ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 .

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 .

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                       Σας γνωρίζουμε ότι,

Στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές

συντάξεις του μηνός   Ιουλίου 2022.

                                                           Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης-28.6.2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,      

Σε συνέχεια της από 9.5.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, σας γνωρίζω ότι, κατά την ορισθείσα για τις 20.6.2022 Γενική Συνέλευση δεν επετεύχθη η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου). Η  Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15:30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει σε αυτή και διαδικτυακά κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρες.

 Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. καλεί τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, να προσέλθουν σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 28 Ιουνίου 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρες  15.30-21:00, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  (Πανεπιστημίου 52), με θέματα:

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2. Ενημέρωση για την πρόοδο των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, όσον αφορά στα αιτήματα και τις εξελίξεις σχετικά με την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων και τη λήψη αποφάσεων.

3.   Συμβολαιογραφική ύλη-Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς-Λήψη αποφάσεων.

4.   Συμβολαιογραφικά δικαιώματα και

5.   Διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας

Επισημαίνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση της 28.6.2022 πιθανόν να τεθεί προς ψήφιση η αποχή από τα καθήκοντά μας για μερικά ή για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                                                                                                    Προς

                                                       Τη Γενική  

                                                                               Συνέλευση των  μελών                                                                           ΄                                                                Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

                                                  Αθήνα

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία,

……………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Επειδή κατοικώ σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του Συλλόγου, σας διορίζω πληρεξούσιό μου και παρακαλώ, να με αντιπροσωπεύσετε στη Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου της 28ης Ιουνίου 2022.

                                                                                    …………………..……….. 2022

                                                                                                Με τιμή

* Επισημάνσεις

 • να τεθεί ευδιάκριτα η υπογραφή και σφραγίδα του εντολέα στο έγγραφο αυτό, το οποίο πρέπει έγκαιρα να αποσταλεί στον εντολοδόχο.
 • o εντολέας πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τον εντολοδόχο και να λάβει τη ρητή έγκρισή του, ώστε να αποφευχθεί η ανάθεση πολλών εντολών στο ίδιο πρόσωπο κατ’ εφαρμογή της απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 190/1991.

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 22-6-2022 – Λειτουργία HELP DESK TEE 23-6-2022

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Πέμπτη 23/6/2022»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 26 Ιουνίου 2022 και ώρες 15:30-17:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ και τον κ. Γεώργιο Ρούσκα, Πρόεδρο ΣΣΕΑΠΑΔ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής 22-6-2022 – Κοινό αίτημα ΣΕΣΣΕ & ΠΟΜΙΔΑ

ΘΕΜΑ: «Κοινό αίτημα ΣΕΣΣΕ και ΠΟΜΙΔΑ για ανοικτούς χώρους στάθμευσης στην πυλωτή και της αυθαίρετης επέκτασης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις βάρος όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας και πρόταση για νομοθετικές ρυθμίσεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας το κοινό αίτημα με πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων της ΣΕΣΣΕ και της ΠΟΜΙΔΑ που απεστάλη προς τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο Γεραπετρίτη για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των ανοικτών χώρων στάθμευσης στην πυλωτή πολυκατοικιών που διαθέτουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο καθώς και του ζητήματος της αυθαίρετης επέκτασης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις βάρος όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας του αυτού ή άλλου ιδιοκτήτη προκειμένου οι ιδιοκτήτες αυτών να προβαίνουν μεταξύ τους σε μονομερή τροποποίηση της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς την σύμπραξη των υπολοίπων συνιδιοκτητών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 20.6.2022 – Λειτουργία HELP DESK ΤΕΕ 21.6.2022

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Τρίτη 21/6/2022»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι το Help Desk για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), που διενεργείται με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017, λόγω της ακύρωσης της περασμένης εβδομάδας, θα λειτουργήσει εκτάκτως, αύριο, Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρες 15:30-17:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο.  Όπως πάντα, το Help Desk θα αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ, και τον κ. Γεώργιο Ρούσκα, Πρόεδρο ΣΣΕΠΑΔ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 16.6.2022 – Υπενθύμιση για Γ.Σ. 20.6.2022

ΘΕΜΑ: Διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (Δευτέρα  20.6.2022 – ώρα 15:30)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (Δευτέρα 20.6.2022 και ώρα 15:30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) μπορεί να γίνει ως κατωτέρω:

Συμμετοχή στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία

 • Φυσική παρουσία στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ,
 • Ψηφοφορία δια ζώσης,
 • Προβολή της Γ.Σ. σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και
 • Προβολή σε γιγαντοοθόνη όσων μελών λαμβάνουν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης

Συμμετοχή στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

 • Η συμμετοχή (παρακολούθηση & ψηφοφορία) στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM.
 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο τα ενεργά μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..
 • H εγγραφή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα 20.6.2022 και ώρα 12:00, για να πιστοποιηθούν και να λάβουν τον απαραίτητο σύνδεσμο παρακολούθησης – συμμετοχής.
 • Σύνδεσμος εγγραφής:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvf-2rqj0rH91eL8cs1i20AvKa1JOMhoj1

 • Για την εγγραφή, οι χρήστες θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά: το ονοματεπώνυμο, το email και τον αριθμό μητρώου τους.
 • Μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής, θα δίνεται η δυνατότητα τόσο της συμμετοχής όσο και της ψηφοφορίας στη Γ.Σ. μέσω βιντεοκλήσης.
 • Απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου (ανοικτή κάμερα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στη Γ.Σ.).
 • Δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.

Επισημαίνεται ,ότι στη Γενική Συνέλευση της 20.6.2022 πιθανόν να τεθεί προς ψήφιση η αποχή από τα καθήκοντά μας για μερικά ή για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 16.6.2022 – Μέρισμα Ιουνίου 2022 – κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 7.6.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος στους δικαιούχους.

Η κατάθεση μέσω ebanking του ως άνω μερίσματος σε όσους δικαιούχους έχουν γνωστοποιήσει στην υπηρεσία του λογιστηρίου το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους, πραγματοποιήθηκε χθες, ημέρα Τετάρτη, 15.6.2022.

Οι λοιποί δικαιούχοι, οι οποίοι παραλαμβάνουν το μέρισμά τους με τραπεζικές επιταγές, θα ειδοποιηθούν προσεχώς, με νεώτερη ανακοίνωσή μας  για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διανομής αυτών, τόσο από το κεντρικό Ταμείο του Συλλόγου όσο και από το γραφείο του Συλλόγου στον Πειραιά.

                                                                              Με τιμή

O Πρόεδρος                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                           Θεόδωρος Χαλκίδης

Υπενθύμιση Συντονιστικής 15.6.2022 – Συμμετοχή στην ημερίδα ευρωπαϊκού δικαίου 17.6.2022

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 207/10-6-2022 Ανακοίνωσης Συντονιστικής, με θέμα  «Συμμετοχή στην ημερίδα “Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121” στις 17 Ιουνίου 2022», με την οποία σας αποστείλαμε (α) το σχετικό ενημερωτικό δελτίο (β) το αναλυτικό πρόγραμμα και (γ) τις Οδηγίες ΕΕ (2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121), σας ενημερώνουμε, ότι μπορείτε ακόμα να συμμετάσχετε, καθώς δόθηκε παράταση στην προθεσμία δήλωσης συμμετοχής:

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα, ως κατωτέρω:

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 15.6.2022 – Μη Λειτουργία Help Desk TEE 16.6.2022

ΘΕΜΑ: «Μη λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Πέμπτη 16/6/2022 λόγω Σεμιναρίου Ευρωπαϊκού Δικαίου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 δεν θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο το εβδομαδιαίο Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), λόγω προετοιμασίας της αίθουσας για το Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου, το οποίο θα λάβει χώρα εκεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022. Το Help Desk ΤΕΕ θα διεξαχθεί κανονικά την επόμενη εβδομάδα, και μάλιστα δύο φορές (ως αναπλήρωση για την ακύρωση της 16ης Ιουνίου 2022).

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                         Θεόδωρος Χαλκίδης