Πρόσκληση (Υπενθύμιση) Γενικής Συνέλευσης ΣΣΕΑΠΑΔ – Δευτέρα 10.10.2022 & 17.10.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 28.06.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, σας υπενθυμίζουμε, ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου θα διεξαχθεί, τη Δευτέρα 10.10.2022 και ώρες 15:30-21:00. Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει σε αυτή και διαδικτυακά κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρες.

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έναν μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 190/1991).

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. καλεί τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου, να προσέλθουν σε Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρες 15.30-21:00, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  (Πανεπιστημίου 52), και σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, στις 17 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρες 15.30-21:00, με θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Εκτίμηση της ικανοποίησης των αιτημάτων των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. αναφορικά με την

ηλεκτρονική υποβολή των προς καταχώριση πράξεων και τη λήψη απόφασης για αποχή ή όχι

από την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής υποβολής ηλεκτρονικά των

πράξεων προς καταχώριση στο Κτηματολόγιο.

  1. Συμβολαιογραφικά δικαιώματα και
  2. Διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Aνάκληση εγγράφου

ΘΕΜΑ: Aνάκληση εγγράφου

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την 26η Σεπτεμβρίου 2022 σας απεστάλη το με αριθμ.πρωτ. 1208/26.9.2022 έγγραφο, το οποίο αποτελούσε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με ίδια ημερομηνία ανακοίνωσης του Συλλόγου, η οποία έφερε τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Σας ενημερώνουμε, ότι το ως άνω έγγραφο ανακαλείται και ισχύει το αρχικώς αποσταλθέν, διότι το φερόμενο ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απεστάλη χωρίς τη γνώση τόσο της Διευθύντριας του Συλλόγου όσο και των υπογραφόντων αυτό και χωρίς ουδεμία ενημέρωσή τους.

Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 29.9.2022 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – Παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για υποβολή εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο (29.9.2022 & ώρες 14.00-16.00)

ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο (Πέμπτη 29-9-2022 και ώρες 14:00-16:00)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

σας υπενθυμίζουμε, ότι μετά από σχετική συνεννόηση της εκπροσώπου του Συλλόγου μας και Αντιπροέδρου κ. Ελένης Κοντογεώργου με το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων, σήμερα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 14:00-16:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscO2rrTIqHN1w0CUVT2KpHz1emZid4hap.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                               Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 28.9.2022 – Λειτουργία Help Desk TEE 29.9.2022

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Πέμπτη 29/9/2022»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 15:30-17:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ και τον κ. Γεώργιο Ρούσκα, Πρόεδρο ΣΣΕΑΠΑΔ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας               Θεόδωρος Χαλκίδης

Aνάκληση εγγράφου

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την 26η Σεπτεμβρίου 2022 σας απεστάλη το με αριθμ.πρωτ. 1208/26.9.2022 έγγραφο, το οποίο αποτελούσε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με ίδια ημερομηνία ανακοίνωσης του Συλλόγου, η οποία έφερε τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Σας ενημερώνουμε, ότι το ως άνω έγγραφο ανακαλείται και ισχύει το αρχικώς αποσταλθέν, διότι το φερόμενο ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απεστάλη χωρίς τη γνώση τόσο της Διευθύντριας του Συλλόγου όσο και των υπογραφόντων αυτό και χωρίς ουδεμία ενημέρωσή τους.

Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου – Παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για υποβολή εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο (Πέμπτη 29.9.2022 & ώρες 14.00-16.00)

ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο (Πέμπτη 29-9-2022 και ώρες 14:00-16:00)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε, ότι μετά από σχετική συνεννόηση της εκπροσώπου του Συλλόγου μας και Αντιπροέδρου κ. Ελένης Κοντογεώργου με το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 14:00-16:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscO2rrTIqHN1w0CUVT2KpHz1emZid4hap.

 Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                               Θεόδωρος Χαλκίδης

Παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο (Πέμπτη 29-9-2022 και ώρες 14:00-16:00)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,     

σας ενημερώνουμε, ότι μετά από σχετική συνεννόηση της εκπροσώπου του Συλλόγου μας και Αντιπροέδρου κ. Ελένης Κοντογεώργου με το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 14:00-16:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscO2rrTIqHN1w0CUVT2KpHz1emZid4hap.

                                                             Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

           Γεώργιος Ρούσκας                                               Θεόδωρος Χαλκίδης