Πρόεδρος:
Γεώργιος Ρούσκας

Αντιπρόεδρος:
Eλένη Κοντογεώργου

Γεν. Γραμματέας:
Eυτυχία Καραστάθη

Ταμίας:
Νικόλαος Παπαθέου

Μέλη:
Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος,
Kωνσταντίνος Βλαχάκης,
Αθανάσιος Δράγιος,
Μελπομένη Μπαρλαμά,
Στυλιανός Ρέβελας,
Ελένη Τσερτσιγιάννη,
Φωτεινή Τριγάζη,
Θεόδωρος Χαλκίδης,
Ευαγγελία Χριστοπούλου