«Παράταση της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, η δημοσίευση της οποίας αναμένεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε η παράταση της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020. Το κείμενο τηςσχετικής απόφασης επισυνάπτεται στη παρούσα, όπως έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο τέταρτο της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται ότι αναστέλλονται από τις από 28.3.2020 έως και 10.4.2020 οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Αναμένουμε το σχετικό ΦΕΚ, το οποίο και θα σας αποσταλεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 27-3-2020 – Πρακτικά Γεν. Συνέλευσης CNUE για COVID-19 (20-3-2020)

ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση Ευρωπαίων Συμβολαιογραφιών (CNUE) για τον COVID-19 με τηλεδιάσκεψη (20 Μαρτίου 2020)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαίων Συμβολαιογραφιών (CNUE) της 20ης Μαρτίου 2020 για τον COVID-19, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 26032020

 ΘΕΜΑ: Αίτημα της ΣΕΣΣΕ για αναστολή / παράταση προθεσμιών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. Πρωτ. 131/18.03.2020 επιστολή της ΣΕΣΣΕ προς τους κ.κ. Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ, με αίτημα την αναστολή άλλως την παράταση των προθεσμιών που έχουν σχέση με την φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και με την φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι οποίες έληγαν ή λήγουν από τις αρχές Φεβρουαρίου 2020 και μετά, για ένα εξάμηνο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΣΕΑΠΑΔ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΩΝ €800

ΘΕΜΑ: Ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούχοι του βοηθήματος των €800,00.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Πολιτεία με σχετική ΠΝΠ (η από 20.03.2020 ΦΕΚ Α΄68) προβλέπει, μεταξύ άλλων, κατεπείγοντα μέτρα για την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, τα οποία εξειδικεύονται με Υπουργικές Αποφάσεις.

Στο άρθρο όγδοο της ανωτέρω ΠΝΠ, προβλέπονται μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων, τα οποία θα εξειδικευτούν με αποφάσεις των συναρμοδίων Υπουργών. Ήδη, κυκλοφορούν ανακοινώσεις, δελτία τύπου, κατάσταση με ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση της πανδημίας, που είναι δυναμική και αλλάζει καθημερινά. Τη μία μέρα μία επαγγελματική ομάδα είναι εντός της «λίστας» και την επομένη τίθεται εκτός. Όλα τα παραπάνω προκαλούν αναστάτωση και σύγχυση στη κοινωνία και επιτείνουν την δικαιολογημένη νευρικότητα που κυριαρχεί στις τάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης της πανδημίας και δυσχεραίνει  αναίτια το τιτάνιο έργο της Πολιτείας στην αντιμετώπιση των πολυδιάστατων προβλημάτων που προκαλούνται από τη πανδημία.

Άποψή του Συλλόγου μας είναι ότι από τη κρίση της πανδημίας πλήττονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων άρα και οι συμβολαιογράφοι. Εκ των πραγμάτων, όμως, δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν όλοι στο σύνολο των μέτρων στήριξης, γεγονός που ανακοίνωσε και η Πολιτεία αποκλείοντας γενικά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες από το βοήθημα των €800,00. Η Πολιτεία οφείλει να ιεραρχήσει την λήψη μέτρων με γνώμονα τις οικονομικές δυνατότητες της Χώρας σε σχέση με τη χρονική διάρκεια των μέτρων καθώς και τα οικονομικά δεδομένα των ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. εντάσσοντας αυτούς με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια στα ανάλογα μέτρα και στον κατάλληλο βαθμό. Οφείλει δε η Πολιτεία να δράσει άμεσα, νομοθετώντας, κι όχι χρονοτριβώντας μέσω διαρροών, συνεντεύξεων και δελτίων τύπου.

Τα μέλη του Συλλόγου μας αναμφισβήτητα ανήκουν στους πληττόμενους της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19, γεγονός που εύκολα και σαφώς μπορούμε να αποδείξουμε από το περιεχόμενο των δηλώσεων εισοδήματός μας, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο Έλληνας Συμβολαιογράφος είναι ο απόλυτα ειλικρινής φορολογούμενος.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-3-2020 – Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία αναφορικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, με τις οποίες υποχρεωτικά ο συμβολαιογράφος και οι συμβαλλόμενοι προστρέχουν για την έκδοση των απαραιτήτων για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, κάθε Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό ανάλογα με τις ίδιες δυνατότητες υλοποίησης των μέτρων που έχουν ληφθεί και το διαθέσιμο προσωπικό της. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις Δ.Ο.Υ., τα Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία, η λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευτεί, τα Δασαρχεία, τις Πολεοδομίες, τον ΕΦΚΑ κ.ο.κ.. Η συναλλαγή καθίσταται, επομένως, δυσχερής και ανασφαλής. Ο Συμβολαιογράφος είναι ο μοναδικός εκ του νόμου υπεύθυνος για τη νόμιμη και έγκυρη πραγματοποίησή της.

Συνεπώς, επιπροσθέτως των λόγων που αναφέρονται στην ανωτέρω από 20.03.2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, και λόγοι που αφορούν στη τήρηση και νομιμότητα των διαδικασιών και στην ασφάλεια των συναλλαγών, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και επιβάλλουν την εφαρμογή της, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεννικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                    Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ  ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1) ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977385021

2) ΜΑΡΙΑ ΛΙΩΤΗ ΤΑΜΙΑ ΣΤΟ ΤΛΕΦΩΝΟ  210/8062522

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-3-2020 – Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία αναφορικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, με τις οποίες υποχρεωτικά ο συμβολαιογράφος και οι συμβαλλόμενοι προστρέχουν για την έκδοση των απαραιτήτων για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, κάθε Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό ανάλογα με τις ίδιες δυνατότητες υλοποίησης των μέτρων που έχουν ληφθεί και το διαθέσιμο προσωπικό της. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις Δ.Ο.Υ., τα Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία, η λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευτεί, τα Δασαρχεία, τις Πολεοδομίες, τον ΕΦΚΑ κ.ο.κ.. Η συναλλαγή καθίσταται, επομένως, δυσχερής και ανασφαλής. Ο Συμβολαιογράφος είναι ο μοναδικός εκ του νόμου υπεύθυνος για τη νόμιμη και έγκυρη πραγματοποίησή της.

Συνεπώς, επιπροσθέτως των λόγων που αναφέρονται στην ανωτέρω από 20.03.2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, και λόγοι που αφορούν στη τήρηση και νομιμότητα των διαδικασιών και στην ασφάλεια των συναλλαγών, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και επιβάλλουν την εφαρμογή της, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-3-2020 – Διαρκής ενημέρωση Συλλόγου

ΘΕΜΑ: Διαρκής ενημέρωση Συλλόγου κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος μας με όλες του τις δυνάμεις, βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας, ιδίως τη δύσκολη τούτη περίοδο, προκειμένου να σας παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και κατευθύνσεις σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν και αφορούν εμάς τους ιδίους και την άσκηση του λειτουργήματός μας ως συνέπεια των ειδικών μέτρων που λαμβάνει καθημερινά η Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 24-3-2020 – Μηχανισμός εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης COVID-19

ΘΕΜΑ: Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά έχουν νομοθετηθεί με ΠΝΠ και Υπουργικές Αποφάσεις, τίθεται σήμερα σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου επιχειρήσεις – εργοδότες και εργαζόμενοι να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Οι συμβολαιογράφοι συμπεριλαμβανόμαστε στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (αριθμ. ΚΑΔ 6910 νομικές υπηρεσίες) που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού, όπως ήδη έχουν ενημερωθεί τα μέλη του Συλλόγου της Αθήνας, με την χθεσινή με ΑΠ 462/23.03.2020 ανακοίνωση του ΣΣΕΑΠΑΔ, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Ειδικότερα ως προς τους συμβολαιογράφους που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας, εφαρμόζονται τα εξής:

Α. ως προς τους συμβολαιογράφους – εργοδότες:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 Α περίπτωση α) της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Β΄68), όσοι συμβολαιογράφοι επιθυμούν δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανωτέρω από 20.03.2020 ΠΝΠ (ημερομηνία δημοσίευσης 20.03.2020), με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Στην περίπτωση αυτή οι συμβολαιογράφοι – εργοδότες δηλώνουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, προκειμένου να τους χορηγηθεί (στους εργαζόμενους) η αποζημίωση ειδικού σκοπού, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» που προσαρτάται στο ΦΕΚ Β΄994.

Εφόσον οι συμβολαιογράφοι-εργοδότες δεν υποβάλλουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι συμβολαιογράφοι-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Προσοχή:

l Όπως ορίζεται στην ανωτέρω από 20.03.2020 ΠΝΠ όσα συμβολαιογραφεία κάνουν χρήση της παραπάνω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη, ενώ υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

l Οι Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση προς ΕΦΚΑ/ΙΚΑ) των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Β. ως προς τους εργαζόμενους

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 Β της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Β΄68), οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης σχέσης εργασίας σε συμβολαιογράφο των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με το παράρτημα που προσαρτάται στο ΦΕΚ Β΄993, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναμένεται, η σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εξειδικεύει τον τρόπο παροχής των σχετικών διευκολύνσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών κ.λπ.), καθώς και την τυχόν καταβολή στους ελεύθερους επαγγελματίες, άρα και τους συμβολαιογράφους, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

Συνημμένα σας αποστέλλονται στο παρόν:

  1. η από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68)
  2. η υπ’ αριθμ. 12997/231/23.03.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993).
  3. η υπ’ αριθμ. 13031/Δ1.4551/23.03.2020 με τίτλο Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος  Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 23.3.2020-Περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα

ΘΕΜΑ: Περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε όλη τη Χώρα που ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 Απριλίου στις 6 το πρωί.

Σύμφωνα με το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας, μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο, επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

1) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

2) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

3) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

4) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

5) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

6) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7) Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία, για ατομική σωματική άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι μετακινήσεις πολιτών για την προπαρασκευή ή πραγματοποίηση συναλλαγών ενώπιον συμβολαιογράφου δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσης από το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας.

Ο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. έχοντας κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, όπως αυτές σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί, προκειμένου να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των συμβολαιογραφείων, καλεί για άλλη μια φορά τα μέλη του να εφαρμόσουν την από 20.03.2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι και η λειτουργία των συμβολαιογραφικών γραφείων, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβάνεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (αριθμ. ΚΑΔ 6910 νομικές υπηρεσίες) που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Α.1053/20-03-2020 και Α.1054/20-03-2020 αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, δημοσιευμένες αντιστοίχως στα ΦΕΚ 949/Β/21-03-2020 και 950/Β/21-03-2020, για τις επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ 69100, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι, ως πληττόμενες από την εξάπλωση του κορωνοϊού επιχειρήσεις, προβλέφθηκε παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 11-03-2020 έως και την 30-04-2020, καθώς και των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 11-03-2020 μέχρι και την 30-04-2020, όπως ειδικώς και λεπτομερώς στα σχετικά ΦΕΚ ορίζεται.

Αναμένεται, η σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εξειδικεύει τον τρόπο παροχής των σχετικών διευκολύνσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών κ.λπ.), καθώς και την τυχόν καταβολή στους ελεύθερους επαγγελματίες, άρα και τους συμβολαιογράφους, και τους εργαζομένους σε αυτούς της σχετικής χρηματικής αποζημίωσης.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης