ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Αρ.2 παρ. 1 Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
6
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
34
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Αρ. 2 παρ. 6 εδ. γ Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
3
ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμα αρχεία:
18
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ Αρ. 5 Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
23
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
3
ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Διαθέσιμα αρχεία:
19
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Διαθέσιμα αρχεία:
7
ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Διαθέσιμα αρχεία:
5
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Διαθέσιμα αρχεία:
16
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων
Διαθέσιμα αρχεία:
1
Δασικοί Χάρτες
Διαθέσιμα αρχεία:
25
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διαθέσιμα αρχεία:
35
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα αρχεία:
0