Επικοινωνια

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: notaries@notariat.gr

uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Ελληνική Συμβολαιογραφία

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2830/2000), ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός και ο θεσμικός του ρόλος είναι ανάλογος με εκείνον του δικαστικού λειτουργού (άρθρο 92, παρ. 4 Ελληνικού Συντάγματος).
Ο Έλληνας συμβολαιογράφος καταρτίζει με ασφάλεια δικαίου τις συμβάσεις που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο των εταιρειών. Τα έγγραφα που συντάσσει είναι δημόσια έγγραφα και, ως εκ τούτου, αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι πάντων για όλα, όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά.
Στο πλαίσιο του συστήματος της «προληπτικής δικαιοσύνης», ο συμβολαιογράφος ενεργεί ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και αντικειμενικός σύμβουλος όλων των μερών μιας συναλλαγής (ποτέ υπέρ ενός «πελάτη»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σύννομο της σύμβασης και το δημόσιο συμφέρον.
Ασκώντας κατά τον τρόπο αυτό τα καθήκοντά του συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή των χρονοβόρων και δαπανηρών αντιδικιών, διενέξεων και αμφισβητήσεων, σχετικά με την εγκυρότητα και τη σημασία των συμβατικών διατάξεων των συναλλαγών.

2011-01-04 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Όπως θα διαπιστώσετε η κοινοποιούμενη εγκύκλιος χρήζει εκτεταμένων διορθώσεων και περαιτέρω διευκρινίσεων. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα ανακοίνωση μέχρι να ευδοκιμήσουν οι συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις με την αρμόδια υπηρεσία για τη βελτίωση του συστήματος έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
Σημειώνεται ότι τόσο από πλευράς μας όσο και από την πλευρά του Τ.Ε.Ε. είχε υποβληθεί το αίτημα αναστολής εφαρμογής του συστήματος, το οποίο δεν έγινε δεκτό.                                                              Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Συνημμένο Αρχείο:

Εγκύκλιος Υπουργείου ΚΕΝΑΚ

 

Τελευταίες Προσθήκες - Συντονιστική

Εγκύκλιος Συντονιστικής 62/2015 - Κ.Υ.Α. 72386/8.10.2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας αποστέλλεται συνημμένο το ΦΕΚ 2170/9-10-2015 τεύχος Β΄, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 61/2015 - Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   1.) Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα

Διαβάστε »
Ανακοίνωση Συντονιστικής - Μητρώο εκτελεστών διαθηκών - Υπενθύμιση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 110493/1795/ 4-9-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 60/2015 - Διαβίβαση ΦΕΚ 2115/2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 59/2015 - Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας ενημερώνουμε ότι:   1.) Η προθεσμία διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σερβωτών (πρώ

Διαβάστε »

Τελευταίες Προσθήκες - Σύλλογος

Συνάντηση ομάδας ανάγνωσης 12/10/2015

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ   Σας καλούμε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 4.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας όπου θ

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συλλόγου 11/2015 - ΠΟΛ 1204/2015

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1204/2015 και Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ 2015 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας κοινοποιούμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα: α) Την ΠΟΛ.

Διαβάστε »
Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ 29 9 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:30, στα γραφεία του Συ

Διαβάστε »
Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ 8/9/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:30, στα γραφεία του Συλ

Διαβάστε »
Συνάντηση ομάδας ανάγνωσης 7/9/2015

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ   Σας καλούμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 4.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας όπου

Διαβάστε »

eur directory

enn

couples

successions

ejustice

Διαύγεια