Ανακοίνωση Συλλόγου 8-7-2020 – Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου ΑΑΔΕ

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου – Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β’)»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της προηγούμενης υπ’ αριθμ. πρωτ. 1003/7-7-2020 ανακοίνωσής μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. Ε.2107/7-7-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης – Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου – Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β’)».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου – Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄)»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της προηγούμενης με ΑΠ 1003/7.7.2020 ανακοίνωσής μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας το υπ’ αριθ. Ε. 2107/7.7.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης – Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου – Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄)».

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος
  Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 7-7-2020 – Έγγραφο Διοιηκτή ΑΑΔΕ – Οδηγίες εφαρμογής Α.1137

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Πληροφορηθήκαμε ότι ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε. υπέγραψε έγγραφο με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης  1137/2020» (ΦΕΚ 2423/18.06.2020 τ.Β’) το οποίο θα αναρτηθεί σήμερα στο διαδίκτυο και άμεσα θα σας κοινοποιηθεί.

Με το ως άνω έγγραφο εξειδικεύεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, η κοινοποίηση των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και η λήψη των πιστοποιητικών της φορολογίας κεφαλαίου.

Με τιμή

         Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                               Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 7-7-2020 – Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής φόρου κατασκευαστή οικοδομών

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρ. 49 Ν. 4701/2020 (Α’ 128) παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου ως εξής:

Άρθρο 49

Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου

  1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2020 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και τις 30.6.2020, ενώ για άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.»

  1. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020.

Συνημμένα σας αποστέλλεται ο Ν. 4701/2020.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 6-7-2020 – Επιστολή προς Διοιηκτή ΕΦΚΑ για βεβαίωση οφειλής – μη επάρκεια τιμήματος για κάλυψη

ΘΕΜΑ: «Επιστολή προς τον κ Διοικητή του ΕΦΚΑ για Βεβαίωση οφειλής / μη επάρκεια τιμήματος για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλομένων προς τον ΕΦΚΑ ποσών»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ.  989/03.07.2020 επιστολή του Συλλόγου προς τον Διοικητή ΕΦΚΑ, κ. Χρ. Χάλαρη,  με τίτλο «Βεβαίωση οφειλής / μη επάρκεια τιμήματος για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλομένων προς τον ΕΦΚΑ ποσών».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Aναστολή άρθρων 47, 48 και 49 Ν. 4646/2019

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 915/23.06.2020 ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α’ 128) ο Ν. 4701/2020 με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 46 του αυτού νόμου, η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Ν. 4652/2020 (Α’ 9) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β του άρθρου 48.».

Σας επισυνάπτουμε σχετικώς το ΦΕΚ Α’ 128.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Αποστολή ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας προς τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου, στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

varachoviti@notariat.gr  και gpoulios@notariat.gr

  Με τιμή

  Ο Πρόεδρος

   Γεώργιος Ρούσκας

Συγχώνευση ΔΟΥ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1073995 ΕΞ 2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ εν όψει της συγχώνευσης Δ.Ο.Υ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΑΠΑΔ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη συνεδρίαση της 30.06.2020 του Διοικητικού μας Συμβουλίου, όπου επανετέθη από τη συνεδρίαση της 22.06.2020 προς συζήτηση το θέμα του προϋπολογισμού του Συλλόγου, δυστυχώς δεν επετεύχθη ομοφωνία ως προς την εξεύρεση λύσης επ’ αυτού. 

Σας θυμίζουμε ότι ο προταθείς στη Γενική Συνέλευση της 26.01.2020 προϋπολογισμός, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών από την αντιπολίτευση, καταψηφίσθηκε από τα ολιγάριθμα, εναπομείναντα στο τέλος της Γ.Σ. μέλη και εκκρεμεί προς ψήφιση ο εν συνεχεία αναμορφωμένος και ομόφωνα ψηφισθείς από το Δ.Σ. προϋπολογισμός, που λόγω της πανδημίας του Covid19, δεν εγκρίθηκε από Γ.Σ.

Συγκεκριμένα τα μέλη της μειοψηφίας του Δ.Σ. αναιτιολόγητα αρνήθηκαν να ψηφίσουν υπέρ της μίας και μόνης σύννομης λύσης που προτάθηκε από την Ταμία, δηλαδή της εφαρμογής καθ’ ολοκληρίαν του προϋπολογισμού του έτους 2019, έως ότου καταστεί εφικτή η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η ψήφιση του νέου προϋπολογισμού έτους 2020. Σημειωτέον ότι αυτή είναι και η μόνη λύση, η οποία βρίσκει έρεισμα στο νόμο και προτάθηκε από σύσσωμη τη νομική μας υπηρεσία, καθότι είναι ο μόνος ψηφισθείς προϋπολογισμός. 

Αντίθετα τα μέλη της μειοψηφίας δεν πρότειναν κάποια εφικτή λύση, αν και είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξη του προβλήματος, το οποίο διαφαινόταν ότι θα ενταθεί ήδη από τη συνεδρίαση του ΔΣ της 01.06.2020, προέτρεψαν δε την πλειοψηφία του ΔΣ να πάρει απόφαση μόνη της και να αναλάβει εκείνη την ευθύνη, χαρακτηριστικά ειπώθηκε «έχετε πλειοψηφία,χρησιμοποιήστε τη», ενώ μέλος της μειοψηφίας χαρακτήρισε «παράνομη» τη λήψη ομόφωνης απόφασης, προτάσσοντας παρά την κατανόηση του προβλήματος την στείρα συνδικαλιστική τους αντιπαράθεση και προτίμησαν με τη στάση τους αυτή να οδηγήσουν το Σύλλογο, για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε προσωρινή αναστολή των πάσης φύσεως πληρωμών, αδιαφορώντας για τις οποιεσδήποτε συνέπειες. 

Κατόπιν της ως άνω αρνητικής για το Σύλλογο εξέλιξης, η οποία δυστυχώς έχει αντίκτυπο στο σύνολο των δραστηριοτήτων του (πληρωμή μισθοδοσίας, προμηθευτών, ΔΕΚΟ, διανομή μερίσματος κ.α.), και μέχρι την εξεύρεση λύσης, για την οποία πάσχιζε ήδη από τον Φεβρουάριο και συνεχίζει να πασχίζει η Διοίκηση του Συλλόγου, πλην όμως δεν βρίσκεται η αναγκαία ανταπόκριση, αλλά και ούτε η στοιχειώδης κατανόηση των συνεπειών ενός τέτοιου αδιεξόδου και εν αναμονή των συνθηκών που θα επιτρέψουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, σας ενημερώνουμε ότι από 01.07.2020, οι υπηρεσίες του Συλλόγου, λόγω του ανωτέρω προβλήματος, θα υπολειτουργούν και σε περίπτωση που δεν συγκληθεί Γ.Σ. σε βάθος χρόνου θα ανασταλούν. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 26-6-2020 – Ενημέρωση για μη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α.1137/11.06.2020 απόφασης (Β’ 2423)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για μη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α.1137/11.06.2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 2423).

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε όποια Δ.Ο.Υ. δεν εφαρμόζει την υπ’ αριθμ. Α.1137/11.06.2020 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 2423), υπ’ όψη της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου (κα Αραχωβίτη 210-3307453 και κος Πούλιος 210-3307481).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας