Εγκύκλιος Συντονιστικής 47/2019 – Έγγραφο ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής άρθρ. 54Α Ν. 4174/2013

ΘΕΜΑ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ για ελέγχους ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 1099200 ΕΞ 2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Τμήμα Α’), με θέμα «Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013». Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι αφορούν αποκλειστικά συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος λόγω πώλησης, δωρεάς ή ανταλλαγής ακινήτου, που συντάχθηκαν εντός του έτους 2018. Σημειώνεται δε, ότι μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να γίνει συνάντηση εκπροσώπων της ελληνικής συμβολαιογραφίας με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, όπου εκτός των άλλων θα συζητηθούν και θέματα σχετικά τον τρόπο, τη μεθοδολογία κ.λπ. διεξαγωγής των ελέγχων που αφορούν στο πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 17-7-2019 – Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής με Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή για το νέο σύστημα υποβολής των δηλώσεων Κεφαλαίου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι την Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών για την παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των δηλώσεων Κεφαλαίου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..  Στη συνάντηση υπό τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κεφαλαίου και Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και άπαντα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και ο Γραμματέας αυτής. Κατά τη συνάντηση ενημερωθήκαμε για το νέο σύστημα, το οποίο θα λειτουργήσει από Σεπτέμβριο και εφόσον προηγηθούν δοκιμές – πιλοτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αν και κάποιοι καλοθελητές για μία ακόμα φορά έσπευσαν να εκμεταλλευτούν για μικροπολιτικές σκοπιμότητες τη συνάντηση, παρερμηνεύοντας και παραπληροφορώντας τα μέλη μας, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, της δημόσιας διοίκησης και της διοίκησης εν γένει απαιτούν μεγάλη προσοχή, ετοιμότητα αλλά και σωστή πληροφόρηση ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το έργο μας απερίσπαστοι και με υπευθυνότητα. Ως εκ τούτου, ακούσαμε με προσοχή τα στελέχη του υπουργείου, ώστε να μπορέσουμε εν συνεχεία να σας ενημερώσουμε, αλλά και να εξετάσουμε σε βάθος τις αλλαγές που προωθούνται, ώστε να εκφράσουμε όπου είναι αναγκαίο τις επιφυλάξεις και ενστάσεις μας.

Στην παρουσίαση λοιπόν, αρχικά τονίστηκε τόσο η θεσμική σπουδαιότητα, όσο και η ουσιαστική χρησιμότητα του Συμβολαιογράφου στο συγκεκριμένο έργο, εξειδικεύτηκαν τα βήματα της ανωτέρω διαδικασίας, τονίστηκε ότι ο συμβολαιογράφος συμπληρώνει την ηλεκτρονική δήλωση όπως και την αναλογική και ότι η ευθύνη του εξαντλείται στην ορθή αποτύπωση των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου και μόνον, όπως αυτά προκύπτουν από τους τίτλους κτήσης και τα έγγραφα που προσαρτώνται και μνημονεύονται ως προς τα περιγραφικά στοιχεία, στο συμβολαιογραφικό του έγγραφο.

Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο, και με αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα όπως και μ’ αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα, στους συμβαλλόμενους, πωλητή και αγοραστή, οι οποίοι θα οριστικοποιούν τη σχετική δήλωση μεταβίβασης αποκλειστικά και μόνον αυτοί με την δική τους έγκριση στο σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχοντας κάθε ευθύνη σε οποιοδήποτε έλεγχο της υποβληθείσας δήλωσης.

Τονίζεται, ότι η πληροφορία για την πληρωμή του φόρου θα απευθύνεται μόνον στους συμβαλλόμενους, πωλητή και αγοραστή, χωρίς ο συμβολαιογράφος να έχει οιαδήποτε σχέση με τον υπολογισμό και την εξόφλησή του. Σημειώνεται ακόμα, ότι από το 2020 το καταρτισθέν συμβόλαιο για το οποίο έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εκτός ΑΠΑΑ (Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτου), την ευθύνη και την επιμέλεια για την αξία της προεκτίμησης θα έχει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να ολοκληρώσει την προεκτίμηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Επισημαίνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τις περιπτώσεις της απαλλαγής της πρώτης κατοικίας, της οριστικοποίησης του φόρου που αναλογεί στη συγκεκριμένη δήλωση, καθώς και της αποζημίωσης που θα εισπράξει ο Έλληνας Συμβολαιογράφος για την ουσιαστική συμμετοχή του στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σημειώνεται δε, ότι επίκειται σχετική εγκύκλιος, η οποία θα αφορά την αμοιβή του συμβολαιογράφου για εργασίες που διεξάγει σήμερα για λογαριασμό του πωλητή που δεν προβλέπονται από τον Κώδικα Συμβολαιογράφων και δεν εμπεριέχονται στην σημερινή εισπραττόμενη αμοιβή.

Κατόπιν τούτου, καλό θα ήταν την επόμενη φορά που κάποιοι θα σπεύσουν, για μια ακόμη φορά, να κρίνουν και να επικρίνουν αβίαστα, ν’ αναμένουν την επίσημη ενημέρωση, προστατεύοντας έτσι όχι μόνο τους συναδέλφους αλλά και τη δική τους αξιοπιστία. Η ενημέρωση σ’ αυτούς τους προηγμένους τεχνολογικά καιρούς θα πρέπει να είναι πλήρης και επίσημη και όχι ν‘ αναλαμβάνεται αυτοβούλως από τους γνωστούς επαΐοντες του Διαδικτύου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-7-2019 – Συνάντηση Προέδρου Συντονιστικής Επιτροπής με κυβερνητικούς αξιωματούχους για απλούστευση διαδικασιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεωργίου Ρούσκα με τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Απλούστευση Διαδικασιών

Με συνέπεια στη σταθερή δέσμευση μας για μία αδιάκοπη προσπάθεια προκειμένου να θωρακίσουμε, αλλά και να διευκολύνουμε ολοένα και περισσότερο το έργο του συμβολαιογράφου, ξεκινήσαμε ήδη τις επαφές με τους αρμόδιους Υπουργούς της νέας Κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιος Ρούσκας συναντήθηκε, παρουσία και αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Γεώργιο Γεωργαντά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιος Ρούσκας έθεσε το μείζον ζήτημα των δυσκολιών αλλά και των σημαντικών καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στην έκδοση των πιστοποιητικών για τη μεταβίβαση ακινήτων. Ο κ. Ρούσκας επεσήμανε ότι πρόκειται για μία δυστοκία, η οποία όχι μόνο δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα και κατά συνέπεια καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αγοραπωλησιών, αλλά αποτελεί και τροχοπέδη όχι μόνο στην εγχώρια αγορά ακινήτων, αλλά και στο ενδιαφέρον που παραμένει αμείωτο από ξένους επενδυτές.

Κατά την ιδιαίτερη και λεπτομερέστερη συνεργασία που ακολούθησε με τον Υφυπουργό κ. Γεώργιο Γεωργαντά, όπου τέθηκαν θέματα σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών και τον περιορισμό των εμποδίων ως προς τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιος Ρούσκας συγκεκριμενοποίησε τα προβλήματα που προκύπτουν κυρίως με την έκδοση πιστοποιητικών από τις ΔΟΥ, των ασφαλιστικών ενημεροτήτων και των βεβαιώσεων του ΤΑΠ, καθώς και τα σοβαρά κενά επικοινωνίας που αντιμετωπίζει ο κλάδος με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Τέλος, ο κ. Ρούσκας υπογράμμισε, θέλοντας να δώσει μία μικρή μόνο εικόνα των προβλημάτων, ότι ο μέσος όρος υπογραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων λόγω των τεράστιων δυσκολιών στην συγκέντρωση του απαιτούμενων πιστοποιητικών ανέρχεται από 20 ημέρες έως και 6 μήνες.

Ο Υφυπουργός άκουσε τις προτάσεις και τα ζητήματα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους και συμφώνησε ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την επίλυση τους.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου – Λειτουργία Λογιστηρίου – Ταμείου από 16-7-2019 έως και 19-7-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Λογιστηρίου – Ταμείου του Συλλόγου στο νέο λογισμικό σύστημα, οι συναλλαγές κατά το χρονικό διάστημα 16.7.2019 έως 19.7.2019 θα πραγματοποιούνται από 11:00 π.μ. έως 14:00 μμ..

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου για αναστολή πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για επαν. εκλογές 14-7-2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή διεξαγωγής πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την επαναληπτική ψηφοφορία της 14ης Ιουλίου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 51691/11-7-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εν όψει της διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας στο 33ο Εκλογικό Τμήμα του 33ου Διαμερίσματος της Α’ Περιφέρειας Αθηνών στις 14 Ιουλίου, οι διεξαγωγές πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών αναστέλλονται έως και την 19η Ιουλίου 2019

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Αντιπροσωπεία Ρώσων συμβολαιογράφων από τους Συλλόγους Μόσχας, Αγίας Πετρούπολης, Ροστόβ, Βορονέζ κ.ά. επισκέφτηκε τα γραφεία του Συλλόγου μας εχθές, Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019. Εκτός από την ανταλλαγή απόψεων για τα τεκταινόμενα στις εθνικές συμβολαιογραφίες Ρωσίας και Ελλάδος, κατά την ως άνω συνάντηση πραγματοποιήθηκαν και οι εξής ενημερώσεις:

1.- Μεταρρυθμίσεις στο ρωσικό κληρονομικό δίκαιο (από την κ. Άννα Τσουγκούνοβα, Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου περιοχής Βορονέζ),

2.- Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στην προστασία των συμβαλλομένων στις εμπορικές σχέσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία (από την κ. Μαρία Τερέχοβα, Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αγ. Πετρούπολης),

3.- Ν. 4557/2018 «Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας»: Έκθεση αναφορικά με: α) την Αποτίμηση Εθνικού Κινδύνου σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και β) την Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης σχετικά με τις αδυναμίες των νομικών επαγγελμάτων στο πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (από τον κ. Αθανάσιο Δράγιο, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Μέλος Δ.Σ.  ΣΣΕΑΠΑΔ) και

4.- Μια πρώτη προσέγγιση στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1103 σχετικά με τα καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (από τον κ. Ιωάννη Μαυράκη, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων ΣΣΕΑΠΑΔ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν όψει της ανάληψης από την Ελληνική Συμβολαιογραφία της Προεδρίας του CNUE.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 45 2019 – Μετονομασία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων – Αλλαγή στρογγυλής σφραγίδας

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 81/2019 – Μετονομασία Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποχρέωση συμβολαιογράφων σε αλλαγή σφραγίδας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019 τευχ. Α’), με τίτλο «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ως άνω Π.Δ., το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετονομάζεται εφεξής σε Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μετονομασίας του εποπτεύοντος Υπουργείου, οι συμβολαιογράφοι όλης της χώρας υποχρεούνται σε αλλαγή της στρογγυλής τους σφραγίδας ώστε να αναγράφει τη νέα ονομασία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 44-2019 – Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων – απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

ΘΕΜΑ: Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων – απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας το εγχειρίδιο ερωτήσεων –απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων, την επικαιροποιημένη έκδοση του οποίου (Ιούνιος 2019) επιμελήθηκαν: 1) η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και συγκεκριμένα οι: α) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.), β) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου, γ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), δ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ε) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης και στ) Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) και 2) η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

 Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Έλεγχοι ΑΑΔΕ για ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2858 Β΄/5-7-2019 η με αριθμό Α.1234/28-6-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα «Διενέργεια Ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων».

Σας πληροφορούμε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι για δικαιοπραξίες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2018 (και μόνο για το έτος αυτό), θα λάβουν χώρα μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο και την υπογραφή από αυτούς των σχετικών εγκυκλίων. Αυτονόητο είναι, μετά και τους ελέγχους του έτους 2018 που αφορούσαν σε συμβόλαια του έτους 2017, ότι για το περιεχόμενο και τα όρια του ελέγχου θα υπάρξει σχετική συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Μετά τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση της Συντονιστικής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 43/2019-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (18 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ Σερρών (7 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θες/νικης, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (3 έγγραφα), ΚΕ.ΦΟ.ΜΕΠ (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου (2 έγγραφα) και Δ.Ο.Υ. Κορίνθου για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: