Παράταση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού μέχρι 15.01.19

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 3-12-2018 Ανακοινώσεώς μας σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ /1312-2018 (ΦΕΚ 5619/13-12-2018), με την οποία παρατείνεται μέχρι 15 Ιανουαρίου 2019 η υποχρέωση αυτή.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 3965 Β), η μη συμμόρφωση των υπόχρεων σε δήλωση των επαγγελματικών τους λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) επισύρει  διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000€) ευρώ, καθώς ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στον ως άνω διαδικτυακό τόπο, επιβάλλεται επιπλέον διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100€) ευρώ. Τέλος, επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης περισσότερων του ενός λογαριασμού ως επαγγελματικού.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

Εγκύκλιος Συντονιστικής 37/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 • Το με αριθμ. πρωτ. 366/13.12.2018 (1845655/ΔΚ899/11.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα:
 • του Δήμου Άνω Λιοσίων του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής),
 • του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής),
 • του Δήμου Ζεφυρίου του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής),
 • του Δήμου Θρακομακεδόνων του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής),
 • του Δήμου Καματερού του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής),
 • του Δήμου Φυλής του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Φυλής του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής) και
 • της Κοινότητας Κρυονερίου του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής).

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η Δευτέρα 17/12/2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/89160/4590/10.12.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • Το με αριθμ. πρωτ. 367/13.12.2018 (Οικ. ΝΔ 3290/1846190/13.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα α) στο Δήμο Άνω Λιοσίων του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) στο Δήμο Ζεφυρίου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δ) στο Δήμο Θρακομακεδόνων του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ε) στο Δήμο Καματερού του πρώην Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στ) στο Δήμο Φυλής του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και ζ) στην Κοινότητα Κρυονερίου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με ορισμό ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις ίδιες περιοχές την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 36/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 355/11.12.2018 (ΝΔ 31488/1843476/23.11.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ:
 • Αγαθονησίου του Καλλικρατικού Δήμου Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας του Καλλικρατικού Δήμου Αστυπάλαιας, Καλύμνου του Καλλικρατικού Δήμου Καλύμνου, Λειψών του Καλλικρατικού Δήμου Λειψών, Λέρου (εκτός της περιοχής που έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο Κω-Λέρου) του Καλλικρατικού Δήμου Λέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου,
 • Ολύμπου, Μεσοχωρίου, Σπόων, Βωλάδας, Απερίου, Όθους, Πυλών, Καρπάθου, Μενετών, Αρκάσας του Καλλικρατικού Δήμου Καρπάθου, Κάσου του Καλλικρατικού Δήμου Κάσου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου,
 • Μανδρακίου, Εμπορείου, Νικίων του Καλλικρατικού Δήμου Νισύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κω,
 • Μεγίστης του Καλλικρατικού Δήμου Μεγίστης, Μεγάλου Χωριού, Λιβαδίων του Καλλικρατικού Δήμου Τήλου και Χάλκης του Καλλικρατικού Δήμου Χάλκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 40/7/14.11.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 19η Νοεμβρίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 20 Μαΐου 2019 αντίστοιχα.

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 356/11.12.2018 (ΠΡ 1614/1844400/05.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς Δήμους:
 • Ακτίου – Βόνιτσας
 • Αμφιλοχίας
 • Ξηρόμερου
 • Από τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου οι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Γεωργίου, Αγίου Θωμά, Άνω Κουδουνίου, Ευηνοχωρίου, Κατοχής, Λεσινίου (Παλαιοκατούνας), Μουσούρων, Πενταλόφου, Ρετσινών, Φραγκουλαίικων
 • Από τον Δήμο Αγρινίου οι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγαλιάνου, Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ανδρέου, Αγίου Βλασίου, Άκρων, Αμπελίων, Άνω Κεράσοβου, Γαβαλούς, Γουριωτίσσης, Γραμματικούς, Δάφνια, Ζευγαρακίου, Καλλιθέας, Καλυβίων, Καστανούλας, Καστρακίου, Κάτω Κεράσοβου, Κάτω Μακρυνούς, Καψοράχης (Παλαιοχωρίου), Κερασέας, Κλεισορρευμάτων, Κυπαρίσσου, Κυρά Βγένας, Κυψέλης, Λαμπιρίου, Λεπενούς, Μακρινούς, Ματαράγκας, Ματσουκίου, Μεσαριστής, Νερομάννας, Όχθιων, Παλαιοκαρυάς, Παντανάσσης, Παππαδάτων, Πεντάκορφου, Ποταμούλας (Μεσολογγίου), Ποταμούλας (Τριχωνίδος), Ρίγανης, Σαργιάδας, Σιδήρων, Σιτομενών, Σκουτέρας, Σκουτεσιάδας, Σπαρτιά, Σπολαίτης, Στρατού, Τριχωνίου, Χούνης, Ψηλόβραχου
 • Θέρμου
 • Ναυπακτίας

να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 10 Μαρτίου 2019 (για τους κατοίκους της ημεδαπής) και από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 10 Ιουνίου 2019 (για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο).

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 357/11.12.2018 (ΝΔ 3195/1844402/05.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στους Καλλικρατικούς Δήμους:
 • Ακτίου – Βόνιτσας
 • Αμφιλοχίας
 • Ξηρόμερου
 • Από τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου οι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Γεωργίου, Αγίου Θωμά, Άνω Κουδουνίου, Ευηνοχωρίου, Κατοχής, Λεσινίου (Παλαιοκατούνας), Μουσούρων, Πενταλόφου, Ρετσινών, Φραγκουλαίικων
 • Από τον Δήμο Αγρινίου οι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγαλιάνου, Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ανδρέου, Αγίου Βλασίου, Άκρων, Αμπελίων, Άνω Κεράσοβου, Γαβαλούς, Γουριωτίσσης, Γραμματικούς, Δάφνια, Ζευγαρακίου, Καλλιθέας, Καλυβίων, Καστανούλας, Καστρακίου, Κάτω Κεράσοβου, Κάτω Μακρυνούς, Καψοράχης (Παλαιοχωρίου), Κερασέας, Κλεισορρευμάτων, Κυπαρίσσου, Κυρά Βγένας, Κυψέλης, Λαμπιρίου, Λεπενούς, Μακρινούς, Ματαράγκας, Ματσουκίου, Μεσαριστής, Νερομάννας, Όχθιων, Παλαιοκαρυάς, Παντανάσσης, Παππαδάτων, Πεντάκορφου, Ποταμούλας (Μεσολογγίου), Ποταμούλας (Τριχωνίδος), Ρίγανης, Σαργιάδας, Σιδήρων, Σιτομενών, Σκουτέρας, Σκουτεσιάδας, Σπαρτιά, Σπολαίτης, Στρατού, Τριχωνίου, Χούνης, Ψηλόβραχου
 • Θέρμου
 • Ναυπακτίας

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 42/9/28.11.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 10η Δεκεμβρίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 10 Μαρτίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 10 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα.

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 358/11.12.2018 (ΝΔ 3206/1844612/06.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά την έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ. 5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον Ν.4164/2013 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών των προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αγίου Λουκά, Αγροσυκέας, Αθύρων, Ακρολίμνης, Αμπελιών, Αξού, Αραβησσού, Αχλαδοχωρίου, Γαλατάδων, Γιαννιτσών, Δάφνης (Πρώην Κοιν. Αγ. Γεωργίου), Δροσερού, Δυτικού, Εσωβάλτων, Καρυωτίσσης, Κρύας Βρύσης, Λάκκας, Λιπαρού, Μελισσίου, Μυλοτόπου, Νέας Πέλλας, Παλαιού Μυλοτόπου, Παλαιοφύτου, Πέλλας, Πλαγιαρίου, Ραχώνας και Τριφυλλίου (Γυψοχωρίου) του Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας και των προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Άνυδρου, Αρσενίου, Άσπρου, Δάφνης (Πρώην Κοιν. Δάφνης), Καλής, Καλλίπολης, Καλυβίων, Κρανέας, Μανδάλου, Πετραίας, Προφήτου Ηλία και Σκύδρας του Καλλικρατικού Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώρισης της πράξης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/7/28.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών, ορίσθηκε η 17η Δεκεμβρίου 2018.

 

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 359/11.12.2018 (ΠΡ 1626/1845126/07.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο παρατείνεται για δεύτερη και τελευταία φορά έως και την 23η Ιανουαρίου 2019 και μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία υποβολής δήλωσης του ν.2308/1995 επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα ανήκουν στις κάτωθι Προκαποδιστριακές Κοινότητες Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2019.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 38/2018 – Αποστολή εγχειριδίου ερωταπαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

ΘΕΜΑ: Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων- απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας το εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων, την επικαιροποιημένη έκδοση του οποίου επιμελήθηκαν α) η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), β) η Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) και γ) το Τμήμα Δ΄-Υποθέσεων Πολιτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση ΕΛΕΠΑΠ-φλουρί 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

H ΕΛΕΠΑΠ – Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων – www.elepap.gr – με περισσότερα από 80 χρόνια λειτουργίας προσφέρει υπηρεσίες στα παιδιά με κινητικές αναπηρίες, φροντίζοντας παράλληλα για τη στήριξη των οικογενειών τους. Η ΕΛΕΠΑΠ προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων ολοκληρωμένης παρέμβασης για παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία.  Για την ευόδωση του έργου της καταβάλλει έναν υπεράνθρωπο αγώνα για να καλυφθεί από πολύτιμες δωρεές των παλαιών και νέων φίλων της, καθώς και την υποστήριξη από εκδηλώσεις και γενναιόδωρες εταιρικές χορηγίες.

H ΕΛΕΠΑΠ, όπως κάθε χρόνο κυκλοφορεί το Γούρι της Νέας Χρονιάς.

Ο Οίκος Ζολώτα για 12η συνεχή χρονιά φιλοτέχνησε το Γούρι 2019 υπέρ των σκοπών της ΕΛΕΠΑΠ, εμπνευσμένο από το σύμβολο της γυναικείας χάρης και της γονιμότητας, το κρίνο, το αρχαίο λείριον, το ολόλευκο άνθος που συνδέθηκε με τη Θεά ΗΡΑ.

Η “HERA” μια δημιουργία με στόχο την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της ΕΛΕΠΑΠ για τα παιδιά και τους ενήλικες με αναπηρία, κυκλοφορεί σε ασήμι επιχρυσωμένο σε συσκευασία δερμάτινου πουγκιού στην τιμή των τριάντα -30- Ευρώ σε ματ έκδοση και θα το βρείτε στον γ’ όροφο του Συλλόγου (κα Έλσα Βουβονίκου).

Προσφέροντας το Γούρι του 2019 για την ΕΛΕΠΑΠ, ένα δώρο αγάπης για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, συμβάλλετε στη στήριξη των προγραμμάτων που παρέχουν διάγνωση, θεραπεία, εκπαίδευση & επαγγελματική κατάρτιση στα παιδιά με αναπηρία.

Ας είναι τυχερό το λαμπερό ολόλευκο κρίνο για τη νέα χρονιά!

Από το Σύλλογο

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Ελληνική Αντιπροεδρία-CNUE

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Σας είναι γνωστό ότι η Ελληνική Συμβολαιογραφία ανέλαβε για το έτος 2019 την αντιπροεδρία του Συμβουλίου των συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  το γνωστό σε όλους μας C.N.U.E., με προεδρεύουσα για το ίδιο έτος τη Γαλλία.

Η τιμή είναι μεγάλη, αλλά και η ευθύνη τεράστια, γιατί όπως μπορείτε να αντιληφθείτε όλοι, από τα θέματα της συνεδρίασης που παραθέτουμε παρακάτω, η Συμβολαιογραφία βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ευρωπαϊκών νομοθετικών εξελίξεων, αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που κυριαρχούν στην Ε.Ε., όπως η ψηφιοποίηση, οι τεχνολογικές προσαρμογές και οι συνεχείς τροποποιήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Είναι γνωστές οι προθέσεις της Ένωσης για ταχύτερες συναλλαγές, με ασφάλεια, σε έναν κόσμο, που μετακινείται ασταμάτητα και οι διασυνοριακές πράξεις αυξάνονται τόσο, που αποτελούν πλέον αντικείμενο της συμβολαιογραφικής μας καθημερινότητας.

Όπως τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος, κος Pierre – Luc Vogel, με την ανάληψη των καθηκόντων του, η Ευρώπη χρειάζεται τη συνεργασία όλων, μας θέλει ενωμένους και ανοικτούς σε καινοτομίες και νέα καθήκοντα. Θέλει κάθε Συμβολαιογραφία, σε στενή συνεργασία με τις κυβερνήσεις της, τις οποίες οφείλει να ενημερώνει και να συμπαρίσταται σε τομείς ευαίσθητους όπως το ξέπλυμα, η προστασία των παιδιών, των προσώπων με ειδικές ανάγκες, η χάραξη πολιτικών στην Οικονομία και τη Δικαιοσύνη. Γι’ αυτή την τελευταία η στήριξή μας μπορεί και πρέπει να είναι αμέριστη, σε τομείς όπως π.χ. η διαμεσολάβηση σε θέματα οικογενειακού δικαίου, η ανάληψη νέων καθηκόντων σε υποθέσεις Εκουσίας Δικαιοδοσίας, που είναι η νέα τάση στην Ένωση.

Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση, ακεραιότητα και αμεροληψία που ούτως η άλλως συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος.

Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της ευρωπαϊκής μας πολιτικής μεταξύ άλλων είναι:

Το δίκαιο των εταιριών. Σας ενημερώσαμε ήδη για το πόρισμα και την εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, που αντιμετωπίζει το θέμα θετικά για τη Συμβολαιογραφία.

–  Το οικογενειακό Δίκαιο. Ένα μεγάλο θέμα για το οποίο οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας σε όλη τη χώρα. Στις 29 Ιανουαρίου 2019 τίθενται σε εφαρμογή δύο νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, δηλαδή καθίστανται άμεσα δίκαιο της χώρας, σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και των καταχωρισμένων συντρόφων. Είναι οι Κανονισμοί 2016/1103 και 2016/1104. Εννοείται ότι γι’ αυτούς τους δύο Κανονισμούς θα υπάρξει ειδική ενημέρωση.

Η αναμόρφωση του Κανονισμού Βρυξέλλες IIa για τη Διεθνή Δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ( ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000). Σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχει επίσης θετική εξέλιξη. Γίνεται απόλυτα δεκτή η αντιδιαστολή εννοιών όπως είναι «δημόσια έγγραφα» και «συμφωνίες». Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

– Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα όπως η «Μελέτη για την παροχή των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές σε σχέση με τα ακίνητα», την οποία εκπόνησε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πολιτικής (ZERP) στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, με επικεφαλής τον καθηγητή κο Christoph Schmidt. Στη μελέτη αυτή συμμετείχε και η Ελλάδα και αποστείλαμε τις απαντήσεις μας.  Το τελικό πόρισμα επεξεργάζεται η Deloitte του Λουξεμβούργου.

-Πολύ σημαντικό επίσης, τελευταίο αλλά καθόλου έσχατο, το ζήτημα της ρύθμισης και απορρύθμισης σε διάφορα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας, που συζητά ο Ο.Ο.Σ.Α. και προετοιμάζει τους σχετικούς δείκτες (indicateurs).

Όλα αυτά τα ζητήματα μας θέλουν σε εγρήγορση και ετοιμότητα γιατί συζητούνται και αποφασίζονται μεν στις Βρυξέλλες αλλά στη συνέχεια διακτινίζονται σε όλα τα κράτη – μέλη που οφείλουν να προσαρμοστούν.

Αποδείξαμε στο εσωτερικό ότι ξέρουμε να δίνουμε μάχες και να τις κερδίζουμε. Με την ίδια αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα θα συμμετάσχουμε και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο των αποφάσεων για τη Συμβολαιογραφία και πιστεύουμε ότι με τη στήριξη όλων θα φέρουμε σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο.

Ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος της Γενικής Συνέλευσης της 6ης Δεκεμβρίου 2018, αποτέλεσε η ενημέρωση των εκπροσώπων των διαφόρων χωρών σχετικά με τις νομοθετικές τους εξελίξεις, εστιάζοντας φυσικά περισσότερο στη Συμβολαιογραφία τους. Πολύ περιληπτικά σταχυολογούμε στοιχεία των παρουσιάσεών τους για την ενημέρωση όλων μας.

Γερμανία: Τα πράγματα παραμένουν σταθερά προς θετική κατεύθυνση. Επίκειται τροποποίηση του εταιρικού δικαίου με έμφαση στην ηλεκτρονική διάσταση.

Γαλλία: Το 80% των πράξεων συντάσσεται ηλεκτρονικά. Στη Γαλλία και συμβάσεις ακινήτων γίνονται από απόσταση. Σε άλλο σημείο ο πωλητής, αλλού ο αγοραστής, καταρτίζεται η σύμβαση με ηλεκτρονική υπογραφή, vidéo conférence, πάντα όμως με ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των ταυτοτήτων. (Επίκειται αύξηση θέσεων, από 13.000 σε 15.000 σε όλη τη χώρα). Η Γαλλική Προεδρία θέλει να προσδιορίσει όλους τους κανόνες που πρέπει να διέπουν μια διασυνοριακή συναλλαγή. Το 115ο Συνέδριό της θα το κάνει από 2-5 Ιουνίου 2019 στις Βρυξέλλες, ανοιχτό στους συμβολαιογράφους όλου του κόσμου, με κεντρικό θέμα «Οικογένεια και περιουσία με διασυνοριακό χαρακτήρα – Η Συμβολαιογραφία αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της διεθνούς κινητικότητας».

Αυστρία: Έμφαση στην ψηφιοποίηση και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η ΕΠΕ καταρτίζεται ήδη έτσι. Η κεντρική ιδέα είναι: Γινόμαστε καινοτόμοι, παίρνουμε την πρωτοβουλία, στερούμε από τους αντιπάλους μας τα επιχειρήματά τους.

Σλοβακία: Καταρτίζεται νέος Κανονισμός Δικαστών και άλλων Νομικών Επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογράφων. Γενικά γι’ αυτούς υπάρχει θετική αντιμετώπιση και αποφασίστηκε η αύξηση των αμοιβών.

Ρουμανία: Στο επίκεντρο το εταιρικό δίκαιο. Επίκεινται προσαρμογές και εξελίξεις. Η Ρουμανία θα αναλάβει την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τσεχία: Νέες αρμοδιότητες, όπως π.χ. το συναινετικό διαζύγιο. Στο επίκεντρο το εταιρικό πακέτο. Έμφαση στα ηλεκτρονικά.

Πορτογαλία: Μεγάλη εξέλιξη στα ηλεκτρονικά και στο ηλεκτρονικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ειδικό θεσμικό όργανο που συζητά την πρόσβαση στο Κτηματολόγιο. Οι Συμβολαιογράφοι θα  προβαίνουν στις εγγραφές.

Πολωνία: Στο επίκεντρο οι νέες τεχνολογίες. Η Κυβέρνηση ζητά όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις να αποστέλλονται σε ειδικό Αρχείο.

Ολλανδία: Με τις γνωστές τους διαφοροποιήσεις σταθερές, υπάρχει απόλυτη προσαρμογή. Δεκτοί με εκτίμηση και σεβασμό οι συμβολαιογράφοι. Επικρατεί ησυχία.

Λουξεμβούργο: Η Κυβέρνηση θέλει να στηρίξει τη Συμβολαιογραφία στη μεγάλη ηλεκτρονική εξέλιξη. Σταθερή και πολύ δυνατή Συμβολαιογραφία, χωρίς κλυδωνισμούς.

Λιθουανία: Έχουν αύξηση αρμοδιοτήτων. Συζητούνται θέματα σχετικά με τις διαθήκες και τις υποθήκες. Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο ηλεκτρονικό, σε σχέση με τις υποθήκες.

Λεττονία: Πολύ μεγάλη έμφαση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ακόμη και χωρίς φυσική παρουσία. Οι συναλλαγές των ακινήτων προϋποθέτουν πολύ εξειδικευμένη διαδικασία. Το 85% των πράξεων είναι ηλεκτρονικές υπογραφές. Το υπόλοιπο κανονικές πράξεις. Πρέπει να καταδείξουμε στο κράτος μας ότι μπορούμε να αναμετρηθούμε με όλα αυτά. Το καίριο ερώτημα που τίθεται: Υπάρχει κίνδυνος απώλειας αρμοδιοτήτων μας, εκσυγχρονιζόμαστε για να επιβιώσουμε.

Ιταλία: Η Κυβέρνηση στηρίζει τη συμβολαιογραφία διότι τη θεωρεί αρωγό της. Ιδιαίτερα με το ξέπλυμα, το 90% των περιπτώσεων ξεπλύματος που εντοπίστηκαν προήλθαν από συμβολαιογράφους. Τα μηνύματα είναι θετικά και αισιόδοξα. Οι τροποποιήσεις που θα γίνουν θα είναι υπέρ της συμβολαιογραφίας. Πολύ προσεκτικά βήματα στα ηλεκτρονικά, ιδιαίτερα στις πράξεις από απόσταση, μεγάλη επιφύλαξη με τα block-chains και άλλα σχετικά συστήματα. Οι προσαρμογές πρέπει να είναι οι ενδεδειγμένες.

Ουγγαρία: Επίκειται αύξηση αμοιβών. Αντιδρούν οι Τράπεζες. Στο Συνέδριο που έγινε, το κεντρικό θέμα ήταν η ψηφιοποίηση και το μέλλον του Συμβολαιογράφου. Από κυβερνητικά χείλη ελέχθη ότι τα «block-chains» δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον συμβολαιογράφο.

Βουλγαρία: Η κατάσταση είναι σταθερή και υπάρχει καλή συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς. Λήψη καινούργιας αρμοδιότητας, το αυτοκίνητο και οι καταχωρήσεις του. Τον Φεβρουάριο συμβολαιογραφικές εκλογές.

Εσθονία: Ο Συμβολαιογράφος ανέλαβε καθήκοντα διαμεσολάβησης σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη. Σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή το καθεστώς των συμβάσεων εξ’ αποστάσεως.

Ισπανία: Μια χώρα με πολιτική αστάθεια αλλά σταθερή συμβολαιογραφία. Η ψηφιακή εποχή είναι το μεγαλύτερο στοίχημα στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούμε. Ως γνωστόν τα δύο τελευταία χρόνια ανέλαβαν 43 νέες αρμοδιότητες της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Κροατία: Τροποποιήσεις και αλλαγές σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης. Διαδικασία για ηλεκτρονικές καταχωρίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Κλυδωνισμοί στα θέματα των εταιριών (Στην πραγματικότητα τους τις παίρνουν οι δικηγόροι).

Βέλγιο: Μια σταθερή και δυνατή συμβολαιογραφία και οικονομία. Έμφαση στην ψηφιοποίηση, κυρίως στις εταιρίες. Ζητείται εκσυγχρονισμός του Συμβολαιογραφικού Κώδικα και η κυβέρνηση ζητά να μειωθούν οι αμοιβές διότι είναι υψηλά τα έξοδα των συμβολαίων. Νέα σημαντική εξέλιξη στο δίκαιο: εισήχθη ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων που δεν προβλέπονταν στο δίκαιό τους και ανατέθηκαν στους συμβολαιογράφους (les pactes successoraux). Πολύ μεγάλη επιτυχία γνωρίζει στο Βέλγιο η ηλεκτρονική δημόσια πώληση. Οι ενημερώσεις γίνονται στα κοινωνικά δίκτυα που μετατράπηκαν σε chat box με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Μάλτα: Όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις, πλην διατάξεων τελευταίας βουλήσεως, αποστέλλονται σκαναρισμένες σε ειδική υπηρεσία στην  Κυβέρνηση. Για τις συμβάσεις συγκατοίκησης (actes de cohabitation) ο συμβολαιογράφος θα είναι αρμόδιος γι’ αυτές και θα παρέχει και τις σχετικές συμβουλές. Επιδιώκεται ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ όλων των συμβολαιογράφων σύμφωνα με το μότο: ενωμένοι θα κρατήσουμε τα κεκτημένα μας.

Χώρες παρατηρητές:

Μοντενέγκρο: Η χώρα προσπαθεί να αναπτύξει τις ηλεκτρονικές δομές block-chains ή οτιδήποτε άλλο. Κάθε συμβολαιογράφος έχει το δικό του κωδικό για να επικοινωνεί με το Κτηματολόγιο.

Σερβία: Πρόσφατες αλλαγές για συμβολαιογράφους και Κτηματολόγια. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεωτικά εισπράττουν τα χρήματα του Κτηματολογίου και εντός 24 ωρών πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά τις πράξεις σ’ αυτό.

Τουρκία: Αποδυνάμωση. Δεν έχουν τα συμβόλαια των ακινήτων, τα οποία όμως διεκδικούν σοβαρά για λόγους ασφάλειας συναλλαγών. Προβλήματα με τις εταιρίες, οι οποίες οδηγούνται στο Μητρώο. Ζητούν καινούργιο Κώδικα.

FYROM: Επικρατεί αστάθεια. Θέλουν να λειτουργούν ως συμβολαιογράφοι λατινικού τύπου αλλά υπάρχουν εμπόδια και αντιπαλότητες με άλλους νομικούς.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Επαναληπτική έκτακτη Γενική-13.12.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Μετά την υπ’αριθμ.πρωτ.1660/19.11.2018 αίτηση συναδέλφων-συμβολαιογράφων, ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.2 του Κώδικα Συμβολαιογράφων καλεί εκτάκτως τα μέλη του Συλλόγου σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 13.12.2018 και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα του ημιωρόφου του ξενοδοχείου «Τιτάνια» (Πανεπιστημίου 52) με τα ακόλουθα θέματα, όπως αυτά ορίζονται στην ως άνω αίτηση:

 • Νόμιμες ενέργειες για την αναστολή των ελέγχων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013, μέχρι την ολοκλήρωση νομοθέτησης των αναγκαίων διατάξεων, την απλοποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του ΕΝΦΙΑ. Λήψη απόφασης
 • Προτάσεις και ενέργειες για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασίας ελέγχου στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 54Α του ν.4174/2013, λόγω της ιδιαιτερότητας του συμβολαιογράφου ως άμισθου δημοσίου λειτουργού. Λήψη απόφασης.
 • Προτάσεις για τροποποίηση της σχετικής διάταξης του άρθρου 54Α του ν.4174/2013, προκειμένου για τον εξορθολογισμό του προστίμου. Λήψη απόφασης.
 • Προτάσεις και νόμιμες ενέργειες για κατάργηση του προστίμου διόρθωσης του Ε9 και πιο δίκαιο σύστημα των κριτηρίων παλαιότητας και άλλων στοιχείων των ακινήτων. Λήψη απόφασης.
 • Λήψη απόφασης για ανοιχτές «δημόσιες» συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Aνακοίνωση Συντονιστικής-Αντιπροεδρία CNUE-Εκλογή Γ.Ρούσκα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the Notariats of the European Union, CNUE) είναι το επίσημο όργανο που εκπροσωπεί το συμβολαιογραφικό επάγγελμα στα 22 κράτη μέλη έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των λοιπών διεθνών οργανισμών.

Σύμφωνα με το καταστατικό του ανωτέρω Συμβουλίου (άρθρα 21 και 22) η Ελληνική Συμβολαιογραφία διά του Προέδρου της, κ. Γεωργίου Ρούσκα, έχει την τιμή να αναλάβει για ένα έτος, το 2020, την προεδρία του CNUE, βάσει της αλφαβητικής σειράς κατάταξης εκάστου κράτους-μέλους, σύμφωνα με το γαλλικό αλφάβητο και μετά από σχετική ψηφοφορία. Προ της εκλογής του ως Προέδρου του CNUE, θα πρέπει να έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου («επερχόμενος Αντιπρόεδρος») και μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου («απερχόμενος Αντιπρόεδρος»).

            Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη Γενική Συνέλευση της 6.12.2018 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE), κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας (με 21 ψήφους υπέρ και 1 κατά)  εξελέγη Αντιπρόεδρος, για το έτος 2019, o κ. Γεώργιος Ρούσκας,  Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου
Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 35/2018 – Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 351/05-12-18 (Α.Π. ΠΡ 1608/1844607/05.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο ορίστηκε η 17η Δεκεμβρίου 2018 ως ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της Κτηματογράφησης των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αγίου Λουκά, Αγροσυκέας, Αθύρων, Ακρολίμνης, Αμπελιών, Αξού, Αραβησσού, Αχλαδοχωρίου, Γαλατάδων, Γιαννιτσών, Δάφνης (πρώην Κοιν. Αγ. Γεωργίου), Δροσερού, Δυτικού, Εσωβάλτων, Καρυωτίσσης, Κρύας Βρύσης, Λάκκας, Λιπαρού, Μελισσίου, Μυλοτόπου, Νέας Πέλλας, Παλαιού Μυλοτόπου, Παλαιοφύτου, Πέλλας, Πλαγιαρίου, Ραχώνας και Τριφυλλίου (Γυψοχωρίου) του Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας και των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Άνυδρου, Αρσενίου, Άσπρου, Δάφνης (Πρώην Κοιν. Δάφνης), Καλής, Νέας Καλλίπολης, Καλυβίων, Κρανέας, Μανδάλου, Πετραίας, Προφήτου Ηλία και Σκύδρας του Καλλικρατικού Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας