Εγκύκλιος 26/2014 – Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ Χανίων & ΔΟΥ Ξάνθης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) τo με αριθμό πρωτοκόλλου 7350/24-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Χανίων (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων του προσώπου που αναφέρεται σ’ αυτό και έχει συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλεται το αναφερόμενο στο έγγραφο αυτό πρόσωπο, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως,

και β) το με αριθμό πρωτοκόλλου 4030/21-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης (Α, Β) Τμήμα Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Υπουργείο Οικονομικών) για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στο άτομο που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα με έντονα γράμματα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 25/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΔΟΥ Καστοριάς

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo με αριθμό πρωτοκόλλου 3913/19-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς-Αρ.Ορεστικού-Νεστορίου (Φλώρινας-Αμύνταιου) (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2014 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1052/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1052/17-2-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 389/19-2-2014), με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 24/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΔΟΥ Πρέβεζας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo με αριθμό πρωτοκόλλου 3719/18-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΔΟΥ Α΄Αθηνών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo με αριθμό πρωτοκόλλου 14921/19-02-2014 έγγραφο της A’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως,

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος 21/2014-Διαβίβαση εγγράφων Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης & Α’ ΔΟΥ Πειραιά

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) τo με αριθμό πρωτοκόλλου 8921/12-02-2014 έγγραφο της Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-1991 έως και 31-12-2007, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως,

και β) το με αριθμό πρωτοκόλλου 6678/12-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά (Υπουργείο Οικονομικών) για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2014 – Ασφαλιστικές εισφορές 2013 ΤΑΝ & ΤΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατώτατων εισφορών καταβλητέων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στη Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) για το 2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

α)  το έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2013, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.  Επισημαίνουμε ότι η εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (η οποία αφορά όλους τους ασφαλισμένους, δικηγόρους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές & συμβολαιογράφους και ανέρχεται στο ποσό των 120 ευρώ ετησίως) πρέπει να καταβληθεί μέσα στην ανωτέρω προθεσμία (Ε.Τ.Ε.-κωδικός αιτιολογίας 70-Ο.Α.Ε.Δ.) ανεξαρτήτως ποσού ασφαλιστικής εισφοράς και κατηγορίας ασφαλισμένου και

β) το από 27.01.2014 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.)  σχετικά με τα κατώτατα όρια ασφαλιστικών εισφορών έτους 2013 που πρέπει να καταβληθούν στον Τομέα Συμβολαιογράφων μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι η εκπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται πλέον με τόκο υπερημερίας 0,68% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Α.Ν. (www.tnomik.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Σ. (www.tas.org.gr).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος 19/2014 – Προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 11 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31-12-2013) προστίθεται νέα παράγραφος 22 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 που έχει ως εξής:

«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

Ως εκ τούτου από 1-1-2014, δεν υφίσταται υποχρέωση προσάρτησης στα συμβολαιογραφικά έγγραφα υπεύθυνων δηλώσεων ή πιστοποιητικών άρθρου 81 ν. 2238/94.

Η παρούσα εκδίδεται μετά και την τελική προφορική επιβεβαίωση του περιεχομένου της από το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2014 – Αναβάθμιση εφαρμογής ΥΜΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν ενημέρωσής μας από την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με τη σύσταση των εταιρειών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΥΜΣ, σας θέτουμε υπόψη τα ακόλουθα:

Τις επόμενες μέρες θα δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η νέα έκδοση της ΥΜΣ v.6.0.

Στην έκδοση αυτή θα υπάρξουν οι παρακάτω αλλαγές και αναβαθμίσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 5.9.

1. Οι οθόνες λήψης στοιχείων Εκπροσώπου / Φυσικού Προσώπου / Νομικού Προσώπου / Εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ χωρίζονται σε δύο οθόνες. Σημειώνεται ότι από την 2η οθόνη μπορεί να γίνει μετάβαση στην 1η ώστε να γίνουν διορθώσεις αν χρειάζεται, πριν την υποβολή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη απόκριση του συστήματος (ταχύτητα). (Δείτε συνημμένο FP1.jpg)

FP1FP1

2. Οι τελευταίες οθόνες (zip + προώθηση φυσικού φακέλου) ενοποιήθηκαν σε μία. (Δείτε συνημμένο telos.jpg)

3. Για τις Ι.Κ.Ε., ο Φ.Σ.Κ. υπολογίζεται στο ΑΘΡΟΙΣΜΑ των τριών κεφαλαίων.

Τα τρία αυτά κεφάλαια μεταφέρθηκαν πιο μπροστά στην διαδικασία, πριν τις πληρωμές (και όχι πριν το Γ.Ε.ΜΗ όπως είναι σήμερα) ώστε να μπορεί έγκαιρα να υπολογιστεί ο Φ.Σ.Κ. και να πληρωθεί. (Δείτε συνημμένο IKE1.jpg και IKE2.jpg)

4. Για τις Ο.Ε. / Ε.Ε.  προστέθηκε μια νέα οθόνη ανακοίνωσης σύστασης που αναφερόταν στην ΚΥΑ και δεν είχε περιληφθεί μέχρι τώρα. (Δείτε συνημμένο ΟΕ-ΕΕ.jpg)

5. Για τις Ι.Κ.Ε. δεν χρειάζεται να αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ανακοίνωσης στην Κ.Ε.Ε.Ε. γιατί καταχωρείται με web services στο σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

6. Νέα διαδικασία πληρωμής. Εισάγονται νέοι τρόποι πληρωμών των εξόδων (κόστη) με άξονα την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αλλά και την ιχνηλασιμότητα των πληρωμών. Είναι εφικτό από το σύστημα να ομαδοποιήσετε περισσότερες της μιας πληρωμές για κάθε τρόπο πληρωμής καθιστώντας την διαδικασία λιγότερο χρονοβόρα. Θα δίνεται μια βεβαίωση για κάθε (τρόπο) πληρωμής και όχι μια για κάθε αιτιολογία. (δείτε συνημμένο payment1.jpg, payment2.jpg)

7. Αυτοματοποίηση λήψης Κωδικού Αριθμού Δημοσίευσης / Εθνικό Τυπογραφείο για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (δεν θα χρειάζεται πλέον η αποστολή email στo gemi@uhc.gr) (Δείτε συνημμένα ΚΑΔ-ΕΤ.jpg, ΚΑΔ-ΕΤ-1.jpg, ΚΑΔ-ΕΤ-2.jpg, ΚΑΔ-ΕΤ-3.jpg).

________________________________________

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1081/17-4-2013 Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική διεύθυνση Φορολογίας) την οποία και σας κοινοποιήσαμε με την με αριθμό 13/25-4-2013 Εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου κατά τη σύσταση των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, υπολογίζεται στο σύνολο των εισφορών (κεφαλαιακών, εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών).

Η ως άνω αναβάθμιση της εφαρμογής της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή, προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα σας ενημερώσουμε άμεσα μόλις λάβουμε σχετική ειδοποίηση από την Κ.Ε.Ε.Ε..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2014 – Παράταση για το Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 15/27-1-2014 εγκυκλίου μας, σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1018796 ΕΞ 2014/29-01-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, ειδικά για το έτος 2013, λήγει την 7η Φεβρουαρίου 2014 και η κλήρωση από τις αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2014.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης