ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: notaries@notariat.gr

 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210-3307450, 460, 470, 480, 490
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ: (477, 487, 495, 452, 455, 451)
 • ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (465)
 • ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (453, 454)
 • ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: (451, 455)
 • ΕΝΤΟΛΕΣ – ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ: (452, 477)
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (488)
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (477, 488)
 • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (474, 475)
 • ΤΑΜΕΙΟ-ΕΝΣΗΜΑ-ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ (495)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (487, 488, 452, 451)
 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ (450)
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ (456)
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (457)
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ (464)
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ (481)
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜ/ΦΩΝ: (479)