Ανακοίνωση Συλλόγου – Ανάρτηση καταλόγου αρχείων μελών του Συλλόγου στο intranet

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στην εφαρμογή “Intranet”, κλειστός προστατευμένος χώρος στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, αναρτήθηκε κατάλογος των αρχείων των αποχωρησάντων συναδέλφων συμβολαιογράφων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. με τους αρχειοφύλακες αυτών (οριστικούς ή προσωρινούς), με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους (ενημερωμένος μέχρι σήμερα), προκειμένου να διευκολύνεται η ανεύρεση των αρχείων από τα μέλη του Συλλόγου μας.

Σημειώνεται ότι, θα υπάρχει διαρκής επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου.

Εφόσον έχετε ήδη συνδεθεί, μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε άμεσα στον κατάλογο.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Ανακοίνωση – Ανάρτηση καταλόγου μελών του Συλλόγου στο intranet

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινώντας την λειτουργία της εφαρμογής “Intranet” κλειστού προστατευμένου χώρου στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, αναρτήθηκε κατάλογος των συναδέλφων συμβολαιογράφων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα (ενημερωμένος μέχρι σήμερα), προκειμένου να διευκολύνεται και να είναι ευχερής η επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει διαρκής επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Γενική Γραμματέας 

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Ανακοίνωση – Σχετικά με αρχαιρεσίες Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 21-4-2015 αποφάσισε ενόψει των αρχαιρεσιών της 31ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2015 για την εκλογή Προέδρου και Συμβούλων αντίστοιχα του Δ.Σ. του Συλλόγου μας τα ακόλουθα:

1) Την αποστολή του προεκλογικού υλικού των συνδυασμών μετά την 15η Μαΐου με μία κοινή υπηρεσιακή αποστολή.

2) Την παραχώρηση αιθουσών του Συλλόγου στην Αθήνα και στον Πειραιά για την διοργάνωση συγκεντρώσεων των συνδυασμών.

3) Τη χορήγηση του καταλόγου των μελών του Συλλόγου με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών στους υποψήφιους Προέδρους και Συμβούλους των συνδυασμών.

4) Την ηλεκτρονική διακίνηση επιστολών, εγγράφων και υλικού γενικότερα των συνδυασμών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Συλλόγου και

5) Τη χρήση της περιοχής προστατευμένου περιεχομένου (intranet) στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για την ανάρτηση υλικού που αφορά τις αρχαιρεσίες αλλά και την ενημέρωση των συναδέλφων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Ανακοίνωση αρχαιρεσιών 2015

A N A K O I N Ω Σ Η

 

Ανακηρύσσουμε ως υποψηφίους Προέδρους και Συμβούλους κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους (άρθρο 3 παρ.3 του Π.Δ. 36/1999), για τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που θα διενεργηθούν την 31η Μαΐου & 2α Ιουνίου 2015 (άρθρο 104 του Ν.2830/2000) τους κατωτέρω και κατ’ αλφαβητική σειρά, οι οποίοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 του Π.Δ.36/1999).

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΙ

1. Βλαχάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
2. Ρούσκας Γεώργιος του Ιωάννου

 

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (κατά συνδυασμούς)

 

α) Συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
(Υποψήφιος Πρόεδρος: Βλαχάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου)

1. Βασιλικάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
2. Γάφου Ιουλία του Ιωάννη
3. Δράγιος Αθανάσιος του Αριστείδη
4. Κασκαβέλη-Πεχλιβανίδη Στρατηγούλα του Κωνσταντίνου
5. Μάνδρου Χριστίνα του Γεωργίου
6. Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη Παναγιώτα του Σπυρίδωνος
7. Μπούτος Βασίλειος του Χρήστου
8. Πολιτοπούλου Θεοδώρα του Ζαχαρία
9. Σεργάκη-Παπαδογιάννη Αργυρώ του Φαίδωνα
10. Τριανταφυλλάκης Γεώργιος του Ελευθερίου
11. Τσερτσιγιάννη Ελένη του Στυλιανού
12. Χριστοπούλου-Σταμέλου Ευαγγελία του Αριστείδη

 

β) Συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ»
(Υποψήφιος Πρόεδρος: Γεώργιος Ρούσκας του Ιωάννου)

1. Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος του Γεωργίου
2. Ανδρεάδου Φωτεινή του Ιωάννου
3. Καραστάθη Ευτυχία του Νικολάου
4. Κοντογεώργου Ελένη του Βασιλείου
5. Λιακάκος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
6. Λιάτσου Ιφιγένεια του Δημητρίου
7. Μπαρλαμά Μελπομένη του Αθανασίου
8. Παπαθέου Νικόλαος του Ιωάννου
9. Ρουπακιώτη Γεωργία του Αντωνίου
10. Σακκά Δέσποινα του Κυριάκου
11. Τούμπα-Σιέμπου Βασιλική του Κωνσταντίνου
12. Χαλκίδης Θεόδωρος του Αναστασίου
γ) Συνδυασμός «ΣΥΜ-πραξις»
(χωρίς υποψήφιο/α Πρόεδρο)

1. Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα του Ανδρέα
2. Αλτάνη Καλομοίρα του Γεωργίου
3. Γκριόγλου Στέφανος του Ιωάννη
4. Ζυγούρη Σταυρούλα του Γεωργίου
5. Κανακίδου Κυριακούλα του Γεωργίου
6. Καραγεωργοπούλου Ελένη του Γεωργίου
7. Καραγιαννοπούλου Μαρία του Ευαγγέλου
8. Μπουκουβάλα Ελένη του Θεοδώρου
9. Ρέβελας Στυλιανός του Νικολάου
10. Σούκουλη Γεωργία του Αναστασίου
11. Στεφανάτου Παναγιώτα του Γεράσιμου
12. Τριγάζη Φωτεινή του Περικλέους

 

Αθήνα 22 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποίηση πρόσκλησης ΔΣ 30/3/2015

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε τη Δευτέρα 30 Mαρτίου 2015 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με θέματα:

1-)Εκτέλεση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου .
2-)Καθορισμός αριθμού μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναδειχθεί μετά τις προσεχείς αρχαιρεσίες, κατ’ άρθρο 1 παρ. 6 Π.Δ. 36/99 και άρθρο 103 Ν.2830/2000.
3-)Διενέργεια επανελέγχου στον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, Γ.Γ.Δ.Π. του Υπουργείου Οικονομικών.
4-)Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την εξέλιξη θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και το Εξωτερικό –Εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση-Περιεχόμενο και πορεία των αναλογιστικών μελετών.
5) Εκθέσεις οφειλής  με αριθμούς 20253/4-3-2015, 20255/4-3-2015 και 20057/5-6-2014.
6-) «Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και επιπτώσεις στην Ελληνική Συμβολαιογραφία».
7-)  Υπηρεσιακά σημειώματα- Αιτήσεις – Βοηθήματα– Διάφορα.

Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Ανακοίνωση ανάρτησης βιντεοσκόπησης Γ. Σ. 1-2-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα μας www.hellenicnotaryassociation.gr την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2015 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».

Πατήστε ΕΔΩ για να πλοηγηθείτε στην σχετική σελίδα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Ανακοίνωση – Υπενθύμιση για Γενική Συνέλευση

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η επαναληπτική ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ., στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης που ήδη σας έχουν κοινοποιηθεί.

Η παρουσία σας θα είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητά της.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Πρόσκληση ΔΣ 23/1/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Έγκριση ισολογισμού, ταμειακού απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014 του Συλλόγου.
2-) Έγκριση ισολογισμού, ταμειακού απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014 διαχείρισης δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων.
3-) Έγκριση οικονομικού απολογισμού πληροφορικής έτους 2014.
4-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 20212/11.12.2014 & 20218/13.01.2015.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Πρόσκληση ΔΣ 27/1/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Έγγραφα υπ’αριθ.πρωτ. 1228 /3-12-2014 και 445/7-2-2013(4) , του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης «Περί ενοποίησης του λογαριασμού διαχείρισης δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων με το λογαριασμό του Συλλόγου».
2-) Διαχείριση υπολοίπου λογαριασμού κρατικών συμβολαίων του Συλλόγου –Διανομή μερίσματος. .
3-) Ορισμός αναπληρωματικού μέλους Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου Πρωτοδικείου Αθηνών.
4-) Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση Υπουργικής απόφασης προς ανάθεση είσπραξης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς τον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. από κρατικά και τραπεζικά συμβόλαια στις Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 106§4 Ν. 2362/1995 (με την παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου ως δαπάνης βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστού 10% επί των εισπραττομένων) ή και  άρθρου 12 παρ.34174/2013. .
5-)  Συζήτηση & λήψη απόφασης για τον καθαρισμό του κτιρίου του Συλλόγου-Τεχνικός Ασφαλείας.
6-) Αιτήσεις

Με τιμή
O Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Ανακοίνωση – σχετικά με ηλεκτρονική κλήρωση για εκλογές 2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή παράπονα συναδέλφων για τον μη διορισμό τους ως δικαστικών αντιπροσώπων στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η διαδικασία αποστολής των αιτήσεων στον Άρειο Πάγο ορίστηκε από την με αριθμό 894/30-12-2014 εγκύκλιο του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου.

2. Η Υπηρεσία του Συλλόγου μας καθ’ υπόδειξη του αρμοδίου υπαλλήλου του Αρείου Πάγου, δέχθηκε αιτήσεις συμβολαιογράφων μέσα στο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο των δυο (2) ημερών μέχρι την 18.00΄ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2015 και διαβίβασε αποκλειστικά και μόνο τις αιτήσεις προτίμησης στο σύνολό τους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων καταχωρήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή- αρχείο EXCEL (452 καταχωρημένες ηλεκτρονικά, πλέον 50 μόνο σε έντυπη μορφή).

Κατόπιν σημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας μας (ώρα 16.00΄), με το Τμήμα Πληροφορικής του Αρείου Πάγου, μας διαβεβαίωσαν ότι ελήφθησαν υπ’ όψιν όλες οι αιτήσεις προτίμησης τόσο οι ηλεκτρονικά καταχωρημένες, όσο και οι μεμονωμένες σε έντυπη μορφή για την ηλεκτρονική κλήρωση.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου