ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Αρ.2 παρ. 1 Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
3
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
34
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Αρ. 2 παρ. 6 εδ. γ Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
0
ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμα αρχεία:
5
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ Αρ. 5 Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
6
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Διαθέσιμα αρχεία:
8
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Διαθέσιμα αρχεία:
3
ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Διαθέσιμα αρχεία:
5
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Διαθέσιμα αρχεία:
9
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διαθέσιμα αρχεία:
4
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα αρχεία:
0