Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Αναστολή αποχής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Kατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που έλαβε χώρα την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι και η αναστολή της αποχής από την άσκηση των καθηκόντων μας. Θα σας αποσταλεί και η σχετική απόφαση.

Με τιμή

O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου για τη Γενική Συνέλευση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η επίμονη, τίμια και σθεναρή διαπραγμάτευση των εκπροσώπων του Συλλόγου μας και των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και η στάση του σώματος, συνέβαλλε ώστε η Ελληνική Πολιτεία καταρχήν να ανταποκριθεί στις εύλογες ανησυχίες μας και στα δίκαια αιτήματά μας αναγνωρίζοντας και η ίδια ότι δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα και στελεχιακό δυναμικό τις νομοθετικές της αλλαγές.

Αναφέρομαι ενδεικτικά στη μη επιβολή προστίμου από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού εφόσον δεν προκύπτει απώλεια φόρου, ως και ότι ο προσδιορισμός της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου περιορίζεται σε εκείνα μόνο τα στοιχεία του Ε9 που επιδρούν στον ορθό  υπολογισμό του φόρου, όπως αυτά σας είχαν ήδη ανακοινωθεί με τις με αριθμ. πρωτ.57/13-01-2020 και 84/15-01-2020 ανακοινώσεις του Συλλόγου μας. Απομένει να ρυθμιστεί το εξ ίσου σημαντικό ζήτημα της οριοθέτησης της ευθύνης του συμβολαιογράφου για τις ανάγκες της εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 Ν.4646/2019, που όπως είχε ανακοινωθεί από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ανεστάλησαν. Ταυτόχρονα μία σειρά εξαιρετικά σημαντικών ζητημάτων, όπως ο υπολογισμός του φόρου από το ηλεκτρονικό σύστημα που έχει νομοθετήσει η Πολιτεία, η τιμή ζώνης που θα χορηγείται ηλεκτρονικά από το σύστημα για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής δήλωσης και αρκετά άλλα ζητήματα θα εξειδικευθούν με αποφάσεις του Διοικητή  Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με νομοθετική εξουσιοδότηση που ήδη έχει χορηγηθεί.

Ενόψει όλων των ανωτέρω και προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους φορείς σε καθεστώς ομαλότητας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας, έχοντας η ελληνική συμβολαιογραφία όχι μόνο κόκκινες γραμμές αλλά και συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις, σας καλώ όλους να συμμετάσχετε στην Γενική Συνέλευση της 26ης Ιανουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30, στο Ξενοδοχείο «Royal Olympic» (Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα-Αίθουσα  «Olympia») με τα θέματα που ορίζονται στην από 13 Ιανουαρίου 2020 σχετική Πρόσκληση. Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία  (τουλάχιστον 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου) η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 στον αυτό τόπο και ώρα και με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων. Σύμφωνα δε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιανουαρίου 2020, η απόφαση για την αποχή (με τους όρους που αποτυπώνονται στο σχετικό Πρακτικό ΓΣ) ισχύει μέχρι τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει (δηλαδή στις 26/01/2020 ή 02/02/2020 σε περίπτωση επαναληπτικής  ΓΣ κατά τα ανωτέρω), όπου θα τεθούν εκ νέου ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τα ανωτέρω για λήψη νέας απόφασης μετά από εκτίμηση της μέχρι τότε διαμορφωμένης κατάστασης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Προσδιορισμός παλαιότητας κτισμάτων & αντικειμενικής αξίας κτισμάτων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Εν αναμονή της απάντησης επί της σχετικής επιστολής της Συντονιστικής που κατατέθηκε ενώπιον του κ. Υφυπουργού Οικονομικών, που συνημμένα σας αποστέλλεται με την παρούσα, με θέμα τον προσδιορισμό της παλαιότητας των κτισμάτων ακινήτου για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας μετά την τακτοποίησή τους με τους νόμους 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, σας αποστέλλουμε συνημμένα προς γνώση σας, την επιστολή που κατατέθηκε ενώπιον του Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, με θέμα τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας κτισμάτων χωρίς άδεια οικοδομής κείμενων επί γεωτεμαχίων είτε εντός είτε εκτός σχεδίου ή οικισμού για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Διάθεση μεγαροσήμων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,                                           

Σχετικά με τη διάθεση μεγαροσήμων από τον Σύλλογο, σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει έλλειψη στις Δ.Ο.Υ., γίνεται όμως εντατική προσπάθεια μετά από σχετική συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών ανεύρεσης λύσης και αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εκ νέου διάθεση αυτών τόσο στις Δ.Ο.Υ. όσο και στο Σύλλογο.

             Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                    Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Anakoinwsi Syntonistikis 2020-Αποχή συμβολαιογράφων

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Αισθανόμενος την ανάγκη να αποκαταστήσω την αλήθεια στα μάτια σας και να σας ενημερώσω ουσιαστικά, αλλά κυρίως ειλικρινά για τα τεκταινόμενα στο επάγγελμά μας σας παραθέτω τα ακόλουθα :

Όντως διαφαίνεται ως θετική εξέλιξη η ψήφιση της σχετικής τροπολογίας σε σχέση με τα αιτήματά μας, που αφορούν τις ρυθμίσεις του Ν. 4646/2019 (φορολογικού νόμου), η οποία έρχεται να προστεθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που επέφερε, όπως αυτές της μείωσης των προστίμων, καθώς και της μη επιβολής οποιουδήποτε προστίμου χωρίς την ύπαρξη ζημίας για το ελληνικό Δημόσιο κατά τους ελέγχους ΕΝΦΙΑ. Παραμένουν όμως ακόμα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν, να αλλάξουν για τα οποία τόσο εγώ, όσο και η διοίκηση του Συλλόγου συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, ήδη από την ψήφιση του ως άνω Νόμου.

Η τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση και ψηφίστηκε θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη σε κανέναν από εμάς και αυτός είναι και ο λόγος που δεν είχαμε προτείνει την επιλογή της αποχής ως μέσο πίεσης για την νομοθέτηση, γνωρίζοντας ότι ήταν θέμα αποκλειστικά και μόνο χρόνου να υλοποιηθεί και επιθυμούσαμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε για την καλυτέρευση της θέσης μας μέσα σε ένα διαπραγματευτικό περιβάλλον ήρεμο, θεσμικό και ουσιαστικό, εκφράζοντας επιχειρήματα και εμπνέοντας την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που μας διακρίνει.

Το ότι υπήρχε η πρόθεση και είχε γίνει η προεργασία για την νομοθέτηση (τροπολογία), ήταν γνωστό από διαφορετικές πηγές, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου και σε αυτά της μειοψηφίας αυτού, όπως και στο σύνολο των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλης της χώρας, πράγμα όμως που τα μέλη της μειοψηφίας του ΔΣ του Συλλόγου μας απέκρυψαν για τους δικούς τους λόγους, από το σώμα και εκμεταλλευόμενοι την δικαιολογημένη κούραση, αγανάκτηση και φόρτιση από την άδικη εις βάρος του συμβολαιογράφου αντιμετώπιση από το Δημόσιο, δεν επιβεβαίωσαν τα όσα σας μεταφέραμε και επιλέξαμε ένα μέσο πίεσης που δεν ήταν το προσφορότερο την δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι δε ξεκάθαρο σε όσους γνωρίζουν τους ρυθμούς που κινείται η ελληνική γραφειοκρατία και δημόσια διοίκηση ότι μια τροπολογία, ούτε προτείνεται, ούτε αποφασίζεται, ούτε κατατίθεται προς ψήφιση σε μία εβδομάδα. Ήταν και είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, διαπραγμάτευσης και πίεσης από όλους όσους ασχολήθηκαν τόσο από την διοίκηση όσο και από την Συντονιστική Επιτροπή.

Προς αποκατάσταση της εικόνας που βγαίνει προς τα έξω τον τελευταίο καιρό από συναδέλφους της μειοψηφίας, οφείλω να επισημάνω ότι ο συμβολαιογράφος πασχίζει καθημερινά και χωρίς λάθη και φέρει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία τα καθήκοντά του, έχει δε αναγνωριστεί και επίσημα ως ένας από τους ικανότερους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τόσο λεκτικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και ουσιαστικά, αφού ο συμβολαιογράφος, είναι ο μόνος νομικός που κατά την διάρκεια της κρίσης, ανέλαβε νέα καθήκοντα και η Ελληνική Πολιτεία συνεχίζει να τον εμπιστεύεται και να του εκχωρεί αρμοδιότητές της. Αυτή η ανάθεση όμως συνάδελφοι θα πρέπει να υλοποιείται σε καθεστώς ασφάλειας και αμφίδρομης εμπιστοσύνης και όχι με το να απειλείται ο συμβολαιογράφος με σωρεία προστίμων και δυσμενών συνεπειών, τη στιγμή που με συνέπεια εκτελεί τα καθήκοντά του.  Όλα τα ανωτέρω καθώς και η νομοθέτηση αμοιβής για όλες αυτές τις εργασίες που διεκπεραιώνει ο Έλληνας συμβολαιογράφος υπήρξαν και οι λόγοι, που ένας νόμος που περιελάμβανε «άδικες» ρυθμίσεις, αλλάζει και θα βελτιωθεί περαιτέρω από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Η υπομονή και η επιμονή σε τέτοιους είδους κρίσιμα ζητήματα αποδεικνύονται τελικά πολύτιμα εργαλεία, αρκεί βέβαια να ξέρεις την τέχνη της διαπραγμάτευσης και να μην προβαίνεις σε ακραίες τοποθετήσεις και προτάσεις απλά για να τορπιλίσεις για μικροπολιτικούς σκοπούς τη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό θα παραμείνουμε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον αρμόδιο υφυπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες με μόνο στόχο την αρωγή μας στην εξαιρετικά απαιτητική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, παράλληλα όμως με τη διασφάλιση και διευκόλυνση του έργου μας. Οι γέφυρες επικοινωνίας σε θεσμικό πάντα επίπεδο με την πολιτεία είναι ο μόνος δρόμος για την διευθέτηση των όποιων διαφωνιών. Κινήσεις εντυπωσιασμού, παρασκηνιακές ενέργειες και επιλεκτική ενημέρωση όχι μόνο δεν εξυπηρετεί κανέναν από τους σκοπούς του σώματος των Συμβολαιογράφων αλλά δυσφημεί και την ίδια την εργασία μας και αποδομεί το ίδιο το έργο μας. 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Δ.Σ. 20/1/2020

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας για την οποία προσεκλήθησαν όλα τα μέλη αυτού, με θέμα «Λήψη αποφάσεων μετά από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης»δυστυχώς τα μέλη της μειοψηφίας δεν προσήλθαν, ούτε καν ενημέρωσαν για τυχόν κώλυμά τους, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Τροπολογία ανααστολής διατάξεων Ν4646/2019

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε για να λάβετε γνώση την κατατεθείσα τροπολογία στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία : α) αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του Ν. 4646/2019 έως την 30/06/2020 με αναδρομική ισχύ από την 12η Δεκεμβρίου 2019 και β) τροποποιείται το άρθρο 36 του ιδίου νόμου και πλέον δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού εφόσον δεν προκύπτει απώλεια φόρου, ως και  ότι ο προσδιορισμός της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου περιορίζεται σε εκείνα μόνο τα στοιχεία του Ε9 που επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του φόρου, όπως αυτά σας είχαν ήδη ανακοινωθεί με τις με αριθμό πρωτ. 57/13-01-2020 και 84/15-01-2020 ανακοινώσεις του Συλλόγου μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Ημερίδα IRENE

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

το Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας (I.R.E.N.E. – Institut de recherches et d’etudes notariales europeen) γιορτάζοντας την επέτειο των τριάντα (30) ετών λειτουργίας του, οργανώνει επιστημονική ημερίδα στο Λουξεμβούργο, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, στο κτήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα «Ο Ευρωπαίος Συμβολαιογράφος απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας». Θα υπάρξει ταυτόχρονη διερμηνεία των ομιλιών στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Λόγω περιορισμένων θέσεων, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση (στη γαλλική γλώσσα), που συναποστέλλεται με την παρούσα ανακοίνωση, μέχρι 25 Ιανουαρίου 2020. Οι δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται στην κα. Σοφία Μουρατίδου, Πρόεδρο του I.R.E.N.E. (smour.notar@gmail.com) ή στον κ. Αθανάσιο Δράγιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του I.R.E.N.E. (thanos@dragios.gr). Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα (150,00), στο οποίο περιλαμβάνονται τα έξοδα διερμηνείας, καφές κατά τα διαλείμματα, γεύμα (μπουφές) και κοκτέιλ μετά την λήξη των εργασιών. Η πληρωμή γίνεται απ’ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του I.R.E.N.E., που τηρείται στην έδρα του στο Λουξεμβούργο, με την επισήμανση «participation au colloque de Luxembourg». Συνημμένα αποστέλλονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου (στην ελληνική γλώσσα).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας