Ανακοίνωση Συντονιστικής-Συμβολαιογραφικές πράξεις από απόσταση-Δ.Ε.Σ. (UINL)

ΘΕΜΑ: Ο δεκάλογος των συμβολαιογραφικών πράξεων από απόσταση, όπως εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ένωση Συμβολαιογραφίας (U.I.N.L.)στις 26.2.2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 26 Φεβρουαρίου 2021, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Συμβολαιογραφίας (U.I.N.L.) ο δεκάλογος των συμβολαιογραφικών πράξεων από απόσταση, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας