ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ελληνικά Site
ΕΤΤΑΑ -ΤΑΣ http://www.tas.org.gr Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α) Τομείς Συμβολαιογράφων
ΤΝ http://www.tnomik.gr Ταμείο Νομικών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ http://www.ministryofjustice.gr Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ http://www.mnec.gr Υπουργείο Οικονομικών
ΓΓΠΣ http://www.gsis.gr Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ http://www.ktimatologio.gr Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.
ΓΕΜΗ http://www.businessportal.gr Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Νόμος https://lawdb.intrasoftnet.com/ Βάση νομικών δεδομένων

Διεθνή
CNUE http://www.cnue.eu Ένωση Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας
UINL http://www.uinl.org Διεθνής Ένωση Συμβολαιογραφίας