοργανωθεί σεμινάριο επίδειξης της εφαρμογής myproperty από την Α.Α.Δ.Ε. (θα ακολουθήσει ανακοίνωση).

β) Για την ηλεκτρονική εφαρμογή του e-φακέλου, ο Γενικός Γραμματέας ΣΣΕΑΠΑΔ και ΣΕΣΣΕ, κ. Θ. Χαλκίδης, ενημέρωσε, ότι ξεκινά άμεσα από ομάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί από συμβολαιογράφους απ’ όλη την Ελλάδα, η πιλοτική εφαρμογή του e-φακέλου, όπου θα διαπιστωθούν οι διαδράσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και η ευκολία ή μη χρήσης της εφαρμογής, καθώς και η συλλογή παρατηρήσεων και υποδείξεων για άμεση βελτίωση αυτής. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για το κατά πόσο θα είναι εφικτή και σε ποιο βαθμό η διαδραστικότητα με τις εφαρμογές της Α.Α.Δ.Ε..

  1. Δασικοί χάρτες

Εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ, αποτελεί κοινή διαπίστωση της ΣΕΣΣΕ, ότι, μετά και την ατυχέστατη επιστολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι δικαιοπραξίες, ακόμα και αποδοχής κληρονομίας, καθίστανται σχεδόν αδύνατες στις περιοχές που έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες. Η έστω και υποψία δασικού χαρακτήρα ακινήτου συνεπάγεται, ότι αυτό βγαίνει εκτός συναλλαγής, μέχρι τουλάχιστον τη συζήτηση των ενστάσεων. Περαιτέρω, επιβεβαιώθηκε η πλήρης συμφωνία όλων για το έγγραφο της ΣΕΣΣΕ, το οποίο απεστάλη στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ενέργειας, και αποφασίστηκε η δικαστική διερεύνηση της άρνησης των Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων να προβούν σε εγγραφή ή μεταγραφή συμβολαίων αποδοχής κληρονομίας.

  1. Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών εξέτασης και κτηματογράφησης

Με απόφαση της διοίκησης του Κτηματολογίου, δημιουργούνται νέα δεδομένα, που αφορούν στη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών εξέτασης και κτηματογράφησης. Σ’ αυτές τις επιτροπές δύνανται πλέον να συμμετέχουν συμβολαιογράφοι απ’ όλη την Επικράτεια, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, ενώ οι συνεδριάσεις τους θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για τα μέλη της Επιτροπής προβλέπεται αποζημίωση 54€ ανά συνεδρίαση και ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών κάθε συμβολαιογράφου από όλη την επικράτεια στην επιτροπή ανέρχεται σε 100 ετησίως.

Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής Συμβολαιογραφίας για εκπροσώπησή της σ’ αυτές τις Επιτροπές, η σύσταση των οποίων μέχρι σήμερα εξαρτώνταν αποκλειστικά από τις αποφάσεις της διοίκησης, ενώ πλέον μέλη της είναι και συμβολαιογράφοι για την εξέταση υποθέσεων κτηματογράφησης.

  1. Ψηφιακά πιστοποιητικά

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη για δωρεάν παροχή ψηφιακού πιστοποιητικού στους συμβολαιογράφους όλης της χώρας. Άργησε, αλλά έγινε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας