ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Αρ.2 παρ. 1 Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
3
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
29
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Αρ. 2 παρ. 6 εδ. γ Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
0
ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμα αρχεία:
3
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ Αρ. 5 Ν.2308/1995
Διαθέσιμα αρχεία:
4
ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Διαθέσιμα αρχεία:
7
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Διαθέσιμα αρχεία:
3
ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Διαθέσιμα αρχεία:
5
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Διαθέσιμα αρχεία:
7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διαθέσιμα αρχεία:
2
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμα αρχεία:
0