Ανακοίνωση για δήλωση φόρου υπεραξίας

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία μας με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. λόγω προβλημάτων που είχαν εμφανισθεί στο σύστημα για την υποδοχή δηλώσεων (Ε1, Ε9 κ.λπ.) θα δέχεται από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 20-6-2014 δηλώσεις φόρου υπεραξίας, μηδενικές ή αρνητικές, υπαγόμενες στις περιπτώσεις του άρθρου 72 περ.26 και του άρθρου 41 παρ.4 του Ν.4172/2013, για μεταβιβαστικά συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από τις 10 Ιουνίου 2014 και εφεξής.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1121/25-4-2014, η δήλωση φόρου υπεραξίας πρέπει να καταχωρείται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο την ίδια ημέρα υπογραφής του συμβολαίου ή το αργότερο την επομένη ημέρα.

Επισημαίνουμε δε, ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή και αργίες.

Τέλος παρακαλούμε να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή επακριβώς τα απαιτούμενα στοιχεία και να αποφεύγεται η αναγραφή ανακριβούς ή αναληθούς στοιχείου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης