ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΕΡΣΑΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ 6ΛΕΣΒΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 45233-20811
ΑΒΑΝΗΧΡΥΣΑΝΘΗΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 85ΙΛΙΟΝ13 122262 2770-262 2774(fax)
ΑΓΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7ΑΑΘΗΝΑ10 678383 6506-330 3964(fax)
ΑΓΓΑΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΝΤΙΟΠΗΣ 34ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ17 343976 3548-971 6594(fax)
ΑΓΓΕΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΡΟΔΟΥ 4ΜΑΡΟΥΣΙ15 122821 4830
ΑΓΓΕΛΗΔΗΜΗΤΡΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 11ΑΘΗΝΑ10 678382 0674-382 6352
ΑΓΓΕΛΙΔΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678382 5625(+fax)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΒΙΡΓΙΝΙΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΗ 99ΡΟΔΟΣ85 13222410 24321-32088(fax)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59ΑΘΗΝΑ10 564325 1000(fax)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΝΑΤΑΛΙΑΔΗΜ.ΡΑΛΛΗ 11ΜΑΡΟΥΣΙ15 124802 0840-802 4738-8020615(fax)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΕΥΓΕΝΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59ΑΘΗΝΑ10 564325 1000-321 2387(fax)
ΑΓΡΕΒΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678382 1165-382 0552
ΑΔΑΜ - ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΕΤΡ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 193ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 546461 6783-461 0331
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678381 0477-381 0517(fax)
ΑΔΑΜΟΥΜΑΡΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 68ΑΘΗΝΑ10 680338 8005(+fax)
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 86ΑΘΗΝΑ10 678382 5569-381 3128(+fax)
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9ΑΘΗΝΑ10 559324 3706-3243 707(fax)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-12ΑΘΗΝΑ10 679362 8116
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 63ΑΘΗΝΑ10 433825 4004-825 4522(fax)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΘΕΟΔΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ- Τ.Θ. 41117ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ19 01422950 56214-384 3596(fax)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 14ΑΘΗΝΑ10 680363 2830-362 8310
ΑΘΗΤΑΚΗ - ΖΟΥΚΑΓΕΝΟΒΕΦΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676958 6000-958 9615(+fax)
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ - ΚΙΟΥΣΗ-ΑΔΑΜΚΥΡΙΑΚΗΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣΣΠΕΤΣΕΣ18 05022980 73451-74375(+fax)
ΑΚΡΙΩΤΗΚΛΕΟΠΑΤΡΑΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6-8ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 84551-22888(+fax)
ΑΛΕΒΙΖΟΥΣΟΦΙΑΔΙΔΟΤΟΥ 25ΑΘΗΝΑ10 680361 0042(+fax)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΙΩΑΝΝΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 91-93ΑΘΗΝΑ10 677383 3360-330 4297-3822474(fax)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ 6ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ33 05222650 41722(+fax)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΗΡΑΚΛΗΣΛΕΩΝΙΔΟΥ 6 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥΛΑΜΙΑ35 10022310 35335(+fax)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΟΛΓΑΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 5ΑΘΗΝΑ10 678380 5150
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΗΣΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ΑΘΗΝΑ10 431522 6914-524 8895
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥΓΡΗΓΟΡΙΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 146 & ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ14 671800 2185-807 8188
ΑΛΕΞΙΟΥ - ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΦΕΙΔΙΟΥ 14-16ΑΘΗΝΑ10 678380 1665 (+fax)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΣΟΥΛΙΟΥ 4ΑΘΗΝΑ10 678360 6429-360 6540(fax)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΛΕΞ.ΣΟΥΤΣΟΥ 19ΑΘΗΝΑ10 671363 8959-338 7994(+fax)
ΑΛΕΣΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΔΟΣ ΑΓΟΡΑΣΧΩΡΑ ΣΚΥΡΟΥ34 00722220 93717(+fax)
ΑΛΕΥΡΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678380 2854-383 7652(fax)
ΑΛΗΜΙΣΗΘΑΛΕΙΑΑΛΩΠΕΚΗΣ 8ΑΘΗΝΑ10 675363 4864-360 0634(fax)
ΑΛΜΠΑΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 680363 4040-363 3292-3619485(fax)
ΑΛΤΑΝΗΚΑΛΟΜΟΙΡΑΑΝΑΒΡΥΤΤΗΣ 19ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ11 143228 2972
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΚΟΛΑΖΑΜΑΡΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1ΑΘΗΝΑ10 677324 0338-323 5972 (+fax)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΛΟΝΤΟΥ 4ΑΘΗΝΑ10 681524 5082-520 1936(+fax)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΣΟΛΩΝΟΣ 142ΑΘΗΝΑ10 677381 9865-382 3763(+fax)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 3 & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΝ.ΜΑΚΡΗ19 00522940 98755
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΚΕΛΛΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57ΑΘΗΝΑ10 679364 2690
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΡΙΛΑΡΗΦΩΤΕΙΝΗΣΙΝΑ 36ΑΘΗΝΑ10 672360 7617
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΕΙΡΗΝΗΠ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47ΓΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 26025(+fax)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΕΥΓΕΝΙΑΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ 57Ν.ΙΩΝΙΑ14 231271 8929-271 8289(fax)
ΑΝΑΔΙΩΤΟΥΑΣΗΜΙΝΑΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 61Α'ΑΘΗΝΑ11 251865 1452(+fax)
ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΥΗΛΙΑΝΑΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 60-62Ν.ΙΩΝΙΑ14 231279 4456-277 4511(+fax)
ΑΝΑΝΙΑΔΗ - ΜΑΚΡΗΣΤΥΛΙΑΝΗΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676959 3917-956 0803(fax)
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΑΦΡΟΔΙΤΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57ΑΘΗΝΑ10 6792130 442792(+fax)
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΕΛΕΝΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678382 3289(+fax)
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΑΡΑΧΩΒΗΣ 23ΑΘΗΝΑ10 680724 3072
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣΟΦΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1ΑΘΗΝΑ10 679381 0034-381 0032(+fax)
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΟΜΗΡΟΥ 24ΑΘΗΝΑ10 672364 8225-364 8336-364 3501
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΦΑΝΓΡΑΜΜΟΥ 46ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ15 235810 1192
ΑΝΔΡΑΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠ.ΡΑΛΛΗ 310ΝΙΚΑΙΑ18 453492 5898(+fax)
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΙΩΑΝΝΑΚΟΥΜΠΑΡΗ 5ΚΟΛΩΝΑΚΙ10 674360 4206
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗΣΚΟΥΦΑ 50ΑΘΗΝΑ10 6722110 121006
ΑΝΔΡΕΟΥ - ΤΑΜΒΑΚΗΜΑΡΙΑΑΡΑΧΩΒΑ32 00422670 31117-32095(fax)
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥΕΥΘΥΜΙΑΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 11ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 7441
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΚΟΥΦΑ 77ΑΘΗΝΑ10 680331 2780-331 2728(+fax)
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΑΡΑΠΑΚΗ 101ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 675957 8978(+fax)
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 3ΑΘΗΝΑ10 677330 0776-383 0052(fax)
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 3-5ΣΥΝΤΑΓΜΑ10 5572111 822424(+fax)
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΦΕΙΔΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678382 0102-381 6772(+fax)
ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΕΛΕΝΗΞΑΝΘΟΥ 5ΑΘΗΝΑ10 673364 0143-364 6590(fax)
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΑΡΓΥΡΩΔ.ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 6074-417 5272-4176074(fax)
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΕΛΕΝΗΧΩΡΑΣΕΡΙΦΟΣ84 00522810 51465-51406(fax)
ΑΝΕΣΤΗΠΕΡΣΕΦΟΝΗΔΗΜ.Ι. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ 20ΛΙΒΑΔΕΙΑ32 13122610 81073
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 1ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ19 00322990 25741-23165
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 82ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 546461 7716-461 2616(fax)
ΑΝΤΩΝΙΝΗΕΙΡΗΝΗΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 131571 8214
ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΠΗΝΕΛΟΠΗΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18ΑΘΗΝΑ10 679363 2812-363 2815(fax)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΔΑΝΙΗΛΙΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59ΑΘΗΝΑ10 564324 5879
ΑΝΩΜΕΡΙΤΟΥΚΥΡΙΑΚΗΣΚΟΥΦΑ 66ΑΘΗΝΑ10 680360 8561
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΜΑΡΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 20ΑΘΗΝΑ10 671360 8703-364 5509(fax)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΟΛΩΝΟΣ 102ΑΘΗΝΑ10 680362 6395-361 9127(fax)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 17ΑΘΗΝΑ10 681330 3839-382 0661(+fax)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΓ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8ΑΘΗΝΑ10 678382 5133
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΑΙΟΛΟΥ 100ΑΘΗΝΑ10 564324 9333(+fax)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΗΝΑΣ 2ΑΘΗΝΑ10 551322 6322
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΙΩΑΝΝΑΔ.Ι.ΧΟΥΝΤΑ 3ΠΑΙΑΝΙΑ19 002664 6030-664 4556(fax)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΚΗΡΥΚΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΙ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4ΑΛΙΒΕΡΙ34 50022230 22343-22344
ΑΡΑΜΠΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΛΕΩΦ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 198 & ΧΙΟΥΣΑΛΑΜΙΝΑ18 900465 1614- 465 1615(+fax)
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3ΑΘΗΝΑ10 564321 1276-321 1739(+fax)
ΑΡΒΑΝΙΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΛΙΜΗΝ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ83 1006937 199570
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ - ΚΟΡΑΚΑΘΕΟΔΩΡΑΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 6ΑΘΗΝΑ10 672360 4081
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣΤΑΔΙΟΥ 33ΑΘΗΝΑ10 559321 4760-321 1425-321 8220(fax
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ - ΣΚΟΥΤΕΡΗΑΝΝΑΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 17ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 524692 9109
ΑΡΓΥΡΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 9ΑΘΗΝΑ10 677330 1218-330 1219
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΛΕΞ.ΦΛΕΜΙΓΚ 7ΜΩΛΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ35 00922350 52132(+fax)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25ΑΘΗΝΑ10 677382 3354-382 3364(fax)
ΑΣΜΑΝΗΕΛΕΝΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΤ.ΠΟΛΙΤΗ 7ΣΥΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ84 10022810 87201(+fax)
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΖΩΗΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 11ΑΘΗΝΑ10 679362 0476-360 1094-364 5863(fax
ΑΣΤΕΡΗΟΛΓΑΦΕΙΔΙΟΥ 14-16ΑΘΗΝΑ10 678382 1206(+fax)
ΑΤΤΕΣΗ - ΣΠΑΘΗΑΘΗΝΑΑΝΤΩΝΙΟΥ 12ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 76006
ΑΦΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 3205-411 0623
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΝΙΚ.ΝΤΟΥΝΗ 4ΚΟΡΩΠΙ19 400662 2622
ΒΑΓΕΝΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 31ΑΘΗΝΑ10 671363 0565-363 0562(fax)
ΒΑΓΕΝΑ - ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΜΑΡΙΑΠ.ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 7ΑΙΓΙΝΑ18 01022970 22339-27885(fax)
ΒΑΓΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 65ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ19 00722940 67277(+fax)
ΒΑΓΙΑΣΟΦΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44ΑΘΗΝΑ10 679361 5391(+fax)
ΒΑΓΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΑΜΕΡΙΚΗΣ 20ΑΘΗΝΑ10 671360 4952
ΒΑΓΙΑ - ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19ΑΤΑΛΑΝΤΗ35 20022330 23615-80152
ΒΑΘΑΚΟΥΑΝΤΩΝΙΑΘΕΣΗ "ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ"-ΠΛΑΤΕΙΑΣΚΥΡΟΣ34 00722220 91544(+fax)
ΒΑΙΑΑΝΔΡΟΥΛΑΛΕΥΚΑΔΟΣ 27ΚΥΨΕΛΗ11 362882 5239-882 9491(+fax)
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣΟΛΩΝΟΣ 94ΑΘΗΝΑ10 680360 0453
ΒΑΚΚΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 3ΑΘΗΝΑ10 678381 5572
ΒΑΛΑΝΙΔΑΜΟΣΧΟΥΛΑ-ΖΑΧΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ83 30022750 22321-22997(fax)
ΒΑΛΑΤΑΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΑΝΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57ΑΘΗΝΑ10 679362 6018-362 6019(fax)
ΒΑΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥΠΕΡΣΕΦΟΝΗΑΓΙΑΣΟΣ81 10022520 23300(+fax)
ΒΑΛΜΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΟΤΑΡΑ 53ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531413 1010(+fax)
ΒΑΛΣΑΜΗ - ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΒΕΝΕΤΙΑ-ΜΑΡΙΑΙΟΛΟΥ 100ΑΘΗΝΑ10 564321 1281(+fax)-321 0374
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΑΔΙΟΥ 43ΑΘΗΝΑ10 559325 0002-3-321 8335(+fax)
ΒΑΞΑΛΗΕΙΡΗΝΗΦΗΡΑΣΑΝΤΟΡΙΝΗ84 70022860 23973/23972(+fax)
ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΧΡΥΣΟΥΛΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 11ΑΘΗΝΑ10 679361 7641 (+fax)
ΒΑΡΔΑΜΑΣΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57ΑΘΗΝΑ10 679363 3982
ΒΑΡΕΛΑΙΣΙΔΩΡΑΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 22ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ13 341240 4380-556 1650(fax)
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥΜΑΡΙΑΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥΣΤΥΛΙΔΑ35 30022380 22070
ΒΑΡΙΝΟΥ - ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 52ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531413 1371-417 8244
ΒΑΡΚΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 83ΛΕΣΒΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 27679-43640(fax)
ΒΑΡΛΑΜΗΜΑΡΙΑΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 7ΑΤΑΛΑΝΤΗ35 20022330 23492
ΒΑΣΙΛΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΚΟΥΦΑ 16ΑΘΗΝΑ10 673363 5549-364 5357(+fax)
ΒΑΣΙΛΑΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΙΠΙΝΟΥ 25ΑΘΗΝΑ11 257325 0625(+fax)
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 21ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532411 3810-410 1636(fax)
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 24-26ΑΘΗΝΑ10 432524 7974-523 3060
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 24-26ΑΘΗΝΑ10 432523 3060-523 7444(+fax)
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥΑΝΝΑΜ.ΜΑΝΤΑ 3ΠΛ.ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ19 01422950 52280
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 6ΠΑΓΚΡΑΤΙ11 634677 4551
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 16 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΠΕΙΡΑΙΑΣ18 536452 4717-452 4740
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 63ΑΘΗΝΑ10 564321 1815-321 1475
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΝΙΚΗΦΑΒΙΕΡΟΥ 14ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 60609-20019-87018(fax)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΠΥΡΙΔΩΝΣΤΑΔΙΟΥ 43ΑΘΗΝΑ10 5596993 903166
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΓΡΥΛΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678330 1888-330 1844
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7ΑΘΗΝΑ10 679360 4253-361 7361(fax)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΛΕΩΦ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 39ΜΕΛΙΣΣΙΑ15 127810 2894-362 3893
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛ.ΑΧΑΡΝΩΝ αρ.6ΑΧΑΡΝΕΣ13 674240 9297-240 9298(fax)
ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥΕΛΕΝΗΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25ΑΘΗΝΑ10 677383 1423-330 2357(+fax)
ΒΑΧΑΡΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 94ΑΘΗΝΑ10 680338 8242(+fax)
ΒΕΛΑΩΡΑΧΑΙΔΩΣΙΝΑ 42ΑΘΗΝΑ10 672362 4176-362 4161(fax)
ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ - ΜΠΕΚΑΣΟΦΙΑΣΑΧΤΟΥΡΗ 98ΚΑΡΥΣΤΟΣ34 00122240 22417-23733
ΒΕΛΩΝΙΑΜΑΡΟΥΛΙΩΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 71ΓΛΥΦΑΔΑ16 675963 5293-963 3195(+fax)
ΒΕΝΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4ΑΘΗΝΑ10 678330 4584
ΒΕΝΕΤΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 13ΧΙΟΣ82 10022710 21855-21227(+fax)
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΕΡΜΙΟΝΗΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 127 & ΣΩΤΗΡΟΣΠΕΙΡΑΙΑΣ18 5352130 445201(+fax)
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥΑΘΗΝΑΓΡΑΜΜΟΥ 2 & ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣΣΑΛΑΜΙΝΑ18 900465 2604-465 2581(+fax)
ΒΕΝΙΕΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 123ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 6486(+fax)
ΒΕΝΙΤΗΖΩΗΠΛΑΤΩΝΟΣ 4ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535422 3860-422 3864(fax)
ΒΕΝΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΙΟΛΟΥ 100ΑΘΗΝΑ10 564321 9748-321 8744(fax)
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΜΑΡΙΑΑΡΑΠΑΚΗ 67ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676956 6835-956 8290
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΡΑΠΑΚΗ 67ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676956 8290-956 6835-9579167(fax)
ΒΕΡΓΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΚΟΡΑΗ & ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 42ΛΙΒΑΔΕΙΑ32 10022614 00083
ΒΕΡΡΑΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΓΑΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 63ΑΘΗΝΑ10 432522 0534-522 0535(+fax)
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΔΑΝΑΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 8ΑΘΗΝΑ10 564324 9707(+fax)
ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531412 5557(+fax)
ΒΙΓΚΟΥ - ΔΡΥΜΑΚΗΚΥΡΙΑΚΗΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 98ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532417 8305-417 9343
ΒΙΓΛΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559321 5356-321 1908 (+fax)
ΒΙΛΑΝΤΩΝΗΟΛΓΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 67ΑΘΗΝΑ10 680363 6019-363 0453
ΒΙΣΒΙΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕΜΠΟΡ.ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥΣΑΝΤΟΡΙΝΗ84 70022860 21223-21263(fax)
ΒΙΤΣΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΙΛΩΝΟΣ 28 & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531412 1073-412 4823 (+fax)
ΒΛΑΧΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1ΒΑΡΚΙΖΑ ΒΑΡΗΣ16 672897 0054-897 1939
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΙΝΑΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 15&ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΑΘΗΝΑ10 681382 4542-384 7835
ΒΛΑΧΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 5ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ36 10022370 23407(+fax)
ΒΛΑΧΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 38ΘΗΒΑ32 20022620 80994-80812(fax)
ΒΛΑΧΟΥΕΛΕΝΗΓΕΩΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ16 451990 4277-990 4278(fax)
ΒΛΑΧΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΤΑΔΙΟΥ 57ΑΘΗΝΑ10 551523 9776-523 4370(fax)
ΒΛΗΣΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ84 30022850 22730-23400-24888(fax)
ΒΛΗΣΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ84 30022850 22730-23400-24888(fax)
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΜΑΡΙΑΚΥΘΝΟΣ84 00622810 31235 (933 9992)
ΒΟΓΙΑΤΖΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΛ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥκΜ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 4ΚΕΡΑΤΕΑ19 00122990 69200(+fax)
ΒΟΓΙΑΤΖΗ - ΑΝΤΙΟΧΟΥΔΟΜΝΙΚΗΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 678330 3851-330 4386
ΒΟΓΙΑΤΖΗ - ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΕΙΡΗΝΗΛΕΣΒΟΣ - ΜΗΘΥΜΝΑ81 10022530 72011
ΒΟΥΛΓΑΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΑΛΑΡΩΝ 4ΦΑΛΑΡΑ35 30022380 29021-23027(fax)
ΒΟΥΛΓΑΡΗΓΕΩΡΓΙΑΣΩΤΗΡΟΣ 11ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 0678-417 0632-4226878(fax)
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 25ΝΙΚΑΙΑ18 450491 8307-491 8389
ΒΟΥΡΔΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 22ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 85761-84505(fax)
ΒΡΕΤΤΑΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΡΑΒΙΑΣ 32ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 545461 1534-462 3937(fax)
ΒΡΟΝΤΑΚΗΑΡΙΣΤΕΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ)ΛΕΣΒΟΣ - ΠΕΤΡΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ81 109(22530) 42180
ΒΡΟΧΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΡΗΤΗΣ 78Ν.ΙΩΝΙΑ14 231279 4996-279 9152-2770187(fax)
ΒΡΥΩΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 104ΑΘΗΝΑ11 471338 8079(+fax)
ΒΥΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 20-22 & ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 8ΑΘΗΝΑ10 677380 0774-483 0388(fax)
ΒΥΛΛΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜ.ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ 25ΝΙΚΑΙΑ18 450425 2143-491 4212
ΓΑΒΡΑΜΑΡΙΑΛΕΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678382 5621(+fax)
ΓΑΒΡΙΕΛΗΜΑΡΙΑΟΜΗΡΟΥ 50ΑΘΗΝΑ10 672362 9893- 362 7457(fax)
ΓΑΒΡΙΕΛΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΛΑΚΗΙΩΑΝΝΑΟΜΗΡΟΥ 50ΑΘΗΝΑ10 672362 9893-362 7457
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 62ΑΘΗΝΑ10 679361 3417-360 1759-364 0607(fax
ΓΑΖΗΥΒΟΝΗΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13-15ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 1180-417 6740(fax)
ΓΑΛΑΝΗΣΩΣΣΑΝΑΥΠΑΤΗ35 01622310 98343(+fax)
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΗΙΣΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 12ΚΟΛΩΝΑΚΙ10 673639 4758
ΓΑΛΑΝΟΥΑΝΝΑΚΑΛΒΟΥ 147ΑΘΗΝΑ11 522643 0314-643 0315(fax)
ΓΑΛΟΥΣΗΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67ΑΘΗΝΑ10 564331 3849-331 7053(+fax)
ΓΑΝΙΑΡΗΣΠΑΥΛΟΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 11ΧΙΟΣ82 10022710 29344-24466(fax)
ΓΑΝΤΖΙΑΣΜΙΧΑΗΛΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ85 40022470 28351- 22470 28352(fax)
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 162ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 4185(+fax)
ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗΤΑΤΙΑΝΑΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 188&Β.ΠΑΠΠΑΚΟΡΩΠΙ19 400662 0975
ΓΑΡΔΟΥΝΗΦΑΝΗΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ & ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678324 0465-323 0517(+fax)
ΓΑΡΙΝΗΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 60ΑΘΗΝΑ10 680364 2981-364 7184(fax)
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4ΑΘΗΝΑ10 671361 8823-363 4056(fax)
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥΕΥΔΟΚΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 43ΑΘΗΝΑ10 559321 7521-321 7590(+fax)
ΓΑΦΟΥΙΟΥΛΙΑΒΑΡΒΑΚΗ 3ΧΙΟΣ82 10022710 42012-25818(fax)
ΓΕΛΑΣΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΙΡΗΝΗΣ 21 & ΜΑΡ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 45ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ16 452991 5903
ΓΕΡΑΚΗΜΑΡΙΑ-ΜΕΡΟΠΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 87ΑΘΗΝΑ10 678330 6420 (+fax)
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 23343
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 38ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ16 343975 4456(+fax)
ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 20ΑΘΗΝΑ11 743822 7315-823 6959
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΟΥΡΑΝΙΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 680324 9267(+fax)
ΓΕΩΡΓΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝΜΕΓΑΡΑ19 10022960 27608(+fax)
ΓΕΩΡΓΑΚΗ - ΡΟΥΣΣΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6ΑΘΗΝΑ10 679360 0761-363 2171-3632345(fax)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΟΘΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7ΚΟΡΩΠΙ19 400662 4565-662 4148-662 4506(fax
ΓΕΩΡΓΑΝΕΧΡΙΣΤΙΝΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 63ΑΘΗΝΑ10 680338 8247(+fax)
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΟΥΟΛΓΑΑΜΕΡΙΚΗΣ 15ΑΘΗΝΑ10 672364 2782-360 2126(+fax)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΟΦΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 19ΑΘΗΝΑ10 678330 4690-382 6256(fax)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 72ΑΘΗΝΑ16 080360 9748(+fax)-6972 267355
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 3ΑΘΗΝΑ10 680382 2415-381 5123(+fax)
ΓΕΩΡΓΙΟΥΝΙΚΟΛΕΤΑΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ 70-72ΜΕΤΣ11 636752 5840(+fax)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 3ΑΘΗΝΑ10 682898 0549-898 1557-8-9(fax)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΝΑΤΑΛΙΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 11ΑΘΗΝΑ10 679211 403 5554(+fax)
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΕΥΓΕΝΙΑΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ 61ΑΛΙΜΟΣ17 4562114 057140(+fax)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣΑΝΔΡΕΑΣΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 11ΑΘΗΝΑ10 678384 7241(+fax)
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΑΝΝΑΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 43ΑΘΗΝΑ10 681384 3247(+fax)
ΓΙΑΛΑΜΑΕΥΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 8ΑΘΗΝΑ10 671723 6416
ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΣΟΥΛΙΟΥ 4 & ΣΟΛΩΝΟΣ 109ΑΘΗΝΑ10 678360 6429-364 8257
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΜΑΡΙΑΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 26ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 134575 3279
ΓΙΑΝΝΑΚΗΛΑΜΠΡΙΝΗΔΙΟΝΥΣΟΥ 43ΜΑΡΟΥΣΙ15 1242130 312429-2130 312430(fax)
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝ.ΒΡΕΤΤΟΥ 6 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝΑΧΑΡΝΕΣ13 674246 9285
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΒΕΡΓΙΝΑΣ 44ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ17 3416973 309366
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΒΕΝΕΤΙΑΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531413 0831
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678383 2365-384 5547(fax)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 7530-413 0831-417 7729 fax
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥΣΤΥΛΙΔΑ35 30022380 24152
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΝΑΛΑΡΙΣΗΣ 9-11ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 524383 5378(+fax)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30ΣΤΥΛΙΔΑ35 30022380 23434(+fax)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ81 20022520 32438(+fax)
ΓΙΑΝΝΑΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 9ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 134571 1608(+fax)
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 28ΑΘΗΝΑ10 6712130 222404
ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΦΑΝΗΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42ΑΘΗΝΑ10 678330 1249(+fax)
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΑΝΘΟΥΛΑΓ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 433522 6602
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚ.ΓΕΜΕΛΟΥ 133ΝΙΚΑΙΑ18 453490 6100(+fax)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΑΝΙΓΓΟΣ 27ΑΘΗΝΑ10 682382 1497-330 1296
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 86 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥΑΘΗΝΑ10 680361 0343-361 3788
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΕΥΣΤΑΘΙΑΦΙΛΩΝΟΣ 33ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535422 7320
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34ΑΘΗΝΑ10 679364 5173
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΟΥΣΑΛΗΕΥΑΝΘΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559364 6174
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΑΔΙΟΥ 51ΑΘΗΝΑ10 559324 4501-321 5450
ΓΙΩΝΑΓΕΩΡΓΙΑΚ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 6ΚΟΡΩΠΙ19 400662 4611-662 8135
ΓΙΩΡΤΣΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΜΕΡΙΚΗΣ 55ΡΟΔΟΣ85 10022410 34023-24197-36432(fax)
ΓΚΑΓΚΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 122ΑΘΗΝΑ11 257822 7392(+fax)
ΓΚΑΤΖΑΡΟΥΜΑΡΙΑΦΕΙΔΙΟΥ 11ΑΘΗΝΑ10 678382 5633-381 1766(+fax)
ΓΚΕΓΚΙΟΥΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 62-64ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 6013-411 8302(fax)
ΓΚΕΚΑΑΝΤΙΓΟΝΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 57ΑΘΗΝΑ10 672364 6948(+fax)-361 3306
ΓΚΙΖΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙΟΛΟΥ 10Π.ΦΑΛΗΡΟ17 561985 4938(+fax)
ΓΚΙΚΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΙΔΟΤΟΥ 28ΑΘΗΝΑ10 680364 3467
ΓΚΙΚΑΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7ΑΘΗΝΑ10 679361 3472(+fax)
ΓΚΙΚΑΔΕΣΠΟΙΝΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678330 1826-384 1517(fax)
ΓΚΙΝΗΕΛΕΝΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 7-9ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ11 141381 2777-330 3625(+fax)
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣΧΡΗΣΤΟΣΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532411 4661-417 8661(+fax)
ΓΚΟΤΣΗΑΚΡΙΒΗ-ΑΝΑΣΤΣΟΛΩΝΟΣ 102ΑΘΗΝΑ10 680338 8220-338 8899(fax)
ΓΚΟΤΣΗΕΛΕΝΗΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 35 Α΄ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535412 1596-417 3020
ΓΚΟΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧΑΪΜΑΝΤΑ 19-21ΧΑΛΑΝΔΡΙ15 234681 4997(+fax)
ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 64 & ΔΗΜΗΤΡΟΣΕΛΕΥΣΙΝΑ19 200556 5449(+fax)
ΓΚΟΥΜΑΔΙΟΝΥΣΙΑ2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535428 6616-7
ΓΚΟΥΣΚΟΥΙΩΑΝΝΑΣΤΑΔΙΟΥ 61ΑΘΗΝΑ10 551324 1754-322 2827
ΓΚΡΕΚΑΜΑΡΙΕΤΙΝΑΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5ΑΘΗΝΑ10 559325 5350-321 7502-3230738(fax)
ΓΚΡΙΟΓΛΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 146ΑΑΘΗΝΑ11 4712130 053787(+fax)
ΓΛΙΓΛΙΝΟΥΕΛΕΝΗΧΩΡΑ ΙΟΥΙΟΣ84 00122860 91020(+fax)
ΓΟΥΒΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 11ΑΘΗΝΑ10 679360 1094-362 0476-3640387(fax)
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓ.ΔΡΟΣΙΝΗ 5ΚΗΦΙΣΙΑ14 562801 5345-801 5488
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 72ΑΘΗΝΑ10 678364 0712-14-364 0810(fax)
ΓΡΑΤΣΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 41ΚΟΛΩΝΑΚΙ10 676721 4344-721 6544(fax)
ΓΡΕΓΟΥΣΟΦΙΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77ΧΙΟΣ82 13222710 83031(+fax)
ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ-ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57ΑΘΗΝΑ10 679363 8800(+fax)
ΓΡΥΛΛΗΜΑΡΙΑΣΙΝΑ 14ΑΘΗΝΑ10 672362 0411-330 1888
ΓΥΠΑΡΗΒΕΡΟΝΙΚΗΝ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 12Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ14 671625 3720-674 5514(fax)
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΨΥΧΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 678330 1780-364 7777(+fax)
ΔΑΒΑΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ16 343994 8449 (+fax)
ΔΑΒΑΣΛΗΜΑΙΡΗΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42-44ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535422 4607-422 6960(fax)
ΔΑΒΙΛΑ - ΜΑΝΔΡΕΚΑΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΘΑΝΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14ΑΘΗΝΑ10 679363 6541-362 9380
ΔΑΒΙΛΛΑ - ΞΑΝΘΑΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5ΑΘΗΝΑ10 678383 0652
ΔΑΓΛΑΕΥΓΕΝΙΑΑΛΕΞ.ΣΟΥΤΣΟΥ 20ΚΟΛΩΝΑΚΙ10 671362 8318(+fax)
ΔΑΔΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 114&ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ12 351561 1177
ΔΑΛΛΑ - ΠΟΛΥΖΩΗΘΗΡΕΣΙΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7α'ΑΘΗΝΑ10 678383 4439-382 0279
ΔΑΛΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7ΑΑΘΗΝΑ10 678383 4439-382 0279-383 2626(fax
ΔΑΜΑΛΙΤΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35-39ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535429 2294-429 2172
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676956 7232-951 0584
ΔΑΝΙΑ - ΣΙΝΑΝΗΜΑΡΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42ΑΘΗΝΑ10 678383 2021-380 0106(+fax)
ΔΑΝΙΑΣΧΡΗΣΤΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42ΑΘΗΝΑ10 678383 2021-380 0106(+fax)
ΔΑΝΙΗΛΜΑΡΙΑΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 13ΜΩΛΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ35 00922350 52105(+fax)
ΔΑΡΑΜΑΡΑΜΑΡΙΝΑΚΗΦΙΣΟΥ 5ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ32 30022610 32683
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 59ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531422 7046-417 7010(fax)
ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΙΩΑΝΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59 & ΜΠΕΝΑΚΗ 5ΑΘΗΝΑ10 551325 1971(+fax)
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 13ΑΘΗΝΑ10 678324 9304-324 9873(fax)
ΔΕΒΒΕΣΧΡΗΣΤΟΣΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ82 10322740 21446(+fax)
ΔΕΒΕΡΑΚΗΕΛΕΝΗΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 101ΑΘΗΝΑ11 475324 6122-324 0187(fax)
ΔΕΔΕΕΛΕΝΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 564321 0241-321 4527
ΔΕΔΕΟΛΓΑΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 13ΑΧΑΡΝΕΣ13 674246 9181-240 0706(fax)
ΔΕΔΕΣΩΤΗΡΙΑΠΕΤΡΑΚΗ 10ΕΛΕΥΣΙΝΑ19 200556 5033-556 5036(fax)
ΔΕΔΕΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΕΙΔΙΟΥ 2 & ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΑΘΗΝΑ10 678383 8466-382 0225(+fax)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΛ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ&ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11ΤΗΝΟΣ84 20022830 23666-25665(fax)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΕΛΕΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΔΙΔΟΤΟΥ 34 κ' ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΑΘΗΝΑ10 680361 7307(+fax)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2ΕΛΕΥΣΙΝΑ19 200554 1001
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 80930
ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΡΟΖΑΛΕΩΝΙΔΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 5ΤΗΝΟΣ84 20022830 23605-23352(fax)
ΔΕΡΤΟΥΖΟΥΜΑΡΙΑΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 36ΑΘΗΝΑ10 673363 6745
ΔΕΦΙΓΓΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 680361 7707
ΔΗΜΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΒΗΣ 1-3 & ΦΩΤ.ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ14 452281 2214-283 2376(+fax)
ΔΗΜΑΜΑΡΙΝΑΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 7 & ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531413 4908(+fax)
ΔΗΜΑΚΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 189Ν.ΙΩΝΙΑ14 231271 7373
ΔΗΜΑΤΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΚΩΦΙΔΟΥ 4Ν.ΙΩΝΙΑ14 231272 3222-272 5037(fax)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΙΟΛΟΥ 104ΑΘΗΝΑ10 564321 7070-331 2626
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΑΡΑΧΩΒΗΣ 19-21ΑΘΗΝΑ10 680362 8531(+fax)-363 1267
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣΥΜΩΝΗΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3ΚΗΦΙΣΙΑ14 562808 1746(+fax)-382 6407
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 62ΑΘΗΝΑ10 679360 1759-361 3417
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 62ΑΘΗΝΑ10 679361 2938-363 5520
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΛΕΩΦ.ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 133ΑΘΗΝΑ11 521643 5158-382 1053
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥΠΑΤΜΟΣ85 50022470 32590
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 15ΑΘΗΝΑ10 679360 1612-360 1412(+fax)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΙΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 & ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ 2ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 80990
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 45ΑΘΗΝΑ10 6816985 775598
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 123ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 5352111 842058
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 31-ΒΑΘΥΣΑΜΟΣ83 10022730 22691-27310
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΟΔΥΣΣΕΩΣ 6ΑΧΑΡΝΕΣ13 674246 3801
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΙΣΑΒΕΛΛΑΜΑΡΑΣΛΗ 29ΚΟΛΩΝΑΚΙ10 676330 3443
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΥΔΟΞΙΑΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 36ΑΘΗΝΑ10 673361 1536-38(+fax)
ΔΗΜΟΥΔΗΦΑΝΗΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 25ΑΘΗΝΑ10 678330 2817-380 1657-3801694(fax)
ΔΙΑΜΑΝΤΗΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣΚΟΥΦΑ 52ΑΘΗΝΑ10 672363 0113(+fax)
ΔΙΑΜΑΝΤΗΝΙΝΑΚΑΨΑΛΗ 6ΑΘΗΝΑ10 674721 1472-363 6527
ΔΙΑΜΑΝΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΛΕΩΝΙΔΟΥ 1ΜΩΛΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ35 00922350 51337
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ-ΛΕΛΠΙΔΟΣ 7ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15 343608 2092(+fax)
ΔΙΑΤΣΙΔΟΥΣΟΦΙΑΚΗΦΙΣΙΑΣ 140ΑΘΗΝΑ11 525324 3255-331 2448(+fax)
ΔΙΚΑΙΑΚΟΥΜΑΡΙΑΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ Α΄ 155αΠΕΙΡΑΙΑΣ18 533411 0186-413 8559(fax)
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟΜΗΡΟΥ 24ΑΘΗΝΑ10 672364 3543-338 7048(fax)
ΔΙΠΛΟΥΔΗΜΑΡΙΑΑΜΕΡΙΚΗΣ 23ΑΘΗΝΑ10 672383 1350-383 3377
ΔΟΝΤΑΑΜΑΛΙΑΦΕΙΔΙΟΥ 10ΑΘΗΝΑ10 678330 0628(+fax)
ΔΟΞΑΒΑΡΒΑΡΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 3652-53-413 3652(+fax)
ΔΟΥΒΗΑΓΓΕΛΙΚΗΑ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ16 345973 7237 (+fax)
ΔΟΥΒΡΗΣΩΤΗΡΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4ΑΘΗΝΑ10 678382 7833-383 9493(+fax)
ΔΟΥΔΩΝΗΕΥΔΟΞΙΑΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531422 5032 (+fax)
ΔΡΑΓΑΤΣΗΒΑΛΕΝΤΙΝΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114 & ΔΗΜΗΤΡ/ΛΟΥΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676951 0444-952 0148(+fax)
ΔΡΑΓΑΤΣΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 1627-412 2977(+fax)
ΔΡΑΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗΑΘΗΝΑ10 678330 3135-381 0577(fax)
ΔΡΑΓΙΟΥΕΛΕΝΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗΑΘΗΝΑ10 678382 5914-15-381 0577(fax)
ΔΡΑΓΚΙΩΤΟΥ - ΠΑΠΑΔΕΡΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΥΡ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 45ΓΚΥΖΗ11 475324 0811-324 9464(+fax)
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 13ΑΘΗΝΑ10 678362 8655-56-362 8806(fax)
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34ΑΘΗΝΑ10 678382 8375 (+fax)
ΔΡΑΚΟΥΔΗ - ΔΗΜΑΑΝΔΡΗΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2ΑΘΗΝΑ11 634384 7490-330 1388(fax)
ΔΡΟΣΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΒΕΡΩΦ 3ΑΘΗΝΑ10 433523 2418-522 4192(fax)
ΔΡΥΜΑΚΗΜΑΡΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗΑΘΗΝΑ10 564323 3463-323 3464(fax)
ΕΛΛΗΝΑΜΑΡΙΑΝΙΚ.ΚΡΙΚΟΥ 6ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ35 00322360 44555(+fax)
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΜΙΧΑΛΙΝΑΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΧΙΟΣ82 10022710 51271-52387(fax)
ΕΤΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗ-ΠΑΡΑΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 5ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ81 40022540 23852-23745(fax)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΜΑΡΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 69ΑΘΗΝΑ10 678383 3573-383 3329-3833323(fax)
ΕΥΓΕΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4ΑΘΗΝΑ10 679384 5746-382 9878
ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥΑΜΑΛΙΑΠΑΡΟΙΚΙΑΠΑΡΟΣ84 40022840 22792-28232(fax)
ΕΥΘΥΜΙΟΥΜΑΡΙΝΑΚΥΠΡΟΥ 99-103ΒΥΡΩΝΑΣ16 232766 3285(+fax)
ΕΥΘΥΜΙΟΥΜΙΧΑΗΛΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 10ΕΛΕΥΣΙΝΑ19 200554 6556
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΛΔΑΙΟΥΜΑΡΔΙΚΟΥΛΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 9ΑΙΓΙΝΑ18 01022970 26534-28414(+fax)
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ - ΣΠΗΛΙΩΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 10-ΑΔΙΕΞ.ΠΑΡΟΔΟΣΑΧΑΡΝΕΣ13 674246 7739(+fax)
ΖΑΓΚΑΝΑΙΩΑΝΝΑΜΠΟΤΑΣΗ 12ΑΘΗΝΑ10 682382 5505(+fax)
ΖΑΙΡΗΘΕΜΕΛΙΝΑΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 23ΑΘΗΝΑ11 473644 7200(+fax)
ΖΑΜΠΛΑΡΑΜΑΡΙΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678381 9424-382 4698-363 2003
ΖΑΝΤΖΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 81 & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ13 231505 5586-506 2013
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 180ΒΥΡΩΝΑΣ16 231764 2640-766 5249
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥΑΜΑΛΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 37ΑΘΗΝΑ10 672364 0740-364 0741(fax)
ΖΑΦΕΙΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ.ΒΛΙΑΜΟΥ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΣΑΜΟΣ83 20022730 32991-35000(fax)
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΛΗΔΑΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 213 Β'ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 523383 3873-383 3874
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 11ΚΑΛΥΒΙΑ19 01022990 49399
ΖΑΧΑΡΗΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚ.ΚΡΙΚΟΥ 38ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ33 01622360 43616/(22310) 33265
ΖΑΧΑΡΙΑΧΑΡΙΣΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-28ΑΘΗΝΑ10 680523 3590-523 9230
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 13 & ΜΠΕΝΑΚΗ 24ΑΘΗΝΑ10 678381 0371
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 91-93ΑΘΗΝΑ10 677831 1949(+fax)
ΖΑΧΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531429 7747-429 7742(fax)
ΖΑΧΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 13ΑΘΗΝΑ10 5642130 435779(+fax)
ΖΕΒΟΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 3 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣΑΘΗΝΑ10 682823 9108-823 9121(fax)
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΑΔΑΜΑΝΤΙΑΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 7810 (+fax)
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 22ΑΘΗΝΑ10 680382 3361(+fax)
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΛΗΔΑΣΚΟΥΦΑ 36ΑΘΗΝΑ10 672362 0036-364 3775(fax)
ΖΕΡΡΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΔΙΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 48ΑΘΗΝΑ10 431523 6689-522 1205
ΖΕΤΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΕΡΑΤΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑΣ33 05822660 31000(+fax)
ΖΗΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΓΓ.ΜΕΤΑΞΑ 11ΓΛΥΦΑΔΑ16 675894 9771-894 9004(+fax)
ΖΟΜΠΟΛΑΕΛΕΝΗΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 671364 0494-362 6562(+fax)
ΖΟΥΒΕΛΟΥΕΥΣΤΑΘΙΑΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 36ΑΘΗΝΑ10 673364 6752-3
ΖΟΥΡΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 28ΑΘΗΝΑ10 671361 0048(+fax}
ΖΟΥΡΟΥΜΑΡΙΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 14ΑΘΗΝΑ10 432523 1429 (+fax)
ΖΥΓΟΥΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΕΛΟΠΙΔΑ 29ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ17 341971 8998(+fax)
ΖΩΗΤΟΥΕΥΘΥΜΙΑ-ΙΩΑΝΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 39-41ΑΘΗΝΑ10 683882 1107-822 3543(fax)
ΖΩΙΔΗΣΗΛΙΑΣΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 19ΡΟΔΟΣ85 10022410 30535-30400-78125(fax)
ΗΛΙΑΔΗΑΝΝΑΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 11ΡΟΔΟΣ85 13122410 24514-26023(fax)
ΗΛΙΑΔΟΥΒΑΡΒΑΡΑΠΡΩΤΕΩΣ 25 & ΘΕΤΙΔΟΣΠ.ΦΑΛΗΡΟ17 561984 8388(+fax)
ΗΛΙΑΚΗΕΛΕΝΗΑΝΔΡ.ΛΑΖΑΡΑΚΗ 25ΓΛΥΦΑΔΑ16 675323 1444(+fax)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΗΡΩΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 17ΑΘΗΝΑ10 681380 5144-381 9536
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 27ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 526770 2225(+fax)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34ΑΘΗΝΑ10 672360 4268-361 6346(fax)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΦΑΝΗΑΤΡΕΙΔΩΝ 11ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ11 631701 3922(+fax)-751 4075
ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ - ΠΕΡΙΔΟΥΑΡΙΣΤΕΑΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45ΡΟΔΟΣ85 10022410 25455-74705(fax)
ΘΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΩΦ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 14-16ΣΑΛΑΜΙΝΑ18 900465 1262-464 0300-465 6536(fax
ΘΑΝΟΥΗΛΙΑΝΑΣΙΚΑΓΟΥ 20ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 135576 0906(+fax)
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΦΕΙΔΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678383 2338
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΑΡΕΤΗΣΟΥΛΤΑΝΗ 19 & ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΑΘΗΝΑ10 682382 3157
ΘΕΟΔΩΡΟΥΑΝΝΑΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 1ΧΑΛΚΙΔΑ34 1002221 301235(+fax)
ΘΕΟΦΙΛΟΥΕΛΕΝΗΛΕΩΦ.ΣΤΡΑΤ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ 58ΖΩΓΡΑΦΟΥ15 771775 8067-555 5189(+fax)
ΘΕΟΧΑΡΗΛΗΤΩΓΕΡΑΝΙΟΥ 38ΑΘΗΝΑ10 431522 2072-524 8597(fax)
ΘΕΟΧΑΡΗ - ΡΕΝΤΖΕΠΗΜΑΡΙΑΣΟΥΛΤΑΝΗ 19ΑΘΗΝΑ10 682330 3970-330 3180(+fax)
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 87ΙΛΙΟΝ13 122262 2171-263 1116(fax)
ΘΕΣΣΑΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 54ΑΘΗΝΑ10 681381 6393- 382 5752(fax)
ΘΩΜΙΔΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4ΑΘΗΝΑ10 679362 6438-362 2262(fax)
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΣΤΑΔΙΟΥ 10ΑΘΗΝΑ10 564380 6144
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΣΤΑΔΙΟΥ 57ΑΘΗΝΑ10 551323 3092-323 2637
ΙΑΤΡΟΥ - ΞΟΥΡΑΔΑΦΝΗΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10ΚΕΡΑΤΕΑ19 00122990 67097
ΙΟΡΔΑΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣΠΑΡΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ84 40022840 25050-21678-25250(fax)
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 2ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ16 452995 1924
ΙΩΑΝΝΙΔΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17ΑΘΗΝΑ10 552324 5209-324 3509
ΙΩΑΝΝΙΔΗΥΠΑΠΑΝΤΗΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 6ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 7187-417 7850(fax)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΜΕΛΙΝΑΦΙΛΩΝΟΣ 35ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 3554-411 0342(+fax)
ΙΩΑΝΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 5ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 22157-21129(fax)
ΙΩΑΝΝΟΥΜΑΡΙΑΝΕΛΛΑΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 20-22ΑΘΗΝΑ10 676723 1452-723 1459(fax)
ΚΑΒΑΛΙΚΑΓΑΒΡΙΕΛΑΣΟΛΩΝΟΣ 87-89ΑΘΗΝΑ10 679360 8415(+fax)
ΚΑΒΑΛΛΑΑΘΑΝΑΣΙΑΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 49ΠΑΙΑΝΙΑ19 002664 3248 (+fax)
ΚΑΒΔΑΜΑΡΙΑΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 35ΑΘΗΝΑ10 678382 8533-382 9819
ΚΑΒΕΤΣΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 19ΚΟΛΩΝΑΚΙ10 675725 2775-729 4393
ΚΑΒΟΥΚΛΗΝΙΚΟΛΕΤΑΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 22ΚΩΣ85 30022420 22898-22714(fax)
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 2ΚΩΣ85 30022420 22898-22714(fax)
ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΕΛΕΝΗΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 60ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 545420 7541-420 7762(fax)
ΚΑΖΑΡΟΥΛΑΤΣΕΛΕΠΗ 10ΧΙΟΣ82 10022710 40135
ΚΑΖΑΖΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΝΔΡΕΑ ΓΚΙΝΗ 2ΧΑΛΑΝΔΡΙ15 233682 6536-681 2129-6898028(fax)
ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΡΓΥΡΩΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 63 & ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥΑΘΗΝΑ10 680364 2666-363 8821
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥΑΘΗΝΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 6ΑΘΗΝΑ10 678382 9375(+fax)
ΚΑΖΝΕΣΗΜΑΡΙΝΑΣΟΛΩΝΟΣ 68ΑΘΗΝΑ10 680522 7058-523 4682(fax)
ΚΑΙΑΦΑ - ΚΑΒΟΥΡΑΜΑΡΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34ΑΘΗΝΑ10 672321 5369-325 4082
ΚΑΙΔΕΤΣΗΣΤΕΛΛΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50ΚΥΘΗΡΑ - ΠΟΤΑΜΟΣ80 20027360 34227-31139 (+fax)
ΚΑΙΛΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 228Ν.ΙΩΝΙΑ14 231271 4014-279 7097
ΚΑΚΑΡΗΔΗΜΗΤΡΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 15 & ΣΟΛΩΝΟΣΑΘΗΝΑ10 679360 4243
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΒΕΪΚΟΥ 23-25ΚΟΥΚΑΚΙ11 742924 2282(+fax)
ΚΑΚΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 35ΛΑΜΙΑ35 10022310 53535-53536(fax)
ΚΑΛΑΛΑΓΕΩΡΓΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 75ΑΘΗΝΑ10 680364 7336(+fax)
ΚΑΛΑΜΑΡΑΕΛΕΝΗΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5ΑΘΗΝΑ10 6782130 448865(+fax)
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΝΙΓΓΟΣ 12ΑΘΗΝΑ10 677330 1673(+fax)
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΕΛΛΗΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 194ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 521642 7006-644 1807
ΚΑΛΛΕΡΓΗ - ΣΕΙΡΛΗΣΤΥΛΙΑΝΗΜ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 10ΑΙΓΑΛΕΩ12 241598 5175-598 4775
ΚΑΛΛΗΕΛΕΝΗΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 95ΑΘΗΝΑ11 454640 1620-21(+fax)
ΚΑΛΛΙΑΜΑΡΙΑΑΙΟΛΟΥ 102ΑΘΗΝΑ10 564321 5473-321 2461-324 3254(fax
ΚΑΛΛΙΑ - ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗΑΙΟΛΟΥ 102ΑΘΗΝΑ10 564321 5473-321 2461
ΚΑΛΛΙΑΤΣΟΥΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΟΜΗΡΟΥ 15ΑΘΗΝΑ10 672321 4009(+fax)
ΚΑΛΛΙΡΗΦΑΝΗΔΗΜ.-ΙΩΑΝ. ΧΟΥΝΤΑ 17ΠΑΙΑΝΙΑ19 002664 6030-664 4556(fax)
ΚΑΛΛΙΤΣΗ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΑΝΝΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 74-76ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535411 8935
ΚΑΛΛΙΩΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3ΑΘΗΝΑ10 564322 1049
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 18-20ΑΘΗΝΑ10 680364 5652
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 564322 9422- 322 9423(fax)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 24ΑΘΗΝΑ10 681381 2315-384 8065
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΑΓΑΠΗΔΗΜ.ΘΕΜΕΛΗ 83ΡΟΔΟΣ85 10022410 35544-37463(fax)
ΚΑΛΟΥΔΑΠΟΛΥΞΕΝΗΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 24ΝΙΚΑΙΑ18 450491 7665(+fax)
ΚΑΛΠΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΑΙΑΝΤΟΣ 75Π.ΦΑΛΗΡΟ17 563
ΚΑΛΠΥΡΗ - ΚΟΛΙΟΥΚΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ 16ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ35 00222340 22888-23300(fax)
ΚΑΜΑΚΑΡΗΒΑΣΙΛΙΚΗΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 53ΑΘΗΝΑ11 473642 2820-642 3871(fax)
ΚΑΜΙΝΙΑΡΗΜΑΡΙΑΔΟΥΚΑ 3ΧΑΛΚΙΔΑ34 13222210 25013-83220(fax)
ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΑΙΟΛΟΥ 104ΑΘΗΝΑ10 564321 8425
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΣΚΟΥΦΑ 11ΚΟΛΩΝΑΚΙ10 673339 0541-362 9488(fax)
ΚΑΜΠΕΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 35ΑΘΗΝΑ10 678382 8533-382 9819
ΚΑΜΠΟΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ19 300557 3377-557 1337(fax)
ΚΑΜΠΟΥΡΗΠΗΝΕΛΟΠΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57&ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 10ΑΘΗΝΑ10 564330 2732 (+fax)
ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ - ΚΟΨΙΔΑΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 43α'ΜΟΥΣΕΙΟ10 433822 5509-821 8234(fax)
ΚΑΝΑΡΙΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 11ΧΙΟΣ82 10022710 29344-40164-24466(fax)
ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΩΣΑΙΟΥ 4ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ19 00522940 93334-93005(fax)
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 137ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535422 3305-422 3306(fax)
ΚΑΝΕΛΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΥ 33-35&ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ1ΘΗΒΑ32 20022620 27115-22620 89045(fax)
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥΜΑΡΙΑΓ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678383 2970-384 1151
ΚΑΠΠΕΧΡΥΣΟΥΛΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 5-7ΑΘΗΝΑ10 678384 1944(+fax)
ΚΑΠΡΑΛΟΥΜΑΡΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 121ΑΘΗΝΑ10 678383 1958(+fax)
ΚΑΡΑΒΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 6ΑΘΗΝΑ10 678364 8094(+fax)
ΚΑΡΑΒΑΝΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36ΒΑΡΗ16 6722111 848890(+fax)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΑΡΙΑΔΝΗ-ΝΙΟΒΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 3ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 1345715 918- 5715 640(fax)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΜΑΡΙΝΑΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559321 4762-321 3514(+fax)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΛ.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ 8-10ΛΑΥΡΙΟ19 50022920 69100-2-24701(fax)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΕΙΔΙΟΥ 10ΑΘΗΝΑ10 678382 4718-382 0178
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25ΑΘΗΝΑ10 677382 2363
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΧΡΥΣΑΝΘΗΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40ΑΘΗΝΑ10 681380 7678-380 4996
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΧΩΡΑΑΜΟΡΓΟΣ84 00822850 71060
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΘΗΤΟΥΣΤΑΜΑΤΙΑΚΑΝΙΓΓΟΣ 31ΑΘΗΝΑ10 682383 8913-380 8390(+fax)
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΔ.ΜΠΕΡΔΕΛΗ 16ΜΕΓΑΡΑ19 10022960 26565
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 9ΠΑΛΛΗΝΗ15 351429 7788(+fax)
ΚΑΡΑΖΗΣΗΧΡΙΣΤΙΝΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57ΑΘΗΝΑ10 679363 3986-363 3982(fax)
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΛ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 32ΣΑΛΑΜΙΝΑ18 900465 2119-465 4090
ΚΑΡΑΚΗΚΟΥΛΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678382 3624-384 1791(+fax)
ΚΑΡΑΛΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ14 671620 8403
ΚΑΡΑΛΙΩΤΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΡΑΤΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑΣ33 05822660 31240(+fax)
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 24ΘΗΒΑ32 20022620 25977-27350(+fax)
ΚΑΡΑΜΑΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2ΑΘΗΝΑ10 679360 0977
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΑΘΗΝΑΑΧΑΡΝΩΝ 265ΑΘΗΝΑ10 44621770 22940
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΑΝΘΟΥΛΑΔΙΔΟΤΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 680381 2592
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΧΡΥΣΟΥΛΑΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 1ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 29233(+fax)
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 18ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15 343639 3081(+fax)-639 3485
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΝΑΞΑΝΔΡΟΥ 14Ν.ΚΟΣΜΟΣ11 631901 0755
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΙΔΟΤΟΥ 25ΑΘΗΝΑ10 680361 4113(+fax)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥΑΘΗΝΑ-ΙΩΑΝΝΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42ΑΘΗΝΑ10 678380 2717-382 2048-382 2508
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥΑΣΗΜΙΝΑ(ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ)ΑΛΙΑΡΤΟΣ32 00122680 23123(+fax)
ΚΑΡΑΝΙΚΑΟΛΓΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22ΑΘΗΝΑ10 680363 6673(+fax)
ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΡΟΥΣΒΕΛΤ 17ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 134574 0001-574 4812(+fax)
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΜΑΡΙΑΣΚΟΥΦΑ 75ΑΘΗΝΑ10 680321 4950-321 5010(fax)
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΜΑΡΙΑΝΘΗΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 678381 3977-381 3997
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΕΥΤΥΧΙΑΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 1ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 24100-85919
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΕΥΔΟΚΙΑ-ΕΒΕΛΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7ΑΘΗΝΑ10 679211 4037100(+fax)
ΚΑΡΑΧΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΛΟΥΙΖΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5ΑΘΗΝΑ10 678383 0093
ΚΑΡΒΟΥΝΗ-ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΓΑΜΒΕΤΤΑ 6ΑΘΗΝΑ10 6782114 061611(+fax)
ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗΑΡΓΥΡΩΣΟΛΩΝΟΣ 34ΑΘΗΝΑ10 673211 2130363(+fax)
ΚΑΡΔΑΣΑΚΗΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 6ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 3270(+fax)
ΚΑΡΔΑΣΗΑΝΤΩΝΙΑΠΑΤΜΟΣ85 50022470 32548-32600(fax)
ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗ - ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΙΩΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 551323 9061-322 7498
ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΑΜΕΡΙΚΗΣ 23ΑΘΗΝΑ10 672323 9061-2(+fax)-322 2047
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΔΕΣΠΟΙΝΑΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 76ΒΟΥΛΑ16 6732130 449576(+fax)
ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34ΑΘΗΝΑ10 680360 9189-364 7869(fax)
ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΥ - ΚΟΥΜΠΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ 6ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ19 00322990 24333 (23494 οικ)
ΚΑΡΟΥΝΙΑΦΩΤΕΙΝΗΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 3ΑΘΗΝΑ10 677383 2777
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΜΑΡΙΑ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15ΡΟΔΟΣ85 10022410 78309
ΚΑΡΡΑΓΑΡΥΦΑΛΙΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 3ΑΘΗΝΑ10 678383 8053-383 9073(fax)
ΚΑΡΡΑΠΙΣΤΗΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 20125-20707
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΚΟΥΦΑ 52ΑΘΗΝΑ10 672361 4577-361 4081(+fax)
ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ - ΛΟΥΡΙΚΑΜΑΡΙΝΑΠ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΠ.ΚΑΛΑΤΖΗ 2ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ35 01122360 22570-22571(fax)
ΚΑΡΥΔΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΥΒΟΙΑΣ 30ΚΥΨΕΛΗ11 362823 4593
ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2Ν.ΣΜΥΡΝΗ17 121931 1179(+fax)
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣΗΛΙΑΣ3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 35 & ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΑΘΗΝΑ10 432520 3355-6
ΚΑΡΩΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 24ΑΘΗΝΑ10 679363 5697(+fax)
ΚΑΣΙΜΑΤΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1-3ΑΘΗΝΑ10 678382 7188(+fax)
ΚΑΣΙΜΑΤΗΦΡΑΓΚΙΣΚΗΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 35 & ΚΑΡΑΙΣΚΟΥΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535422 2404
ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ - ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑΚΥΠΡΟΥ 70ΓΛΥΦΑΔΑ16 674898 3086-894 8180(+fax)
ΚΑΣΚΑΝΗΒΑΙΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 5ΑΘΗΝΑ10 678324 8896-322 3438(+fax)
ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΔΕΣΠΟΙΝΑΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 28ΑΛΙΜΟΣ17 455383 2632
ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΕΥΤΥΧΙΑΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 4ΑΘΗΝΑ10 671361 4125-362 5690(+fax)
ΚΑΣΣΑΓΙΑΝΝΗΣΩΤΗΡΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-12ΑΘΗΝΑ10 679360 4910-360 2393(+fax)
ΚΑΣΣΕΛΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΕΥΘΑΛΙΑΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 38-40ΑΘΗΝΑ10 681380 4996-380 7678
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣΟΦΙΑΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 81 & ΘΕΙΡΩΝ 53α'ΝΙΚΑΙΑ18 450491 4135-491 6806
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣΣΤΑΜΑΤΗΣΝΙΚΗΤΑΡΑ 3ΑΘΗΝΑ10 678380 0065-364 8283
ΚΑΤΕΛΑΒΙΡΓΙΝΙΑΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 102α'ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676957 3717(+fax)
ΚΑΤΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣΟΛΩΝΟΣ 77ΑΘΗΝΑ10 679363 5315-6-360 5555(fax)
ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ 36ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 134572 0519-572 7401(+fax)
ΚΑΤΛΙΑΚΑΓΛΥΚΕΡΙΑΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ13 561263 8312
ΚΑΤΟΠΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 13ΑΘΗΝΑ10 432523 4691(+fax)
ΚΑΤΡΑΚΗΖΩΗΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 62-64ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531412 3264-411 9297(+fax)
ΚΑΤΡΙΤΣΗ - ΦΡΕΡΗΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΔΙΔΟΤΟΥ 49ΑΘΗΝΑ10 680361 8471-361 8871
ΚΑΤΣΑΙΤΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΚΟΥΦΑ 75ΑΘΗΝΑ10 680321 5010(+fax)
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΖΩΗΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 6ΑΘΗΝΑ10 68222990 46369
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΟΣ 17ΕΛΕΥΣΙΝΑ19 200556 2375
ΚΑΤΣΑΤΟΥΑΣΗΜΙΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 564330 4393-323 9239(+fax)
ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥΕΥΣΤΡΑΤΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣΑΘΗΝΑ10 679362 9754-364 3533(fax)
ΚΑΤΣΗ - ΚΕΦΑΛΑΕΛΕΝΗΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ34 00622210 36620
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΚΛΕΙΩΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 64ΠΑΓΚΡΑΤΙ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)11 634724 2015(+fax)
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑΑΙΓΙΝΗΣ 8ΑΘΗΝΑ11 3622114 059362
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥΣΤΑΜΑΤΙΝΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5ΑΘΗΝΑ10 557360 4276(+fax)-362 4750
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΑΝΝΑΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 31-33ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531413 0560-422 4022(fax)
ΚΑΤΣΙΜΠΑΕΛΕΝΗΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 551322 1038-324 0150(+fax)
ΚΑΤΣΙΟΥΕΥΓΕΝΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 33ΑΘΗΝΑ10 559324 4846-322 0548(+fax)
ΚΑΤΣΙΟΥ - ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗΕΙΡΗΝΗΣΤΑΔΙΟΥ 33ΑΘΗΝΑ10 559324 4846-66
ΚΑΤΣΙΡΗΣΤΑΜΑΤΙΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 52ΑΘΗΝΑ10 681361 1616(+fax)
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣΩΤΗΡΙΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18ΠΑΛΛΗΝΗ15 344666 6658- 6033930-6664219(fax)
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΕΦΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 49αΑΘΗΝΑ10 682330 6540--1--2-330 6543(fax)
ΚΑΤΣΟΥΛΑΑΓΛΑΙΑΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 551324 9361
ΚΑΤΣΟΥΡΗΕΥΤΥΧΙΑΘΗΒΩΝ 389 & Ι.ΟΔΟΣ 278α'ΑΙΓΑΛΕΩ12 241591 0200-591 0800(+fax)
ΚΑΤΤΗΕΙΡΗΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 87ΑΘΗΝΑ10 678361 3285-361 5092(+fax)
ΚΑΤΩΠΟΔΗ - ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΥΠΡΟΥ 23-25ΒΥΡΩΝΑΣ16 232760 0293-764 5440(+fax)
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓΟΥΝΑΡΗ 21-23ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531412 9090-417 9370(+fax)
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΟΥΡΑΝΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42ΑΘΗΝΑ10 678382 5527-380 6829
ΚΑΦΙΡΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΘΕΩΝΗΠΑΤΗΣΙΩΝ 63ΑΘΗΝΑ10 433825 4004-825 4522(+fax)
ΚΑΨΑΛΗΑΝΔΡΟΝΙΚΗΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 62ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ11 473823 7937-363 0258-9
ΚΑΨΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3ΛΑΜΙΑ35 10022310 32150
ΚΑΨΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥΑΓΛΑΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 18α'ΛΕΣΒΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 22014
ΚΕΖΙΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3ΑΘΗΝΑ10 679321 8656
ΚΕΛΑΪΔΗΗΡΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34ΑΘΗΝΑ10 679363 7621(+fax)
ΚΕΛΤΕΜΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 38ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531413 2913-422 2553(+fax)
ΚΕΡΑΜΑΡΗΑΙΜΙΛΙΑΓΑΜΒΕΤΑ 12 & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣΑΘΗΝΑ10 677381 5184-384 5513(fax)
ΚΕΣΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΑΔΙΟΥ 57ΑΘΗΝΑ10 551324 9994
ΚΙΛΙΜΠΑΝΑΥΣΙΚΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 88ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ34 60022210 44265
ΚΙΜΙΝΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23ΑΘΗΝΑ10 680364 1456-363 1794-3616612(fax)
ΚΙΜΙΝΟΥΜΑΡΙΑΘΕΡΡΙΚΛΕΙΔΩΝ 7ΑΘΗΝΑ11 8526951 156661
ΚΙΤΡΙΝΑΣΑΓΓΕΛΟΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8ΚΩΣ85 30022420 27843(+fax)
ΚΙΤΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678380 6145-383 5846
ΚΙΤΣΟΥΜΑΡΙΑΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 243ΚΗΦΙΣΙΑ14 561382 0092-382 3371(fax)
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΝΙΚΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΓΡΑΒΙΑΣ 9-13ΑΘΗΝΑ10 678382 4772(+fax)
ΚΛΟΥΒΑΤΟΥΕΙΡΗΝΗΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥΝΑΞΟΣ84 30022850 29061(+fax)
ΚΛΩΝΑΡΗ - ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥΜΑΡΙΑΑ.ΜΕΤΑΞΑ 34ΓΛΥΦΑΔΑ16 675898 2346-894 3014 (+fax)
ΚΛΩΝΗ - ΚΑΡΑΛΗΑΝΔΡΟΜΑΧΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678383 9618-384 8331(fax)
ΚΛΩΝΤΖΑΕΛΕΝΗΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ81 10722530 23978
ΚΝΙΘΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΑΔΙΟΥ 61ΑΘΗΝΑ10 551321 3656-321 4070
ΚΟΒΑΤΖΗ - ΜΗΝΔΡΙΝΟΥΣΟΥΛΤΑΝΑΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3ΑΘΗΝΑ10 564324 3749-324 7277
ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΝΑΛΑ 6ΧΙΟΣ82 10022710 23388
ΚΟΚΚΙΝΟΥΔΙΟΝΥΣΙΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 25-27ΑΘΗΝΑ11 522642 2290-642 2208(fax)
ΚΟΚΚΟΡΗΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΩΗΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣΜΗΛΟΣ84 80022870 27786(+fax)
ΚΟΚΟΣΗΣΠΑΥΛΟΣΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22ΑΘΗΝΑ10 679364 7350-363 9628(+fax)
ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗΣΟΦΙΑΣΙΦΝΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ84 00322840 31020-33790(fax)
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 5ΑΘΗΝΑ10 6722110 130179-729 5405
ΚΟΛΛΙΑ - ΚΟΛΙΑΔΗΜΗΤΡΑΕΡΜΟΥ 16ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ19 00322990 23190
ΚΟΛΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΙΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 25α'ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 523646 9698-642 3892(fax)
ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ - ΣΥΜΠΑΡΔΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΥΓΕΙΑΣ 4ΕΛΕΥΣΙΝΑ19 200554 8971
ΚΟΛΟΒΟΥΑΣΗΜΙΝΑΒΑΓΙΑ ΘΗΒΩΝ32 00222620 62063
ΚΟΛΟΒΟΥΜΑΡΙΑΦΙΛΩΝΟΣ 57ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 8546-427 4124
ΚΟΛΥΔΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΧΩΡΑΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ85 90022430 61400
ΚΟΜΙΝΗ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΘΕΟΦΑΝΩΑΠΕΣΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ81 10122520 22884(+fax)
ΚΟΜΝΗΝΟΣΚΟΜΝΗΝΟΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7ΑΘΗΝΑ10 679362 7614-363 0580(fax)
ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΜΕΛΙΣΣΟΥ 15-19ΠΑΓΚΡΑΤΙ11 635701 7049-752 0103(fax)
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΤΕΡΕΖΑΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 24α'ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ16 345973 5362-970 6877
ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΕΥΓΕΝΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57ΑΘΗΝΑ10 679363 2308
ΚΟΝΤΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 146Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ14 671807 8188(+fax)
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 7ΑΘΗΝΑ10 672363 2861-364 1970
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥΕΛΕΝΗΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 117ΑΘΗΝΑ11 4752130 319154(+fax)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΑΘΗΝΑΣΙΘΝΙΔΩΝ 101ΜΕΓΑΡΑ19 10022960 25277-25980(fax)
ΚΟΝΤΟΝΙΑΔΗΜΗΤΡΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 71-73ΑΘΗΝΑ10 678330 3422-330 3254(+fax)
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΑΝΝΑΧΩΡΑΝΑΞΟΣ84 30022850 22684-24646(+fax)
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΚΟΥΦΑ 11ΑΘΗΝΑ10 673364 1801
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΤΖΩΡΤΖ 3 & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥΑΘΗΝΑ10 682383 9167-384 0173
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678380 0254-384 0374
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΛΑΜΠΡΙΝΗΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42ΑΘΗΝΑ10 678380 6659-380 3473
ΚΟΣΜΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 680362 6031-362 6034(fax)
ΚΟΤΟΡΛΟΥ - ΚΟΛΛΙΑΜΑΡΙΑΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 5ΚΑΛΥΒΙΑ19 01022990 48169-48404(fax)
ΚΟΤΣΩΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 10ΛΙΒΑΔΕΙΑ32 10022610 25400
ΚΟΥΒΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΛΑΤΩΝΟΣ 1ΧΑΛΑΝΔΡΙ15 234682 3925(+fax)
ΚΟΥΚΑ - ΜΕΛΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13-15ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535428 0197-428 0838(fax)
ΚΟΥΚΑ - ΤΡΑΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 151ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535422 6091-413 8256(+fax)
ΚΟΥΛΜΠΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ81 10422530 61256
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣΩΤΗΡΙΑΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 5312130 323556(+fax)
ΚΟΥΜΟΥΣΤΙΩΤΗΜΑΡΙΑΛΟΝΤΟΥ 2 & ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 15ΑΘΗΝΑ10 681330 1438-330 4361
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ - ΤΣΙΤΣΙΠΗΒΑΣΙΛΙΚΗΛΕΩΝΙΔΟΥ 6ΛΑΜΙΑ35 10022310 37727(+fax)
ΚΟΥΝΑΙΩΑΝΝΑΦΕΙΔΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678382 7084
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΜΑΡΙΑΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ 1ΑΘΗΝΑ11 5236944 801595
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ - ΠΟΛΥΜΙΛΗΜΑΡΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38ΑΘΗΝΑ10 679363 9049-361 1094
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΕΛΕΝΗΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 7ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535412 6622(+fax)
ΚΟΥΠΑΕΥΣΤΑΘΙΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ12 351569 7987(+fax)-561 7086
ΚΟΥΡΕΜΕΤΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29ΚΑΛΥΜΝΟΣ85 20022430 23135
ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 87ΑΘΗΝΑ10 678383 8224-381 9019(fax)
ΚΟΥΡΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΟΜΗΡΟΥ 4ΑΘΗΝΑ10 564321 0049-321 0057(+fax)
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΖΩΗΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17ΚΟΛΩΝΑΚΙ10 671362 5709-362 7368-3618963(fax)
ΚΟΥΡΟΥΠΗΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑΣΟΛΩΜΟΥ 37ΑΘΗΝΑ10 682382 7463-380 3588(+fax)
ΚΟΥΡΤΕΣΗΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 53ΑΘΗΝΑ10 432524 2191-524 2658(fax)
ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΑΚΟΥΚΑΝΕΛΛΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 62-64ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 8796-417 2940(+fax)
ΚΟΥΣΟΥΛΑΜΑΡΙΑΦΕΙΔΙΟΥ 11ΑΘΗΝΑ10 678384 0338
ΚΟΥΤΑΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7ΑΘΗΝΑ10 679363 6608-362 4685(fax)
ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 31ΡΟΔΟΣ85 10022410 26605(+fax)
ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΑΘΗΝΑΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 31ΡΟΔΟΣ85 10022410 29400-91779
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥΜΑΡΙΑΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5ΑΘΗΝΑ10 559324 0661-323 7750
ΚΟΥΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΚΡΑΤΙΝΟΥ 7ΑΘΗΝΑ10 551321 4495-324 9091(+fax)
ΚΟΥΤΙΒΑΣΤΑΜΑΤΙΝΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65&ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 1Ν.ΣΜΥΡΝΗ17 122932 9070
ΚΟΥΤΡΑΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 33ΑΘΗΝΑ10 4432110 193612(+fax)
ΚΟΥΤΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 100ΑΘΗΝΑ11 472640 0887-640 0889-640 0524(fax
ΚΟΥΤΡΑ - ΔΑΝΙΛΗΘΕΟΔΩΡΑΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 100ΑΘΗΝΑ11 472640 0887 -6400 889
ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΜΑΡΘΑΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 3ΑΘΗΝΑ10 678381 1567-381 1562
ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΔΕΣΦΙΝΗΣ 3ΙΤΕΑ33 20022650 35320
ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ - ΑΒΡΑΜΙΚΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 28ΑΜΦΙΣΣΑ33 10022650 29549 (+fax)
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΧΡΙΣΤΙΝΑΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 6ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 134571 2900-576 7447(fax)
ΚΟΥΤΣΗΜΑΡΙΑΛΕΩΦ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8ΑΡΤΕΜΙΔΑ19 01622940 45300(+fax)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΟΦΙΑΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 90-94ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532411 7457-8-411 7457(+fax)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43ΑΘΗΝΑ10 672361 6715-361 6716(fax)
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 25ΑΘΗΝΑ10 678381 1713-380 2390(fax)
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥΑΓΑΘΗΣΚΟΥΦΑ 60ΑΘΗΝΑ10 680361 4427-364 5120
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΔΗΜΗΤΡΙΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 46-50ΑΘΗΝΑ10 680363 6646(+fax)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΜΑΡΙΑΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 310-312ΑΙΓΑΛΕΩ12 243598 1515
ΚΡΕΜΑΛΗ - ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΩΝOΡΑ-ΑΛΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678381 5956-383 4898(+fax)
ΚΡΙΜΠΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 7ΑΘΗΝΑ10 672361 3330-60(fax)
ΚΡΟΜΜΥΔΑΕΛΕΝΗΣΟΛΩΝΟΣ 44ΑΘΗΝΑ10 672361 6901
ΚΤΕΝΑΦΡΑΓΚΙΣΚΗΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9β'ΑΘΗΝΑ10 671363 8871-363 6319(fax)
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 41ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ18 648462 2445-462 2485(fax)
ΚΥΡΑΝΗΣΕΒΑΣΤΗΜΗΛΟΣ84 80022870 21010
ΚΥΡΙΑΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟΜΗΡΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 672361 4896-211 4000824(fax)
ΚΥΡΚΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5ΛΑΜΙΑ35 10022310 44472
ΚΥΡΟΥΣΗΑΝΤΙΟΠΗ-ΧΡΙΣΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15ΑΘΗΝΑ10 677380 6880-384 7950(+fax)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΣΠΕΡΑΝΤΖΑ-ΠΕΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 44ΑΘΗΝΑ10 680361 9606
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 87ΑΘΗΝΑ10 678330 3608
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 12ΑΘΗΝΑ10 673363 9528-361 5319(fax)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΝΝΑ-ΚΛΑΥΔΙΑΣΚΟΥΖΕ 1ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535429 5118-119-429 5110(fax)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΚΟΥΦΑ 59ΑΘΗΝΑ10 672360 0631
ΚΩΣΤΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΑΝΔΡΕΑ ΓΚΙΝΗ 11ΧΑΛΑΝΔΡΙ15 233682 0587
ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓ' ΟΡΕΙΝ. ΤΑΞ/ΧΙΑΣ 7 & ΠΑΠΑΓΟΥΖΩΓΡΑΦΟΥ15 773777 5722(+fax)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΓ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 11ΑΘΗΝΑ10 432523 9396-523 4368
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΠΕΛΑΓΙΑΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 431523 9910-523 0583(+fax)
ΚΩΤΣΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 2ΜΟΥΣΕΙΟ10 682822 2954-822 5102
ΚΩΤΣΙΟΥΑΜΑΛΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 110ΑΘΗΝΑ11 472363 8308(+fax)
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7ΚΟΡΩΠΙ19 400602 2055(+fax)
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 100ΑΘΗΝΑ10 680361 5906(+ fax)
ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΟΛΩΝΟΣ 25ΑΘΗΝΑ10 671362 5596-362 3798(fax)
ΛΑΒΔΑΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 12-14ΑΘΗΝΑ10 681381 7752-382 4172
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥΕΛΕΝΗΑΙΟΛΟΥ 100ΑΘΗΝΑ10 564321 1313(+fax)-321 9097
ΛΑΓΙΩΤΗΚΕΡΑΣΙΝΑΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 266Ν.ΙΩΝΙΑ14 231279 5300-275 4154(+fax)
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥΣΟΦΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 71ΑΘΗΝΑ10 434823 4213-825 6555(fax)
ΛΑΔΑΜΑΡΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3-ΔΗΜ.ΑΓΟΡΑ ΠΟΡΟΥΠΟΡΟΣ18 02022980 24013
ΛΑΖΑΡΟΥΜΑΡΙΑΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 134573 9922-575 5001(+fax)
ΛΑΛΟΥΝΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΚΑΝΙΓΓΟΣ 31ΑΘΗΝΑ10 682381 1859 (+fax)
ΛΑΜΠΙΡΗΕΛΛΗΚΥΠΡΟΥ 53ΒΥΡΩΝΑΣ16 232760 0970-760 0972(fax)
ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΚΛΕΟΠΑΤΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 87ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532417 7931-417 7945
ΛΑΟΥΛΑΚΟΥΚΥΡΙΑΚΗΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 177ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535412 2232(+fax)
ΛΑΡΔΑ - ΖΑΓΟΡΙΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 20 & ΠΑΤΗΣΙΩΝΑΘΗΝΑ11 251822 2319-822 4039(fax)
ΛΑΦΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 466ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15 342600 3486-608 0184(+fax)
ΛΕΜΠΕΣΗΜΑΡΙΤΣΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-12ΑΘΗΝΑ10 679362 8115-363 6816(fax)
ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥΠΕΛΑΓΙΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 25ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 6997-412 9581(fax)
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 16ΑΘΗΝΑ10 671362 7001
ΛΕΟΥΕΥΓΕΝΙΑΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 11ΑΘΗΝΑ10 680364 4214-5
ΛΕΡΓΟΣΜΙΧΑΗΛΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 39ΡΟΔΟΣ85 10022410 29975-75513
ΛΕΡΙΟΥΜΑΡΙΑΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 3ΜΟΥΣΕΙΟ10 682821 1225-821 4731(fax)
ΛΕΥΙΤΗΑΛΕΞΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25ΑΘΗΝΑ10 677381 2219-381 3577(fax)
ΛΕΦΑΚΗΕΥΑΝΘΙΑΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥΑΝΔΡΟΣ84 50022820 62328(+fax)
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΕΥΓΕΝΙΑΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 671338 9128-338 9129(fax)
ΛΙΑΚΑΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59ΑΘΗΝΑ10 564321 8479(+fax)-321 4902
ΛΙΑΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 671364 0157-364 4926
ΛΙΑΚΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 16 & ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ14 565621 5076-621 5086-6215088(fax)
ΛΙΑΠΗΣΟΦΙΑΒΑΛΤΟΥ 16ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 526691 0488(+fax)
ΛΙΑΣΙΔΟΥ - ΓΕΛΑΣΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΛΕΩΦ.ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 3ΕΛΛΗΝΙΚΟ16 777894 6877- 894 6796(fax)
ΛΙΑΣΚΟΥΜΑΡΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678222 0219(+fax)
ΛΙΑΤΣΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7-ΠΛ.ΚΛΑΥΘΑΘΗΝΑ10 561321 3262-321 1711(fax)
ΛΙΒΑΝΙΟΥΕΛΕΝΗΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣΜΗΛΟΣ84 80022870 23507(+fax)
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥΦΟΙΒΗΣΟΛΩΝΟΣ 87-89ΑΘΗΝΑ10 679362 6175-361 6733(+fax)
ΛΙΓΝΟΥ - ΠΟΓΚΑΚΑΛΟΜΟΙΡΑ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕΛΑΤΕΙΑ35 00422340 31210-49568
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣΗΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9Ν.ΣΜΥΡΝΗ17 121933 7844-933 7907(fax)
ΛΙΝΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678330 0434
ΛΙΟΛΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΙΛΩΝΟΣ 23ΛΙΒΑΔΕΙΑ32 10022610 80871
ΛΙΟΣΗΕΙΡΗΝΗΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1ΑΧΑΡΝΕΣ13 674246 5683(+fax)
ΛΙΟΣΗ - ΖΑΦΕΙΡΙΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΖ.ΠΗΓΗΣ 2-4ΑΘΗΝΑ10 677381 5367-382 1064(+fax)
ΛΙΤΕΡΙΝΑΣΟΥΛΤΑΝΑΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559324 2724-321 3560
ΛΙΩΝΗΜΑΡΙΑΦΙΛΩΝΟΣ 35 κ' ΤΣΑΜΑΔΟΥΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 5943-413 0261(+fax)
ΛΟΙΔΩΡΗΣΟΥΛΤΑΝΑΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 2ΛΙΒΑΔΕΙΑ32 10022610 21175 (+fax)
ΛΟΥΜΑΚΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 81ΑΘΗΝΑ10 680363 3807-361 0480(+fax)
ΛΟΥΜΟΥ - ΓΑΛΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 15 & ΛΟΝΤΟΥ 2ΑΘΗΝΑ10 681384 3591-380 7653(fax)
ΛΟΥΠΟΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ - ΠΑΝΟΛΑΡΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 41-45ΚΟΥΚΑΚΙ11 741922 8448
ΛΥΓΙΔΑΚΗΟΛΓΑΣΟΛΩΝΟΣ 113ΑΘΗΝΑ10 678384 5925-380 3490(+fax)
ΛΥΚΟΠΑΝΑΓΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3ΑΘΗΝΑ10 679361 9292-363 0866-3632974(fax)
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ&ΔΗΜΗΤΡΟΣ 8ΕΛΕΥΣΙΝΑ19 200554 0964-554 0765(fax)
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑΦΙΛΩΝΟΣ 35 & ΤΣΑΜΑΔΟΥΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 8231-412 9833(+fax)
ΛΥΡΑΚΗΜΑΡΙΑΣΠΕΤΣΕΣ18 05022980 73686-74303(fax)
ΛΥΡΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣΣΠΕΤΣΕΣ18 05022980 73686-74303(fax)
ΜΑΓΓΙΠΑΣΙΩΑΝΝΗΣΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΘΗΣΕΩΣ) 140ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676952 2238
ΜΑΓΓΟΥΜΑΡΙΛΕΝΑΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 11ΑΘΗΝΑ10 682821 5798(+fax)
ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΣΙΝΑ 16ΚΕΡΑΤΕΑ19 00122990 69254
ΜΑΓΚΛΑΡΗΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗΣΟΛΩΝΟΣ 69ΑΘΗΝΑ10 679363 6320-361 5084
ΜΑΓΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΙΚ.ΒΟΓΙΑΤΖΗ 7ΚΥΜΗ34 00322220 22866-29120(fax)
ΜΑΖΙΩΤΗΠΑΓΩΝΑΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 5ΑΤΑΛΑΝΤΗ35 20022333 01583-22330 81074(fax)
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΜΑΡΙΑΝΘΗΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 24ΑΘΗΝΑ10 678381 2586-381 0958(+fax)
ΜΑΪΔΑΙΩΑΝΝΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 86ΑΘΗΝΑ10 678381 0512
ΜΑΙΣΤΡΑΛΗ - ΧΑΝΔΡΑΔΕΣΠΟΙΝΑΜ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 18-ΚΑΛΑΜΩΤΗΧΙΟΣ82 10222710 71280
ΜΑΛΑΓΑΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ 19-21ΑΘΗΝΑ10 681361 9027-363 8293
ΜΑΛΑΓΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣΑΜΟΣ83 10022730 61451-62772(fax)
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΑΣΠΑΣΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531412 4136(+fax)
ΜΑΛΙΣΟΒΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 25ΛΑΜΙΑ35 10022310 33316(+fax)
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣΟΦΙΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22ΑΘΗΝΑ10 679364 2886
ΜΑΝΑΡΑΣΩΤΗΡΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 28ΑΘΗΝΑ10 671361 8219-361 8213(fax)
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΣΤΑΜΑΤΑΝΙΚ.ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ 29ΑΝΔΡΟΣ84 50022820 24344- 23714
ΜΑΝΔΡΑΚΟΥΚΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117Ν.ΜΑΚΡΗ19 00522940 96041-98540
ΜΑΝΔΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 21ΑΘΗΝΑ10 674362 6323-363 9382(fax)
ΜΑΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 5ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 86655-62537(fax)
ΜΑΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑ.ΚΟΚΟΝΙΚΟΥ 8ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ34 00622290 36277 (+fax)
ΜΑΝΙΑΤΗΔΗΜΗΤΡΑΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17ΑΘΗΝΑ10 552324 5209-322 8210(fax)
ΜΑΝΙΑΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 138-140ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535410 2711
ΜΑΝΙΑΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 71-73ΑΘΗΝΑ10 678381 9326-380 1820(+fax)
ΜΑΝΙΔΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 106ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535422 4480-412 1910(+fax)
ΜΑΝΙΔΗ - ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΦΕΙΔΙΟΥ 14-16ΑΘΗΝΑ10 678382 1904-382 0836
ΜΑΝΙΚΑΘΕΟΔΩΡΑΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 8-10ΑΘΗΝΑ10 678380 0745-380 3787 (+fax)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΕΙΔΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678384 5116-384 5137(fax)
ΜΑΝΤΖΑΡΗΧΡΙΣΤΙΝΑΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 31ΑΘΗΝΑ10 434823 0079(+fax)-6948 262802
ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΕΙΡΗΝΗΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 18-20ΑΘΗΝΑ10 680363 9914-361 7145(+fax)
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 19ΠΑΠΑΓΟΥ15 669652 7730
ΜΑΝΩΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 56-58ΑΘΗΝΑ10 6802130 362009-6932 950935
ΜΑΡΑΝΤΗΧΡΥΣΑΝΘΗΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3ΑΘΗΝΑ10 679361 0288(+fax)
ΜΑΡΑΣΟΓΛΟΥΕΙΡΗΝΗΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 39-41ΑΘΗΝΑ10 683823 0302(+fax)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42-44ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535412 2855--6
ΜΑΡΗΕΙΡΗΝΗΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 146ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 0354-412 5975
ΜΑΡΙΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΟΛΩΝΟΣ 107ΑΘΗΝΑ10 678382 2751-381 5192(+fax)
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥΜΑΡΙΑΑΙΟΛΟΥ 100ΑΘΗΝΑ10 564331 7437-38(+fax)
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΕΛΕΝΗΠΑΤΗΣΙΩΝ 46ΑΘΗΝΑ10 682821 5030-823 3245(+fax)
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΥΕΛΕΝΗΟΜΗΡΟΥ 50ΑΘΗΝΑ10 672360 7448-360 4958 (fax)
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΥ - ΛΕΜΟΝΗΕΥΑΝΘΙΑΟΜΗΡΟΥ 50ΑΘΗΝΑ10 672360 4958(+fax)-360 7379
ΜΑΡΟΥΔΑ - ΚΑΤΣΟΥΡΗΓΕΩΡΓΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣΑΘΗΝΑ10 564523 8367(+fax)
ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΚΑΡΜΕΑΜΑΡΙΑΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79-81ΑΘΗΝΑ10 432522 6430-522 2844
ΜΑΡΤΙΝΗΜΑΡΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 60ΑΘΗΝΑ10 672339 0300-339 0301(+fax)
ΜΑΣΟΥΡΙΔΗ - ΔΑΣΑΡΓΥΡΗΕΥΜΟΡΦΙΑΦΕΙΔΙΟΥ 14ΑΘΗΝΑ10 678382 4282(+fax)- 3841343
ΜΑΣΤΡΑΠΑΒΑΣΙΛΙΚΗΦΕΙΔΙΟΥ 11ΑΘΗΝΑ10 678384 3004-382 0408(+fax)
ΜΑΣΤΡΑΠΟΣΤΟΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 26ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ15 235685 2882-685 2030(+fax)
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΑΛΑΚΑΙΩΑΝΝΑΡΕΓΚΟΥΚΟΥ Ο.Τ.2ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ34 01322240 31773(+fax)
ΜΑΤΑΛΑΔΕΣΠΟΙΝΑΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 9ΚΟΡΩΠΙ19 400662 4095-662 4097(fax)
ΜΑΤΖΙΑΝΙΚΑ - ΒΑΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 40ΛΑΜΙΑ35 10022310 47878
ΜΑΤΘΑΙΟΥΑΝΝΑΚ.ΣΑΚΚΑΛΗ 1ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ36 10022370 24499-22488(fax)
ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33ΑΘΗΝΑ10 672365 0150-381 7426-3650151(fax)
ΜΑΥΡΑΚΗΕΛΕΝΗΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 4ΑΘΗΝΑ10 672361 4404(+fax)
ΜΑΥΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4ΑΘΗΝΑ10 431523 8380-522 0751(+fax)
ΜΑΥΡΗΚΥΡΙΑΚΗΑΘ.ΚΟΡΦΙΑΤΗ 6ΙΣΤΙΑΙΑ34 20022260 55270
ΜΑΥΡΙΚΟΥΜΑΡΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34ΑΘΗΝΑ10 678330 4303(+fax)
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559331 1238-321 2518(fax)
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΛΔΟΥ ΜΑΝΟΥΤΙΟΥ 12ΑΘΗΝΑ11 521645 0173-646 9073(fax)
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΑΝΤΩΝΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 0139-422 1183
ΜΑΥΡΟΠΛΗΚΟΡΑΛΙΑΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 172ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535429 7231-429 7241(fax)
ΜΑΥΡΟΥ - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΜΑΡΙΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67ΑΘΗΝΑ10 564321 2209-321 7603(+fax)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5ΣΥΝΤΑΓΜΑ10 557330 2912-13(fax)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΕΥΤΥΧΙΑΣΥΜΗ - ΓΙΑΛΟΣ85 60022460 71247(+fax)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΜΑΡΙΑΤΑΞΙΑΡΧΩΝ & ΨΑΡΡΩΝ 55ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ18 120494 1244-494 1378
ΜΕΓΓΟΥΛΗΜΑΡΙΑΤΑΤΑΡΑΚΗ 4ΚΕΡΑΤΕΑ19 00122990 68550-68250
ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 13ΑΘΗΝΑ10 679364 1368-364 4147(fax)
ΜΕΝΗΜΑΡΙΑΝΘΗΦΛΟΙΣΚΟΥ 12ΧΙΟΣ82 10022710 24510(+fax)
ΜΕΝΤΖΑΝΙΚΟΛΙΤΣΑΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 96ΒΥΡΩΝΑΣ16 232762 1717(+fax)
ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ - ΛΙΓΝΟΥΕΥΘΥΜΙΑΔΙΓΕΝΗ 18ΒΟΥΛΑ16 673899 0770-895 4336(fax)
ΜΕΡΓΙΑΝΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1ΑΘΗΝΑ10 677381 9009-211 0133413 (+fax)
ΜΕΡΚΟΥΡΗΕΛΕΝΗΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4ΑΘΗΝΑ10 678330 2551(+fax)
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΓΟΡΑΛΕΣΒΟΣ - ΠΛΩΜΑΡΙ81 20022520 31485
ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 61ΑΘΗΝΑ10 564321 2100-321 3963(+fax)
ΜΕΤΡΗΤΙΔΟΥΕΛΕΝΗΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 14ΑΘΗΝΑ10 680382 2091-382 4794(+fax)
ΜΗΛΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11ΑΧΑΡΝΕΣ13 674246 4837
ΜΗΛΙΩΤΗΕΛΕΝΗΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣΙΦΝΟΣ84 00322840 33773(+fax)
ΜΗΛΙΩΤΗΣΟΦΙΑΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 69 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙ18 756400 4410-432 1256(+fax)
ΜΗΝΑΤΣΗ - ΖΕΡΒΑΖΩΗΕΘΕΛ.ΔΩΔ/ΣΙΩΝ 29ΡΟΔΟΣ85 10022410 21355
ΜΗΝΔΡΙΝΟΥΦΛΩΡΑΜΕΣΣΑΡΙΑΘΗΡΑ84 70022860 23073-22305(+fax)
ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΥΑΓΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4ΛΑΜΙΑ35 10022310 46053-35671-37248
ΜΗΤΡΟΠΙΑΜΑΡΙΑ-ΡΙΤΣΑΦΗΡΑΣΑΝΤΟΡΙΝΗ84 70022860 22301-23170-22304(fax)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 227ΑΙΓΑΛΕΩ12 241590 0284-590 2850(+fax)
ΜΗΤΣΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚ.ΒΑΡΝΑΛΗ 13ΧΑΛΑΝΔΡΙ15 233685 3620-682 5947(+fax)
ΜΗΤΣΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΕΛΕΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1ΡΟΔΟΣ85 10022410 33824(fax)
ΜΗΤΣΟΥΛΑΣΩΤΗΡΙΑΠΕΙΡΑΙΩΣ 8ΑΘΗΝΑ10 431523 9606(+fax)
ΜΙΚΡΟΥΟΥΡΑΝΙΑΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 18ΚΥΨΕΛΗ11 257821 2750-821 2810
ΜΙΧΑΗΛΧΡΙΣΤΙΝΑΓ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678384 0380-380 6689(+fax)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ - ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕΙΡΑΙΩΣ 4ΑΘΗΝΑ10 431524 1807-522 0507
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣΤΑΔΙΟΥ 10ΑΘΗΝΑ10 564331 0443(+fax)
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΤΖΩΡΤΖ 9ΑΘΗΝΑ10 682330 2786-380 4507
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 671360 6069-360 6061(fax)
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΤΑΡΣΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 22ΑΘΗΝΑ10 433823 3158-822 9583(fax)
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 64ΑΘΗΝΑ10 677380 8534-382 9412
ΜΙΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25ΑΘΗΝΑ10 677382 5382
ΜΙΧΟΥ - ΓΙΑΜΒΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25ΑΘΗΝΑ10 677382 5382
ΜΟΓΓΟΓΙΑΝΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 5-7ΑΘΗΝΑ10 678382 4989(+fax)
ΜΟΛΟΧΤΟΥ - ΚΟΚΚΟΣΗΜΑΡΙΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22ΑΘΗΝΑ10 679362 1263-363 9628(fax)
ΜΟΛΦΕΤΑ - ΠΑΠΟΥΛΙΑΕΥΣΤΑΘΙΑΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 35Π.ΦΑΛΗΡΟ17 561985 1282
ΜΟΡΦΟΝΙΟΥΙΟΡΔΑΝΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 24ΑΘΗΝΑ10 679362 6788-363 9236
ΜΟΣΧΟΝΑΑΘΗΝΑΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 35ΕΛΕΥΣΙΝΑ19 200554 8493
ΜΟΥΖΑΚΤΖΙΝΗ-ΝΤΟΛΑ.ΛΑΖΑΡΑΚΗ 2ΓΛΥΦΑΔΑ16 675465 0478(+fax)
ΜΟΥΖΑΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΥΛΗΣ 3ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ19 300557 8828(+fax)-324 3778
ΜΟΥΜΟΥΖΙΑΔΗΜΗΤΡΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 84ΑΘΗΝΑ10 678382 9220-380 1061(fax)
ΜΟΥΝΔΡΟΥΚΑΓΕΩΡΓΙΑΒ.ΠΑΥΛΟΥ 76ΒΟΥΛΑ16 673523 5948(+fax)-894 5418(fax)
ΜΟΥΡΙΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27ΑΘΗΝΑ10 673364 3369
ΜΟΥΡΟΥΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΑΧ.ΘΥΡΙΔΑ 171ΥΔΡΑ18 04022980 29625
ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 14ΑΘΗΝΑ10 677380 0554-382 5196(fax)
ΜΟΥΣΤΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678382 8198-330 0898
ΜΟΥΣΧΟΥΡΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43ΑΘΗΝΑ10 672363 6353 (756 3300)
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥΦΑΝΗΠΑΤΗΣΙΩΝ 77-79ΑΘΗΝΑ10 434821 2182-821 2790(fax)
ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΕΛΕΝΗΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 38ΑΘΗΝΑ10 677381 8818-381 9576
ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΠΑΥΛΙΝΑΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 8-10ΑΘΗΝΑ10 678384 0848-380 4358
ΜΠΑΒΕΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 137ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 521642 8232-642 8237(fax)
ΜΠΑΒΕΑΜΑΤΘΙΤΣΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26ΑΘΗΝΑ10 679363 1400
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΚΡΗΣ 15ΑΙΓΑΛΕΩ12 241598 9475
ΜΠΑΗΒΑΣΙΛΙΚΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2ΑΘΗΝΑ10 679362 0264-362 2122
ΜΠΑΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΟΝΩΝΟΣ 65ΠΑΓΚΡΑΤΙ11 633756 1544-756 1833
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΓΛΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΚΑΛΥΜΝΟΣ85 20022430 59507-50508(fax)
ΜΠΑΜΠΑΛΗΝΑΤΑΛΙΑΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 34-38Ν.ΙΩΝΙΑ14 231279 1496-271 2420(fax)
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ - ΜΠΟΝΕΙΡΗΝΗΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 168ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 672958 3872-958 3434(+fax)
ΜΠΑΝΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5ΑΘΗΝΑ10 559324 0132-321 3111(fax)
ΜΠΑΡΑΚΟΥΚΑΛΟΜΟΙΡΑΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 9ΑΛΙΒΕΡΙ34 50022230 24242(+fax)
ΜΠΑΡΙΤΑΖΩΗΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 84ΑΘΗΝΑ11 472338 7266(+fax)
ΜΠΑΡΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗΔΑΥΛΕΙΑ32 00822610 52660
ΜΠΑΡΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 8-10ΑΘΗΝΑ10 678362 8594-364 3947(fax)
ΜΠΑΡΛΑΜΑΜΕΛΠΟΜΕΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85ΑΘΗΝΑ10 678381 0449-381 8662(fax)
ΜΠΑΡΜΠΕΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑΑΜΦΙΚΛΕΙΑ35 00222340 22401(+fax)
ΜΠΕΗΙΣΙΔΩΡΑΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 56ΑΘΗΝΑ10 676725 2132(+fax)
ΜΠΕΚΥΡΗΕΛΕΝΗΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 142ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535412 3856(+fax)
ΜΠΕΛΙΔΟΥΖΑΧΑΡΩΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 153ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 2069-417 2037(fax)
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΜΑΡΙΑΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8ΑΘΗΝΑ10 564324 0440(+fax)
ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΑΒΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ33 05722650 91319(+fax)
ΜΠΕΝΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΑΡΙΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38ΑΘΗΝΑ10 680364 1348-363 3724(+fax)
ΜΠΕΝΤΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΓΟΥΤΑ 1ΧΙΟΣ82 10022710 27842-23588(fax)
ΜΠΕΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 69ΑΘΗΝΑ10 678382 0902-330 6809 (+fax)
ΜΠΕΣΙΟΥΜΙΝΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ15 235211 6948-804 1133(fax)
ΜΠΕΣΚΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 28ΑΘΗΝΑ10 433522 2554(+fax)
ΜΠΙΚΑΑΘΑΝΑΣΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4ΑΘΗΝΑ10 678383 2149-330 1102 (+fax)
ΜΠΙΛΑΚΥΡΙΑΚΗΜΑΝΤΟΥΔΙ ΕΥΒΟΙΑΣ34 00422270 22152(+fax)
ΜΠΙΜΠΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΓΑΜΒΕΤΤΑ 4ΑΘΗΝΑ10 678330 0310
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΑΔΑΜΑΝΤΙΑΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 47ΧΑΛΑΝΔΡΙ15 232682 1152(+fax)
ΜΠΙΤΟΥΝΗΜΑΡΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 87-89ΑΘΗΝΑ10 679363 0286(+fax)
ΜΠΛΑΝΑΓΕΩΡΓΙΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 678382 8143-380 0855(+fax)
ΜΠΛΙΚΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 31ΠΑΓΚΡΑΤΙ11 634723 8143(+fax)
ΜΠΟΖΙΚΑΕΛΕΝΗΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 18-20ΑΘΗΝΑ10 680363 6970-362 1432
ΜΠΟΛΙΩΤΗΣΜΑΝΟΥΣΟΣΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 15ΑΘΗΝΑ10 672360 8749-363 3182
ΜΠΟΛΟΣΗΕΛΕΝΗΠΛ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 7ΙΣΤΙΑΙΑ34 20022260 52494-55521(fax)
ΜΠΟΛΤΣΗΕΥΣΤΑΘΙΑΑΙΟΛΟΥ 100ΑΘΗΝΑ10 564331 2668-321 4409
ΜΠΟΝΑΡΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 48Ν.ΙΩΝΙΑ14 2332130 090614(fax)
ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥΠΑΥΛΙΝΑΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 559321 2513
ΜΠΟΤΣΗ - ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣΟΦΙΑΚΟΝΔΥΛΗ 1ΜΑΡΟΥΣΙ15 122614 1435-802 3245
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΑΘΣΟΛΩΝΟΣ 26ΑΘΗΝΑ10 673360 6191-360 6883(+fax)
ΜΠΟΥΚΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΟΛΓΑΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 60ΚΟΡΩΠΙ19 400662 6050 (+fax)
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΕΛΕΝΗΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 20-22ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531411 9479-411 9482
ΜΠΟΥΡΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΒΙΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 46ΑΘΗΝΑ10 680330 3251-330 2734(+fax)
ΜΠΟΥΡΑΑΦΡΟΔΙΤΗΠΑΤΗΣΙΩΝ 67 & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥΑΘΗΝΑ10 434523 1667-522 2225-823 1667(fax
ΜΠΟΥΡΑΜΑΡΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 67 & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥΑΘΗΝΑ10 434523 1667-522 2225-823 1667(fax
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΕΥΜΟΡΦΙΑΣΚΟΥΦΑ 48ΑΘΗΝΑ10 672363 6858(+fax)
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ - ΑΓΓΕΛΑΚΗΒΑΡΒΑΡΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 46ΑΘΗΝΑ10 682382 5259-381 8536
ΜΠΟΥΡΝΟΖΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΟΛΩΝΟΣ 54ΑΘΗΝΑ10 672363 6579-363 4685-3636947(fax)
ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΙ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 29Α'ΕΙΔΥΛΛΙΑ19 01222630 22230(+fax)
ΜΠΟΥΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 62-64ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 7011(+fax)
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣΜΑΡΚΟΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 13ΑΘΗΝΑ10 679360 2319-361 2386(fax)
ΜΠΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12ΑΘΗΝΑ10 559322 8745-322 8717
ΜΠΡΟΥΜΑΕΛΕΝΗΠΑΛ.ΠΑΤΡ.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7-ΠΛ.ΚΛΑΥΘΜ.ΑΘΗΝΑ10 561321 3262-321 1711(fax)
ΜΥΓΙΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΡΟΥΣΒΕΛΤ 5ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 134574 7115 - 5716712
ΜΥΓΙΑΚΗ - ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 57ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 131574 7115-571 4613
ΜΥΖΗΘΡΑ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΕΥΣΤΑΘΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 91-93ΑΘΗΝΑ10 677383 9291
ΜΥΛΩΝΑΑΡΤΕΜΙΣΟΜΗΡΟΥ 32ΑΘΗΝΑ10 672361 3688 (+fax)
ΜΥΛΩΝΑΜΑΡΙΑΑΙΑΚΟΥ & ΘΩΜΑΪΔΟΥΑΙΓΙΝΑ18 01022970 25955(+fax)
ΜΥΛΩΝΑΧΡΙΣΤΙΝΑΟΜΗΡΟΥ 24ΑΘΗΝΑ10 672360 6961- 364 0702- 364 0703
ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 20-22ΑΘΗΝΑ10 676362 8709-363 5991(fax)
ΜΩΡΑΙΤΗΣΡΑΦΑΗΛΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 15ΤΗΝΟΣ84 20022830 22180
ΜΩΡΑΙΤΟΥΑΡΕΤΗΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 9ΑΘΗΝΑ10 561523 5001-520 2981
ΜΩΡΑΙΤΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΕΡΕΣΣΟΥ 23 & ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 78ΑΘΗΝΑ10 680381 3922-3(+fax)
ΜΩΡΟΥ - ΚΑΡΑΙΣΚΟΥΙΩΑΝΝΑΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 90-92ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532417 2365 (417 9594)
ΝΑΘΑΝΑΗΛΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 61ΑΘΗΝΑ10 564321 7545-321 4541
ΝΑΚΟΥ - ΜΑΝΙΣΑΛΗΜΑΡΙΑΔΡΑΓΑΤΣΗ 2ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535411 9144-422 1470 (+fax)
ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑΝ.ΜΠΕΛΑΡΑΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ34 00522270 32630(+fax)
ΝΑΡΛΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΘΗΝΑΣ 4ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ81 40022540 24329-25996(fax)
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΟΛΓΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 7ΑΘΗΝΑ10 678380 5423-380 5476(fax)
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΧΑΪΑΣ 45 & ΠΑΝΟΡΜΟΥΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 524691 8451-692 8850 (+fax)
ΝΑΣΤΟΥΑΘΗΝΑΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ 36ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 134571 6656-576 2934(+fax)
ΝΕΖΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 62 & Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΓΛΥΦΑΔΑ16 561963 4862(+fax)
ΝΕΟΦΥΤΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜ.ΘΕΜΕΛΗ 83ΡΟΔΟΣ85 10022410 20913(+fax)
ΝΙΚΟΛΑΚΗΜΑΡΙΑΝΘΗΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 10ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 27120-75053
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15ΑΘΗΝΑ10 552324 0920(+fax)
ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΥΓΕΝΙΑΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 15 & ΦΘΙΩΤΙΔΟΣΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 523643 3442 (+fax)
ΝΙΚΟΛΑΟΥΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ 48ΜΕΓΑΡΑ19 10022960 26595(+fax)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΩΡΑΙΤΟΥ 50-52ΜΕΓΑΡΑ19 10022960 26595-26900
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 36ΑΘΗΝΑ10 673364 6752-364 6753-363 8772(fax
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΑΡΕΤΟΥΣΑΔΙΔΟΤΟΥ 37ΑΘΗΝΑ10 680363 3156(+fax)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ84 70022860 23073-22305(fax)
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΟΛΩΝΟΣ 99ΑΘΗΝΑ10 678381 0382-21210 44940
ΝΟΥΚΑΚΗΚΥΡΙΑΚΗΔΡΑΓΑΤΣΗ 2ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 5634-417 5693(+fax)
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 14ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ34 20022260 52785(+fax)
ΝΤΑΡΑ - ΤΡΟΒΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒΥΡΩΝΟΣ 13ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ16 342996 6309
ΝΤΑΣΗΓΕΩΡΓΙΑΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 132ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535411 0739 -411 0992(fax)
ΝΤΑΤΣΗΕΡΜΙΟΝΗΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 108ΑΘΗΝΑ11 472643 2654-643 2673
ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥΣΜΑΡΑΓΔΑΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 21ΑΘΗΝΑ10 682384 2558
ΝΤΑΧΡΗΠΕΡΣΕΦΟΝΗΘΕΜΙΔΟΣ 4ΜΑΡΟΥΣΙ15 124805 4038(+fax)
ΝΤΕΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ-ΔΕΔΟΥΣΗ 2ΛΑΜΙΑ35 10022310 31313
ΝΤΕΡΒΑΚΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗΒΡΑΚΑ & ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑΛΙΒΕΡΙ34 50022230 25899-25898(fax)
ΝΤΖΟΥΦΑΕΛΕΝΗΥΜΗΤΤΟΥ 76ΑΘΗΝΑ11 6342110 134552
ΝΤΟΛΚΕΡΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 14ΑΘΗΝΑ10 432523 0135-524 8433(+fax)
ΝΤΟΥΡΟΥΕΥΓΕΝΙΑΖΑΛΟΓΓΟΥ 13-15ΑΘΗΝΑ10 678330 3615-330 3620(+fax)
ΞΑΓΟΡΑΡΗΜΑΡΙΑΚ.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 1ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ16 452994 0219-994 6847(fax)
ΞΑΝΘΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΤΗΣΙΩΝ 67ΑΘΗΝΑ10 434321 0922-321 2769
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΙΡΙΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3ΑΘΗΝΑ10 677330 3570
ΞΕΝΑΚΗΑΝΝΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678330 1271(+fax)
ΞΕΝΙΚΑΚΗΕΛΛΗΣΚΟΥΦΑ 30ΑΘΗΝΑ10 673381 0919(+fax)
ΞΕΝΟΓΙΩΡΓΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΝΟΡΜΟΥ 11-13ΑΘΗΝΑ11 522381 9448-381 9486(fax)
ΞΕΝΟΥΜΑΡΙΑΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 7ΑΘΗΝΑ10 678382 7156-382 3724-382 2318(fax
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕΣΟΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ 15ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ32 30022610 32227-34910(+fax)
ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΙΑΣΕΒΑΣΤΗΙΡΙΔΟΣ 2 & ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8Π.ΦΑΛΗΡΟ17 561985 4272
ΞΥΠΟΛΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΝΑΞΟΥ 6ΓΑΛΑΤΣΙ11 146213 6832 (292 6637)
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ - ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532417 5696-411 8594
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥΠΟΥΛΧΕΡΙΑΑΜΕΡΙΚΗΣ 20ΑΘΗΝΑ10 671363 3395(+fax)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57ΑΘΗΝΑ10 679363 6104-363 9984
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 682321 7756-325 2411-380 3581(fax
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 5ΑΘΗΝΑ10 683383 7096-380 6205(fax)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΕΥΔΟΚΙΑΣΚΟΥΦΑ 60α'ΑΘΗΝΑ10 680360 5145-360 2957(+fax)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΚΟΥΦΑ 30 & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥΚΟΛΩΝΑΚΙ10 673363 9779-361 4524
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΑΡΙΑΡΟΖΑΚΗ & ΑΓΓΕΛΗ 32ΛΑΜΙΑ35 10022310 24365(+fax)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΙΝΑΣΑΚΑΛΗ 4ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ36 10022370 25755(+fax)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32ΜΕΛΙΣΣΙΑ15 127803 0549
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΟΜΗΡΟΥ 58 & ΣΚΟΥΦΑΑΘΗΝΑ10 672363 6362-324 0060
ΟΙΧΑΛΙΩΤΟΥΚΩΝ/ΝΑ-ΖΑΧΑΡΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43ΑΘΗΝΑ10 672360 3054(+fax)
ΟΡΦΑΝΟΥΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ 53ΜΕΓΑΡΑ19 10022960 26855(+fax)
ΟΡΦΑΝΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙ.ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ 53ΜΕΓΑΡΑ19 10022960 26855(+fax)
ΠΑΓΚΡΑΤΗΑΝΝΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 84ΑΘΗΝΑ10 678383 3681-383 1865(fax)
ΠΑΙΔΑΚΑΚΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΝΑΣΤΑΔΙΟΥ 5ΑΘΗΝΑ10 562322 1087
ΠΑΚΟΥΕΥΓΕΝΙΑΜΑΥΡΟΚ/ΤΟΥ 13 & ΜΠΕΝΑΚΗ 24ΑΘΗΝΑ10 678382 9635-383 7892-3834538(fax)
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΜΑΡΙΑΛ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 30ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ15 235681 7483-683 0079(fax)
ΠΑΛΑΜΟΥΤΗΦΩΤΕΙΝΗΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 7ΑΘΗΝΑ10 678383 5831-383 5496
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 133ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535422 5700
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΙΑΓΤΖΗ κ' ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1ΑΜΦΙΣΣΑ33 10022650 72276(+fax)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΤΖΩΡΤΖ 9ΑΘΗΝΑ10 682330 0674/6972 084848
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678380 3576(+fax)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΣΤΕΛΛΙΑΓ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 432523 5970(+fax)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΕΙΔΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678382 3280-382 0824(+fax)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΣΥΚΑΜΑΡΙΑΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥΛΕΣΒΟΣ - ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΙ81 10622510 83728
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΑΜΑΛΙΑΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 121-123ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532411 4285(+fax)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΣΟΛΩΝΟΣ 47ΑΘΗΝΑ10 672364 1236-364 1238(fax)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 6ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ14 565814 0179-814 1326(+fax)
ΠΑΝΑΓΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΣΟΧΑ 18-20ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 521361 0052-364 0992
ΠΑΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 117ΑΑΘΗΝΑ11 475646 1234(+fax)
ΠΑΝΟΥΣΗΒΑΣΙΛΙΚΗΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 25ΒΟΥΛΑ16 6736973 508496-895 2839(fax)
ΠΑΝΤΑΛΟΥΑΝΝΑΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559321 9468(+fax)
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 13ΑΘΗΝΑ10 679364 7000-361 7777- 3617774 fax
ΠΑΝΤΕΛΕΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΖΑΙΜΗ 29 & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΜΟΥΣΕΙΟ10 682881 7780
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 523645 6445-646 9949(fax)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΦΛΩΡΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85ΑΘΗΝΑ10 678383 5437-380 1220-3305127(fax)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΜΑΡΑΣΛΗ 1ΑΘΗΝΑ10 676360 0198
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΝΑΕΥΠΑΛΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ33 05626340 51408
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΣΠΑΣΙΑΣΥΗΝΗΣ 3 ΠΕΡΙΦ. ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥΑΘΗΝΑ11 521642 2930
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΙΑΜΑΝΤΙΑΦΕΙΔΙΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 678384 0460-384 2937
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙΣΙΔΩΡΟΣΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣΣΑΜΟΣ83 10222730 31567(+fax)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 38-40ΑΘΗΝΑ10 681380 2028(+fax)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΧΟΥΛΛΗΜΑΡΙΝΑΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΟΥ 50ΡΟΔΟΣ85 10022410 30797-21740(fax)
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΔΗΜ.ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 22ΚΟΡΩΠΙ19 400662 2290(+fax)-662 4040
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 85ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ17 236211 4003604(+fax)
ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣΤΥΛΙΑΝΗΠ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 2ΑΛΙΑΡΤΟΣ32 00122680 22900(+fax)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 48ΑΘΗΝΑ10 431382 6085-277 8642(+fax)
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 64ΑΘΗΝΑ10 677382 4933(+fax)
ΠΑΠΑΔΗΜΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 32ΛΑΜΙΑ35 13122310 46043(+fax)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΒΑΡΒΑΡΑΚΩΛΕΤΤΗ 4ΑΘΗΝΑ10 681383 2432-383 2290(+fax)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΠΙΝΔΑΡΟΥ 2ΘΗΒΑ32 20022620 25972
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ & ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678324 0465-323 0517(+fax)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΠΑΤΡΩΟΥ 8-10ΑΘΗΝΑ10 5576974 111446
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΦΩΤΕΙΝΗΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 19ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ10 434822 2044-822 2335
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΕΥΓΕΝΙΑΕΒΡΟΥ 45 & ΦΘΙΩΤΙΔΟΣΓΕΡΑΚΑΣ15 344661 2033(+fax)
ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΦΕΙΔΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678382 7576-382 0824(fax)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣΣΤΑΔΙΟΥ 57ΑΘΗΝΑ10 551324 9334-324 9044-3249335(fax)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 77ΑΘΗΝΑ10 434217 7084400-825 3034(fax)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΣΙΝΑ 7ΑΘΗΝΑ10 680363 3088(+fax)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΙΟΥΛΙΑΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 5ΑΘΗΝΑ10 673362 6654-362 6565(+fax)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 50ΡΟΔΟΣ85 13122410 28237-29942(fax)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 56-58ΑΘΗΝΑ10 680383 4735(+fax)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΟΥΕΙΡΗΝΗΚΩΝ.ΣΑΚΑΛΗ 4ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ36 10022370 22922
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 90ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ16 671967 0898-967 0698(fax)
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 90ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ16 671967 0898-967 0698(fax)
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 4ΑΘΗΝΑ10 677382 6932-382 5329(+fax)
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥΜΑΡΙΑΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 73ΙΛΙΟΝ13 122261 9452
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΠΑΥΛΟΣΛΕΣΒΟΣ - ΕΡΕΣΣΟΣ81 10522530 53245
ΠΑΠΑΗΛΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58ΑΘΗΝΑ10 678382 3329-330 5131
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13-15ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535412 2553-413 6730(fax)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΛΕΝΗΠΛ.ΗΡΩΩΝ 4ΩΡΩΠΟΣ19 01522950 38585 (+fax)
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12ΑΘΗΝΑ10 431321 5431-321 3091(fax)
ΠΑΠΑΘΕΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 13ΑΘΗΝΑ10 678324 9873-324 9304(+fax)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 44ΑΘΗΝΑ10 680363 2450(+fax)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΜΑΡΙΝΑΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 7ΚΗΦΙΣΙΑ14 562623 1034-623 1037(fax)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΟΜΗΡΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 564323 0460-325 3393(+fax)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΑΡΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 13ΘΗΒΑ32 20022620 21444-24200(+fax)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚΛΕΟΠΑΤΡΑΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 2ΚΩΣ85 30022420 48101-48102(fax)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣΟΛΩΝΟΣ 51ΑΘΗΝΑ10 672363 4752(+fax)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΜΑΡΙΑΚΑΡΛΟΒΑΣΙΣΑΜΟΣ83 20022730 32335-34953(fax)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΜΕΝΕΛΑΟΣΟΡΝΟΣ-ΚΟΡΦΟΣΜΥΚΟΝΟΣ84 60022890 28326-23910(fax)
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΙΔΟΤΟΥ 25ΑΘΗΝΑ10 680360 1892-364 3544(fax)
ΠΑΠΑΛΑΙΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 64ΙΤΕΑ33 20022650 32664-33707-33230
ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΑΜΑΡΙΕΤΤΑΘΗΒΩΝ 45ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 136571 7831-575 9961
ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥΞΑΝΘΗΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 86ΕΛΕΥΣΙΝΑ19 200556 1922(+fax)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΙΑΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔΗΜΗΤΡΟΣ & ΠΛΑΣΤΗΡΑ 3ΜΑΡΟΥΣΙ15 124805 5406-614 0027(fax)
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4ΑΘΗΝΑ10 431522 3563-522 3537(fax)
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΕΡΑΣΜΙΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 11ΑΘΗΝΑ10 679362 4362-360 4646(+fax)
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣΜΑΡΑΓΔΗ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15ΡΟΔΟΣ85 10022410 31292
ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΟΝΤΑΞΗ 2ΣΑΜΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ83 20022730 30901(+fax)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΜΑΑΙΟΛΟΥ 102ΑΘΗΝΑ10 564321 5427-321 5481(fax)
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΛΦΕΙΔΙΟΥ 14ΑΘΗΝΑ10 678382 0836-382 1904
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΜΗΤΣΙΚΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΠΑΚΟΛΑ 29ΑΛΙΒΕΡΙ34 50022230 23281-22277
ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΝ.ΔΡΑΚΟΥ 26ΘΗΒΑ32 20022620 24222-25772
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 17 & ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣΑΘΗΝΑ10 681381 2642-380 7955(+fax)
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ34 01022270 61218-61600(fax)
ΠΑΠΑΤΣΙΚΗΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 25ΑΘΗΝΑ10 680361 8319-361 8329(fax)
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 5ΑΘΗΝΑ10 678380 8988(+fax)
ΠΑΠΙΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12ΑΘΗΝΑ10 433522 6520(+fax)
ΠΑΠΙΔΑΜΑΡΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7ΑΘΗΝΑ10 679362 8774 (+fax)-363 8706
ΠΑΠΟΥΛΙΑ'ΗΛΙΑΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 11ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 471321 1410(+fax)
ΠΑΠΟΥΤΣΗ - ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΛΗΣΟΦΙΑΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 4ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ14 565814 0025-814 2340
ΠΑΠΠΑΕΙΡΗΝΗΣΚΟΥΦΑ 27ΑΘΗΝΑ10 673339 0725-339 0795(fax)
ΠΑΠΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 34ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 22004-22211 12488(fax)
ΠΑΠΠΑ - ΚΕΦΑΛΑΚΗΦΛΩΡΑΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45ΡΟΔΟΣ85 10022410 76983(+fax)
ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 98ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532417 1447-412 0798(fax)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΔΗΜΗΤΡΑΣΟΛΩΝΟΣ 60ΑΘΗΝΑ10 672361 2769-363 8683
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΑΝΝΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 72ΑΘΗΝΑ10 678211 4071207
ΠΑΣΣΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 64ΛΙΒΑΔΕΙΑ32 10022610 21166
ΠΑΣΧΑΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 51ΑΘΗΝΑ10 432522 4110(+fax)
ΠΑΣΧΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 12-14ΑΘΗΝΑ10 562522 0713
ΠΑΣΧΟΥΜΑΡΙΑΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1ΒΑΡΚΙΖΑ ΒΑΡΗΣ16 672897 0054-897 1939(+fax)
ΠΑΤΕΡΑΚΗΕΛΕΝΗΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 682382 4475-330 3419(fax)
ΠΑΤΕΡΑΚΗ - ΖΗΣΙΜΟΥΓΕΩΡΓΙΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 682381 8020- 3824475
ΠΑΤΕΡΑΚΗ - ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΔΕΣΠΟΙΝΑΖΑΪΜΗ 44ΑΘΗΝΑ10 683382 4737-380 7930-330 1419
ΠΑΤΖΗΣΜΙΧΑΗΛΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 76ΑΘΗΝΑ10 681330 1188-684 3950
ΠΑΤΡΩΝΑΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 37ΘΗΒΑ32 20022620 22776(+fax)
ΠΑΤΣΗΑΡΙΣΤΕΑΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1ΓΛΥΦΑΔΑ16 675821 3577
ΠΑΤΣΙΟΥΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 70ΧΑΛΑΝΔΡΙ15 23221118 49886(+fax)
ΠΑΤΣΟΥΛΑΘΑΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12ΑΘΗΝΑ10 431522 5086-524 1130(+fax)
ΠΕΖΙΡΚΙΑΝΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 7ΑΘΗΝΑ10 563323 6360- 323 6361(fax)
ΠΕΚΛΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΑ 66ΛΑΜΠΡΙΝΗ11 142258 3047-258 3577(+fax)
ΠΕΛΕΚΑΓΕΩΡΓΙΑΚΛΩΝΟΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1ΣΥΡΟΣ84 10022810 76630(+fax)
ΠΕΛΕΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΠΑΤΣΩΡΗ 10ΑΘΗΝΑ11 472213 0022000-2
ΠΕΠΠΑΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΕΛΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678380 7078(+fax)
ΠΕΠΠΑΚΑΛΛΙΡΡΟΗΕΦΕΣΟΥ 47ΝΙΚΑΙΑ18 450491 5451-491 6292
ΠΕΠΠΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑΣΤΥΛΙΑΝΗΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 16ΑΘΗΝΑ10 680363 6477-363 9606(+faxΧ2)
ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΗΗΡΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59ΑΘΗΝΑ10 564321 5263-321 5337(+fax)
ΠΕΡΙΔΟΥΒΑΣΙΛΕΙΑΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45ΡΟΔΟΣ85 10022410 25455-74705(fax)
ΠΕΡΡΑΚΗΕΛΛΗΠΛ.ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΡΙΝΑ81 40022540 24911(+fax)
ΠΕΡΡΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΙΟΛΟΥ 104ΑΘΗΝΑ10 564321 1065
ΠΕΡΡΟΥΑΝΤΙΓΟΝΗΚΟΜΒΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΜΥΚΟΝΟΣ84 60022890 29283-29284(+fax)
ΠΕΤΡΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678383 7816-7-384 8175(fax)
ΠΕΤΡΑΤΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 62-64ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531412 0031-411 9338(+fax)
ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥΑΝΤΙΟΠΗΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 47ΑΛΙΜΟΣ17 455985 1696-985 1678(fax)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 35ΑΘΗΝΑ10 672364 5400-362 6200(fax)
ΠΕΤΡΟΥΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85ΑΘΗΝΑ10 678381 8662(+fax)
ΠΕΤΡΟΥΦΙΟΡΗΔΙΔΟΤΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 680363 1912-360 4003(+fax)
ΠΕΤΡΟΥΛΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΙΝΑ 18ΑΘΗΝΑ10 672361 7621-361 7611(fax)
ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 97ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 533417 8820(+fax)
ΠΙΤΤΟΥ-ΤΣΕΚΟΥΡΑΜΑΡΙΑΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 2 & ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 36ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ13 561261 9758-261 9427(fax)
ΠΛΑΒΟΥΚΟΥΦΛΩΡΑΛΕΩΝΙΔΟΥ & ΗΠΕΙΡΟΥΜΩΛΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ35 00922350 52045
ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44ΑΘΗΝΑ10 679361 5417-362 4860-3615407(fax)
ΠΟΛΙΤΗΜΑΥΡΕΤΤΑΔΙΔΟΤΟΥ 9-11 & ΜΑΣΣΑΛΙΑΣΑΘΗΝΑ10 680361 5454-361 5465
ΠΟΛΙΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΟΜΗΡΟΥ 61Ν.ΣΜΥΡΝΗ17 121933 7001
ΠΟΛΙΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΥΜΗΣ 2ΑΘΗΝΑ10 446862 8553(+fax)
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 23ΛΑΜΙΑ35 10022310 23083
ΠΟΛΛΑΛΗΜΑΡΘΑΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ 2ΑΘΗΝΑ10 554321 1096
ΠΟΛΟΝΥΦΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΣΑΜΑΔΟΥ 46ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532412 9764-417 3731(fax)
ΠΟΛΥΖΟΥΑΓΟΡΗ-ΧΡΙΣΤΙΔΟΜΟΚΟΣ35 01022320 22268
ΠΟΛΥΜΙΛΗΑΝΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38ΑΘΗΝΑ10 679360 0858-363 9049
ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 76ΑΘΗΝΑ10 681330 2133 (+fax)
ΠΟΥΛΑΚΟΥ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ& ΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥΑΡΤΕΜΙΣ19 01622940 87880
ΠΟΥΛΙΑΣΗΑΝΔΡΙΑΝΗΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7ΑΑΘΗΝΑ10 678822 6808
ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΑΘΗΝΑ10 677384 8374--75(+fax)
ΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531412 9738-411 9110(+fax)
ΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΦΩΤΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 84ΑΘΗΝΑ10 678381 0389(+fax)
ΠΡΑΣΙΝΟΥΜΑΡΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟΝΑΞΟΣ84 30022850 23136-29018(fax)
ΠΡΑΣΤΑΚΟΣΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10 -12ΑΘΗΝΑ10 679362 4520-362 0091
ΠΡΑΧΑΛΗΜΑΡΙΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 46-50ΑΘΗΝΑ10 680361 4800(+fax)-361 6010
ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΥΜΑΡΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34ΑΘΗΝΑ10 678382 8380
ΠΡΙΦΤΗΑΓΓΕΛΙΚΗΛΕΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣΠΑΡΟΣ84 40022840 23127
ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΟΥΣΜΑΝΗ 18ΓΛΥΦΑΔΑ16 675898 2892(+fax)
ΠΡΟΚΟΥΟΥΡΑΝΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 & ΜΠΕΝΑΚΗ 10ΑΘΗΝΑ10 679363 7697(+fax)
ΠΡΟΜΠΟΝΑΜΑΡΙΑΦΕΙΔΙΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 678361 0206-380 8062(fax)
ΠΡΩΤΙΔΟΥΕΥΤΕΡΠΗΔΗΜ.ΤΖΕΛΑ 1ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ34 10022210 34329-33348(fax)
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 65ΑΘΗΝΑ10 680380 3788(+fax)
ΠΩΒΑΡΕΤΟΥΑΘΗΝΑΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 671361 2332-362 9262(fax)
ΡΑΙΣΗΜΑΡΙΝΑΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 6ΑΘΗΝΑ10 680363 8170-361 6761(+fax)
ΡΑΛΛΗ - ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΘΕΟΔΩΡΑΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559321 3676-325 0321(+fax)
ΡΑΜΜΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΙΚΗΣ 33ΑΘΗΝΑ10 557322 3454-322 3456(fax)
ΡΑΜΜΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 30ΑΘΗΝΑ10 678383 7224-381 6568
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΧΡΙΣΤΙΝΑΒΕΙΚΟΥ 32 & ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ11 742921 5543-924 2235
ΡΑΠΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 5ΑΘΗΝΑ10 678330 2117
ΡΑΣΒΙΤΣΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΛΕΣΒΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10222530 31816
ΡΕΒΕΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 35ΑΘΗΝΑ10 432523 4898-523 5420 (+fax)
ΡΕΙΖΗΣΣΤΑΥΡΟΣ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29ΠΟΡΟΣ18 02022980 29019-20-24918(+fax)
ΡΕΛΛΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 678383 1469-381 9304(+fax)
ΡΕΜΠΕΣΚΟΥ - ΠΙΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΠΛ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2ΑΘΗΝΑ10 561321 4501-321 5315(+fax)
ΡΕΝΤΖΟΥΕΥΣΤΑΘΙΑΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 46ΛΙΒΑΔΕΙΑ32 10022610 21062-89211(fax)
ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗΓΕΩΡΓΙΑΒΑΓΙΑ ΘΗΒΩΝ32 00222620 61382
ΡΕΣΒΑΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 99ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 7545-422 3919(fax)
ΡΗΓΑΑΝΝΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 59ΑΘΗΝΑ10 679363 6518-361 8238(fax)
ΡΗΓΑΝΙΚΟΛΙΑΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535412 2985-412 4992(fax)
ΡΗΓΑΣΕΒΑΣΤΗΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΛΥΜΝΟΣ85 20022430 23880
ΡΙΖΟΥΕΙΡΗΝΗΒΡΥΖΑΚΗ & ΚΥΠΡΟΥ 1ΘΗΒΑ32 2002262 102465(+fax)
ΡΙΖΟΥΕΥΣΤΑΘΙΑ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 23ΑΤΑΛΑΝΤΗ35 20022330 23700
ΡΟΔΙΤΗ-ΜΙΧΑΛΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΙΩΝ 29ΡΟΔΟΣ85 10022410 23441-32738(fax)
ΡΟΔΙΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΘ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ 29ΡΟΔΟΣ85 10022410 23441-32738(fax)
ΡΟΖΟΥΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΑΘΗΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14ΑΘΗΝΑ10 679213 0256175(+fax)
ΡΟΚΑΜΑΡΙΛΕΝΑΤΖΩΡΤΖ 6ΑΘΗΝΑ10 677330 4934(+fax)
ΡΟΝΤΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 91-93ΑΘΗΝΑ10 677380 7972(+fax)
ΡΟΥΚΑΡΕΒΕΚΚΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 13ΑΘΗΝΑ10 677382 2334
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΓΕΩΡΓΙΑΔΙΔΟΤΟΥ 34ΑΘΗΝΑ10 680362 0997
ΡΟΥΣΑΚΗΖΩΗΝ.&Μ. ΜΑΤΘΑΙΟΥΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ85 70022450 23065-23417-42755(+fax)
ΡΟΥΣΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44ΑΘΗΝΑ10 679361 5704-362 9764(fax)
ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΕΥΓΕΝΙΑΓ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 2ΑΘΗΝΑ10 678384 3943-382 1673
ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ - ΚΟΥΡΝΕΤΑΜΑΡΙΑΓ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 2ΑΘΗΝΑ10 678382 1673
ΡΩΜΑΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΛ.ΒΕΙΚΟΥ 10 & ΛΕΣΒΟΥ 1ΓΑΛΑΤΣΙ11 147291 2921-213 0250(fax)
ΡΩΜΝΙΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΝΤΟΛΟΡΕΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5ΑΘΗΝΑ10 559324 1056-324 6980(fax)
ΣΑΒΒΑΚΗΣΤΕΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45ΡΟΔΟΣ85 10022410 20992(+fax)
ΣΑΒΒΙΔΗΝΑΤΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-28ΑΘΗΝΑ10 679363 6852-362 8760(+fax)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΙΟΥΛΙΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 13ΑΘΗΝΑ10 677330 5148(+fax)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΙΛΩΝΟΣ 19ΑΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 5310 (+fax)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΔΑΝΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-11ΑΧΑΡΝΕΣ13 674240 0155-240 2004
ΣΑΚΚΑΔΕΣΠΟΙΝΑΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559325 2776-321 8831(+fax)
ΣΑΚΚΑ - ΖΙΩΓΑΑΘΗΝΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 87ΑΘΗΝΑ10 678382 8902(+fax)-383 7890
ΣΑΚΚΑ - ΡΕΒΕΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559325 2776-321 8831(+fax)
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ 43ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ34 00222210 51100-55561(fax)
ΣΑΛΤΑΠΗΝΕΛΟΠΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18ΜΕΓΑΡΑ19 10022960 26990
ΣΑΜΑΡΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΥΛΩΝΑΡΙ34 00922230 31401
ΣΑΜΑΡΙΔΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 83ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 28589-22530 27410(fax)
ΣΑΜΑΡΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΦΕΙΔΙΟΥ 2ΑΘΗΝΑ10 678330 2946-381 0655-3810044(fax)
ΣΑΝΙΔΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40ΜΑΡΟΥΣΙ15 124619 6270-822
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΡΩΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ 10ΑΤΑΛΑΝΤΗ35 20022330 80152(+fax)
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ81 10622510 25498-85498(fax)
ΣΑΡΡΗΕΥΓΕΝΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 107ΑΘΗΝΑ10 678381 1189-381 1199
ΣΑΡΡΗΦΩΤΕΙΝΗΙ.ΔΡΑΓΑΤΣΗ 8ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 1020(+fax)
ΣΑΡΡΗ - ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΜΑΡΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 47-49ΑΘΗΝΑ10 433881 5831-821 2572
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΕΛΕΝΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 42ΑΘΗΝΑ10 679361 4744-361 9909(+fax)
ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 61ΑΘΗΝΑ10 679362 4089-360 6495
ΣΓΟΥΡΑΒΑΡΒΑΡΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 682321 7756-380 3582-380 1906
ΣΕΛΛΑΜΑΡΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 84ΑΘΗΝΑ10 678382 2581-380 6583(fax)
ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ - ΜΕΡΓΙΑΝΟΥΜΑΡΙΝΑΔΑΜΑΡΕΩΣ 48ΠΑΓΚΡΑΤΙ11 633211 4049929(+fax)
ΣΕΡΒΕΤΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 11ΑΘΗΝΑ10 678330 0796-330 1356
ΣΕΡΓΑΚΗΑΡΓΥΡΩΟΜΗΡΟΥ 20ΑΘΗΝΑ10 672364 2783-362 0609
ΣΕΡΓΑΚΗ - ΤΟΛΕΡΗΕΥΘΥΜΙΑΤΖΩΡΤΖ 10ΑΘΗΝΑ10 677382 4706-382 0217(+fax)
ΣΕΡΜΠΕΤΖΟΓΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 50ΑΘΗΝΑ11 471361 1230(+fax)
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣΜΗΝΑΣΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13-15ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 4228-417 4212-422 3716
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΣΩΤΗΡΟΣ 13-15ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 4228-411 7000-417 6740(fax
ΣΙΑΓΚΑΣΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΓΑΤΖΑΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ34 01322240 31486(+fax)
ΣΙΑΠΠΑΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 14ΑΘΗΝΑ10 678330 3656
ΣΙΑΡΑΒΑΑΓΓΕΛΙΚΗΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 47ΑΘΗΝΑ10 682383 1335-380 0852(+fax)
ΣΙΓΑΛΑΜΑΡΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 87ΑΘΗΝΑ10 678330 5179-384 3986(fax)
ΣΙΔΕΡΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 1ΧΑΛΚΙΔΑ34 13222210 60766(+fax)
ΣΙΔΕΡΗΜΑΡΙΑΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 31ΓΛΥΦΑΔΑ16 674363 7461(+fax)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΡΜΟΥ 5ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ34 30022260 60480(+fax)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 203ΝΙΚΑΙΑ18 450496 9230-494 2587
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34ΑΘΗΝΑ10 672364 0170-364 0122
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥΖΑΦΕΙΡΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34ΑΘΗΝΑ10 672364 0160-364 0122
ΣΙΜΟΥ - ΚΟΣΜΑΤΟΥΑΝΝΑΚΩΛΕΤΤΗ 11ΑΘΗΝΑ10 681380 6372-3
ΣΙΣΚΟΥ - ΤΣΙΓΚΟΥΞΑΝΘΗΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 29Α & ΠΑΠΑΓΟΥΧΑΛΑΝΔΡΙ15 234684 6088-683 4272(+fax)
ΣΙΩΜΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 18ΑΘΗΝΑ10 680361 0070-363 5425
ΣΚΑΛΙΔΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1ΑΘΗΝΑ10 564321 2696(+fax)
ΣΚΑΡΙΜΠΑΑΝΝΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 58ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531411 7455- 412 4074
ΣΚΕΥΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678380 2071-382 9864-3802944(fax)
ΣΚΙΑΔΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678383 7982-383 7940-3837744(fax)
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΟΥΑΣΗΜΙΝΑΚ.ΓΕΜΕΛΟΥ 34 (ΠΛ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ)ΝΙΚΑΙΑ18 450425 2086-491 4651
ΣΚΛΙΑ - ΜΕΡΤΙΚΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 5 & ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 59ΑΘΗΝΑ10 564321 1765-803 1528
ΣΚΟΥΡΑΓΕΩΡΓΙΑΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 111ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 642952 1211-952 1479(fax)
ΣΚΡΕΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΑΜΕΡΙΚΗΣ 15ΑΘΗΝΑ10 672339 2204-339 2205(fax)
ΣΚΡΟΜΠΟΛΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 71-73ΑΘΗΝΑ10 678380 1303(+fax)
ΣΜΥΡΝΗΦΛΩΡΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 91-93ΑΘΗΝΑ10 677384 5774-381 9035(+fax)
ΣΟΛΩΜΟΥΜΑΡΙΝΑΑΝΔΡ.ΓΚΙΝΗ 11ΧΑΛΑΝΔΡΙ15 233685 2021
ΣΟΥΓΛΕΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΟΛΩΝΟΣ 99ΑΘΗΝΑ10 678380 1232(+fax)
ΣΟΥΓΛΕΞΑΝΘΟΥΛΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57ΑΘΗΝΑ10 679361 3409(+fax)
ΣΟΥΓΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ18 120494 1023
ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΙΟΛΟΥ 104ΑΘΗΝΑ10 564324 1030-321 1089
ΣΟΥΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25α'ΑΘΗΝΑ10 671361 4910-361 4911(fax)
ΣΟΥΛΗΕΛΕΝΗΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 671361 2343-363 4187-3612767(fax)
ΣΟΥΛΤΑΝΗΑΜΑΛΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 41ΑΘΗΝΑ10 672364 6638(+fax)
ΣΟΥΤΗΕΛΠΙΝΙΚΗΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5ΑΘΗΝΑ10 557324 3558(+fax)
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 8-10ΑΘΗΝΑ10 678382 3055-383 9926(fax)
ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ - ΒΕΚΡΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΛΩΝΟΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 4ΣΥΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ84 10022810 80439
ΣΟΦΟΥΑΝΝΑΚΑΝΙΓΓΟΣ 27ΑΘΗΝΑ10 682382 7437-384 6239(fax)
ΣΟΦΡΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 5ΑΘΗΝΑ10 678330 0429-330 0469
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΣΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 42-44ΑΘΗΝΑ10 681381 9648-382 0459
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 139ΑΘΗΝΑ11 251861 3006-866 2437(fax)
ΣΠΑΝΟΥΜΑΡΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΘΗΝΑ10 677322 1945(+fax)
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΑΝΝΑΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 21ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532411 3810-417 2596
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΕΛΕΝΗΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 558324 6711-12-324 6713(fax)
ΣΠΗΛΙΩΤΗΕΛΙΣΣΑΒΕΤΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ14 565814 4364(+fax)
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΒΕΡΩΦ 11ΑΘΗΝΑ10 433821 3050
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22ΑΘΗΝΑ10 680363 6461(+fax)
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-28ΑΘΗΝΑ10 680364 3900-3640765(fax)
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣΓΕΩΡΓΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63ΑΘΗΝΑ10 678382 1317-383 6449(+fax)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 17 & ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣΑΘΗΝΑ10 681383 2339-383 8049(+fax)
ΣΠΥΡΟΥΚΛΑΚΛΕΟΝΙΚΗΛΕΣΒΟΣ - ΚΑΛΛΟΝΗ81 10722530 24165(+fax)
ΣΤΑΘΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΔΙΟΥ 57ΑΘΗΝΑ10 551321 4790-321 5720
ΣΤΑΘΑΚΙΟΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 99ΣΑΜΟΣ83 10022730 81404-87276(fax)
ΣΤΑΘΑΚΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 6ΣΑΜΟΣ83 10022730 28736-87276(fax)
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤΑΔΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 559321 2072-321 0521(+fax)
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΑΣΠΑΣΙΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗΑΘΗΝΑ10 678381 6700(+fax)
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΟΥΡΑΝΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 40ΚΟΛΩΝΑΚΙ10 673363 9444-363 9557
ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22ΑΘΗΝΑ10 679520 0341(+fax)
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ - ΠΑΓΓΕΑΕΡΜΙΟΝΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 564323 9439-324 3614
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 47-49ΧΑΪΔΑΡΙ-ΔΑΣΟΣ12 462582 0710-582 0061(+fax)
ΣΤΑΜΑΤΗΛΑΜΠΡΙΝΗΑΙΟΛΟΥ 102ΑΘΗΝΑ10 564321 5989-325 4325-3215367(fax)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 380 & Κ.ΘΕΟΤΟΚΗ 1ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ11 141201 7147(+fax)-228 4776
ΣΤΑΜΟΛΕΚΑ - ΓΟΛΕΜΑΤΗΜΑΡΙΑΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 51ΑΘΗΝΑ10 4316944 295628
ΣΤΑΜΟΥ - ΚΟΥΝΕΛΗΚΑΛΛΙΡΡΟΗΘΗΣΕΩΣ 36ΜΑΡΟΥΣΙ15 124802 0545-806 9967
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΛΕΩΦ.ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 133ΑΘΗΝΑ11 521382 1053-380 0274
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 71-73ΑΘΗΝΑ10 678381 1965-383 5713(fax)
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 18ΑΘΗΝΑ10 678382 8915 (+fax)
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΜΑΡΙΝΑΟΜΗΡΟΥ 24ΑΘΗΝΑ10 672381 7009-381 4079(fax)
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥΕΙΡΗΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23ΑΘΗΝΑ11 527380 1910-380 1911(fax)
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥΧΑΡΙΤΟΥΛΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 47γΛΕΣΒΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 28478-28578(fax)
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ81 10722510 37174-22515 00979(fax)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5ΑΘΗΝΑ10 678382 2600-382 9578
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3ΑΘΗΝΑ10 677382 7875-384 5649(+fax)
ΣΤΑΥΡΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 64ΛΙΒΑΔΕΙΑ32 10022610 25207(+fax)
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΙΩΑΝΝΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 46ΑΘΗΝΑ10 682822 5475(+fax)
ΣΤΕΙΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9β'ΑΘΗΝΑ10 671363 8871-363 6319
ΣΤΕΛΛΙΟΥΑΚΡΙΒΗΚΥΘΗΡΑ - ΧΩΡΑ80 10027360 31290
ΣΤΕΝΙΩΤΗΜΑΡΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 99 & ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣΑΘΗΝΑ10 678384 5764(+fax)
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥΜΥΡΣΙΝΗΛΕΣΒΟΣ - ΠΛΩΜΑΡΙ81 200(22520) 31531(+fax)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΟΥΔΑΑΡΓΥΡΟΥΛΑ-ΣΟΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13ΛΑΜΙΑ35 10022310 31702-31673(+fax)
ΣΤΕΡΓΙΟΥΕΛΕΝΗΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4ΣΠΑΤΑ19 004663 2214
ΣΤΕΡΙΑΝΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΥΦΙΔΟΣ 2ΛΕΣΒΟΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ81 30022520 42006 (+fax)
ΣΤΕΦΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 32ΘΗΒΑ32 20022620 23723-25312-27555(fax)
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΠΑΝΩΧΩΡΙΚΕΑ - ΙΟΥΛΙΔΑ84 00222880 22353
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΟΜΗΡΟΥ 24ΑΘΗΝΑ10 672360 6961-364 0702
ΣΤΕΦΟΥΚΥΡΙΑΚΗΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ 3ΚΟΥΚΑΚΙ11 742921 9587(+fax)
ΣΤΟΥΜΠΗ - ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΑΘΗΝΑΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 3ΜΟΥΣΕΙΟ10 682821 1225-821 4731(fax)
ΣΤΡΑΚΑΛΗΣΥΡΜΩΠΑΤΗΣΙΩΝ 380 & Κ.ΘΕΟΤΟΚΗ 1ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ11 141201 7147(+fax)-228 4776
ΣΤΡΑΤΗ - ΣΤΑΘΑΡΑΠΑΓΩΝΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678382 2393-382 9444
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ 4ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 22722-83710-62529(fax)
ΣΤΥΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗΗΡΟΔΟΤΟΥ 26ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 134501 8965 (+fax)
ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΧΡΥΣΑΝΘΗΣΟΛΩΝΟΣ 85ΑΘΗΝΑ10 679361 0011-360 4823(+fax)
ΣΥΚΙΩΤΗΕΥΘΑΛΙΑΧΑΒΡΙΟΥ 9 & ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣΑΘΗΝΑ10 562325 0010-323 6696
ΣΥΚΙΩΤΗΜΑΡΙΑΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 48ΒΥΡΩΝΑΣ16 232766 1910-765 0758(+fax)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678383 6217-383 5089(fax)
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3Π.ΦΑΛΗΡΟ17 561985 1058
ΣΦΛΩΜΟΥ - ΜΠΟΥΑΜΑΡΙΝΑΟΜΗΡΟΥ 44-46ΑΘΗΝΑ10 672361 6522-361 8934(fax)
ΣΧΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΠΑΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 12 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12 132571 2552-572 1903(fax)
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΟΥΘΕΟΦΑΝΩΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 151ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 2839-417 2478(+fax)
ΣΩΤΗΡΑΚΗΤΣΑΜΠΙΚΑ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 13ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ34 40022280 24600
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1ΑΘΗΝΑ10 6792130 450183(+fax)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΗΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 13ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ19 01322910 78070-1-2-37322(fax)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΖΟΥΒΑΛΗΚΑΛΛΙΡΡΟΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63ΑΘΗΝΑ10 678380 5393
ΣΩΤΗΡΧΟΥΦΩΤΕΙΝΗΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14ΑΘΗΝΑ10 679212 1020324(+fax)
ΤΑΜΒΑΚΗΦΑΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85ΑΘΗΝΑ10 678380 2260(+fax)
ΤΑΞΕΙΔΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΙΟΥ 7ΛΑΔΑΔΙΚΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 42959(+fax)
ΤΑΣΚΑΚΥΡΙΑΚΗΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 18ΑΘΗΝΑ10 671338 7268(+fax)
ΤΑΣΟΥΛΑΖΩΗΙΣΤΙΑΙΑ34 20022260 53904(+fax)
ΤΑΣΣΗΔΙΟΝΥΣΙΑΕΡΜΟΥ 24ΜΑΡΟΥΣΙ15 124614 8638(+fax)
ΤΑΤΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗΕΡΙΦΥΛΗΠ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 83ΛΕΣΒΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 27920(+fax)
ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΛΕΡΟΣ85 40022470 28021-22 (+fax)
ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥΑΛΙΚΗΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 15ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ14 565621 9107-621 9140(fax)
ΤΖΑΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 154ΚΟΡΩΠΙ19 400662 6333-662 8233(+fax)
ΤΖΑΝΙΔΟΥΜΑΡΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5ΛΕΣΒΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 41186
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 7ΑΘΗΝΑ10 678382 6468-330 4087(+fax)
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΦΡΟΣΥΝΗΠΛΑΤΑΝΟΣΛΕΡΟΣ85 40022470 23101-24300
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ - ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 37ΑΙΓΑΛΕΩ12 242591 2214(+fax)
ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΕΛΕΝΗΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27ΑΧΑΡΝΕΣ13 674246 6361-246 3297-240 0626
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 10ΨΑΧΝΑ34 40022280 23932(+fax)
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 38 & ΡΩΜΑΑΘΗΝΑ10 673362 3837
ΤΖΙΟΒΑΚΑΤΕΡΙΝΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3ΑΘΗΝΑ10 677211 2163127-210 384 5649(fax)
ΤΖΙΤΖΙΦΑΦΛΩΡΑΠΕΡΓΑΜΟΥ 6ΑΙΓΑΛΕΩ12 242598 5801-591 4392(+fax)
ΤΖΟΙΤΗΣΟΦΙΑΜΕΡΛΙΝ 11 & ΚΑΝΑΡΗΑΘΗΝΑ10 671361 6617-363 0753(+fax)
ΤΖΟΥΒΑΡΑΚΥΡΙΑΚΗΣΟΛΩΝΟΣ 80ΑΘΗΝΑ10 680381 3817
ΤΖΟΥΜΑΚΑ - ΜΑΣΙΑΛΗΕΡΡΙΚΑΙΤΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43ΑΘΗΝΑ10 672330 3555-330 4646
ΤΖΟΥΜΑΝΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 14ΓΛΥΦΑΔΑ16 675898 1390(+fax)
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣΑΧΤΟΥΡΗ 8-10ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 537453 8754-418 4490(fax)
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 33ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 0491
ΤΙΓΚΑΕΥΓΕΝΙΑΑΡΑΠΑΚΗ 69ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676957 5985-957 5246(+fax)
ΤΙΓΚΑΡΟΥΜΠΙΝΗΜΑΡΑΣΛΗ 1ΑΘΗΝΑ10 676339 0610-364 1072(+fax)
ΤΟΛΗΓΕΩΡΓΙΑΔΕΞΑΜΕΝΕΣΜΥΚΟΝΟΣ84 60022890 23310-28055(fax)
ΤΟΛΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12ΑΘΗΝΑ10 680330 3828-330 3823
ΤΟΛΙΑΔΗ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΕΛΣΟΛΩΝΟΣ 113ΑΘΗΝΑ10 678384 2093-381 3063
ΤΟΥΜΠΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 147ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532417 8656-422 5409(+fax)
ΤΟΥΜΠΑΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕΙΡΑΙΩΣ 4ΑΘΗΝΑ10 431523 1191-523 7359(+fax)
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΑΝΤΩΝΙΑΑΙΟΛΟΥ 102ΑΘΗΝΑ10 564321 5407-331 3956(+fax)
ΤΡΑΝΤΑ - ΜΑΤΣΗΑΘΑΝΑΣΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 83-85ΑΘΗΝΑ10 678380 1731-330 4571(+fax)
ΤΡΑΥΛΟΥΡΕΓΓΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23ΑΘΗΝΑ10 680362 4761(+fax)
ΤΡΕΖΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 12 & ΣΟΛΩΝΟΣ 36ΑΘΗΝΑ10 673360 5807-364 1364(fax)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535412 2087-412 2316-411 5737
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4ΑΘΗΝΑ10 678383 8786-382 3198(+fax)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΑΛΕΞ.ΠΑΧΝΟΥ 14ΧΙΟΣ82 10022710 43900
ΤΡΙΓΑΖΗΦΩΤΕΙΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 78δ'ΑΘΗΝΑ10 678330 1679-380 3533(+fax)
ΤΡΙΓΚΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 23ΛΑΜΙΑ35 10022310 23233
ΤΡΙΚΟΥΠΗΔΗΜΗΤΡΑΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3ΑΘΗΝΑ10 564325 5373(+fax)
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΜΑΡΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 83ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535412 0260-411 2525(fax)
ΤΡΙΠΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣΙΚΑΡΙΑ83 30022750 22454
ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑΔΩΡΟΘΕΑ-ΑΙΚΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 15ΑΘΗΝΑ10 679361 1881-361 2648-361 9491(fax
ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ - ΠΑΡΙΑΝΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 15ΑΘΗΝΑ10 679361 2648-361 1881-362 8555
ΤΡΙΧΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1ΑΘΗΝΑ10 564325 2313-5
ΤΡΟΥΣΑΜΑΡΙΑΣΟΛΩΝΟΣ 120 & ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΑΘΗΝΑ10 681382 2910-383 8502(fax)
ΤΡΩΓΑΔΑΜΑΡΙΑΓ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7ΑΘΗΝΑ10 678383 9431(+fax)
ΤΣΑΓΓΑΡΗ - ΒΑΛΒΗΜΑΡΙΑΑΡΑΧΩΒΗΣ 23ΑΘΗΝΑ10 680724 3072 -6-725 0670(fax)
ΤΣΑΚΙΡΗΑΙΜΙΛΙΑΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ82 10322740 21737(+fax)
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥΛΗΔΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39ΑΘΗΝΑ10 680363 5084
ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΛΑΜΠΡΙΝΗΓ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8ΑΘΗΝΑ10 678364 7567-364 3344
ΤΣΑΚΟΦΙΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΟΥ 25ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ34 00222210 52267(+fax)
ΤΣΑΛΑΑΘΑΝΑΣΙΑΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 228ΚΗΦΙΣΙΑ14 562808 8236(+fax)
ΤΣΑΛΑ - ΚΑΤΡΑΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 7ΧΑΛΚΙΔΑ34 10022210 25511-74427(fax)
ΤΣΑΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 2 & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΘΗΒΑ32 20022620 89202(+fax)
ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ - ΒΡΑΧΝΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 1731(+fax)
ΤΣΑΜΑΚΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 161-163ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535429 7501(+fax)
ΤΣΑΝΤΑ - ΧΡΗΣΤΙΔΗΜΑΡΙΑΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7ΣΥΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ84 10022810 87695(+fax)
ΤΣΑΟΥΣΗΛΟΥΚΙΑΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 25ΓΑΛΑΤΣΙ11 146697 3907318
ΤΣΑΣΗΕΥΡΥΔΙΚΗΠΑΡΟΙΚΙΑΠΑΡΟΣ84 40022840 23585
ΤΣΑΤΣΑΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΟΛΩΝΟΣ 69ΑΘΗΝΑ10 679363 6320-362 2677(fax)
ΤΣΕΚΟΥΡΑΔΗΜΗΤΡΑΝ.ΣΤΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ34 01522240 51551(+fax)
ΤΣΕΡΚΕΖΗΔΕΣΠΟΙΝΑΥΔΡΑ18 04022980 29712(+fax)
ΤΣΕΡΤΣΙΓΙΑΝΝΗΕΛΕΝΗΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4ΑΘΗΝΑ10 564321 1298-321 2646
ΤΣΙΓΓΕΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗΣΚΟΥΦΑ 73ΑΘΗΝΑ10 680362 4011-362 4120(+fax)
ΤΣΙΓΚΟΛΗΜΑΡΙΑΡΟΖΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΗ 32ΛΑΜΙΑ35 13122310 23700-34997(fax)
ΤΣΙΓΚΟΛΗ - ΜΥΛΩΝΑΕΛΕΝΗΡΟΖΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΗ 32ΛΑΜΙΑ35 13122310 23700-34997(fax)
ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥΑΣΗΜΩΛ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 14ΣΑΛΑΜΙΝΑ18 900464 0300-465 6536(+fax)
ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΔΗΜΗΤΡΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3ΛΑΜΙΑ35 10022310 98444(+fax)
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΙΩΑΝΝΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24ΔΟΜΟΚΟΣ35 01022320 23400
ΤΣΙΝΤΙΔΟΥ - ΠΙΤΤΑΚΗΕΛΕΝΗΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ11 527748 8875
ΤΣΙΟΥΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 98ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535411 7930
ΤΣΙΟΥΡΗΣΤΑΜΑΤΙΝΑΜ.ΑΣΙΑΣ 3ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ18 122544 5895(+fax)
ΤΣΙΡΩΝΗΧΡΥΣΗΚΑΝΙΓΓΟΣ 2ΑΘΗΝΑ10 677382 8152(+fax)
ΤΣΙΤΑΚΗ-ΣΤΡΑΤΗΗΛΙΑΝΑΣΟΛΩΝΟΣ 134ΑΘΗΝΑ10 677381 9313-380 6589-380 0687(fax
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥΜΑΡΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96-100ΑΘΗΝΑ10 677321 3144-321 7324
ΤΣΙΤΣΑΔΗΜΗΤΡΑΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35-39ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535429 2253-429 2412(fax)
ΤΣΙΤΣΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7ΑΘΗΝΑ10 678382 0368-382 1963(+fax)
ΤΣΟΓΚΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 2ΑΘΗΝΑ10 671363 3455(+fax)
ΤΣΟΚΑΝΑΜΑΡΙΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41ΑΘΗΝΑ10 681381 9522
ΤΣΟΠΑΝΗΙΦΙΓΕΝΕΙΑΕΥΣΤ.ΒΟΓΙΑΤΖΗ 14&ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΛΑΥΡΙΟ19 50022920 60030-60031(+fax)
ΤΣΟΠΕΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 17ΣΥΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ84 10022810 87067
ΤΣΟΥΚΑΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΟΛΩΝΟΣ 41ΑΘΗΝΑ10 6722130 449321(+fax)
ΤΣΟΥΚΑΛΑ - ΒΑΣΑΛΑΚΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 & ΣΚΟΥΦΑΑΘΗΝΑ10 680363 9423-363 4562
ΤΣΟΥΜΑΕΛΕΝΗΣΚΟΥΖΕ 19 & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟΥΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535418 4530-32
ΤΣΟΥΜΑΝΗΑΜΑΛΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 32ΑΘΗΝΑ10 680363 8608-364 3327(fax)
ΤΣΟΥΝΗΓΕΩΡΓΙΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2ΙΛΙΣΣΙΑ11 528722 6669-722 4111
ΤΣΟΥΡΗΕΛΠΙΔΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16ΧΙΟΣ82 10022710 25550-40259
ΦΑΙΤΑΜΑΡΙΑΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 27ΑΘΗΝΑ10 673363 5319(+fax)
ΦΑΚΑΡΗΣΣΤΑΥΡΟΣΑΡΑΧΩΒΗΣ 18 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΑΘΗΝΑ10 680382 6581-381 1385 (fax)
ΦΑΚΙΔΑΡΗΑΛΚΗΣΤΗ-ΙΩΑΝΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33ΑΘΗΝΑ10 672383 1171-381 8386
ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΤΖΩΡΤΖ 6ΑΘΗΝΑ10 677330 4934 (+fax)
ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΣΕΒΙΑΣΚΥΛΙΤΣΗ 19ΑΘΗΝΑ11 473646 6891-643 6948(+fax)
ΦΕΣΤΑΕΥΓΕΝΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 95ΑΘΗΝΑ10 677383 1806-383 0411(fax)
ΦΕΣΤΑ - ΚΟΥΒΔΟΥΧΡΥΣΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 95ΑΘΗΝΑ10 677383 2136
ΦΙΛΗΕΙΡΗΝΗΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 3ΑΘΗΝΑ10 678380 5489-380 5498(+fax)
ΦΙΛΗΣΟΦΙΑΣΚΟΥΦΑ 75ΑΘΗΝΑ10 6802130 448391(+fax)
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 106-108ΑΘΗΝΑ10 434821 9227
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 8ΓΛΥΦΑΔΑ16 674894 5450-894 5495(fax)
ΦΙΣΤΕΧΑΡΙΣΤΙΑΧΙΟΣ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ82 30022720 22141
ΦΛΑΣΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532417 1231-417 3249
ΦΛΕΣΣΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 24ΑΘΗΝΑ10 677380 1920(+fax)
ΦΛΟΥΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΡΜΟΥ 33ΜΑΡΟΥΣΙ15 124612 5642(+fax)
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥΗΛΕΚΤΡΑ-ΣΙΑΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17ΑΘΗΝΑ10 671363 6624(+fax)
ΦΛΩΡΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΔΑΝΑΗΘΗΣΕΩΣ 25ΜΑΡΟΥΣΙ15 124805 2411(+fax)
ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥΣΟΦΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 67ΑΘΗΝΑ10 434822 5104-821 1467-8234507(fax)
ΦΟΥΣΕΚΗΕΛΕΝΗ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕΛΑΤΕΙΑ35 00422340 31104-31310(fax)
ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥΝΑΞΟΣ84 30022850 25865-26046(fax)
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-12ΑΘΗΝΑ10 679363 0531
ΦΡΕΝΤΖΟΥΜΑΡΙΑΙ.ΣΟΥΤΣΟΥ 10ΓΚΥΖΗ11 474645 4264-644 3242(+fax)
ΦΡΕΝΤΖΟΥ - ΔΕΔΕΟΥΡΑΝΙΑΩΛΕΝΟΥ 6-8ΑΘΗΝΑ11 362321 6757-321 8490
ΦΡΟΥΖΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 2ΚΩΣ85 30022420 28464-48560-21550(fax)
ΦΡΟΥΝΤΖΟΥΜΑΡΘΑΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12ΑΘΗΝΑ10 680363 6116-363 6119(+fax)
ΦΥΡΑΡΙΔΟΥΑΝΑΤΟΛΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 77ΑΘΗΝΑ10 680361 7853-361 7854(+fax)
ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ - ΕΥΔΑΙΜΟΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕΦΕΣΣΟΥ 36α'ΝΙΚΑΙΑ18 450493 4545(+fax)
ΦΥΤΡΑΚΗΜΑΡΙΑΦΟΡΝΕΖΗ 13ΚΑΛΛΙΘΕΑ17 676956 8915-956 8162
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΙΟΣ-ΔΗΜΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 6ΑΘΗΝΑ10 671338 7600-338 7629(fax)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΟΛΩΝΟΣ 47ΑΘΗΝΑ10 672361 7704-361 6900
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΓΑΜΒΕΤΤΑ 4ΑΘΗΝΑ10 678383 9256-330 2930(fax)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4ΑΘΗΝΑ10 678383 9830(+fax)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥΟΛΓΑΣΟΛΩΝΟΣ 47ΑΘΗΝΑ10 672361 7704-360 9157
ΧΑΖΙΡΗΘΕΛΞΙΟΠΗΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ 22ΡΟΔΟΣ85 10022410 27874-27699(fax)
ΧΑΙΚΑΛΗΒΑΡΒΑΡΑΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 30ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ13 561269 2756-244 6626(+fax)
ΧΑΙΚΑΛΗΔΙΟΝΥΣΙΑΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 7ΑΘΗΝΑ10 678382 7156-382 3724-3822318(fax)
ΧΑΛΑΡΗ - ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΜΑΡΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42ΑΘΗΝΑ10 678380 3473-380 6659-3302555(fax)
ΧΑΛΕΠΑΣΤΑΜΑΤΩΠΙΝΔΑΡΟΥ 10ΘΗΒΑ32 20022620 24712(+fax)
ΧΑΛΙΚΕΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΑΜΒΕΤΤΑ 4ΑΘΗΝΑ10 678330 7030-330 7031(fax)
ΧΑΛΚΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56ΑΘΗΝΑ10 678361 4052-3(+fax)
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 19 & ΧΕΥΔΕΝΚΥΨΕΛΗ10 434822 2210-360 6234-3606029(fax)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΛ.ΣΟΥΝΙΟΥ 35ΚΑΛΥΒΙΑ19 01022990 48438-47895-47893(fax)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΜΑΡΙΑΣΤΡ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 62ΧΑΪΔΑΡΙ12 461581 9165(+fax)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΙΝΑ 58ΑΘΗΝΑ10 672361 6088-361 1096(fax)
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18ΑΘΗΝΑ10 679361 3789-362 0801(+fax)
ΧΑΡΙΤΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΑΚΙΜΥΚΟΝΟΣ84 6006944 399849
ΧΑΡΙΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 6 & ΥΜΗΤΤΟΥ 94ΠΑΓΚΡΑΤΙ11 634756 3422
ΧΑΣΙΩΤΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20ΑΘΗΝΑ10 682822 2838-823 0696(fax)
ΧΑΤΖΑΚΗΑΙΜΙΛΙΑΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 2α'ΜΟΥΣΕΙΟ10 682823 7050-821 0013-8253239(fax)
ΧΑΤΖΑΚΗΑΝΝΑΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣΑΘΗΝΑ10 678383 7803-384 6270(+fax)
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΙΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 74ΑΘΗΝΑ10 678383 2125-381 4511
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8ΚΩΣ85 30022420 28062
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΑΙΜΙΛΙΑ-ΙΑΣΜΠΙΝΔΑΡΟΥ 16-20ΑΘΗΝΑ10 673338 7560-338 7565(fax)
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΡΑΧΩΒΗΣ 6 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣΑΘΗΝΑ10 680364 4794(+fax)
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΦΡΑΓΚΙΣΚΗΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ84 40022840 21255
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΙΑΣΕΜΗΙ.ΔΡΑΓΑΤΣΗ 2-4ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 4279(+fax)
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 8ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ14 234279 1066-271 4475
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΑΡΤΕΜΙΣΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 15 & ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΑΘΗΝΑ10 681330 4759-382 8573(+fax)
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 72ΑΘΗΝΑ10 678382 1321-381 1317
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΠΕΡΙΚΛΗΣΕΝΟΡΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑΣΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΠΟΘΙΑ85 20022430 50509-50890
ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΕΥΣΤΡΑΤΙΑΠΑΡΝΗΘΟΣ 23ΑΧΑΡΝΕΣ13 674240 7500-240 7424(+fax)
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7ΜΥΤΙΛΗΝΗ81 10022510 44360-44361(fax)
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΜΑΡΙΑΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 25ΑΘΗΝΑ10 678330 1766-330 1782(fax)
ΧΑΤΖΗΞΕΝΗ - ΚΑΦΟΥΡΟΥΞΕΝΙΑΦΗΡΑΣΑΝΤΟΡΙΝΗ84 70022860 22419
ΧΑΤΖΗΠΛΑΤΩΝΜΑΡΙΑΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10ΑΘΗΝΑ10 433520 0049(+fax)
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΜΟΥΡΤΖΗΜΑΚΡΙΝΑΤΣΑΜΑΔΟΥ 17ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531417 6716-417 9837
ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΗΜΑΡΙΑΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ.ΣΧΙΝΑ 37ΜΕΓΑΡΑ19 10022960 29111-29725(fax)
ΧΕΛΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΡ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 84ΧΑΪΔΑΡΙ12 461590 2205(+fax)
ΧΕΛΙΟΥ - ΛΟΥΛΟΥΔΗΙΩΑΝΝΑΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1ΧΙΟΣ82 10022710 41148-24997(fax)
ΧΗΝΑΕΥΑΝΘΙΑΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 52ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ18 120496 3855-495 0634(+fax)
ΧΗΝΑΠΟΥΛΙΑΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 22ΜΩΛΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ35 00922350 52330(+fax)
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535422 2640(+fax)
ΧΟΥΛΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 50ΡΟΔΟΣ85 13122410 30797-21740(fax)
ΧΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΕΙΡΗΝΗΗΛ.ΔΙΑΜΕΣΗ 4ΜΑΡΟΥΣΙ15 124806 2419-806 8576(+fax)
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 12ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15 342608 1213-600 9894
ΧΡΗΣΤΟΥΑΝΝΑΑΥΛΩΝΑ19 01122950 41785
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΧΡΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 76ΑΘΗΝΑ10 678380 1687
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΛΙΚΗΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9ΑΘΗΝΑ10 559331 9475-324 0868-3319064(fax)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΠΑΓΩΝΑΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7ΚΟΡΩΠΙ19 400662 6255-602 2055(+fax)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΚΟΥΦΑ 30ΑΘΗΝΑ10 673383 2217-381 0919
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2ΠΛΑΚΑ10 557321 7351-321 7350(fax)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΜΕΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 131 & ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΕΙΡΑΙΑΣ18 532411 8185-412 9955
ΧΡΟΝΗΔΗΜΗΤΡΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 9ΑΘΗΝΑ10 6782130 237675(+fax)
ΧΡΟΝΗΜΑΡΙΑΓΡΑΒΙΑΣ 9-13 & ΘΕΜ/ΚΛΕΟΥΣ 38ΑΘΗΝΑ10 678383 9697-364 6844
ΧΡΟΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΓΡΑΒΙΑΣ 9-13ΑΘΗΝΑ10 678383 9697-364 6844-3846845(fax)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 64ΑΘΗΝΑ11 528777 1189-777 3991(fax)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 7ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535417 8710-412 9127-4130288(fax)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 64ΙΛΙΣΣΙΑ11 528777 1189-777 3991(fax)
ΧΡΥΣΗ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΑΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 31ΡΟΔΟΣ85 10022410 34307
ΧΡΥΣΙΔΟΥΕΛΕΝΗΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1ΑΘΗΝΑ10 551330 0710 (+fax)
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 531412 8989- 413 0687(fax)
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΜΑΡΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 61ΑΘΗΝΑ10 551324 9294-324 1005-324 5404
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥΜΑΡΙΑΦΙΛΩΝΟΣ 53ΠΕΙΡΑΙΑΣ18 535413 6898-413 1394(fax)
ΨΑΡΡΑΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΜΕΤΑΞΑ & ΓΛΑΡΟΥΑΛΙΒΕΡΙ34 50022230 57241(+fax)
ΨΗΜΙΤΗΑΓΓΕΛΙΚΗΚΑΝΙΓΓΟΣ 27ΑΘΗΝΑ10 682382 7677-384 6659(fax)
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥΙΩΑΝΝΑΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 30ΑΘΗΝΑ11 255211 1177952
ΨΩΜΑΔΗ - ΒΙΔΡΟΥΦΩΤΕΙΝΗΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 72ΑΘΗΝΑ10 678383 9196-382 2965