Επικοινωνια

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: notaries@notariat.gr

uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Ελληνική Συμβολαιογραφία

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2830/2000), ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός και ο θεσμικός του ρόλος είναι ανάλογος με εκείνον του δικαστικού λειτουργού (άρθρο 92, παρ. 4 Ελληνικού Συντάγματος).
Ο Έλληνας συμβολαιογράφος καταρτίζει με ασφάλεια δικαίου τις συμβάσεις που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο των εταιρειών. Τα έγγραφα που συντάσσει είναι δημόσια έγγραφα και, ως εκ τούτου, αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι πάντων για όλα, όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά.
Στο πλαίσιο του συστήματος της «προληπτικής δικαιοσύνης», ο συμβολαιογράφος ενεργεί ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και αντικειμενικός σύμβουλος όλων των μερών μιας συναλλαγής (ποτέ υπέρ ενός «πελάτη»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το σύννομο της σύμβασης και το δημόσιο συμφέρον.
Ασκώντας κατά τον τρόπο αυτό τα καθήκοντά του συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή των χρονοβόρων και δαπανηρών αντιδικιών, διενέξεων και αμφισβητήσεων, σχετικά με την εγκυρότητα και τη σημασία των συμβατικών διατάξεων των συναλλαγών.

2011-01-04 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Όπως θα διαπιστώσετε η κοινοποιούμενη εγκύκλιος χρήζει εκτεταμένων διορθώσεων και περαιτέρω διευκρινίσεων. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα ανακοίνωση μέχρι να ευδοκιμήσουν οι συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις με την αρμόδια υπηρεσία για τη βελτίωση του συστήματος έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
Σημειώνεται ότι τόσο από πλευράς μας όσο και από την πλευρά του Τ.Ε.Ε. είχε υποβληθεί το αίτημα αναστολής εφαρμογής του συστήματος, το οποίο δεν έγινε δεκτό.                                                              Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Συνημμένο Αρχείο:

Εγκύκλιος Υπουργείου ΚΕΝΑΚ

 

Τελευταίες Προσθήκες - Συντονιστική

Ανακοίνωση Συντονιστικής - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΑΣ & εισφοράς ΟΑΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση (2.7.2015) του Ε.Τ.Α.Α. αποφασίστηκε η παράταση της

Διαβάστε »
Ανακοίνωση Συντονιστικής - Παραλαβή διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σε συνέχεια της υπ'αριθμ. 355/29.6.2015 ανακοίνωσής μας, σας κοινοποιούμε σχετική σημερινή

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 43/2015 - Διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ ΑΕ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. Οικ.1518207/ΝΔ2163/30-06-2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε., αναφορ

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συντονιστικής 42/2015 - Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,   Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (21 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (10 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνώ

Διαβάστε »
Ανακοίνωση Συντονιστικής - Δικαστικοί Αντιπρόσωποι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικα

Διαβάστε »

Τελευταίες Προσθήκες - Σύλλογος

Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 7.7.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:30, στα γραφεία του Συλλόγο

Διαβάστε »
Ανακοίνωση - Ημέρα Προέδρου-Αντιπροέδρου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Σας ενημερώνουμε ότι, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γεώργιος Ρούσκας, θα δέχεται τους συναδέλφους   κάθε Δευτέρα &am

Διαβάστε »
Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 29/6/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,   Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:30, στα γραφεία του Συλλ

Διαβάστε »
Εγκύκλιος Συλλόγου 9/2015 - Ν.4330/2015

ΘΕΜΑ: Ν. 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015) με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» Σε συνέχεια της χθεσινής υ

Διαβάστε »
Ανακοίνωση Συλλόγου για ΕΝΦΙΑ 16/6/2015

ΘΕΜΑ: Ψήφιση σχεδίου νόμου με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε στη Βουλ

Διαβάστε »

eur directory

enn

couples

successions

ejustice

Διαύγεια