Εγκύκλιος Συλλόγου 9/2015 – Ν.4330/2015

ΘΕΜΑ: Ν. 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015) με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»

Σε συνέχεια της χθεσινής υπ’ αριθμ. πρωτ. 702/16-6-2015 ανακοίνωσης του Συλλόγου, σας ενημερώνουμε ότι το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε ως Νόμος με αριθμό 4330 της 16-6-2015 στο φύλλο υπ’ αριθμ. 59/16-6-2015 (τεύχος Α’) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με άμεση έναρξη ισχύος, το οποίο (ΦΕΚ) σας αποστέλλεται συνημμένα. Εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, που αφορά στον ΕΝ.ΦΙ.Α..

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας
Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2015 – Ενημέρωση ΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Το από 3-6-2015 έγγραφο του ΕΤΑΑ – Δ/νση Τομέων Συμβολαιογράφων (πρώην ΤΑΣ)

Σας γνωστοποιούμε συνημμένο το από 3-6-2015 έγγραφο του ΕΤΑΑ (Δ/νση Τομέων Συμβολαιογράφων), με το οποίο παρέχονται:

α) πλήρης ενημέρωση για το ισχύον σήμερα καθεστώς του ασφαλιστικού μας τομέα, όσον αφορά τον κλάδο υγείας
και

β) διευκρινίσεις ως προς τις ασφαλιστικές μας εισφορές (ρυθμίσεις, ποσά, κ.λπ.) και τις θεωρήσεις βιβλιαρίων υγείας.

Με τιμή
O Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας Ευτυχία Καραστάθη

Εγκλύκλιος Συλλόγου 7/2015 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1114 & 1115

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1114/2015 και ΠΟΛ. 1115/2015

Σας κοινοποιούμε συνημμένες δύο εγκυκλίους ΠΟΛ. του Υπουργείου Οικονο-μικών: α) την υπ’ αριθμ. 1114/5-6-2015 (με τίτλο «Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013») (ΦΕΚ 1093 Β), η οποία αφορά την αποφυγή ακυρότητας του συμβολαίου σε περίπτωση παρόδου της αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρ. 54Α του Ν. 4174/2013, καθώς και την έκδοση χειρόγραφου πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης ηλε-κτρονικού πιστοποιητικού από το πληροφοριακό σύστημα και β) την υπ’ αριθμ. 1115/5-6-2015 (με τίτλο «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του Ν. 4328/2015»), που αφορά την αναδρομική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον ΕΟΤ, την παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ε9 μέχρι 30-6-2015 για μεταβολές ακινήτων ή δικαιωμάτων επί ακινήτων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2014, και τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Ε9 έτους 2015. Ιδιαίτερα σας επισημαίνουμε στην ΠΟΛ. 1115 τις διευκρινήσεις που δίνονται σχετικά με την υποβολή δήλωσης Ε9 για μεταβολές ακινήτων ή δικαιωμάτων επί ακινήτων, τα οποία προέρχονται από κληρονομιά.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι επίκεινται νομοθετικές αλλαγές σχετικές με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Η Γενική Γραμματέας

Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 6/2015 – Θερινό ωράριο 2015

Θ Ε Μ Α: Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της από 20.05.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 1 εδ. ζ’ του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας, και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1 Ιουνίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 καθημερινά από 08.00 μέχρι 16.00 και β) από 1 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Μαΐου 2016 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08.00 μέχρι 14.00 και το απόγευμα, από 17.00 μέχρι 20.30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08.00 έως 15.00.

Επισημαίνεται ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με αντίστροφη απόλυτη αλφαβητική σειρά) και η συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργίας των γραφείων τους, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν από 1 Ιουνίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17.00 μέχρι 20.30.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Πέμπτη 04.06.2015 από ΨΩΜΑΔΗ-ΒΙΔΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ έως ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
Δευτέρα 08.06.2015 από ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ έως ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πέμπτη 11.06.2015 από ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έως ΤΡΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ
Δευτέρα 15.06.2015 από ΤΡΙΧΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΣΥΚΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
Πέμπτη 18.06.2015 από ΣΥΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ έως ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΧΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
Δευτέρα 22.06.2015 από ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ έως ΣΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πέμπτη 25.06.2015 από ΣΚΛΙΑ-ΜΕΡΤΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ έως ΣΑΚΚΑ-ΖΙΩΓΑ ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα 29.06.2015 από ΣΑΚΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ έως ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πέμπτη 02.07.2015 από ΠΡΕΒΕΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έως ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δευτέρα 06.07.2015 από ΠΑΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ έως ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Πέμπτη 09.07.2015 από ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έως ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δευτέρα 13.07.2015 από ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως ΝΤΟΥΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Πέμπτη 16.07.2015 από ΝΤΟΛΚΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ έως ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Δευτέρα 20.07.2015 από ΜΠΟΥΡΝΟΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έως ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ-ΦΟΥΡΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ
Πέμπτη 23.07.2015 από ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έως ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Δευτέρα 27.07.2015 από ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ έως ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πέμπτη 30.07.2015 από ΜΑΣΟΥΡΙΔΟΥ-ΔΑΣΑΡΓΥΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ έως ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ-ΓΚΟΥΣΚΟΥΡΕΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Δευτέρα 03.08.2015 από ΛΥΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΠΟΤΟΥΛΑ
Πέμπτη 06.08.2015 από ΛΑΜΠΙΡΗ ΕΛΛΗ έως ΚΡΕΤΣΗ ΑΝΘΗ
Δευτέρα 10.08.2015 από ΚΡΕΜΑΛΗ-ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ έως ΚΟΣΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πέμπτη 13.08.2015 από ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ-ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως ΚΕΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δευτέρα 17.08.2015 από ΚΑΨΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ έως ΚΑΣΚΑΝΗ ΒΑΪΑ
Πέμπτη 20.08.2015 από ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ-ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ έως ΚΑΡΑΚΗ ΚΟΥΛΑ
Δευτέρα 24.08.2015 από ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έως ΚΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
Πέμπτη 27.08.2015 από ΚΑΛΛΕΡΓΗ-ΣΕΪΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ έως ΘΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
Δευτέρα 31.08.2015 από ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ έως ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Πέμπτη 03.09.2015 από ΕΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έως ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δευτέρα 07.09.2015 από ΔΗΜΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ έως ΓΟΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πέμπτη 10.09.2015 από ΓΚΡΙΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ έως ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Δευτέρα 14.09.2015 από ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ έως ΓΑΒΡΙΕΛΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Πέμπτη 17.09.2015 από ΓΑΒΡΙΕΛΗ ΜΑΡΙΑ έως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΡΥΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Δευτέρα 21.09.2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πέμπτη 24.09.2015 από ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δευτέρα 28.09.2015 από ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΛΑΖΑ ΜΑΡΙΑ έως ΑΒΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΝΙΚΑΙΑΣ
Πέμπτη 04.06.2015 από ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ έως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Δευτέρα 08.06.2015 από ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ έως ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ
Πέμπτη 11.06.2015 από ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ έως ΦΛΑΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δευτέρα 15.06.2015 από ΤΣΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ έως ΤΣΑΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πέμπτη 18.06.2015 από ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ-ΒΡΑΧΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως ΤΟΥΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δευτέρα 22.06.2015 από ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έως ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
Πέμπτη 25.06.2015 από ΣΟΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ έως ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΑΝΝΑ
Δευτέρα 29.06.2015 από ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ έως ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πέμπτη 02.07.2015 από ΡΕΣΒΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως ΠΟΛΙΤΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα 06.07.2015 από ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έως ΠΕΠΠΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Πέμπτη 09.07.2015 από ΠΑΡΑΒΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ έως ΠΑΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δευτέρα 13.07.2015 από ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ έως ΝΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πέμπτη 16.07.2015 από ΝΟΥΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ έως ΜΠΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δευτέρα 20.07.2015 από ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ έως ΜΠΑΛΑΣΚΑ-ΠΡΙΓΚΗΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πέμπτη 23.07.2015 από ΜΗΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ έως ΜΑΥΡΟΠΛΗ ΚΟΡΑΛΙΑ
Δευτέρα 27.07.2015 από ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ έως ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
Πέμπτη 30.07.2015 από ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ έως ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Δευτέρα 03.08.2015 από ΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ έως ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Πέμπτη 06.08.2015 από ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ έως ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
Δευτέρα 10.08.2015 από ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ-ΛΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ έως ΚΟΥΚΑ-ΤΡΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πέμπτη 13.08.2015 από ΚΟΥΚΑ-ΜΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ έως ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δευτέρα 17.08.2015 από ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ έως ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ
Πέμπτη 20.08.2015 από ΚΑΡΔΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ έως ΚΑΛΟΥΔΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Δευτέρα 24.08.2015 από ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΜΑΡΙΑ έως ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πέμπτη 27.08.2015 από ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ έως ΔΡΑΓΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Δευτέρα 31.08.2015 από ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ έως ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πέμπτη 03.09.2015 από ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΝΑ έως ΔΑΒΑΣΛΗ ΜΑΙΡΗ
Δευτέρα 07.09.2015 από ΓΚΟΥΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ έως ΓΚΕΓΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πέμπτη 10.09.2015 από ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ έως ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
Δευτέρα 14.09.2015 από ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ έως ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πέμπτη 17.09.2015 από ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έως ΒΙΓΚΟΥ-ΔΡΥΜΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα 21.09.2015 από ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ έως ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πέμπτη 24.09.2015 από ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ έως ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δευτέρα 28.09.2015 από ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ έως ΑΔΑΜ-ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

04.06.2015 ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
08.06.2015 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ-ΤΣΙΛΗ ΣΤΥΛ. ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
11.06.2015 ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡ.
15.06.2015 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝ. ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ-ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΑΙΚ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
18.06.2015 ΜΗΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.
22.06.2015 ΛΙΟΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΡΤΙΑ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΟΞΑ
25.06.2015 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
29.06.2015 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛ. ΔΕΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
02.07.2015 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛ. ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
06.07.2015 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛ.
09.07.2015 ΔΕΔΕ ΟΛΓΑ ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΧ.
13.07.2015 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16.07.2015 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ-ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΑΙΚ. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20.07.2015 ΒΑΡΕΛΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
23.07.2015 ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΙΑ-ΚΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
27.07.2015 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ-ΤΣΙΛΗ ΣΤΥΛ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
30.07.2015 ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΥ-ΚΟΥΜΠΗ ΠΑΝ.
03.08.2015 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝ. ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
06.08.2015 ΜΗΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΛΙΡΗ ΦΑΝΗ
10.08.2015 ΛΙΟΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
13.08.2015 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
17.08.2015 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛ. ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ-ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΑΙΚ. ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
20.08.2015 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24.08.2015 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ.
27.08.2015 ΔΕΔΕ ΟΛΓΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
31.08.2015 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
03.09.2015 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
07.09.2015 ΒΑΡΕΛΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
10.09.2015 ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΖΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡ.
14.09.2015 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ-ΤΣΙΛΗ ΣΤΥΛ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
17.09.2015 ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ-ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΑΙΚ. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.
21.09.2015 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΡΤΙΑ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΟΞΑ
24.09.2015 ΜΗΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
28.09.2015 ΛΙΟΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

04.06.2015 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
08.06.2015 ΤΣΟΠΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΣΑΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
11.06.2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚ.
15.06.2015 ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗ ΣΟΦ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡ.
18.06.2015 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΗΣ ΘΩΜΑΣ
22.06.2015 ΚΟΤΟΡΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
25.06.2015 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
29.06.2015 ΙΑΤΡΟΥ-ΞΟΥΡΑ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
02.07.2015 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΪΔΙΝΙΑΝ-ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΑΚΟΥΧΗ
06.07.2015 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
09.07.2015 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΣΑΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
13.07.2015 ΤΣΟΠΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚ.
16.07.2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡ.
20.07.2015 ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗ ΣΟΦ. ΜΠΕΗΣ ΘΩΜΑΣ
23.07.2015 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
27.07.2015 ΚΟΤΟΡΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30.07.2015 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
03.08.2015 ΙΑΤΡΟΥ-ΞΟΥΡΑ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΑΪΔΙΝΙΑΝ-ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΑΚΟΥΧΗ
06.08.2015 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
10.08.2015 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
13.08.2015 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚ.
17.08.2015 ΤΣΟΠΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡ.
20.08.2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΗΣ ΘΩΜΑΣ
24.08.2015 ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗ ΣΟΦ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
27.08.2015 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
31.08.2015 ΚΟΤΟΡΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
03.09.2015 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΪΔΙΝΙΑΝ-ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΑΚΟΥΧΗ
07.09.2015 ΙΑΤΡΟΥ-ΞΟΥΡΑ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
10.09.2015 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
14.09.2015 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚ.
17.09.2015 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡ.
21.09.2015 ΤΣΟΠΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΗΣ ΘΩΜΑΣ
24.09.2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
28.09.2015 ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗ ΣΟΦ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

04.06.2015 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
08.06.2015 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11.06.2015 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
15.06.2015 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18.06.2015 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
22.06.2015 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25.06.2015 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
29.06.2015 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
02.07.2015 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
06.07.2015 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
09.07.2015 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
13.07.2015 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16.07.2015 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
20.07.2015 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
23.07.2015 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
27.07.2015 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
30.07.2015 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
03.08.2015 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
06.08.2015 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
10.08.2015 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
13.08.2015 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
17.08.2015 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20.08.2015 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
24.08.2015 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
27.08.2015 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
31.08.2015 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
03.09.2015 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
07.09.2015 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10.09.2015 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
14.09.2015 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
17.09.2015 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
21.09.2015 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
24.09.2015 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
28.09.2015 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2015 – Μεταφορά έδρας – Ορθή επανάληψη εγγράφου Υπ.Δικαιοσύνης

Θ Ε Μ Α: Ορθή επανάληψη εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την «Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Αλίμου»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.3/2015 εγκυκλίου του Συλλόγου, σας κοινοποιούμε συνημμένα την από 14.5.2015 ορθή επανάληψη του υπ’αριθμ.πρωτ. 27622οικ./23.4.2015 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο διευκρινίζεται ότι το Π.Δ. 30/2015 (ΦΕΚ Α’ 40) «Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Αλίμου» αφορά αποκλειστικά και μόνον τους συμβολαιογράφους του Ειρηνοδικείου Αθηνών με έδρα τη Γλυφάδα, οι οποίοι και μπορούν, εφόσον επιθυμούν την μετακίνησή τους στο Δήμο Αλίμου, να υποβάλουν αιτήσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ31, Τμήμα Α14, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 210 7767234, fax 210 7767444).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2015 – Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2014

ΘΕΜΑ: Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2014, σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο Σας και το άλλο αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών-Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών-Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Πειραιώς 46 και Επονιτών Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-13.52.771) μέχρι την 31η Μαΐου 2015.

Σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση του αναφερόμενου πίνακα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά σε μορφή excel και για το λόγο αυτό σας τον αποστέλλουμε συνημμένα και σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι δε συνάδελφοι αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το στατιστικό πίνακα δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να γίνει μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.spanoudaki@statistics.gr

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή των ζητουμένων στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 15 του Ν. 2830/2000 και των Ν.Δ. 3627/1956, Ν. 2392/1996 και Ν.3470/2006. Τα στοιχεία, που θα δοθούν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για το λόγο αυτό πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2015 – Μεταφορά έδρας

Θ Ε Μ Α:

α) Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Γλυφάδας
στο Δήμο Αλίμου και
β) Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων
στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι α) με το υπ’ αριθμ. 30/2015 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 40/τ.Α΄/17.4.2015 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μεταφέρθηκε η έδρα μιας θέσης συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Αλίμου της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 3 κ΄4 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Φ.Ε.Κ. 96/Α΄/2000), όπως μας πληροφόρησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αρ. πρωτ. 36300/2013 έγγραφό της, και

β) με το υπ’ αριθμ. 31/2015 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 40/τ.Α΄/17.4.2015 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μεταφέρθηκε η έδρα μιας θέσης συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από το Δήμο Αθηναίων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 3 κ΄4 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Φ.Ε.Κ. 96/Α΄/2000), όπως μας πληροφόρησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αρ. πρωτ. 36300/2013 έγγραφό της.

Οι ενδιαφερόμενοι (συμβολαιογράφοι Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα), που επιθυμούν να μετακινηθούν στη νέα έδρα, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μεταφοράς της έδρας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ31, Τμήμα Α14, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 210 7767234, fax 210 7767444).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Εγκύκλιος 2/2015 – Πληροφορίες-Οδηγίες για intranet

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η ιστοσελίδα μας πρόσφατα ενσωμάτωσε μια ακόμα χρήσιμη και σημαντική δυνατότητα: την υποστήριξη περιοχής προστατευμένου περιεχομένου με ατομικό κωδικό για όλα τα μέλη (intranet), σε εκτέλεση της από 1-2-2015 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας και της από 30-3-2015 απόφασης του Δ.Σ. . Η αναβάθμιση αυτή θα βελτιώσει κατακόρυφα το επίπεδο ασφάλειας της ιστοσελίδας και θα επιτρέψει την δημοσίευση πληρέστερου υλικού, αφού πλέον αυτό θα είναι ορατό μόνο σε όσους επιτυχημένα εισέλθουν με χρήση του κωδικού. Για την ικανοποίηση των προδιαγραφών πιστοποίησης και ασφάλειας χρησιμοποιείται η νέα ονομασία (domainname) “enotariat.gr”, η οποία λειτουργεί εξ ολοκλήρου με κρυπτογράφηση και πιστοποίηση ασφάλειας μεταφοράς δεδομένων SSL (πράσινο λουκέτο στην μπάρα διεύθυνσης). Οι παλαιές ονομασίες “hellenicnotaryassociation.gr”, “hellenicnotaryassociation.com”, “hellenicnotaryassociation.org”, “hellenicnotaryassociation.eu” λειτουργούν κανονικά και ανακατευθύνουν αυτόματα (redirect) στην νέα ονομασία.

Η λειτουργία αυτή είναι επί του παρόντος διαθέσιμη μόνο στα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Βάσει της τελευταίας και ενημερωμένης κατάστασης των μελών του Συλλόγου, έχει δημιουργηθεί λίστα με τα κατάλληλα πεδία, η οποία έχει εισαχθεί στην ιστοσελίδα ανοίγοντας τους ατομικούς λογαριασμούς για όλα τα μέλη.

Ως όνομα χρήστη έχει χρησιμοποιηθεί η μορφή ΕΠΙΘΕΤΟ(τελεία)ΟΝΟΜΑ με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες (πχ «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ») και κωδικός πρόσβασης ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ (4 ψηφία) και ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΑΣ (5 ψηφία) μαζί (είχατε λάβει την προηγούμενη βδομάδα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τη διεύθυνση enotariat.gr ).

Παράδειγμα: Συμβολαιογράφος με αριθμό μητρώου 1234 και διεύθυνση γραφείου με Τ.Κ. 10564 έχει αρχικό κωδικό πρόσβασης «123410564». Κατά την πρώτη σύνδεση ο χρήστης μπορεί (και προτείνεται) να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης σε κάτι που θα γνωρίζει μόνο ο ίδιος.

