Εγκύκλιος Συντονιστικής 24/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (19 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Δ.Ο.Υ. Σερρών, Δ.Ο.Υ. Χανίων, Δ.Ο.Υ. Δράμας, Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π (3 έγγραφα),  ΚΕ.ΜΕ.Ε.Π., Δ.Ο.Υ. Λάρισα (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Έδεσσας (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και Δ.Ο.Υ. Ρόδου για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1827989/ΔΚ 430/16.07.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά την ενημέρωση για επικείμενη περαίωση κτηματογράφησης του πρώην Δήμου Μαραθώνος του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος της περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της περιφέρειας Αττικής) και για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.
  1. Το με αριθμ. Α.Π. ΠΡ.1046/1828850/20.07.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης των προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολική Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 24/8/09.07.2018 απόφαση του .Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 23η Ιουλίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 23 Οκτωβρίου 2018, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 23 Ιανουαρίου 2019 αντίστοιχα.

Συνημμένα αποστέλλεται με το με Αριθμ. Πρωτ. ΠΡ 1047/1828857/20.07.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με τον συγκεντρωτικό πίνακα όλων των παραπάνω υπό κτηματογράφηση περιοχών και των σχετικών προθεσμιών συλλογής δηλώσεων αντίστοιχα.

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ.1829245/ΔΚ.474/23.07.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά την υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής) στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή.
  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ.1829247/ΔΚ.475/23.07.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά την υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του πρώην Δήμου Καματερού του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή.
  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ.1829244/ΔΚ.473/24.07.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά την υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του πρώην Δήμου Αγίων Αναργύρων του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή.

 

  1. Το με αριθμ. Α.Π. ΠΡ 1090/ΝΔ2181/1829595/27.07.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά την έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ. 5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον Ν.4164/2013 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών του προκαποδιστριακού Δήμου Αιγίνης και στις Κοινότητες Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώρισης της πράξης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/4/31.05.2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών, ορίσθηκε η 3η Σεπτεμβρίου 2018.

  1. Το με αριθμ. Α.Π. ΠΡ 1091/1829629/27.07.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη της Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της κτηματογράφησης του προκαποδιστριακού Δήμου Αιγίνης και των Κοινοτήτων Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες στα Γραφεία Κτηματογράφησης, με ημερομηνία έναρξης την Σεπτεμβρίου 2018.

Εντός δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το ελληνικό δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Ειδικά για την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ορίσθηκε ως ημερομηνία λήξης η 13η Σεπτεμβρίου 2019.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Π.Ν.Π. 26-7-2018 για πυρόπληκτους

ΘΕΜΑ: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138 Α)

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 138/26-7-2018 τευχ. Α’) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018». Σας επισημαίνουμε τα άρθρα 7, 8 και 11 της προαναφερθείσας από 26-7-2018 ΠΝΠ, λόγω συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

          Συγκεκριμένα, με το άρθρο 7 χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για κτίσματα μετά του αναλογούντος σ’ αυτά οικοπέδου, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή λόγω ζημιών έχουν καταστεί μη κατοικήσιμα, για το έτος εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).

          Στο άρθρο 8 της ΠΝΠ προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο δωρεάς για χρηματικά ποσά, κινητά ή παροχές που πραγματοποιούνται εντός τριετίας από την κήρυξη μίας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης πολιτικής προστασίας.

          Τέλος, με το άρθρο 11 αναστέλλονται από 26-6-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ) έως και 30-9-2018, α) η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως λ.χ. πλειστηριασμών, εξώσεων, προσωπικών κρατήσεων), και β) οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων σχετικών με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

          Ως προς την ιδιότητα του πληγέντος φυσικού ή νομικού προσώπου από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, επισημαίνεται ότι αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Υποδομών και Μεταφορών (άρθρο 1 παρ. 3 της από 26-7-2018 ΠΝΠ), όπου θα καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σ’ αυτούς. Η βάσει της Κ.Υ.Α. αυτής χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (εφάπαξ επιδόματος) συνεπάγεται την απόδειξη της ιδιότητας του πληγέντος.

 

   Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Ενημέρωση για προκήρυξη διαγωνισμού συμβολαιογράφων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σε απάντηση των πολυπληθών ερωτημάτων ενδιαφερομένων περί του χρόνου προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2018 και κατόπιν της χθεσινής συνάντησης του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Γεωργίου Ρούσκα και της Αντιπροέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου, κας Ελένης Κοντογεώργου, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου, ενημέρωσε ότι οι αποφάσεις των επιτροπών του άρθρου 17 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (Ν.2830/2000), που επέφεραν αυξομειώσεις στον αριθμό των θέσεων συμβολαιογράφων και διαμορφώνουν τον τελικό αριθμό των κενών θέσεων που προκηρύσσονται προς κάλυψη δια του διαγωνισμού, κοινοποιήθηκαν από την Γραμματεία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 25/07/2018 και δήλωσε η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου ότι εκ του λόγου αυτού, η προκήρυξη θα έχει ολοκληρωθεί και αναρτηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου 2018.

   Με τιμή

     Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 34/2018 – Απόφαση ΥΠΕΝ για την υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3017), σύμφωνα με την οποία ορίζεται ρητά ότι στη βάση δεδομένων του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» υποβάλλονται υποχρεωτικά, αποκλειστικά και μόνο τα διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης μετά την 16/07/2018.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης όσες συμβολαιογραφικές πράξεις έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα με τοπογραφικά  διαγράμματα που φέρουν ημερομηνία σύνταξης πριν την 16/07/2018 θεωρούνται και είναι απολύτως έγκυρα εφόσον η ως άνω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι με την ως άνω υπουργική απόφαση το ΥΠΕΝ και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης καθόρισε συγκεκριμένα τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση του κτηματολογίου χωρίς ερμηνεία των προγενεστέρων διατάξεων, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την ορθότητα της νομικής άποψης την οποία είχαμε εκφράσει με την από 12.7.2018  22η εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής που σας είχαμε αποστείλει.

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου – Συνάντηση με Πρόεδρο & εκπροσώπους Γερμανικής Συμβολαιογραφίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 20/7/2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου μας, μετά από σχετικό αίτημά τους, επίσκεψη του κ. Jens Bormann, Προέδρου της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας, ο οποίος συνοδευόταν από την κα Julie Francastel, Διευθύντρια του Γραφείου της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας στις Βρυξέλλες και τον κ. Peter Stelmaszczyk, ασκούμενο συμβολαιογράφο και διοικητικό στέλεχος του ανωτέρω Γραφείου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ανταλλάχθηκαν απόψεις, πρακτικές και προβλέψεις για το παρόν και το μέλλον των δύο συμβολαιογραφιών, εξετέθησαν τα επιτεύγματά τους και τέθηκαν κοινοί στόχοι για τα έτη 2019 – 2020.

Χαρακτηριστικά οι Γερμανοί συνάδελφοί μας έδειξαν ενδιαφέρον για την πλατφόρμα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και τόνισαν την σημασία της αποκλειστικότητας, που κατάφερε να πετύχει η ελληνική συμβολαιογραφία στα συναινετικά διαζύγια.

Από την μεριά τους, μας εξέθεσαν τον τρόπο λειτουργίας της γερμανικής συμβολαιογραφίας και τη διασφάλιση της θέσης της μέσω της πληροφορικής που κυριαρχεί στην καθημερινότητά τους. Προτάθηκε δε η περαιτέρω συνεργασία των δύο συμβολαιογραφιών σε διάφορα θέματα όπως ενδεικτικά το εταιρικό δίκαιο και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του Συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://enotariat.gr/?p=4285.

Με τιμή

                        Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης

Eπίσκεψη Προέδρου της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας

DSC_0121DSC_0153

 

 

 

 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 20/07/2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου μας, μετά από σχετικό αίτημά τους,  επίσκεψη του  κ. Jens Bormann, Προέδρου της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας, ο οποίος συνοδευόταν από την κα Julie Francastel, Διευθύντρια του Γραφείου της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας στις Βρυξέλλες και τον κ. Peter Stelmaszczyk, ασκούμενο συμβολαιογράφο και διοικητικό στέλεχος του ανωτέρω Γραφείου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ανταλλάχθηκαν απόψεις, πρακτικές και προβλέψεις για το παρόν και το μέλλον των δύο συμβολαιογραφιών, εξετέθησαν τα επιτεύγματά τους και τέθηκαν κοινοί στόχοι για τα έτη 2019 – 2020.

DSC_0133

Χαρακτηριστικά οι Γερμανοί συνάδελφοί μας έδειξαν ενδιαφέρον για την πλατφόρμα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και τόνισαν την σημασία της αποκλειστικότητας, που κατάφερε να πετύχει η ελληνική συμβολαιογραφία στα συναινετικά διαζύγια.

Από την μεριά τους, μας εξέθεσαν τον τρόπο λειτουργίας της γερμανικής συμβολαιογραφίας και τη διασφάλιση της θέσης της μέσω της πληροφορικής που κυριαρχεί στην καθημερινότητά τους. Προτάθηκε δε η περαιτέρω συνεργασία των δύο συμβολαιογραφιών σε διάφορα θέματα όπως ενδεικτικά το εταιρικό δίκαιο και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

 

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                               Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου – Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Φόρμα αίτησης για συμμετοχή στα σεμινάρια επιμόρφωσης για ΥΜΣ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο μας υπ’ αριθμ. 33/2018 πρόσκληση για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ, που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών του αρμοδίου Υπουργείου με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Με την παρούσα ανακοίνωση, σας αποστέλλεται αρχείο κειμένου με την αίτηση συμμετοχής στο προαναφερθέν πρόγραμμα επιμόρφωσης, την οποία –εφ’ όσον επιθυμείτε να λειτουργήσετε ή να συνεχίσετε να λειτουργείτε ως ΥΜΣ– πρέπει να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε στο Σύλλογο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notaries@notariat.gr ή notarieslaw@notariat.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην αίτηση, ώστε να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό της επιμόρφωσης.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 33/2018 – Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ

Σχετ. Η Εγκύκλιος 28/2018 ΣΣΕΑΠΑΔ (συγκοινοποιείται)

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 28/2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 63573/2018 (ΦΕΚ 2380/21-6-2018 τευχ. Β’) με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών», στο άρθρο 16 της οποίας ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ. Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι και η επιτυχής συμμετοχή των συμβολαιογράφων που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως ΥΜΣ, σε πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά  στο πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ, το οποίο καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Προς υλοποίηση του ως άνω προγράμματος, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό, ώστε ανάλογα και με τον αριθμό των ενδιαφερομένων να καθορισθούν πού και πότε θα διενεργηθούν τα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια και να προγραμματιστούν οι αντίστοιχες εξετάσεις.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όλοι οι συμβολαιογράφοι που είναι πιστοποιημένοι ως ΥΜΣ θα μπορούν να λειτουργούν με αυτή την ιδιότητα έως το τέλος του έτους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου – Ενημέρωση αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά και από την τελευταία μας συνάντηση, σήμερα 19 Ιουλίου 2018 με εκπροσώπους  του ΥΠΕΝ, σας ενημερώνουμε ότι επίκειται άμεσα έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία λύεται το ζήτημα της ακυρότητας των συμβολαίων μας, αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των προσαρτώμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης