ΔΣ 3/2/2023

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

Ανακοίνωση Συντονιστικής 3.2.2023 – Νέος επικαιροποιημένος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.12023

ΘΕΜΑ: Νέος επικαιροποιημένος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε νέο επικαιροποιημένο οδηγό ασφαλιστικών κατηγοριών, με τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023, τον οποίο συνέταξε ο νομικός συνεργάτης του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Α., κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, για πλήρη ενημέρωσή σας.

Σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση για την επιλογή ασφαλιστικών κατηγοριών μέχρι 12.2.2023.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.-Κυριακή 29.1.2023 & Κυριακή 5.2.2023

Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991 να προσέλθουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την 29η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30΄π.μ., στο ξενοδοχείο «Radisson Blu PARK Athens» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10-Αθήνα).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (9.30’ π.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

            Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α 

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
 2. Έκθεση ελεγκτών διαχείρισης έτους 2022.
 3. Υποβολή ισολογισμών των ετών 2020 & 2021 & 2022 (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη).
 4. Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη). 
 5. Συζήτηση και ψηφοφορία για τα υπ’ αριθμ. 3 & 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Εκλογή ελεγκτών διαχείρισης έτους 2023.
 7. Ενημέρωση για την εξέλιξη των εξής θεμάτων:

α) Κτηματολόγιο (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας, Ελένη Κοντογεώργου,  & Θεόδωρος Χαλκίδης)

β) Θέματα Υπουργείου Οικονομικών-ΑΑΔΕ-myPROPERTY-MyDATA (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ευτυχία Καραστάθη)

-2-

γ) Δασικοί χάρτες (εισηγητής κ. Μηνάς Σεφεριάδης)

δ) Επίκαιρo θέμα: Πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις με άρθρο 92 Ν.5007/2022 για τροπ. άρθρου 20 Ν.4251/2014 (golden visa) (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Λαμπρινή Κορομπέλη)

ε) Θέματα ΥΠΕΝ-ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου (εισηγητής κ. Γεώργιος Ρούσκας) 

στ) Θέματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – e-μεταβίβαση (εισηγητής κ. Θεόδωρος Χαλκίδης)

ζ) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ελένη Κοντογεώργου) 

 • Κρατικά – τραπεζικά συμβόλαια (εισηγητές κ.κ. Νικόλαος Παπαθέου & Ευτυχία Καραστάθη).
 • Εισήγηση μειοψηφίας. 
 • Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
 • Απαντήσεις Προέδρου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Γεωργίου Ρούσκα.
 • Λήψη αποφάσεων.

Αθήνα,  18 Ιανουαρίου 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

 

ΔΣ 2/2/2023

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

Εγκύκλιος Συντονιστικής 4/2023 – Διάρκεια ισχύος βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

ΘΕΜΑ: Διάρκεια ισχύος βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την περ. α της παρ.18 του άρθρου 24 Ν.2130/1993 όπως ισχύει, η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Σύμφωνα δε με το άρθρο 243 ΑΚ, προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε χρόνια λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου χρόνου. Επομένως επί παραδείγματι, βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ που εκδόθηκε 30.01.2023 θα ισχύει μέχρι 30.01.2024.

Συνεπώς, βεβαιώσεις περί μη οφειλής ΤΑΠ, στις οποίες αναγράφεται διαφορετική διάρκεια ισχύος ή έχουν εκδοθεί το προηγούμενο έτος χωρίς να έχει παρέλθει ένας χρόνος από την έκδοσή τους, ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ.18 του άρθρου 24 Ν.2130/1993 όπως ισχύει.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Aνακοίνωση Συλλόγου 1.2.2023 – Τακτική Γ.Σ. 5.2.2023 – Ξενοδοχείο PARK – Διαδικασία συμμετοχής

ΘΕΜΑ: Διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 – ώρα 9:30 πμ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η διαδικασία συμμετοχής στην τακτική  Γενική Συνέλευση (Κυριακή 5.2.2023 και ώρα 9:30 στο ξενοδοχείο PARK-Λ.Αλεξάνδρας 10) μπορεί να γίνει ως κατωτέρω:

Συμμετοχή στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία

 • Φυσική παρουσία στην αίθουσα του ξενοδοχείου PARK,
 • Ψηφοφορία δια ζώσης,
 • Προβολή της Γ.Σ. σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και
 • Προβολή σε γιγαντοοθόνη όσων μελών λαμβάνουν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης

Συμμετοχή στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

 • Η συμμετοχή (παρακολούθηση & ψηφοφορία) στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM.
 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο τα ενεργά μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..
 • Όσοι συμμετείχαν την προηγούμενη φορά, έχουν ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα.
 • H εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00, για την πιστοποίηση και λήψη του απαραίτητου συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής.
 • Σύνδεσμος εγγραφής:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcodOqrqTwoG9PEwpKvGQWuaGTdC3JDToVk
 • Για την εγγραφή, οι χρήστες θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά: το ονοματεπώνυμο, το email και τον αριθμό μητρώου τους.
 • Μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής, θα δίνεται η δυνατότητα τόσο της συμμετοχής όσο και της ψηφοφορίας στη Γ.Σ. μέσω βιντεοκλήσης.  
 • Απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου (ανοικτή κάμερα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στη Γ.Σ.).
 • Δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                 Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 31-1-2023 – Λειτουργία Help Desk ΤEE 2-2-2023

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Πέμπτη 2/2/2022»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 και ώρες 15:30-17:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 31-1-2023 – Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2022

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2022»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,​

       Σας υπενθυμίζουμε, ότι μέχρι 31 Μαρτίου 2023, θα πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομικά το στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2022 στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών, Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών, Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης (Πειραιώς 46 και Επονιτών, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-1352135, 213-1352767), ή εναλλακτικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διεύθυνσεις justistat@statistics.gr ή t.samara@statistics.gr. Όσοι συνάδελφοι αποστείλουν το στατιστικό πίνακα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή.

       Επειδή ο στατιστικός πίνακας έχει επικαιροποιηθεί,  παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τον συνημμένο στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων, και να συμπληρώσετε όλες τις στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο. Ο πίνακας αυτός σας αποστέλλεται συνημμένα προς διευκόλυνσή σας, σε δύο μορφές (.pdf και .xlsx) για αποστολή αντίστοιχα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

       Επισημαίνεται, ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 15 Ν. 2830/2000 και 11 παρ. 2α Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρ. 9 Ν. 3832/2010. Τα στοιχεία που θα δοθούν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και μετά την επεξεργασία τους δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr). 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας