Ανακοίνωση Συλλόγου-29.11.2023-Λειτουργία-Help-Desk-TEE-30.11.2023

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk 30.11.2023»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 15:30-17:30 μ.μ., στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ και τον Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιο Ρούσκα, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω  Help Desk εξυπηρετεί μόνο συμβολαιογράφους, οι οποίοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εγγράφονται σε κατάλογο για την τήρηση σειράς προτεραιότητας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να προσέρχεστε το αργότερο μέχρι  17:00 μμ.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-29.11.2023-Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ.μελών ΣΣΕΑΠΑΔ-27.11.023

ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 27ης Νοεμβρίου 2023»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 27ης Νοεμβρίου 2023, όπως εστάλησαν στο Σύλλογο στις 28.11.2023 από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, κα Ιωάννα Κανελλοπούλου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Aνακοίνωση Συλλόγου-28.11.2023-Συνέχιση αποχής συμβολαιογράφων επ’αόριστον-Σύγκληση νέας Γ.Σ. -11.12.2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 27.11.2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ επ’ αόριστον η αποχή των συμβολαιογράφων από: α) όλα τα μεταβιβαστικά και τα  προσύμφωνα συμβόλαια από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και από την  υποβολή των αντιστοίχων σχετικών δηλώσεων φόρου, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας και β) τη διενέργεια πλειστηριασμών, τη σύνταξη περιλήψεων κατακυρωτικής έκθεσης κατόπιν δημοσίου αναγκαστικού ή εκουσίου πλειστηριασμού και την υπογραφή πράξεων εξοφλήσεως πλειστηριάσματος.

Της αποχής ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ενδεικτικά:  η σύνταξη πράξεων συστάσεως ή τροποποίησης διηρημένης ιδιοκτησίας καθ’ό μέτρο δεν έχουν μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (αναλογική αξία), πράξεων αποδοχής κληρονομίας, διαθηκών, πληρεξουσίων, ενόρκων βεβαιώσεων, διαδικαστικών πράξεων κατάθεσης εγγράφων, αναγγελιών απαιτήσεων και λοιπών παγίων πράξεων, καθώς επίσης και η υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομίας είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, στις 11.12.2023 θα συγκληθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση ή στις 18.12.2023 εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, όπου θα εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της αποχής μας και θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. 

                                                                        Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                                                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος ΣΕΣΣΕ για απόφαση ΑΑΔΕ επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομίας

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ΑΑΔΕ: myPROPERTY, επέκταση της ψηφιακής υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Α.1184/23.11.2023 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στις 27.11.2023 στο ΦΕΚ Β΄6665, με τίτλο: “Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. -«Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.»- και καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς

 Συνοπτικά, και σύμφωνα με το από 27.11.2023 σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, με την ανωτέρω απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται πλέον ψηφιακά, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής:

1.         Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μέχρι και 31/12/2021.

2.         Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά την 1/1/2022, ως εξής:

•          Σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς (αρχικές και τροποποιητικές) για τις οποίες δεν υποστηρίζεται αυτοματοποιημένη εκκαθάριση από την εφαρμογή myPROPERTY (λ.χ. δηλώσεις για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών, αναβολή φορολογίας).

•          Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, για τις οποίες η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

3.         Για όλες τις παραπάνω δηλώσεις έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα myPROPERTY η νέα ειδική κατηγορία «Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ», οι οποίες:

•          υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY από τον κληρονόμο, με μεσολάβηση ή όχι συμβολαιογράφου, ή από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κληρονόμου

•          εκκαθαρίζονται από την αρμόδια ΔΟΥ και

•          η πράξη προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς κοινοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Μηνύματά μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον κληρονόμο και τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εάν η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω εκπροσώπου.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης:

1. Η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς μέσω της παραπάνω εφαρμογής του myPROPERTY (δηλώσεις της παρ.1 του άρ.2 της απόφασης) είναι προαιρετική μέχρι τις 31/12/2023. Από την 1/1/2024, όλες οι ανωτέρω δηλώσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο μέσω της παραπάνω ψηφιακής διαδικασίας.

2. Από 01/01/2024 καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης.

3. Δηλώσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης, οι οποίες από 01/01/2024 δεν υποβάλλονται με τη διαδικασία του άρθρου 3, αλλά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» είτε με τη διαδικασία της υπό στοιχεία Α. 1137/2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, θεωρούνται μη υποβληθείσες και ο φορολογούμενος ενημερώνεται με μήνυμα στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση, για υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY – Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου-24.11.2023-Έκτακτη Γ.Σ.-Δευτέρα 27.11.2023-Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ-Διαδικασία συμμετοχής

ΘΕΜΑ: Διαδικασία συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 – ώρα 15:30 μμ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 η διαδικασία συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (Δευτέρα 27.11.2023 και ώρα 15:30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στον ημιώροφο-συνεδριακό επίπεδο «Ευρώπη») μπορεί να γίνει ως κατωτέρω:

Συμμετοχή στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία

  • Φυσική παρουσία στην ως άνω αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (ημιώροφος),
  • Ψηφοφορία δια ζώσης,
  • Προβολή της Γ.Σ. σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και
  • Προβολή σε γιγαντοοθόνη όσων μελών λαμβάνουν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συμμετοχή στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

  • Η συμμετοχή (παρακολούθηση & ψηφοφορία) στη Γενική Συνέλευση  από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM.
  • Όλα τα εν ενεργεία μέλη του Συλλόγου έχουν ενημερωθεί με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την πλατφόρμα ΖΟΟΜ στο email που έχουν δηλώσει στο Σύλλογο.
  • Όσοι συμμετείχαν την προηγούμενη φορά, έχουν ήδη ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα.
  • Μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής, θα δίνεται η δυνατότητα τόσο της συμμετοχής όσο και της ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση, μέσω βιντεοκλήσης. 
  • Απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου (ανοικτή κάμερα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στη Γ.Σ.).
  • Δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

                    Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-23.11.2023-Επαναβεβαίωση Συμφωνίας Υπ.Δικαιοσύνης-Ψηφιακής Διακυβέρνησης & ΣΕΣΣΕ

ΘΕΜΑ: Επαναβεβαίωση της από 17.11.2023 Συμφωνίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. σχετικά με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σε συνέχεια δηλώσεων και δημοσιευμάτων υπηρεσιακών παραγόντων, σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το από 23.11.2023 νέο κοινό ανακοινωθέν, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης  (ministryofjustice.gr) σύμφωνα με το οποίο τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης επαναβεβαιώνουν στο ακέραιο και σε όλα τα σημεία τη συμφωνία που επήλθε με τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, σχετικά με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων.

                                                                        Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                                                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-22.11.2023-Λειτουργία Help Desk TEE-23.11.2023

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk 23.11.2023»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 15:30-17:30 μ.μ., στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ και τον Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιο Ρούσκα, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω  Help Desk εξυπηρετεί μόνο συμβολαιογράφους, οι οποίοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εγγράφονται σε κατάλογο για την τήρηση σειράς προτεραιότητας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να προσέρχεστε το αργότερο μέχρι  17:00 μμ.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

ΔΣ 22/11/2023

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

YΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-Συμμετοχή Συμβολαιογράφων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το φορολογικό νομοσχέδιο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών-Επιστημόνων-Επαγγελματοβιοτεχνών-Εμπόρων σχετικά με τα νέα φορολογικά μέτρα και σας καλούμε, σύμφωνα και με τη ληφθείσα, στις 13.11.2023, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να συμμετάσχετε στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί για την Τετάρτη 22.11.2023 και ώρα 13:00 (έξω από το Υπουργείο Οικονομικών).

                                                Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                                                                Θεόδωρος Χαλκίδης