Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία μας με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. λόγω προβλημάτων που είχαν εμφανισθεί στο σύστημα για την υποδοχή δηλώσεων (Ε1, Ε9 κ.λπ.) θα δέχεται από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 20-6-2014 δηλώσεις φόρου υπεραξίας, μηδενικές ή αρνητικές, υπαγόμενες στις περιπτώσεις του άρθρου 72 περ.26 και του άρθρου 41 παρ.4 του Ν.4172/2013, για μεταβιβαστικά συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από τις 10 Ιουνίου 2014 και εφεξής. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1121/25-4-2014, η δήλωση φόρου υπεραξίας πρέπει να καταχωρείται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο την ίδια ημέρα υπογραφής του συμβολαίου ή το αργότερο την επομένη ημέρα. Επισημαίνουμε δε, ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή και αργίες. Τέλος παρακαλούμε να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή επακριβώς τα απαιτούμενα στοιχεία και να αποφεύγεται η αναγραφή ανακριβούς ή αναληθούς στοιχείου. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Βλαχάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 136Α΄/11-06-2014) με θέμα «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» αναμένεται δε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον ορισμό ενός από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως αναπληρωτού για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι το διορισμό του διαδόχου του.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης