Εγκύκλιος Συντονιστικής 41/2019-Εγκύκλιος ΑΠ για Εθνικές Εκλογές 07.07.19

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλονται συνημμένα η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1918/12-6-2019 εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και υποδείγματα αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης.

Παρακαλούμε να αποστέλλετε τις αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσής σας αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  notaries@notariat.gr. Αιτήσεις που αποστέλλονται με άλλον τρόπο (π.χ. μέσω fax) δεν θα γίνονται δεκτές. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα κι από τον ιστότοπο του Αρείου Πάγου (areiospagos.gr).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Aνακοίνωση Συλλόγου 2019-Υποβολή αιτήσεων για κλήρωση στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία γίνεται πρόκληση για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 5-7-2019 (ημέρα Παρασκευή) για συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση που θα διενεργηθεί την Τετάρτη 31-7-2019 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, οι οποίοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής.

Η εν λόγω αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, ή κατατίθεται στην Υπηρεσία στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πειραιώς & Κολωνού 2, 104 37 Αθήνα

Εφόσον η αίτηση εγγραφής κατατεθεί στη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, το έντυπο της αίτησης μπορεί να εκτυπωθεί από τον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομικών: http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/koinopheleis-periousies3.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου – Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΕΦΚΑ Θερινής Περιόδου 2019

ΘΕΜΑ: Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ε.Φ.Κ.Α. Θερινής Περιόδου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με το από 10-6-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήμα Εσόδων – Παροχών της πρώην Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων και νυν Γεν. Δ/νσης Καταβολής Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., μας ενημέρωσαν για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα θερινής περιόδου 2019 και τον τρόπο και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών συμβολαιογράφων.

1) Συγκεκριμένα:

• Από 10/06/2019 έως 14/06/2019 θα υποβάλλονται αιτήσεις  αποκλειστικά από τους ενδιαφερομένους της Α’ κατασκηνωτικής περιόδου.
•  Από 17/06/2019 έως 28/06/2019  θα υποβάλλονται αιτήσεις  από τους ενδιαφερομένους της Β’, Γ’ και Δ’ (ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.

Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αποκλειστικές κι όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά το πέρας τους, ή αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί εκτός των κατωτέρω οριζομένων ορίων ηλικίας δεν θα γίνονται δεκτές. Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2019 μπορούν να συμμετέχουν για το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΣ παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2005 έως και 31/12/2013.

2) Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει απαραιτήτως το σύνολο των στοιχείων που περιέχει (συνημμένο υπόδειγμα) και να συνοδεύεται από μία φωτογραφία του παιδιού.

3) Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και να είναι ασφαλιστικά ικανοί.

4) Συνημμένο επίσης αποστέλλεται αρχείο με καταστάσεις των κατασκηνώσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, όπου εμφανίζονται και οι προσφερόμενες θέσεις ανά κατασκήνωση και κατασκηνωτική περίοδο.

5) Τέλος, επισυνάπτονται χρήσιμες οδηγίες προς τους ασφαλισμένους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων.

Περαιτέρω, σας επισημαίνουμε ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Επειδή πριν την έγκριση του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αδύνατη η υπογραφή των συμβάσεων, η αποστολή των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί πριν την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου – Σεμινάριο 13/6/2019 – Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Σεμιναρίου – Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιο-γράφων ως ΥΜΣ – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή την έκδοση του με αριθμό πρωτοκόλλου 61074/07-06-2019 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με θέμα τη «Δεύτερη παράταση προθεσμίας πιστοποίησης των συμβολαιογράφων – ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών», το οποίο θέτει ως νέα καταληκτική ημερομηνία πιστοποίησης την 31η Αυγούστου 2019, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 13.06.2019 και ώρα 15:30 θα διεξαχθεί  σεμινάριο στην αίθουσα διαλέξεων του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, με θέμα:

Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ (ΚΥΑ 63577/Β’/2380/21-06-2018) – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας.

Με Εισηγητές:

– Θεόδωρο Χαλκίδη, Γενικό Γραμματέα Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

– Γεώργιο Σουρμελή, Research and Development Manager Κεντρικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ,

– Ελένη Αθανασάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ της   Διεύθυνσης Εταιρειών της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Eκδρομή του Πανελληνίου Συλ/γου Συν/χων Συμ/φων στο Αμφιάρειο Ωρωπού

Στις 8/6/2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη  συμμετοχή συναδέλφων  και φίλων  του Συλλόγου μας  ημερήσια  εκδρομή,  η οποία  περιλάμβανε  ξενάγηση από αρχαιολόγο της Monumenta  στον αρχαιολογικό χώρο ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ, επίσκεψη στην  Ιερά Μονή  Εισοδίων  Θεοτόκου Μαρκοπούλου Ωρωπού, μεσημεριανό φαγητό  στη παραλία  Ν.  Παλατίων Ωρωπού και απογευματινό καφέ στην Παραλία των Αγίων Αποστόλων στον Κάλαμο. Οι Εκδρομείς έμειναν  ευχαριστημένοι από αυτή την όμορφη και ξένοιαστη μέρα που πέρασαν όλοι μαζί.

Ανακοίνωση Συλλόγου – Επανάληψη Σεμιναρίου για Αυθαίρετα στον Πειραιά 18/6/2019

ΘΕΜΑ: Επανάληψη Σεμιναρίου για τα Αυθαίρετα στις 18/6/2019 στον Πειραιά

Αγαπητοί συνάδελφοι,

            Σας ενημερώνουμε ότι, το σεμινάριο που πρόκειται να διεξαχθεί αύριο (Τρίτη 11.06.2019 και ώρα 16.00) στην αίθουσα διαλέξεων του 1ου ορόφου του Συλλόγου, με θέμα «Εγκύκλιος 49581/2019 – Έκδοση οικοδομικών αδειών – Ειδικά θέματα αυθαιρέτων στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων», θα επαναληφθεί στα Γραφεία του Συλλόγου στον Πειραιά στις 18.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, με τους ίδιους εισηγητές.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Σεμιναρίου για τα αυθαίρετα-11.06.19

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Σεμιναρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή την έκδοση της με αριθμό 49581/2075/2019 εγκυκλίου, η οποία διευκρινίζει διατάξεις του Ν.4495/2017 με τίτλο «Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης», την Τρίτη 11.06.2019 και ώρα 16.00 θα διεξαχθεί  σεμινάριο στην αίθουσα διαλέξεων του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας με θέμα:

Εγκύκλιος 49581/2019-Έκδοση οικοδομικών αδειών-Ειδικά θέματα αυθαιρέτων στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων.

Με Εισηγητές:

-Γεώργιο Ρούσκα-Πρόεδρο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Γεώργιο Πούλιο-Νομικό Σύμβουλο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κων/νο Τσελίκη-Μηχανικοί-μέλη του Help Desk του Τ.Ε.Ε. για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),

-Μηνά Σεφεριάδη, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Μαρία Τρούσα, Συμβολαιογράφο Αθηνών.

 Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Eγκύκλιος Συντονιστικής 10/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 προς ενημέρωσή σας:

  1. 1)   Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 667/1922981/23.04.2019 έγγραφο που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθ. 61/7/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέχρι την 7η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέχρι την 18η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Στις 19 Μαϊου 2019 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων πραγματοποίησε  με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων ημερήσια εκδρομή στη ΧΑΛΚΙΔΑ. Η εκδρομή περιλάμβανε επίσκεψη  με ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο ΑΡΕΘΟΥΣΑ της Χαλκίδας, φαγητό το μεσημέρι στο γραφικό χωριό ΣΤΕΝΗ και στη συνέχεια καφέ στη ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ. Ολοι οι εκδρομείς απόλαυσαν μία ευχάριστη και ενδιαφέρουσα ημέρα στη γεμάτη ομορφιές  μαγευτική αυτή περιοχή της Εύβοιας.