Πρόσκληση ΔΣ 23 12 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:
1-) Ορισμός αναπληρωματικού μέλους Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου Πρωτοδικείου Αθηνών.
2-) Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση Υπουργικής απόφασης προς ανάθεση είσπραξης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς τον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. από κρατικά και τραπεζικά συμβόλαια στις Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 106§4 Ν. 2362/1995 (με την παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου ως δαπάνης βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστού 10% επί των εισπραττομένων).
3-) Έκθεση ελέγχου υπ’αριθμ. 20212/2014.
4-) Συζήτηση & λήψη απόφασης για τον καθαρισμό του κτιρίου του Συλλόγου.
5-) Αιτήσεις

 

Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Πρόσκληση ΔΣ 9-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:
1-) Έγκριση προϋπολογισμού Συλλόγου χρήσεως 2015.
2-) Έγκριση προϋπολογισμού διαχείρισης κρατικών συμβολαίων χρήσεως 2015.
3-) Ανανέωση συμβάσεων Συλλόγου.
4-) Ενημέρωση από τα μέλη της επιτροπής του Υπ.Οικονομικών για τις τρέχουσες φορολογικές εξελίξεις.
5-) α. Eκθέσεις ελέγχου υπ΄αριθμ. 20183/2014, 20184/2014, 20185/2014, 20186/2014, 20193/2014, 20210/2014.
β. Επανεξέταση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την απόρριψη του με αριθμ. 367 σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου, που αφορά την υπ’αριθμ.19496/2011 έκθεση ελέγχου.
γ. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εντατικοποίηση ελέγχων-επανελέγχων για την απόδοση δικαιωμάτων στο Σύλλογο των άρθρων 115 επομ. Κώδικα περί Συμβολαιογράφων.
6-) Ορισμός θεμάτων τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2015.
7-) Ορισμός ορκωτών ελεγκτών Συλλόγου χρήσεως 2014.
😎 Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της αστικής επαγγελματικής εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία συμβολαιογράφων Γεώργιος Κουρνέτας & Μαρία Ρουτζούνη-Κουρνέτα & Ευγενία Ρουτζούνη.
9-) Συζήτηση & λήψη απόφασης για τον καθαρισμό του κτιρίου του Συλλόγου.

10-) Αιτήσεις.
Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Πρόσκληση Δ.Σ Τρίτη 2-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-) Ενημέρωση του Προέδρου για την εξέλιξη των θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2-) Ενημέρωση Προέδρου για τη συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 3.11.2014.
3-) Ορισμός μελών στο 5μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο Εφετείου Ευβοίας.
4-) Έκθεση ελέγχου υπ΄αριθμ.20014/2014.
5-) Αιτήσεις.
6-) Υπηρεσιακά σημειώματα.
7-) Βοηθήματα.
Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Κοινοποίηση Πρόσκλησης ΔΣ 13 11 2014

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-) Ενημέρωση του Προέδρου για την εξέλιξη των θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2-) Ενημέρωση Προέδρου για τη συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 3.11.2014, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

{1-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση πανελλήνιου συμβολαιογραφικού συνεδρίου το μήνα Φεβρουάριο 2015 με κεντρικό θέμα «Ο συμβολαιογράφος άμισθος δημόσιος λειτουργός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».
2-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη κοινή συνεδρίαση μελών Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας στις 29/11/2014. Ορισμός τόπου συνεδρίασης.
3-) Ενημέρωση για το έργο της Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλισης-συζήτηση-λήψη απόφασης για σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και πορεία της διαδικασίας.
4-) Ορισμός μελών της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. στην Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών.
5-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μελέτη του λειτουργικού και διοικητικού κόστους της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας.
6-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
7-) Η χωρίς ημερομηνία επιστολή των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, προς την ΕΚΧΑ Α.Ε
😎 Διάφορα-Αιτήσεις-Βοηθήματα. }

 

3-) Θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
4-) Ορισμός μελών Δ.Σ. σε επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
5-) Πορεία ελέγχων κρατικών συμβολαίων. Εκθέσεις ελέγχων υπ΄αριθμ.20178/2014 & 20179/2014-Γνωμοδοτήσεις Νομικής Υπηρεσίας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.-Διαγραφές οφειλών (εκθέσεις ελέγχων 17147/2002, 12780/1995 & 14658/1997).
6-) Διανομή μερίσματος στους δικαιούχους συμβολαιογράφους.
7-) Επεξεργασία σχεδίου ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ1168/2014.
😎 Αιτήσεις.
9-) Εκτύπωση ημερολογίων έτους 2015.
10-) Καθαρισμός κτιρίου Συλλόγου.
11-) Βοηθήματα.
Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Πρόσκληση ΔΣ – 14.10.2014 – τακτική συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-)Ενημέρωση για τους ελέγχους στα Κτηματολογικά Γραφεία που διενεργήθηκαν μέχρι τις 30-8-2014.
2-)Πορεία ελέγχων κρατικών συμβολαίων. Εκκρεμότητες ελέγχων-Γνωμοδοτήσεις Νομικής Υπηρεσίας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.-Λήψη απόφασης για την επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την εξασφάλιση οφειλομένων προς τον Σύλλογο.
3-)Ανάκληση της από 13-5-2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την με αριθμό Νο 20010/2014 έκθεση ελέγχου.
4-) Εκθέσεις ελέγχων υπ’ αριθμ. 19316/2010, 19862/2013, 19863/2013, 19864/2013, 20080/2-7-2014, 20101/15-7-2014, 20155/6-10-2014 και 20156/6-10-2014.
5-) Αναμόρφωση προϋπολογισμού κρατικών έτους 2014.
6-) Αιτήσεις.
7-) Υπηρεσιακά σημειώματα

Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι η αποστελλόμενη πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΣΕΑΠΑΔ, που αφορά θέματα κρατικών συμβολαίων, δεν είναι ανοικτή για τους συναδέλφους, για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των οφειλετών συναδέλφων.

Αντίθετα η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επακολουθεί στις 16.30’ με τα θέματα, που ήδη σας έχουν κοινοποιηθεί, είναι δημόσια και μάλιστα ως χώρος συνεδρίασης, ορίστηκε η αίθουσα σεμιναρίων του πρώτου ορόφου , για την διευκόλυνση, όσων επιθυμούν να τη παρακολουθήσουν.

Τέλος σημειώνεται ότι το έγγραφο του Αντιπροέδρου, το οποίο σας εστάλη σήμερα, όπως δήλωσαν ενταλμένοι υπάλληλοι του Συλλόγου, είχε δοθεί από τον Αντιπρόεδρο προς αποστολή την Παρασκευή (10-10-2014), ημέρα κατά την οποία απουσίαζα στο εξωτερικό και λόγω «τεχνικού προβλήματος» διεκπεραιώθηκε η ηλεκτρονική αποστολή του σήμερα.

Αθήνα 13-10-2014
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Ανακοίνωση Αντιπροέδρου – έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 14.10.2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’αριθμ.πρωτ.2193/3.10.2014 αίτηση των συμβολαιογράφων-μελών του Δ.Σ. κ.κ. Ελένης Κοντογεώργου, Μελπομένης Μπαρλαμά, Νικολάου Παπαθέου, Ευτυχίας Καραστάθη και Γεωργίου Ρούσκα για σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίστηκε για την Τρίτη 14.10.2014 και ώρα 16:30, για να λάβετε γνώση του ουσιαστικού περιεχομένου της ανωτέρω αίτησης.

Με τιμή
Ο Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Πρόσκληση Δ.Σ. – Έκτακτη συνεδρίαση 14.10.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,
Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στον Α΄ όροφο (Αίθουσα Σεμιναρίων), όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα:

1-) Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Ε.ΑΠ.Α.Δ..
2-)Εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..
3-)Λειτουργία της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε..

Σημειώνεται ότι η σύγκληση του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. γίνεται μετά την με αριθμό πρωτ. 2193/3.10.2014 αίτηση των συμβολαιογράφων-μελών του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ.κ. Ελένης Κοντογεώργου, Μελπομένης Μπαρλαμά, Νικολάου Παπαθέου, Ευτυχίας Καραστάθη και Γεωργίου Ρούσκα με τα προαναφερόμενα θέματα.

Επιπλέον δε θέμα ορίζεται:
Ενημέρωση του Προέδρου για την εξέλιξη των θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Προς τα Μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
 
Στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16.30 θα συνεδριάσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. ως η συνημμένη πρόσκληση.
 
Όπως γνωρίζετε, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές, ο χώρος δε που θα διεξαχθεί η αναφερόμενη συνεδρίαση είναι ο Α’ όροφος του Συλλόγου μας, για να δοθεί η δυνατότητα άνετης παρακολούθησης της συνεδρίασης από τους συναδέλφους που το επιθυμούν.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 30-9-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την εξέλιξη του πιλοτικού προγράμματος συνεργασίας του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. και ΕΚΧΑ Α.Ε..
2α-)Ενημέρωση από την Γενική Γραμματέα για τους ελέγχους στα Κτηματολογικά Γραφεία.
2β-)Αποτελέσματα ελέγχων στα Υποθηκοφυλακεία για την περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών του Συλλόγου.
2γ-) Εκθέσεις ελέγχων υπ’ αριθμ. 20096/4-7-2014, 20098/14-7-2014, 20080/2-7-2014, 20101/15-7-2014 και 20120/12-9-2014.
2δ-) Αναβάθμιση εφαρμογών για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση οφειλών από τον έλεγχο.
3-) Αναμόρφωση προϋπολογισμού κρατικών έτους 2014.
4-) Λήψη απόφασης για απότιση φόρου τιμής στη μνήμη του πρώην Προέδρου Ηλία Κωτσάκη.
5-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
6-) Καθαρισμός κτιρίου του Συλλόγου.
7-) Αιτήσεις.
😎 Υπηρεσιακά σημειώματα.
9-) Βοηθήματα.

 

Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 25-9-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
2-) Εκπροσώπηση Επιτροπών Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας στην προσεχή συνεδρίαση της Συνόδου της, στη Βουδαπέστη (8-11/10/2014).

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης