ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1) Aπόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κρίνει νόμιμη την πρόβλεψη για υποχρεωτική Διαμεσολάβηση http://www.opemed.gr/?p=3357

2) Όταν η δικαστική μεσολάβηση δίνει λύσεις  http://www.opemed.gr/?p=2534

3) Παράδειγμα win win Διαμεσολάβησης σε υπόθεση γειτονικού δικαίου  http://www.opemed.gr/?p=1870

4) Διαμεσολάβηση σε μισθωτική διαφορά http://www.opemed.gr/?p=1778