Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αναφορικά με την συνημμένη στην παρούσα με αριθμό Πρωτ. οικ. 18048/1027 ανακοίνωση – εξειδίκευση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15435/913/16-04-2020 Απόφασης του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία, αίφνηςδημοσιεύθηκε την 12/05/2020, με θέμα : «Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.», επισημαίνουμε ότι δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής διότι :1) Δεν υφίσταται μέχρι σήμερα, και από ότι μας πληροφόρησε η Υπηρεσία, ούτε στις επόμενες μέρες, η δυνατότητα λειτουργίας της συγκεκριμένηςηλεκτρονικής εφαρμογής και2) Ο συμβολαιογράφος όπως και κάθε άλλος Φορέας, Υπηρεσία ή Πρόσωπο του άρθρου 7 της ΥΑ οικ.17535/Δ1.6002/06.05.2020 (Β΄1754), δεν έχει τη δυνατότητα να πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική υποδομή του e-ΕΦΚΑ, για να υποβάλλει εκτός των άλλων και την σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Ν.4611/2019 (Α΄73) και της ΥΑ 15435/913/16.04.2020 (Β΄1559), όπως αυτές έχουν εξειδικευτεί.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ενώ επιδιώκεται η μετάβαση στην ηλεκτρονική διαδικασία, με την σημερινή συγκεκριμένη ατυχή απόφαση του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,επανερχόμαστε στην εποχή του ελέγχου υπευθύνων δηλώσεων και της διεκπεραίωσης του ελέγχου τους «εν ευθέτω χρόνο». Οι δε Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας δήλωσαν την παντελή τους άγνοια για τον τρόπο εφαρμογής της ως άνω υπουργικής απόφασης, η οποία σε κάθε περίπτωση, δεν είναι υλοποιήσιμη υπό των σημερινών συνθηκών.

Τελικά, εφόσον η Πολιτεία δεν είναι έτοιμη να υλοποιήσει μια τόσο σημαντική ηλεκτρονική μεταρρύθμιση, φρονιμότερο θα ήταν για την επίλυση των ως άνω προβλημάτων, που τόσα ζητήματα σε μία βδομάδα έχουν δημιουργήσει στις συναλλαγές, να υπάρξει αναστολή της εφαρμογής των νέων διατάξεων της ασφαλιστικής ενημερότητας 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος 

Γ. Ρούσκας

Υπενθύμιση 11-5-2020 – Διαδικτυακό σεμινάριο 12-5-2020 για την ασφαλιστική ενημερότητα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

​Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00, θα διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο, με θέμα τις νομοθετικές αλλαγές και τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας, με ομιλητές τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Ρούσκα και το Νομικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Πούλιο. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω live streaming από το σύνδεσμο:https://enotariat.gr/?p=6638.  

​Η υποβολή ερωτήσεων και αποριών σχετικά με το παραπάνω θέμα γίνεται εγγράφως (κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου) μέσω της νέας υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (https://enotariat.gr/?page_id=6505) ήμέσω e-mail στη διεύθυνση notarieslaw@notariat.gr. Οι απαντήσεις θα δοθούν μετά το πέρας του σεμιναρίου.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος​ Ο ΓενικόςΓραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας​  Θεόδωρος Χαλκίδης

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την ασφαλιστική ενημερότητα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας ενημερώνουμε ότι, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00, θα διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο μέσω live streaming, με θέμα τις νομοθετικές αλλαγές και τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το σύνδεσμο: https://enotariat.gr/?p=6638.

            Ερωτήσεις και απορίες σχετικά με το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως κατά το δίωρο του σεμιναρίου, είτε μέσω της νέας υπηρεσίας που παρέχεται από την ιστοσελίδα του Συλλόγου στο σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=6505 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση notarieslaw@notariat.gr. Θα απαντηθούν μετά το πέρας του σεμιναρίου.

            Υπενθυμίζουμε σε όσους συναδέλφους δεν έχουν αποκτήσει ακόμα κωδικούς για τον ιστότοπο του Συλλόγου, ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Για τη χορήγηση κωδικών και γενικότερη τεχνική υποστήριξη, υπεύθυνη είναι η εταιρεία CLEVERMEDIA (τηλ: 210-7247506,  email: teo@clevermedia.gr).


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης

Προβλήματα στην εμφάνιση πληρωμής ΦΜΑ-ΑΑΔΕ με ταυτότητα πληρωμής

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην εμφάνιση στην Α.Α.Δ.Ε. και ειδικότερα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του φορολογούμενου της πληρωμής φόρων  με ταυτότητα  οφειλής στις τράπεζες και ειδικότερα του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

 Μετά από την επικοινωνία μας με το Υπουργείο Οικονομικών, πληροφορηθήκαμε ότι η καθυστέρηση της εμφάνισης της πληρωμής στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του φορολογούμενου  οφείλεται στην υφιστάμενη κατάσταση λόγω κορωνοϊού, καθώς και στον αυξημένο φόρτο εργασίας των υπηρεσιών, λόγω της καταβολής των επιδομάτων των 600 και 800 ευρώ στους δικαιούχους και ότι η διαδικασία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ταμία του Συλλόγου κα Ευτυχία Καραστάθη (τηλ. 22210-24100 & email: ggkarastathi@gmail.com).  

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 2020- Λειτουργία Συλλόγου από 4.5.2020

ΘΕΜΑ: Μέτρα που τηρούνται από το Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. από 4.5.2020 για την ασφαλή λειτουργία του Συλλόγου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά εξαγγέλθηκαν από την Ελληνική Πολιτεία, σας γνωστοποιούμε τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., από την προσεχή Δευτέρα 4.5.2020:

1-) Συνιστάται η χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους στο κτίριο.

2-) Συνιστάται η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ελάχιστον 1,5 μέτρου.

3-) Καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των αιθουσών του Συλλόγου ένα (1) άτομο ανά δέκα (10) τ.μ.

4-) Σε όλους τους χώρους του Συλλόγου θα είναι διαθέσιμα υγρά αντισηπτικά.

5-) Η χρήση του ανελκυστήρα θα γίνεται μόνον από ένα (1) άτομο κάθε φορά.

6-) Η διάθεση μεγαροσήμων θα πραγματοποιείται στο ισόγειο του κτιρίου (9:00 πμ-14:00μμ) και

7-) Η εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων από τη Νομική Υπηρεσία εξακολουθεί να διεξάγεται τηλεφωνικά (τηλ.επικοινωνίας: 210-3307453 & 210-3307481) καθώς και με αποστολή των ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (notaries@notariat.gr). Εάν κριθεί αναγκαία η προσέλευση στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας, θα προκαθορίζεται συνάντηση με τους νομικούς συμβούλους, η οποία θα πραγματοποιείται στον α’ όροφο του Συλλόγου.

Τα ανωτέρω μέτρα είναι υψίστης σημασίας, καθώς προέχει η Δημόσια Υγεία. Ελπίζουμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας, για να μείνουμε όλοι ασφαλείς.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 23-4-2020 – Ενημέρωση για Πλατφόρμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ερωτήσεων και απαντήσεων στον ιστότοπο του Συλλόγου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, στο πλαίσιο της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του, αποφάσισε την 14/04/2020 ομόφωνα, κατόπιν σχετικής πρότασης και εισήγησης του Προεδρείου, τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στον ιστότοπο του Συλλόγου, στην οποία ο κάθε χρήστης συμβολαιογράφος – μέλος του Συλλόγου μας θα μπορεί εγγράφως να υποβάλει ερωτήματα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος που αφορούν την άσκηση της συμβολαιογραφίας και να λαμβάνει τις σχετικές απαντήσεις από τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου.

Επιγραμματικά, τα κύρια σημεία της νέας ψηφιακής υπηρεσίας του Συλλόγου θα έχουν ως εξής:

  • Σκοπός της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι η επίλυση προβλημάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος που αφορούν την άσκηση της συμβολαιογραφίας μέσω υποβολής από τους συμβολαιογράφους – μέλη του Συλλόγου εγγράφων ερωτημάτων και λήψης σχετικών απαντήσεων. Ο Σύλλογός μας μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των μελών, ιδίως αυτών που η έδρα τους βρίσκεται εκτός του Κέντρου της Αθήνας (επί παραδείγματι νησιωτική Ελλάδα, απομακρυσμένες περιοχές), που έχει την ανάγκη αλλά όχι την ανάλογη ευχέρεια να υποστηριχθεί από το Σύλλογο στην άσκηση του λειτουργήματός του.
  • Κάθε συμβολαιογράφος – μέλος του Συλλόγου, με τη χρήση ειδικού κωδικού θα μπορεί να εισέρχεται στη πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλει ερώτημα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος που αφορούν την άσκηση της συμβολαιογραφίας, σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, οι ενότητες αυτές θα είναι δύο και συγκεκριμένα θα αφορούν ζητήματα ασφαλιστικού δικαίου (αυτονόητο είναι ότι στην ενότητα αυτή δεν θα απαντώνται ερωτήματα αναφορικά είτε με τον υπολογισμό της σύνταξης και ενσήμων είτε με τη διαδικασία συνταξιοδότησης), καθώς και ζητήματα πλειστηριασμών. Στη συνέχεια, πολύ σύντομα και σταδιακά, θα ενταχθούν επιπλέον θεματικές ενότητες στη πλατφόρμα, όπως ζητήματα που αφορούν την νομοθεσία ΕΝΦΙΑ κ.ά., με τελικό στόχο να καλυφθεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος των θεματικών ενοτήτων που απασχολούν την άσκηση του λειτουργήματός μας.
  • Τα ερωτήματα θα απαντώνται μέσω της πλατφόρμας, επίσης εγγράφως και σε εύλογο χρόνο, από τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου μας, η οποία σε εξειδικευμένα θέματα ασφαλιστικού ή φορολογικού δικαίου θα συνεπικουρείται από τον αντίστοιχο εξειδικευμένο ασφαλιστικό και φορολογικό μας σύμβουλο.
  • Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα ακολουθήσει σύντομα νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα επισυνάπτεται σχετικός συνοπτικός οδηγός χρήσης της υπηρεσίας.
  • Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας αναμένεται, σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, εντός του β’ δεκαπενθημέρου του Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                     Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 23-4-2020 – Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικών από Δικαστήρια

ΘΕΜΑ: Έναρξη της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

1.- Με την υπ’ αριθμ. 114/2020 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου ορίζεται σήμερα 23 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00·η έναρξη της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr για τα Πιστοποιητικά Διαθηκών, Αποποιήσεων, Ανακοπών, Κληρονομητηρίων και Ενδίκων Μέσων. Μετά από πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς, αυτή θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και στα υπόλοιπα Ειρηνοδικεία του Έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Ειρηνοδικεία Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Βασιλικών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Κρωπίας, Λαγκαδά, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου).

2.- Σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη, κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Πρωτοδικείο Πειραιώς τουλάχιστον για τα εξής Πιστοποιητικά: (α) Περί μη δημοσίευσης Διαθήκης, (β) Περί μη  αποποίησης Κληρονομίας, (γ) Περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος. Στο εν λόγω Πρωτοδικείο, βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης Πιστοποιητικού.

3.- Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών, η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον για τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά. Μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας, θα ενταχθούν στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού και τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία του Έργου (Πρωτοδικεία Αθηνών, Χαλκίδας), τουλάχιστον για τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά. Τα Πρωτοδικεία του Έργου ΟΣΔΔΥ­ΠΠ, εν συνεχεία, θα προχωρήσουν σε εμπλουτισμό του είδους των διατιθεμένων μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ πιστοποιητικών.

4.-Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Εφετείο Πειραιώς για τα εξής Πιστοποιητικά: (α) Πιστοποιητικό Περί Κατάθεσης Ένδικων Μέσων, (β) Πιστοποιητικό Περί Μη Κατάθεσης Ένδικων Μέσων, (γ) Πιστοποιητικό Περί Αναβολής Πινακίου. Μετά από πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού στα Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ευβοίας για τους παραπάνω τύπους πιστοποιητικών.

Στην ανωτέρω Πράξη επισημαίνεται, ότι για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 8721 ΕΞ 2020/14.04.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1384/Β’/14.04.2020), η ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση πιστοποιητικού δεν απαιτεί καταβολή αποϋλοποιημένου ενσήμου.

Συνημμένα σας αποστέλλονται η υπ’ αριθμ. 114/2020 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, καθώς και η υπ’ αριθμ. 8721 ΕΞ 2020/14.04.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1384/Β’/14.04.2020).

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-Απώλεια Ιάκωβου Γκούμα, φοροτεχνικού συμβούλου Συλλόγου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

­

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε την απώλεια του συνεργάτη του Συλλόγου και φοροτεχνικού μας συμβούλου, Ιάκωβου Γκούμα, την Μεγάλη Πέμπτη, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                           Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 14-4-2020 – ΠΝΠ Συμψηφισμός 25% ΦΠΑ & παράταση ισχύος visa

ΘΕΜΑ: «Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου [ΠΝΠ] 13.04.2020 (ΦΕΚ Α΄ 84/13.04.2020):  Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ (α’ τρίμηνο 2020) – Παράταση ισχύος εθνικών θεωρήσεων εισόδου πολιτών τρίτων χωρών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 έχουν νομοθετηθεί ορισμένα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, επιστημόνων, εργαζομένων, φυσικών εν γένει προσώπων, αφορώντα και στους συμβολαιογράφους, όπως και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας έχουμε εκθέσει.

Με την από 13.04.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 84/13.04.2020) και ειδικότερα στο άρθρο 3 αυτής, προβλέπεται συμπλήρωση της παρ. 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ  (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, και ορίζεται ότι στις οικονομικά πληγείσες λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού επιχειρήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν προσδιορίσει τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.

Περαιτέρω, στην ίδια ΠΝΠ (ΦΕΚ Β’ 84/13.04.2020) και ειδικότερα στο άρθρο 47 αυτής, ορίζεται ότι η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου (VISA), οι οποίες χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α’ 80) και έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020 ή λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2020, παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αυτοδίκαιης παράτασης, οι πολίτες τρίτων χωρών απολαύουν το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου (VISA) που έχουν λάβει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος εθνικής θεώρησης, εξέλθει της ελληνικής επικράτειας κατά το διάστημα της αυτοδίκαιης παράτασης που προβλέπεται με το παρόν, η θεώρηση παύει αυτοδικαίως να ισχύει από την ημερομηνία εξόδου από την ελληνική επικράτεια.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 14-4-2020 – Κοινοποίηση νέων ΚΕΚ για τηλεκατάρτιση

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κ.Ε.Κ. για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης

­

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 574/8-4-2020 ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αποστολής στον Σύλλογο και άλλων προσφορών από Κ.Ε.Κ. για το επιδοτούμενο πρόγραμμα επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, και συγκεκριμένα από τη «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» και το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.enotariat.gr) δημιουργήθηκε ειδικός χώρος με τίτλο «Πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19», όπου έχουν αναρτηθεί και θα αναρτώνται όλες οι προσφορές που αποστέλλονται στο Σύλλογο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                             Θεόδωρος Χαλκίδης