Εγκύκλιος Συντονιστικής 33-2019 – Διαβίβαση εγγράφων Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»:

α) περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995:

  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 555/1921115/15.04.2019 έγγραφο που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθμ. 60/8/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέχρι την 27η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 562/1921091/15.04.2019 έγγραφο που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθμ. 60/5/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέχρι την 30η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

και β) περί έναρξης της ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ. 538/1920234/10.04.2019 έγγραφο που ενημερώνει για την έναρξη της ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60/4/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ορίστηκε για την 17η Απριλίου 2019, και αφορά τους υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 34-2019 – Ενημέρωση για χρήστες της ιστοσελίδας deltio.tnomik.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Χρηστών στην Ιστοσελίδα Πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Εν όψει της εγκατάστασης νέας έκδοσης της εφαρμογής για την καταχώριση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα deltio.tnomik.gr, σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, α) το από 18-4-2019 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ (Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων) με θέμα «Ενημέρωση Χρηστών – Καταχωριστών στην Ιστοσελίδα Πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr» και β) το από 19-4-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων με επιπλέον οδηγίες και πληροφορίες.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 32-2019 – Διαβίβαση εγγράφων Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που αφορούν α) στον ορισμό ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης (12-4-2019) και β) την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Ειδικότερα:

  1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919083/ΔΚ 344/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Μαυρομματίου Παμίσου του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Μαυρομματίου Παμίσου της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919082/ΔΚ 345/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Ελαιοχωρίου του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919081/ΔΚ 346/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Μικρομάνης του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Μικρομάνης της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919094/ΔΚ 342/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την Κτηματολογική Βάση του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Σπάρτης ενόψει της λειτουργίας του ως Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννου (Λακεδαίμονος), Αφισίου, Μαγούλας, Μυστρά και Παρορείου του πρώην Νομού Λακωνίας.
  5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919078/ΔΚ 347/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την Κτηματολογική Βάση του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Εύας ενόψει της λειτουργίας του ως Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Καρτερολίου και Πιπερίτσης του πρώην Νομού Μεσσηνίας.
  6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919088/ΔΚ 343/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Κλαδά του πρώην Νομού Λακωνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 (Τρίτη του Πάσχα) η οικονομική υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, ταμείο, μεγαρόσημα, τριπλότυπα) δεν θα λειτουργεί.

Επίσης, το γραφείο του Συλλόγου στον Πειραιά θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 30.4.2019 και την Πέμπτη 2.5.2019.

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντ. 31-2019 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΑΠ για Ευρωεκλογές & δημ.–Περιφ. Εκλογές

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. 1218/2019 Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Αρείου Πάγου για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η υπ’ αριθμ. 1218/22-4-2019 διευκρινιστική εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Ευρωεκλογές και Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, σε περίπτωση που οι αιτήσεις προτίμησης δεν επαρκούν, οι διορισμοί θα συμπληρωθούν από τους ονομαστικούς καταλόγους, καθώς οι αιτήσεις εξαίρεσης υποψηφίων δικαστικών αντιπροσώπων θα γίνονται δεκτές μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πανελλήνιο Συνε΄δριο Δικηγόρων - Προκόπης Παυλόπουλος

Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων (19-22/4/2019) στις Σέρρες, με θέμα «Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη νέα εποχή», υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος και κήρυξε τις εργασίες του συνεδρίου, συμμετείχαν ο κ. Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΣΣΕΑΠΑΔ) και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Συμβολαιογράφων (Council of the Notariats of the European Union), κι ο κ. Θεόδωρος Χαλκίδης, Γενικός Γραμματέας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΣΣΕΑΠΑΔ).

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, επεσήμανε την υποχρέωση των δικηγόρων και των δικαστών να υπερασπίζονται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, διότι έτσι υπερασπίζονται τη θεμελιώδη αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών και την ίδια την Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία.

Στο συνέδριο χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Σάρλης, ως εκπρόσωπος του υπουργού Μιχάλη Καλογήρου, ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της Ν.Δ. κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Σερρών κ. Πέτρος Αγγελίδης, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών κ. Παναγιώτης Καρίπογλου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Δημήτρης Βερβεσός, ο Πρόεδρος της Ένωσης των Εισαγγελέων κ. Ελευθέριος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας. Παραβρέθηκαν επίσης η βουλευτής της Ν.Δ. κ. Φωτεινή Αραμπατζή και η ευρωβουλευτής κ. Ελίζα Βόζενμπεργκ

Πανελλήνιο Συνε΄δριο Δικηγόρων - Γεώργιος ΡούσκαςΟ κ. Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΣΣΕΑΠΑΔ), στην εισήγηση του υπογράμμισε τον πολύτιμο ρόλο της δικαιοσύνης στη εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έθεσε το ζήτημα της ανάγκης του εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης και όλων των συναφών ζητημάτων που άπτονται αυτής, με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα αλλά και σε αρμονία με τις απαιτήσεις μίας διαρκώς αναπτυσσόμενης κοινωνίας σε ένα εξαιρετικό απαιτητικό περιβάλλον παγκοσμιοποίησης. Ο κ. Ρούσκας δεν παρέλειψε ακόμα να αναφερθεί στην συστηματική και στενή συνεργασία των συμβολαιογράφων με τους εκπροσώπους της δικαιοσύνης και υπογράμμισε τη σχέση αλληλεπίδρασης που έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα των δεκαετιών και η οποία θα πρέπει να θωρακιστεί, με κοινό πάντα στόχο την εξυπηρέτηση και την προστασία των πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Ανακοίνωση Ομάδας Ανάγνωσης για παρακολούθηση παράστασης 08.05.19

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

O «Επιτάφιος Λόγος του Περικλή» σε θεατρική μορφή παρουσιάζεται και φέτος στην οικία Αγγέλου και Λητούς Κατακουζηνού (Αμαλίας 4, Αθήνα, απέναντι από τη Βουλή των Ελλήνων) σε απόδοση του Θουκυδίδη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τη σκηνοθετική ματιά του Δήμου Αβδελιώδη και την ερμηνεία της Ιωάννας Σπανού.

Με αφορμή την ταφή των πρώτων νεκρών του Πελοποννησιακού πολέμου, ο Περικλής εκφώνησε στον Κεραμεικό έναν επιτάφιο λόγο, τον κορυφαίο πολιτικό λόγο  που διαμόρφωσε την πολιτική συνείδηση  της ανθρωπότητας στην αναζήτηση ενός ιδανικού πολιτεύματος.

Με τον λόγο αυτό γονιμοποιείται αενάως το πνεύμα της Δημοκρατίας, που είναι η σοφή διαχείριση  του Λόγου και της Βούλησης σαν ανώτερου θεϊκού εργαλείου από τους ανθρώπους, ώστε οι ίδιοι με απόλυτη συνειδητότητα μέσα στον παρόντα χρόνο να επιλέγουν την ομορφιά από την ασχήμια, την διακριτικότητα από τον εγωισμό, την ελευθερία από τον καταναγκασμό, την απόλαυση  από τον βασανισμό, τον ανθρωπισμό και το φως από την βαρβαρότητα και την μυστικοπάθεια, επιλογές που ενέχουν την ενθουσιώδη προσδοκία μόνο θετικών και καλών έργων.

Το έργο αυτό  απέσπασε το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου.

Η ομάδα μας θα παρακολουθήσει την παράσταση αυτή την  Τετάρτη 8-5-2019.

Ώρα προσέλευσης  20,00  μ.μ.

Ώρα έναρξης  20,30 μ.μ.

Εισιτήριο παράστασης 10 ευρώ

 

‘Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν,  τα μέλη της ομάδας Ανάγνωσης Συμβολαιογράφων,  κάθε συνάδελφος  και  κάθε φίλος, παρακαλούνται να ενημερώσουν  το μέλος της ομάδας ανάγνωσης Παρί  Παναγιώτου με mail ή τηλεφωνικά.

Email:  paripanagiotoy@gmail.com

210 9829317 – 6972090538

 

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 30/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΝΔ1020/1920196/10.04.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στην έναρξη ισχύος διατυπώσεων του άρ. 5 Ν.2308/1995, όπως ισχύει, για την σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα Κτηματολογικά Βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών στους Καλλικρατικούς Δήμους Αμφίπολης και Βισαλτίας, στους Προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Πνεύματος, Βαλτοτοπίου, Δαφνουδίου, Εμμανουήλ Παππά, Μεσοκώμης, Μετάλλων, Μονόβρυσης, Νέου Σκοπού, Νέου Σουλίου, Παραλιμνίου, Πεθελινού, Πενταπόλεως, Τούμπας, Χρυσού και Ψυχικού του Καλλικρατικού Δήμου Εμμανοήλ Παππά και στον Καλλικρατικό Δήμο Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώριση της πράξης στα Βιβλία Μεταγραφών και Υποθηκών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας