Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2019 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περ. 7Α του αρ. 20Β Κώδικα Μετανάστευσης

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του άρθρ. 20Β του Κώδικα Μετανάστευσης

Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 2/2019 και 4/2019 Εγκύκλιοι Συντονιστικής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 2/2019 και 4/2019 Εγκυκλίων μας σχετικά με την πώληση ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.), σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5234/14-2-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του άρ. 20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει».

Στο ως άνω έγγραφο διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου από πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν λάβει τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή του άρθρου 20Β Ν. 4251/2014 αλλά έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση ή διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ή άλλο τίτλο, πρέπει να προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο πωλητής θα δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος ή δεν έχει αιτηθεί τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρ. 20Β Ν. 4251/2014. Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που η πώληση του ακινήτου γίνεται μέσω πληρεξουσίου του πολίτη τρίτης χώρας, ή ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός πωλητής είχε λάβει μόνιμη άδεια παραμονής επενδυτή του άρθρου 20Β, οφείλει να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο την βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σχετικά με το εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της άδειας αυτής (περ. 7Α άρθρ. 20Β Ν. 4251/2014). Στην περίπτωση αυτή, μετά την κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης, ο συμβολαιογράφος οφείλει να αποστείλει στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης την περίληψη μεταγραφής ή καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, ώστε η υπηρεσία να εξετάσει εάν ο πωλητής εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20Β του Κώδικα Μετανάστευσης.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Δελτίο Τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 13.2.2019

Αγίας Κυριακής 45 Παλαιό Φάληρο Τ.Κ. 17564

Τηλ: 210 9818708, 6020309, Fax: 210 9415556, 6620482

E-mail: info@greeklandregisters.gr

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε από την ψήφιση του N. 4512/2018 για το πρωτοφανές -χωρίς εκκαθάριση- κλείσιμο της εταιρίας του κτηματολογίου «ΕΚΧΑ Α.Ε.» και την ίδρυση ενός ενιαίου Οργανισμού Κτηματολογίου υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Στην ουσία πρόκειται για απλή μετονομασία της εταιρίας που έχει την αποκλειστική ευθύνη σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου, ως «συγχωροχάρτι» για τις ανυπολόγιστες σε κόστος και βαρύτητα ευθύνες της από την επί 25 έτη αποτυχία σύνταξης κτηματολογίου, παρά τα ιλιγγιώδη ποσά ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που έχουν δαπανηθεί έως σήμερα.

Ο Ν. 4512/2018 προέβλεψε την κατάργηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού των υποθηκοφυλακείων (αμίσθων και εμμίσθων), την αποκοπή της λειτουργίας μας από τη δικαστική εξουσία και την πλήρη υπαγωγή της στην εκτελεστική, επιχειρώντας να αποστερήσει βίαια και παράνομα τον Έλληνα πολίτη, το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε συναλλασσόμενο από την προστασία της ιδιοκτησίας του, την οποία μπορεί να εγγυηθεί μόνο η ανεξάρτητη λειτουργία των Υποθηκοφυλάκων. Με βάσει τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, ο νέος «φορέας» θα υπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος και θα λειτουργεί βάσει αποφάσεων ενός κομματικά διορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ θα εισπράττει και θα καρπώνεται ο ίδιος όλα τα τέλη που έως σήμερα εισπράττονταν από τα Υποθηκοφυλακεία και αποδίδονταν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες της χώρας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι των πολιτών και επιθυμώντας να διαφυλάξουμε τη συνταγματική τάξη, προσφύγαμε στη Δικαιοσύνη με αίτημα να κηρυχθεί αντισυνταγματική η ως άνω ρύθμιση. Η υπόθεση αυτή παραμένει εκκρεμής έχοντας παραπεμφθεί πρόσφατα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Παρά την σκόπιμη και συστηματική εκ μέρους της Πολιτείας απαξίωση της κεφαλαιώδους θεσμικής και οικονομικής σημασίας του λειτουργήματός μας, οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες συνεχίζουμε να ασκούμε τα κατά νόμο καθήκοντά μας, εγγυώμενοι την ασφάλεια των συναλλαγών. Οποιαδήποτε σύνδεση της έως σήμερα  αποχής μας με τα αναρίθμητα και απαράδεκτα σφάλματα και παραλείψεις του κτηματολογίου και των αναδόχων μελετητών του, λόγω δήθεν μη επεξεργασίας των κατατεθειμένων πράξεων από τα υποθηκοφυλακεία συνιστά άλλο ένα ψεύδος των ιθυνόντων, οι οποίοι προσπαθούν εκ νέου να εφεύρουν ένα άλλοθι για τις τεράστιες καθυστερήσεις του έργου και την ασύλληπτη γραφειοκρατία που συνεπάγεται η κάκιστη ποιότητα κτηματογράφησης. Με αυτόν τον τρόπο, βεβαίως, εξαπατούν για ακόμα μία φορά τον Έλληνα πολίτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν από κοινού χρηματοδοτήσει το έργο, παρά την επανειλημμένη διαπίστωση της βροντώδους αποτυχίας του.

Στην παρούσα φάση της κτηματογράφησης του μεγαλύτερου μέρους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων παραμεθόριων περιοχών, η ολοένα αυξανόμενη υπερπληθώρα των λαθών των αρχικών εγγραφών στο Κτηματολόγιο  αποτελεί την σοβαρότερη τροχοπέδη για τις συναλλαγές. Πολίτες με νόμιμα μεταγεγραμμενους τίτλους καλούνται, είτε έναντι του κτηματολογικού γραφείου είτε έναντι των δικαστηρίων, να αποδείξουν από την αρχή τα ήδη μεταγεγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο και κατοχυρωμένα δικαιώματά τους έναντι τρίτων διεκδικητών ή καταπατητών και, μάλιστα, υπό την απειλή της οριστικής και αναπότρεπτης απώλειας της ακίνητης περιουσίας τους, δηλαδή μίας πρωτοφανούς δήμευσης της ιδιοκτησίας τους. Μέσω του δόγματος «ό,τι δηλώσεις έχεις και ό,τι δεν δηλώσεις το χάνεις» μια διαδικασία που μόνο σε πρώην κομμουνιστικά κράτη και αφρικανικές χώρες έχει λειτουργήσει, επιχειρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και πανευρωπαϊκώς, αποστέρηση ατομικής και δημόσιας περιουσίας από τον φυσικό της ιδιοκτήτη.

Σε ένα ήδη επιβαρυμένο οικονομικά περιβάλλον, στο οποίο η ασφάλεια των συναλλαγών απειλείται άμεσα, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, σε πείσμα των καιρών και των πονηρών βουλήσεων και παρότι η κατάργηση μας έχει ήδη ψηφιστεί, εμείς εξακολουθούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ελέγχοντας και καταχωρώντας τις εισερχόμενες πράξεις και εκδίδοντας τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.

Αυτό που αρνούμαστε να ανεχθούμε πλέον είναι να αποτελούμε τον κυματοθραύστη ενός αποτυχημένου οργανισμού κτηματολογίου, αντιμετωπίζο-ντας καθημερινά -εμείς και μόνο- το αυξανόμενο και δικαιολογημένο (αλλά όχι έναντι ημών) μένος των πολιτών για τα άπειρα λάθη της κτηματογράφησης, για τα οποία ωστόσο ουδόλως ευθυνόμαστε. Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση όλων ότι χάρη στην αποφασιστική συνδρομή των Ελλήνων Υποθηκοφυλάκων παρέμεινε ζωντανό το έργο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, να εξακολουθήσουμε να παρέχουμε εμείς άλλοθι για τις δυσλειτουργίες του κτηματολογίου.

 

 

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γενική Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ                                                ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αρχαιρεσιών Συλλόγου

Κυρίες και Κύριοι,

Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Συλλόγου που διενεργήθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2019 για την ανάδειξη τριετούς (3ετους) θητείας νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψήφισαν 376. Έγκυρα ψηφοδέλτια 374. Λευκά 2. Εκλέχθηκαν κατά σειρά επιτυχίας και έλαβαν τους εξής σταυρούς προτίμησης ως κατωτέρω:

 

Α) ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  – Τακτικά Μέλη

 1. 1. ΓΟΝΤΙΚΑ – ΧΟΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου (296)
 2. 2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λουκά (174)
 3. 3. ΛΙΩΤΗ – ΤΣΙΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του Θωμά (133)
 4. 4. ΑΛΕΥΡΑ – ΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΔΟΜΝΑ του Χρήστου (125)
 5. 5. ΑΓΓΑΝΗ – ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γερασίμου (114)
 6. 6. ΚΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου (111)
 7. 7. ΡΗΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αναστασίου (31)

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  – Αναπληρωματικά Μέλη

 1. 1. ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Αντωνίου (29)
 2. 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) του Εμμανουήλ (18)
 3. 3. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ – ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παναγιώτη (17)
 4. 4. ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου (15)
 5. 5. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος (13)
 6. 6. ΝΩΤΑ – ΜΑΝΔΡΑΚΟΥΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ του Ιωάννου (3)

Β) ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Τακτικά Μέλη

 1. 1. ΔΡΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Αθανασίου (267)
 2. 2. ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου (83)
 3. 3. ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ – ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου (57)

Αναπληρωματικό Μέλος

1.ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννου (47)

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης                                                      Η Έφορος

Αριστείδης Αθαν. Δράγιος                                                                   Χρύσα Πατρινού

Η Εφορευτική Επιτροπή

1.Κόκκορη – Καλορίτη Ασημούλα

2.Λογαρά Κυριακή

3.Κοντογεωργοπούλου Ελένη

Συνημμένα αρχεία:

Εγκ. Συλλ. 4/2019 – Ένορκες Βεβαιώσεις

ΘΕΜΑ: Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Επισημαίνονται κατωτέρω ειδικότερα θέματα που αφορούν στην λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον συμβολαιογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 421 έως 424 του ΚΠολΔ, που προστέθηκαν με τον Ν. 4335/2015.

Α) Ως προς την λήψη ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον αναρμοδίου κατά τόπο συμβολαιογράφου: Σύμφωνα με το άρθρ. 421 ΚΠολΔ, η ένορκη βεβαίωση, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων του υποστατού/παραδεκτού της, πρέπει να λαμβάνεται ενώπιον συμβολαιογράφου (Ειρηνοδίκη ή Προξένου) με συγκεκριμένη τοπική αρμοδιότητα (αυτή της έδρας του Δικαστηρίου, κατοικίας ή διαμονής του μάρτυρα). Υποστηρίζεται ότι ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί ενώπιον αναρμοδίου κατά τόπο συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη, δεν είναι αυτοδικαίως άκυρες, αλλά επέρχεται ακυρότητα εφ’ όσον συντρέχει και περίπτωση δικονομικής βλάβης. Περί τούτου αποφαίνεται αποκλειστικά το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου προσάγεται η εν λόγω ένορκη βεβαίωση και όχι ο συμβολαιογράφος.

Επομένως, πρωτίστως οι ένορκες βεβαιώσεις λαμβάνονται ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο συμβολαιογράφου, εάν όμως ο μάρτυρας έχει κληθεί να βεβαιώσει ενόρκως ενώπιον αναρμοδίου κατά τόπο συμβολαιογράφου, ο συμβολαιογράφος νομιμοποιείται να συντάξει την σχετική ένορκη βεβαίωση, περί του κύρους δε αυτής θα αποφανθεί το Δικαστήριο.

Β) Ως προς το δικαίωμα προβολής ενστάσεων και αιτήσεων εξαιρέσεων του αντιδίκου στο προοίμιο της ένορκης βεβαίωσης: Προκειμένου να αποφευχθούν προστριβές μεταξύ των διαδίκων αλλά και ανάμεσα σε διαδίκους και στον συμβολαιογράφο, ενώπιον του οποίου δίδεται η ένορκη βεβαίωση, προβλέπεται στο άρθρ. 423 παρ. 2 ΚΠολΔ ότι «ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης κατά εκείνου που δίδει την βεβαίωση καταχωρίζονται στο προοίμιο της ένορκης βεβαίωσης, κρίνονται όμως από το Δικαστήριο», δηλαδή ο συμβολαιογράφος δεν κρίνει ενστάσεις που αφορούν στην διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης ή στην εξαίρεση του ενόρκως βεβαιούντος.

Γ) Ως προς τον χρόνο έναρξης της λήψης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του συμβολαιογράφου: Η διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης αρχίζει την προκαθορισμένη με την προηγηθείσα κλήτευση ώρα. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει κρίνει ότι μια εύλογη δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση στην λήψη της, δεν προκαλεί απαράδεκτο αυτής.

Δ) Ως προς τον τρόπο λήψης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του συμβολαιογράφου: Ο βεβαιών προβαίνει στην κατάθεση ενώπιον του συμβολαιογράφου προφορικά. Δεν αποκλείεται η χρήση σημειώσεων ή προετοιμασμένου σχεδίου, ενώ δεν υποβάλλονται από τους παρισταμένους διαδίκους σ΄ αυτόν ερωτήσεις, όπως π.χ. προβλέπεται στη Διοικητική Δικονομία (άρθρ. 185 παρ. 3 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας). Σε περίπτωση δήλωσης παράστασης δικηγόρου απαιτείται η προσάρτηση του σχετικού γραμματίου από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Ε) Ως προς την υποχρέωση παροχής αντιγράφου στον αντίδικο εκ μέρους του συμβολαιογράφου: Ο αντίδικος, ως έχων έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει και ο συμβολαιογράφος να χορηγήσει αντίγραφο της ένορκης βεβαιώσεως.

ΣΤ) Ως προς την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον Ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, που δίδονται για να χρησιμοποιηθούν από τον αιτούντα-δικαιούχο, κατά την υποβολή της δήλωσης του Ν. 2308/1995, εμπραγμάτου ή άλλου εγγραπτέου στα Κτηματολογικά βιβλία δικαιώματος επί ακινήτου, κειμένου σε υπό κτηματογράφηση περιοχή, με έκτακτη χρησικτησία:  Κατά το υπ’ αριθμ. ΠΡ 1631/1845184/31-1-2019 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», το οποίο και συναποστέλλεται, με την υπ’ αριθμ. 556/09/17-10-2012 (ΦΕΚ 3370 Β΄/18-12-2012) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τότε Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν. 2308/1995 (άρθρ. 3 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 8 του Ν. 3481/2006), προσδιορίζονται ενδεικτικά αποδεικτικά έγγραφα για τη δήλωση κυριότητας επί ακινήτων με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. Ενδεικτικά μεταξύ των αποδεικτικών εγγράφων έχει συμπεριλάβει και τις ένορκες ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη βεβαιώσεις, ως στοιχείο επίκλησης της εικοσαετούς νομής του δηλούντος επί του ακινήτου, το οποίο δηλώνεται κατά την διαδικασία κτηματογράφησης. Επομένως, εφ’ όσον η ανωτέρω απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, είναι νόμιμη η λήψη των ως άνω ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον συμβολαιογράφου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κτηματογράφησης της χώρας.


Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2019-Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων», εφαρμόζεται από την 29η Ιανουαρίου 2019 στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία (άρθρ. 70), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο ως άνω Κανονισμός εφαρμόζεται στα συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων με διασυνοριακές επιπτώσεις, δηλ. σχέσεων που παρουσιάζουν στοιχείο αλλοδαπότητας, θεσπίζοντας εναρμονισμένα κριτήρια σύνδεσης και συνιστά αναγκαστικό δίκαιο.

          Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού φορολογικά, τελωνειακά ή διοικητικά ζητήματα, ο έλεγχος της δικαιοπρακτικής ικανότητας των συζύγων (με την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 24 αυτού), η ύπαρξη ή εγκυρότητα ή η αναγνώριση ενός γάμου (που υπόκεινται στο νόμο που ορίζει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του δικάζοντος δικαστή), η κοινωνική ασφάλιση, η φύση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, η καταχώριση δικαιώματος επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων σε μητρώο, καθώς και οι επιπτώσεις της καταχώρισης ή της μη καταχώρισης κ.λπ., και όπως λεπτομερέστερα αναφέρονται στο άρθρo 1 του Κανονισμού, όπου καθορίζεται διεξοδικά  το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του.

Σημειώνεται, ότι η κληρονομική διαδοχή εν γένει και ειδικότερα μεταξύ συζύγων ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 «σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου», ο οποίος εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τις 17 Αυγούστου 2015.

Αποστέλλονται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, α) o ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων», β) το σχετικό επεξηγηματικό εγχειρίδιο των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού και γ) το από 29-1-2019 Ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE).


Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκ. Συντ. 4/2019 – Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς – Εφαρμογή άρθρ. 3 παρ. 3 Ν. 4587/2018

ΘΕΜΑ: Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) – Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 Ν. 4587/2018 (Α’ 210)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2/2019 Εγκυκλίου μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3252/19/30-1-2019 έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τίτλο “Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4587/2018 (Α’ 210) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»”.

Το ως άνω έγγραφο παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την προστεθείσα νέα περίπτωση 7Α στο άρθρ. 20 παρ. Β του Ν. 4251/2014, σύμφωνα με την οποία ο πωλητής ακινήτου – πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σχετικά με το εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Περαιτέρω περιλαμβάνει δύο (2) πρότυπα βεβαιώσεως για τις περιπτώσεις των εδαφ. α’ και β’ της ως άνω περίπτωσης 7Α.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της πώλησης ακινήτου, βάσει του οποίου είχε χορηγηθεί στον πωλητή (πολίτη τρίτης χώρας) άδεια παραμονής, ο συμβολαιογράφος πρέπει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είχε χορηγήσει την οικεία βεβαίωση για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Πως διαμορφωνονται οι κατωτατες ασφαλιστικες εισφορες (εφκα και ετεαεπ) οπως μετα την αυξηση του κατωτατου μισθου

Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/11.01.2019 (Α.Π. ΠΡ 10/1900344/04.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν  στις Περιφερειακές Ενότητες:

Α) Περιφερειακή Ενότητα Δράμας:

 • Δήμος Δοξάτου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίας Παρασκευής, Δοξάτου, Νεροφράκτου, Φτελιάς
 • Δήμος Δράμας προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αργυρουπόλεως, Καλλιφύτου, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, Λιβαδέρου, Μακρυπλαγίου, Μαυρόβατου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Ξηροποτάμου, Σιδηρόνερου, Σκαλωτής, Χωριστής
 • Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
 • Δήμος Παρανεστίου
 • Δήμος Προσοτσάνης και

 

Β) Περιφερερειακή Ενότητα Ξάνθης

 • Δήμος Αβδήρων προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αβδήρων, Κουτσού, Μάνδρας, Μυρωδάτου, Νέας Κεσσάνης, Πολυσίτου, Σελέρου, Σελίνου, Σουνίου
 • Δήμος Τοπείρου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Γαλάνης, Εξοχής, Ολβίου, Τοξοτών
 • Δήμος Μύκης
 • Δήμος Ξάνθης προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Γέρακα, Δαφνώνος, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς, Σταυρουπόλεως

της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και Ξάνθης της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 14 Ιανουαρίου 2019 έως 15 Απριλίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 14 Ιανουαρίου 2019 έως 15 Ιουλίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6/14.01.2019 (Α.Π. ΠΡ 1707/1846332/18.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ:

 • Μεγαρέων
 • Οινόης

στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 12 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 10 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

3) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 7/14-01-19 (Α.Π. ΠΡ 1709/1846320/18.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, Λαρισαίων και Φαρσάλων:

 • του Καλλικρατικού Δήμου Αγιάς
 • του Καλλικρατικού Δήμου Κιλιλέρ
 • του Καλλικρατικού Δήμου Λαρισσαίων και συγκεκριμένα στους προ Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες: Αμυγδαλέας, Ελευθέρων, Κοιλάδος, Κουτσοχέρου, Λουτρού (Λαρίσης), Μάνδρας, Ραχούλας, Τερψιθέας.
 • του Καλλικρατικού Δήμου Φαρσάλων

της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 12 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 10 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

4)Το υπ’αριθμ.  πρωτ. 8/14-01-19 (Α.Π. ΝΔ 009/1900276/04.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους παρακάτω Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Δήμος Πολυγύρου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Προδρόμου, Βάβδου, Βραστάμων, Γαλαρινού, Γαλατίστης, Γεροπλάτανου, Δουμπιών, Κρήμνης, Μαραθούσσης, Μεταμορφώσεως, Ολύνθου, Ορμύλιας, Παλαιόκαστρου, Παλαιόχωρας, Ριζών, Σανών, Ταξιάρχου
 • Δήμος Νέας Προποντίδας
 • Δήμος Αριστοτέλη
 • Δήμος Κασσάνδρας
 • Δήμος Σιθωνίας προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Μεταγκιτσίου, Νικήτη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 46/16/19.12.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 14η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 15 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 15 Ιουλίου 2019.

 

 

5) Το υπ’αριθμ.  πρωτ. 9/14-01-19 (Α.Π. ΝΔ 010/1900288/04.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους παρακάτω Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Καστοριάς προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ : Αγίας Κυριακής, Αγίου Αντωνίου, Αυγής, Βασιλειάδος, Βιτσίου, Γάβρου, Δενδροχωρίου, Ιεροπηγής, Καλοχωρίου, Κλεισούρας, Κορησού, Κορομηλέας, Κρανιώνος, Λιθίας, Mακροχωρίου, Μηνιακών, Μαυροκάμπου, Μελά, Μελισσότοπου, Οινόης, Ομορφοκκλησιάς, Πενταβρύσου, Πτεριάς, Τσακόνης, Χαλαρών, Χιλιοδένδρου
 • Νεστορίου
 • Ορεστίδος προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Ηλία, Αμμουδάρας, Ασπροκκλησιάς, Βογατσικού, Βράχου, Γέρμα, Διαλεκτού, Καστανοφύτου, Κωσταραζίου, Λάγκας, Λακκωμάτων, Μελανθίου, Μηλίτσας, Νόστιμου, Σπηλαίων, Σπηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

και

 • Αμυνταίου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Παντελεήμονος, Αγραπιδέων, Αετού, Αναργύρων, Αντιγονείας,Ασπρογείων, Βαρικού, Βεγόρων, Κελλης, Κλειδίου, Λεχόβου, Λιμνοχωρίου, Μανιακίου, Νυμφαίου, Ξινού Νερού, Πελαργού, Πετρών, Ροδώνος, Σκλήθρου, Φανού, Φαραγγίου
 • Πρεσπών προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Γερμανού, Βατοχωρίου, Βροντερού, Καρυών, Κρυσταλλοπηγής, Κώτα, Μικρολίμνης, Πισοδερίου, Πράσινου, Ψαράδων
 • Φλώρινας προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίας Παρασκευής, Αγίου Βαρθολομαίου, Ακρίτα, Αλώνων, Αμμοχωρίου, Άνω Καλλινίκης, Άνω Κλεινών, Άνω Υδρούσσης, Αρμενοχωρίου, Ατραπού, Αχλάδας, Βεύης, Δροσοπηγής, Εθνικού, Ιτέας, Κάτω Καλλινίκης, Κάτω Κλεινών, Κλαδορράχης, Koλχικής, κορυφής, Κρατερού, Λεπτοκαρυών, Λόφων, Μαρίνης, Μελίτης, Μεσοκάμπου, Μεσονησίου, Μεσοχωρίου, Νέου Καυκάσου, Νεοχωρακίου, Νίκης, Παλαίστρας, Παππαγιάννη, Παρορείου, Περάσματος, Πολυπλατάνου, Πολυποτάμου, Πρώτης, Σιταριάς, Σκοπιάς, Σκοπού, Τριανταφυλλέας, Τριβούνου, Τριποτάμου, Τροπαιούχου, Υδρούσσης, Φλάμπουρου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 46/18/19.12.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 14η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 15 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 15 Ιουλίου 2019.

 

6) Το υπ’αριθμ.  πρωτ. 10/15-01-19 (Α.Π. ΝΔ 011/1900291/04.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Γόρτυνας, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών-Αστερουσίων και Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 46/20/19.12.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 10η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 10 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 10 Ιουλίου 2019.

 

 

7) Το υπ’αριθμ.  πρωτ. 11/15-01-19 (Α.Π. ΝΔ 3576/1847640/14.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους παρακάτω Καλλικρατικούς Δήμους:

Α) Δήμος Αγίου Νικολάου προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Αντωνίου, Βουλισμένης, Βραχασίου, Βρυσών, Έξω Λακκωνίων, Έξω Ποτάμων, Ζενίων, Καλού Χωρίου, Καρυδίου (Μυραμπέλλου), Καστελλίου Φουρνής, Κριτσάς, Κρούστα, Λατσίδας, Λιμνών, Μέσα Λακκωνίων, Μιλάτου, Νεαπόλεως, Νικηθιανού, Πρίνας, Φουρνής, Χουμεριάκου,

Β) Δήμος Ιεράπετρας

Γ) Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και

Δ) Δήμος Σητείας

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 46/16/19.12.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 17η Δεκεμβρίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 18 Μαρτίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 18 Ιουνίου 2019.

 

 

8)Το υπ’αριθμ. πρωτ. 13/18-01-19 (Α.Π. ΠΡ 35/1847366/18.12.18) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις ακόλουθες υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Άνω Τρικάλων, Δένδρου, Ελληνικού, Ζεμένου, Θαλερού, Θροφαρίου, Καλλιθεάς, Κάτω Συνοικίας Τρικάλων, Κορφιωτίσσης, Λαγκαδαίικων, Μάννας, Μέσης συνοικίας Τρικάλων, Νέων Βρυσούλων, Ξανθοχωρίου, Παναριτίου, Πελλήνης, Πύργου, Ρεθίου, Ρίζης, Σοφιανών, Στυλίων
 • Βελου-Βόχας προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Ελληνοχωρίου, Σουληναρίου, Στιμάγκας, Χαλκείου
 • Κορινθίων προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγγελοκάστρου, Αγιονορίου, Αγίου Βασιλείου, Αγίου Ιωάννου, Αθικίων, Γαλατικού, Κατακαλίου, Κλένιας, Κόρφου, Κουταλά, Σολομού, Σοφικού, Στεφανίου, Χιλιομοδίου
 • Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων προ-καποδιστριακός ΟΤΑ: Πισίων
 • Νεμέας
 • Σικυωνίων προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αρχαίας Φενεού, Ασπροκάμπου, Βελίνης, Γκούρας, Γονούσσης, Δροσοπηγής (Μπασίου), Καισαρίου, Καλιανών, Καστανέας, Κάτω Ταρσού, Κεφαλαρίου, Κλημεντίου, Κρυονερίου, Κυλλήνης (Μπουζίου), λαλιώτου, Λαύκας, Ματίου, Μεγάλου Βάλτου, Μόσιας, Μποζίκα, Πανοράματος, Παραδεισίου, Σουλίου, Στενού, Σττυμφαλίας, Τιτάνης, Φενεού, Ψαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
 • Άργους-Μυκηνών προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Αλέας, Ανδρίτσης, Αχλαδόκαμπου, Βρουστίου, Γυμνού, Καπαρελλίου, Καρυάς, Κεφαλοβρύσου, Λιμνών, Λυρκείας, Μαλαντρενίου, Μοναστηρακίου, Μπόρσα, Μυκηνών, Νεοχωρίου, Προσύμνης, Σκοτεινής, Στέρνας, Σχινοχωρίου, Φιχτίου, Φρεγκαίνης, Φρουσιούνας
 • Ναυπλιέων προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αραχναίου, Ιρίων, Καρνεζαίικων.
 • Επιδαύρου

Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2018 έως 18 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 17 Δεκεμβρίου 2018 έως 18 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο,

9) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 17/22-01-19 (Οικ. ΝΔ 130/1902315/22-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα:

 • του Δήμου Ασπροπύργου του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
 • του Δήμου Ιλίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Ιλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
 • του Δήμου Μάνδρας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
 • του Δήμου Πετρουπόλεως του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Πετρουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και
 • του Δήμου Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η Δευτέρα 28/01/2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.01.2019 απόφαση του Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

10) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 23/24-01-19 (Οικ. 1848153/ΔΚ22/18-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του πρώην Δήμου Ιλίου του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Ιλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή,

11) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 24/24-01-19 (Οικ. 1848151/ΔΚ23/18-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του πρώην Δήμου Ασπροπύργου του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή και

12) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 25/24-01-19 (Οικ. 1848149/ΔΚ24/18-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του πρώην Δήμου Πετρουπόλεως του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Πετρουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή.

13) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 26/25-01-19 (ΝΔ 027/1900766/11-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Χαλκιδέων προ-καποδιστριακός ΟΤΑ: Λουκισίων
 • Ερέτριας
 • Σκύρου
 • Κύμης-Αλιβερίου
 • Καρύστου
 • Ιστιαίας-Αιδηψού
 • Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
 • Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 47/7/09.01.2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 21η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 22 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 22 Ιουλίου 2019.

14) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 31/28-01-19 (1902393/ΔΚ 63/25-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.)

 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή, ορίστηκε η Δευτέρα 28/01/2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.01.19 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

15)  Το υπ’αριθμ. πρωτ. 32/28-01-19 (1902361/ΔΚ 65/25-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα:

 του Δήμου Ιλίου του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Ιλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) και

του Δήμου Πετρουπόλεως του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Πετρουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής).

 

 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή, ορίστηκε η Δευτέρα 28/01/2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.01.19 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

16) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 333/28-01-19 (1902388/ΔΚ 64/25-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Ασπροπύργου του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.)

 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή, ορίστηκε η Δευτέρα 28/01/2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.01.19 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

17) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 34/28-01-19 (ΝΔ 028/1900768/11-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Σάμου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίων Θεοδώρων, Αμπέλου, Βαθέος, Βουρλιωτών, Δρακαίων, Καλλιθέας, Καρλοβασίων, Καστανέας, Κοκκαρίου, Κονταίικων, Κοντακαίικων, Κοσμαδαίων, Κουμαίικων, Κουμαραδαίων, Λέκας, Μανολάτων, Μαραθόκαμπου, μαυρατζαίων, Μεσογείου, Μύλων, Μυτιληνιών, Νεοχωρίου, Παγώνδου, Παλαιοκάστρου, Πανσδρόσου, Πλατάνου, Πυθαγορείου, Πύργου, Σκουραίιων, Σπαθαραίων, Σταυρινήδων, Υδρούσσης, Χώρας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου

 

 • Ικαρίας
 • Φούρνων Κορσεών

            της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας

 

 • Οινουσσών
 • Χίου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Γάλακτος, Αγίου Γεωργίου Συκούση, Αμάδων, Βέσσης Βικίου, Βολισσού, Διευχών, Ελάτας, Καμπιών, Καρδαμύλων, Κεράμου, Κουρουνίων, Λαγκάδας, Λεπτοπόδων, Λιθίου, Μελανίου, Μεστών, Νέας Ποταμιάς (Ποταμιά), Νενητουριών, Ολύμπων, Ομηρούπολης, Παρμπαριάς, Πιραμάς, Πισπιλούντος, Πιτυούντος, Πυργίου, σιδηρούντος, Σπαρτούντος, Συκιάδας, τρυπών, Φυτών, Χαλάνδρων

 • Ψαρών

της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 47/5/09.01.2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 14η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 15 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 15 Ιουλίου 2019.

 

 

    Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Υπενθύμιση οριστικοποίησης πιστοποιητικού Α54Α

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για την οριστικοποίηση (κάψιμο) των πιστοποιητικών του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 (ΕΝΦΙΑ), που προσαρτώνται σε συμβόλαια συνταχθέντα μέχρι 31-12-2018, θα λειτουργεί μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019 (βλ. σχετική ανακοίνωση με αρ.πρωτ. 407/31.12.18).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας