Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Διάθεση μεγαροσήμων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,                                           

Σχετικά με τη διάθεση μεγαροσήμων από τον Σύλλογο, σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει έλλειψη στις Δ.Ο.Υ., γίνεται όμως εντατική προσπάθεια μετά από σχετική συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών ανεύρεσης λύσης και αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εκ νέου διάθεση αυτών τόσο στις Δ.Ο.Υ. όσο και στο Σύλλογο.

             Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                    Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Δ.Σ. 20/1/2020

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας για την οποία προσεκλήθησαν όλα τα μέλη αυτού, με θέμα «Λήψη αποφάσεων μετά από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης»δυστυχώς τα μέλη της μειοψηφίας δεν προσήλθαν, ούτε καν ενημέρωσαν για τυχόν κώλυμά τους, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου-Επικείμενη αναστολή εφαρμογής Ν.4646/2019

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 13/01/2020 και με αρ.πρωτ. 57 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι, άμεσα το υπουργείο Οικονομικών θα προβεί, εκτός των άλλων, στην μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος του Ν. 4646/2019, στα πλαίσια της αναγκαίας βελτίωσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, της επιμόρφωσης και ανταλλαγής απόψεων με τους συμβολαιογράφους για τα σημεία εκείνα που χρήζουν βελτίωσης, καθώς και προκειμένου να κωδικοποιηθούν κάποιες από τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρμογή του. Θα ακολουθήσει νεώτερη σχετική ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Συνάντηση με Υφυπουργό Οικονομικών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 07/01/2020 και με αριθμό πρωτ. 3 ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με την προγραμματισμένη και πραγματοποιηθείσα  συνάντηση στις 08.01.2020 με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, στην οποία το Σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ρούσκας και η Ταμίας κα. Ευτυχία Καραστάθη,  οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα :

Στην ως άνω συνάντηση, στην οποία παρέστη σχεδόν σύσσωμη η Συντονιστική Επιτροπή και αφού εκφράσαμε τα προβλήματα που προκάλεσε η ψήφιση του Ν. 4646/2019, με ρυθμίσεις διαφορετικές από τις αρχικά συμφωνηθείσες, στο συμβολαιογραφικό σώμα και την ανασφάλεια, που θα προκαλέσει η εφαρμογή του στις συναλλαγές και την από μέρους του κ. Υφυπουργού κατανόηση και διάθεση εξεύρεσης λύσης συμφωνήθηκαν τα κάτωθι :

  • Ως προς το άρθρο 36 του Ν. 4646/2019, δεν θα υπάρχει πρόστιμο στον συμβολαιογράφο, εφόσον δεν υπάρχει ζημία του ελληνικού δημοσίου και η έννοια της φορολογικής ταυτότητας, όπως προσδιορίσθηκε θα αλλάξει. Κάθε πρόστιμο, που προβλέπεται στον ως άνω Νόμο θα επανεξεταστεί και θ’ αναθεωρηθεί. Οι δε υπεύθυνες δηλώσεις περί του χρόνου απόκτησης ακινήτου και της υποχρέωσης δήλωσης αυτού στον ΕΝΦΙΑ θα καταργηθούν ή θα περιοριστούν σε ελάχιστες περιπτώσεις, τη στιγμή που το περιεχόμενό τους προκύπτει από το συμβολαιογραφικό έγγραφο.
  • Σε σχέση με την υποβολή των δηλώσεων κεφαλαίου προσδιορίσθηκε ότι ο συμβολαιογράφος θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την ταύτιση των προσδιοριστικών στοιχείων του ακινήτου με αυτά που περιλαμβάνονται στο συνταχθησόμενο συμβόλαιο. Οι δε κυρώσεις, σε αντίθετη περίπτωση, θα είναι μόνο αυτές που προβλέπονται από τον Ν. 1587/1950, όπως ισχύει και όχι οι αναφερόμενες στον Ν. 4646/2019, οι οποίες και θα αλλάξουν.
  • Η υποχρέωση αποστολής του συμβολαίου εντός δεκαπέντε ημερών προς την φορολογική αρχή θα μετατεθεί στο τέλος του επόμενου μήνα, απαλλάσσοντας έτσι τον συμβολαιογράφο από την αποστολή αλληλογραφίας προς τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
  • Πρόκριμα εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των δηλώσεων κεφαλαίου, το οποίο και συμφωνήθηκε, είναι η κωδικοποίηση των σχετικών με αυτό διατάξεων (Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αξίας Ακινήτων, Φορολογίας Κεφαλαίου και ΕΝΦΙΑ).
  • Στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο προωθεί η ΑΑΔΕ, έχει ήδη προβλεφθεί και υλοποιηθεί αρχικά η εισαγωγή των Τιμών Ζωνών, όπως αυτές απεικονίζονται στο σχετικό έντυπο Ε9, τις οποίες και ο συμβολαιογράφος ελέγχει, όπως κάνει μέχρι σήμερα, και φροντίζει να ταυτίζονται με την περιγραφή του ακινήτου στο συμβόλαιο, που συντάσσει.
  • Ουδεμία εμπλοκή φέρει ο συμβολαιογράφος σε σχέση με την χορήγηση απαλλαγής πρώτης κατοικίας, καθώς και στην τελευταία επίδειξη της εφαρμογής έχει ήδη υλοποιηθεί η απεμπλοκή του από οποιαδήποτε «κρίση» και ευθύνη, τα δε απαιτούμενα στοιχεία τα ελέγχει η διοίκηση και οποιοδήποτε συμπληρωματικό ζητηθεί «προσκομίζεται» από τον φορολογούμενο.
  • Προ της οποιασδήποτε εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν στην έδρα κάθε συμβολαιογραφικού συλλόγου σεμινάρια για την χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής, θα υπάρξει έντυπος οδηγός χρήσης, καθώς και ηλεκτρονικά μέσα αυτοματοποιημένης επίδειξης παραδειγμάτων. Έχει επίσης συμφωνηθεί η αμφίδρομη επικοινωνία και η βελτίωση της εφαρμογής με σχόλια και παρατηρήσεις των συμβολαιογράφων.
  • Για όλα αυτά, αλλά και για μια σειρά ενεργειών που πραγματοποιεί ο συμβολαιογράφος για τον πωλητή θα υπάρξει θεσμοθετημένη αμοιβή για την οποία απαιτείται ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών), η έκδοση της οποίας έχει ήδη συζητηθεί με τους αρμόδιους φορείς.

Τα παραπάνω που συμφωνήσαμε με τον κ. Υφυπουργό και τα οποία σας αναφέραμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, είναι και ο βασικός λόγος που δεν προτάθηκε από εμάς, ως μέσο πίεσης υλοποίησής τους, η αποχή από τα καθήκοντα μας. Πιστεύουμε ότι η αποχή ενός κλάδου από τα καθήκοντά του αποτελεί το έσχατο μέσο πίεσης και είναι σαφώς μία «λύση» όταν ο συνδιαλεγόμενος επιδεικνύει αδιάλλακτη στάση και διακόπτει κάθε δίαυλο επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Στην προκειμένη περίπτωση, κρίνοντας εκ των αποτελεσμάτων της επίσημης και θεσμικής συνάντησης της Συντονιστικής με τον αρμόδιο υφυπουργό διαφαίνεται ότι οι γέφυρες επικοινωνίας υφίστανται, παραμένουν ανοιχτές και υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν και τα υπόλοιπα αιτήματα του κλάδου. Άλλωστε αυτό διαφαίνεται και από τις απαντήσεις αλλά και τη στάση που τήρησε ο κ. Υφυπουργός κατά την ιδιωτική συνάντηση που είχε την ίδια ημέρα Τετάρτη 8-1-2020 με την συνάδελφο κα. Μάνδρου, μέλους του διοικητικού συμβουλίου και της αντιπολίτευσης του Συλλόγου μας κατόπιν δική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (για την οποία μάλιστα ενημερωθήκαμε, αφού είχε πραγματοποιηθεί, κατά τη διάρκεια της Γενικής μας Συνέλευσης, του ανώτατου θεσμικού μας οργάνου).

Πάρα ταύτα, η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι απόλυτα δεσμευτική και σεβαστή από όλους μας, οφείλουμε δε όλοι να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις στο πλαίσιο ενός παραγωγικού διαλόγου και υπολογίζοντας στην αρχική διάθεση της κυβέρνησης να βελτιώσει τις νομοθετικές εκείνες ρυθμίσεις που έχουν προκαλέσει ευλόγως έντονη δυσφορία στο σώμα. Η διοίκηση του Συλλόγου, θεσμικά, συντεταγμένα και σε συνεννόηση με την Συντονιστική Επιτροπή συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της και να προσπαθεί να αμβλύνει τις συνέπειες του ως άνω νομοθετήματος και να βελτιώσει τη θέση του συμβολαιογράφου στις συναλλαγές.

Με τιμή

O Πρόεδρος                                                                   H Ταμίας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08.01.2020

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς πλήρη ενημέρωσή σας, το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-1-2020, όπως συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τον πρόεδρο αυτής, κ. Σταύρο Κουταλιανό, Συμβολαιογράφο Ρόδου. Σύμφωνα με το πρακτικό, οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν την αποχή από «κάθε συμβολαιογραφική πράξη που σχετίζεται με την επισύναψη πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή δικαιολογητικού περί μη επισύναψής του, από τη διενέργεια πλειστηριασμών και όσων πράξεων σχετίζονται με υποβολή δηλώσεων και εν γένει από κάθε πράξη που σχετίζεται με υποβολή δηλώσεων ΦΜΑ, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών. Κατά τη διάρκειας της αποχής δεν θα χορηγούνται άδειες. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι τη διενέργεια της τακτικής γενικής συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει (26/1/2020 ή 2/2/2020) όπου θα τεθούν εκ νέου ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τα ανωτέρω για λήψη νέας απόφασης μετά από εκτίμηση της μέχρι τότε διαμορφωμένης κατάστασης».

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-2020-Αποχή Συμβολαιογράφων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναμένοντας το πρακτικό της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης, το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμα στο πρωτόκολλο του Συλλόγου, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 09.01.2020 απέχουμε από κάθε πράξη μεταβίβασης ακινήτου και κάθε πράξη που απαιτεί την προσάρτηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και την υποβολή δηλώσεων  φόρου μεταβίβασης ακινήτου είτε εξ επαχθούς είτε εκ χαριστικής αιτίας και κληρονομιάς και από τη διαδικασία διεξαγωγής πλειστηριασμών, μέχρι τις 26.01.2020, ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή την 02.02.2020 εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση.

                                                                        Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                                                               Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Aνακοίνωση Συλλόγου-2020- Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08.01.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να μπούμε στη διαδικασία αποστολής σ’ εσάς άλλης μιας επιστολής προκειμένου να γνωρίζετε την πραγματικότητα και να αντικρούσουμε τα όσα ανυπόστατα και αβάσιμα αποστέλλονται τις τελευταίες ημέρες σ’ όλους μας από τη μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου μας.

Προς άρση πάσης αμφιβολίας οφείλω, εγώ προσωπικά,  να σας εκθέσω τα πραγματικά γεγονότα και κάποιες σκέψεις μου πάνω στα νομικά ατοπήματα και τους αυθαίρετους συλλογισμούς των ευφάνταστων συναδέλφων.

Συγκεκριμένα, την 31/12/2019 προσήλθαν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ από τις  15:15 έως τις 16:30 συνάδελφοι, που μαζί με τα πληρεξούσια που τους μοιράζονταν και έβγαιναν ξανά στον διάδρομο για να το δηλώσουν, διακόσιοι δεκαοκτώ (218) συνολικά. Αυτός ο αριθμός προέκυψε κατόπιν ελέγχου των καταλόγων με τις υπογραφές από την κα. Περάτη (Διευθύντρια του Συλλόγου μας), η οποία και προΐστατο της διαδικασίας συλλογής υπογραφών, τον κ. Μ. Πατζή (συνάδελφος) και τον κ. Γ. Ρούσκα (Πρόεδρος). Σημειωτέον ότι όσο κράτησε ο έλεγχος, δηλαδή η καταμέτρηση των υπογραφών δύο φορές, δεν υπήρχε κανείς συνάδελφος, που προσερχόταν ή που περίμενε να υπογράψει. Με το πέρας  της διπλής καταμέτρησης, στις  16:30 η κα. Περάτη εισήλθε στην αίθουσα μετά από υπόδειξή μου και όπως έχει καταγραφεί και στα πρακτικά, ανακοίνωσε τον αριθμό των συναδέλφων και ο Πρόεδρος διεπίστωσε ότι δεν επετεύχθη η εκ του νόμου οριζόμενη απαρτία, ανέβαλε τη συνέλευση για την 08η/01/2020 και αποχωρήσαμε από την αίθουσα.

Τα όσα η μειοψηφία ισχυρίζεται περί διακοσίων σαράντα (240) συναδέλφων, δεν αποδεικνύονται, αφού τους καταλόγους με τις υπογραφές, τους «κράτησαν» και ουδέποτε επεστράφησαν στην κα. Περάτη, τη διευθύντρια του Συλλόγου μας, ως όφειλαν. Πλέον δε οι κατάλογοι είναι πλήρως αναξιόπιστοι.

Συνεπώς ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπήρξε ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., όπως ισχυρίζονται ανεπιτυχώς οι συνάδελφοι της μειοψηφίας και ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΗ,  που μπορεί αυτοί να έλαβαν είναι ΑΚΥΡΗ, ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ και ουδέποτε νόμιμα ληφθείσα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, σεβόμενος την αγωνία των συναδέλφων, που είχαν προσέλθει, προσπάθησε να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις, στο διάστημα της μίας ώρας που μεσολάβησε από τις 15:30 έως τις 16:30 που αποχώρησε, αλλά δυστυχώς εμποδίστηκε από συναδέλφουςπου είχαν προσέλθει όχι αγωνιώντας για το μέλλον της συμβολαιογραφίας αλλά με άλλες προθέσεις.

Ως προς την επιλογή της ημερομηνίας για την πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνω ότι έγινε κατόπιν προτάσεως της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το οποίο προκαλώ τους συναδέλφους της μειοψηφίας να διαψεύσουν.

Ως προς τα φαιδρά, που με επιμονή σας αποστέλλονται, περί «συνέχισης» της δήθεν «Γενικής Συνέλευσης», συνάδελφοι, ως νομικοί γνωρίζουμε ότι μια συνέλευση είτε ολοκληρώνεται και καταλήγει σε αποφάσεις, είτε αναβάλλεται για τη λήψη απόφασης, είτε διακόπτεται για μεταγενέστερη ημέρα και ώρα και συνεχίζεται ώστε να λάβει απόφαση. Προφανώς οι συνάδελφοι της μειοψηφίας έχουν μπερδέψει τα «θέλω» τους με τα όσα νόμιμα μπορούν να επιτευχθούν ή να ισχυριστούν. Εάν οι παριστάμενοι την 31/12/2019 αποτέλεσαν συνέλευση, σίγουρα δεν ήταν η έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία η Διοίκηση του Συλλόγου μας σάς προσκάλεσε, και τούτο διότι δεν επετεύχθη η νόμιμη απαρτία. Οι συνάδελφοι της μειοψηφίας δεν νομιμοποιούνται και είναι παντελώς αναρμόδιοι να καλούν οποιονδήποτε σε Γενική Συνέλευση αρχική ή «συνεχιζόμενη» και τυχόν τέτοια επίκληση θα την  καταστήσει «νομικά ανύπαρκτη και οι αποφάσεις αυτής δεν θα θεωρούνται ως αποφάσεις του συλλογικού οργάνου, αλλά θα είναι απολύτως άκυρες (ΜΠΑ 2258/2016)».

Για άλλη μια φορά λοιπόν, σας καλούμε να προσέλθετε στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μας, στον τόπο και χρόνο που ορίζεται με την πρόσκληση, που έχετε ήδη λάβει. Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του Συλλόγου μας και τα μέλη της πλειοψηφίας του Διοικητικού μας Συμβουλίου, έχοντας πλήρη συναίσθηση αγωνιούμε για τη διαμορφωθείσα εις βάρος όλων μας κατάσταση των ελέγχων και προστίμων, δεν εξαντλούμε το σημαντικότερο «όπλο» μας της αποχής εν μέσω αργιών, αλλά αντίθετα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ακόμα και αυτές τις ημέρες, προκειμένου να βρεθούν εκείνες οι λύσεις, που θα απαλείψουν ή θα εξομαλύνουν τις εις βάρος όλων μας ρυθμίσεις, εξορθολογίζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προσπαθούμε να εντάξουμε τον θεσμό του συμβολαιογράφου στο οικονομικό «αύριο», που διαμορφώνεται από τις πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις της πατρίδας μας, διασφαλίζοντας τον θεσμό μας, προσδίδοντάς του νέα ύλη, νέα έσοδα και εξασφαλίζοντας την εύνομη, απρόσκοπτη και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων μας. Ενέργειες που θα αποφέρουν άμεσα απτά αποτελέσματα στα θέματα που μας βασανίζουν.

                                                        Με τιμή

           O Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                               Θεόδωρος Χαλκίδης

Οι Συμβολαιογράφοι ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την επαναληπτική Γενική Συνέλευσή τους

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Πέραν των ευχών για ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος, αναγκαζόμαστε να σας πληροφορήσουμε και για τα ακόλουθα :

Γίναμε αποδέκτες πολλών τηλεφωνικών ερωτημάτων περί του εάν βρισκόμαστε σε αποχή από την άσκηση των καθηκόντων μας ή μη. Αυτά τα ερωτήματα προέκυψαν από τη διασπορά κίβδηλων ειδήσεων, που άκριτα – κατά τα άλλα έγκυρα μέσα ενημέρωσης – αναπαρήγαγαν χωρίς να ελέγξουν την ορθότητά τους και να λάβουν υπόψη τους την επίσημη θεσμική θέση του Συλλόγου μας.

Σε συνέχεια λοιπόν της από 02/01/2020 ανακοίνωσης – πρόσκλησης του Συλλόγου μας στην επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 08/01/2020, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα ως στην αρχική πρόσκληση, σας αναφέρουμε και τα κάτωθι :

Η ημερομηνία διεξαγωγής της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (αρχικά την 31/12 και επαναληπτικά την 08/01) αποφασίσθηκε, κατόπιν προτάσεως της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προκύπτει και από το από 18/12/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα, που απέστειλαν στο Σύλλογο.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11/12/2019 και ενώ η Διοίκηση του Συλλόγου πρότεινε στη μειοψηφία τη διενέργεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε μία εβδομάδα, δηλαδή είτε την 17η , είτε την 18η Δεκεμβρίου (αρχική ημερομηνία), η μειοψηφία αντέδρασε και δεν συμφώνησε, διότι δεν θα είχε τηρηθεί η εκ του νόμου διαδικασία.

Δεν έδειξε όμως η μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου την ίδια προσήλωση στις διατάξεις του νόμου, όταν στις 16:30 της 31/12/2019 ζητούσε να γίνει η έκτακτη Γενική Συνέλευση παρά την μη επίτευξη της νόμιμης απαρτίας. Μετά από μία ώρα αναμονής ο συνολικός αριθμός τόσο των συναδέλφων που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα (μεταξύ των οποίων και συνάδελφοι άλλων συλλόγων καθώς και μη συμβολαιογράφοι), όσο και αυτών που επικαλούνταν τη χρήση πληρεξουσίων, τυπικών ή «ατύπων» δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους 218 αντί του απαιτούμενου των 236, ώστε να επιτευχθεί η εκ του νόμου οριζόμενη απαρτία. Κατόπιν τούτου η έκτακτη γενική συνέλευση θα επαναληφθεί λόγω της μη ύπαρξης νόμιμης απαρτίας για την 08/01/2020 ως ανωτέρω.

Η μειοψηφία όμως του Διοικητικού μας Συμβουλίου, η ίδια μειοψηφία που δεν επιθυμούσε την μία ώρα που μεσολάβησε (από τις 15:30 έως τις 16:30) να ενημερώσει ο Πρόεδρος τα μέλη, μετά την αποχώρηση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της πλειοψηφίας, «κρατώντας» τους καταλόγους με τις υπογραφές των μελών και τα πληρεξούσια, προέβη σε πραγματοποίηση,κατά την άποψή της, γενικής συνέλευσης, εκδίδοντας και ψήφισμα περί δήθεν αποχής, και στη συνέχεια περί συνέχισης της ολοκληρωθείσας γενικής συνέλευσης και περί επαναδιαπραγμάτευσης του Ν. 4646/2019.

Σε όλα αυτά, τις παράτυπες, αντιθεσμικές μεθοδεύσεις, αντιποιούμενες τα νόμιμα εκλεγέντα όργανα του Συλλόγου μας, δηλώνουμε ότι ουδεμία σχέση έχουν με τον Σύλλογό μας και με το ήθος που χαρακτηρίζει τον συμβολαιογραφικό κόσμο εν γένει.

ΟΥΔΕΜΙΑ απόφαση έχει ληφθεί περί ΑΠΟΧΗΣ από τα καθήκοντά μας, διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ συγκροτήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση λόγω μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας.

Οι συνάδελφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου, θα συνεχίσουμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας με απόλυτη συνέπεια έως την 08/01/2020, όπου και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ακουστούν ΟΛΕΣ οι απόψεις, θα τεθούν τα θέματα που μας απασχολούν στη σωστή τους διάσταση και θα αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα αντιδράσουμε σε ό,τι άδικο και υπερβολικό. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ η Διοίκηση του Συλλόγου μας θα εξακολουθήσει να ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ προς τη σωστή κατεύθυνση, συνομιλώντας με όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, προκειμένου το συντομότερο να φέρει θετικά αποτελέσματα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, είναι επιβεβλημένο να γυρίσουμε την πλάτη σε φωνές που προσπαθούν να μας ΔΙΧΑΣΟΥΝ και ενωμένοι να διεκδικήσουμε με αξιοπρέπεια ένα καλύτερο μέλλον για την Ελληνική Συμβολαιογραφία.

Με τιμή

Θεόδωρος Χαλκίδης

Γενικός Γραμματέας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.