Η ύπαρξη προσωπικού κωδικού θα επιτρέπει τις εξής λειτουργίες:

  •  Ορισμό περιοχών, μενού ή άρθρων (σελίδες) όπου θα επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο μετά την ταυτοποίηση του χρήστη.
  •  Διενέργεια ψηφοφοριών (polls) με ό,τι θέμα και επιλογές (μονή/πολλαπλή φήφος) επιθυμεί ο Σύλλογος.
  •  Δυνατότητα ενεργοποίησης (κατ’ επιλογή) του πρόσθετου σχολιασμού στα άρθρα, δηλαδή θα μπορούν οι χρήστες να προσθέσουν σχόλια σε ειδικό πεδίο στο κάτω μέρος των άρθρων, τα σχόλια μπορούν να δημοσιεύονται άμεσα ή να χρειάζονται την έγκριση κάποιου διαχειριστή πριν εμφανιστούν στους επόμενους επισκέπτες του άρθρου.

Μπορείτε να εισέλθετε στην προστατευμένη περιοχή πατώντας την αντίστοιχη επιλογή (στοιχείο μενού) “Σύνδεση” στο κεντρικό μενού αριστερά (αριστερή στήλη).

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα υποστήριξης πατώντας στον σύνδεσμο που βρίσκεται σε ευκρινές σημείο στην κορυφή της σελίδας σύνδεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν τα στοιχεία που θα καταχωρίσετε στην φόρμα δεν συμφωνούν με αυτά του επισήμου καταλόγου μελών, θα σας ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να ενημερώσετε τον Σύλλογο για τις αλλαγές των στοιχείων σας. Σε διαφορετική περίπτωση θα σας αποστέλλεται ο κωδικός εκ νέου στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, αφού θα γίνεται δοκιμή σύνδεσης για την ορθότητα των στοιχείων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2015 – Αρχαιρεσίες Συλλόγου έτους 2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» θα διενεργηθούν την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 (καθόσον η Δευτέρα είναι αργία λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος) αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου για την τριετία 2015 έως 2018.

Όσοι εκ των μελών του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως Πρόεδροι ή Σύμβουλοι, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Συλλόγου εντός του πρώτου (α΄) εικοσαημέρου του μηνός Απριλίου 2015 (δηλ. από την 1η έως 20-4-2015), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Π.Δ.36/1999 «Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 42/ Α’/4-3-1999).

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ.36/1999, δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δικαίωμα να εκλέγονται Πρόεδρος ή σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου. Επισημαίνεται ότι στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενεργείας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ. 36/1999).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2014 – Σχετικά με έκθεση απογραφής θυρίδος

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων για το εάν η έκθεση απογραφής θυρίδος υπάγεται στις διατάξεις περί κρατικών ή τραπεζικών συμβολαίων των άρθρων 115 και 117 του Ν.2830/2000, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας κατά τη συνεδρίασή του την 17η Νοεμβρίου 2014 ομόφωνα αποδέχθηκε σημείωμα της Νομικής μας Υπηρεσίας, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα ακόλουθα:

«….δια να χαρακτηρισθεί εν συμβόλαιον ως κρατικόν (και συμβόλαια είναι και αι πράξεις απογραφής) πρέπει κατά την αληθή έννοιαν του νόμου «συνυπογράφει, συναινεί …» το συνυπογράφον ή συναινούν νομικόν πρόσωπον, εκ των αναφερομένων εις τα άρθρα 115 και 117 του Ν. 2830/2000 να προβαίνη εις τινα δήλωσιν βουλήσεως ενέχουσαν δικαιοπραξίαν. Εις τας πράξεις απογραφής θυρίδων και εν γένει περιουσιών η παράστασις εκπροσώπου της Τραπέζης ή του Ελληνικού Δη-μοσίου και συνυπογραφή υπ’ αυτών της εκθέσεως απογραφής είναι καθαρώς τυπική, επιβαλλομένη είτε κατ’ ανάγκην δια το άνοιγμα της θυρίδος είτε εκ του νόμου δια το Ελληνικόν Δημόσιον. Κατ’ αυτήν οι εν λόγω εκπρόσωποι εις ουδεμίαν δήλωσιν βουλή-σεως ενέχουσαν δικαιοπραξίαν προβαίνουν, αλλά συνυπογράφουν την έκθεσιν κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρ. 117 ΚΠολΔικ».

Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων δεν εμπίπτει στα κρατικά ή τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων 115 και 117 του Ν.2830/2000.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου