Εγκύκλιος-Συντονιστικής-13η-11.04.2024-Golden Visa Τροποποιήσεις

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις διατάξεων άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το άρθρο 64 Ν.5100/2024 (Α΄49) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις», που επισυνάπτεται στην παρούσα, επήλθαν αλλαγές στις διατάξεις άδειας διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (“Golden Visa”).

Ειδικότερα, με το άρθρο 64 Ν.5100/2024 με τίτλο «Άδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία» αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 100 [(Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) (άδεια διαμονής «τύπου Β.5»)] και 176 παρ. 49 [εξουσιοδοτικές διατάξεις] Ν.5038/2023, και συνοπτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας πέντε (5) ετών σε πολίτες τρίτων χωρών (“Golden Visa”), από τις 31 Μαρτίου 2024 θα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Στην Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, η αξία της ακίνητης περιουσίας που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόμενος αυξάνεται στις 800.000 ευρώ. ( από τις 500.000 ευρώ).
  •  Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία της ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο (όχι σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας) επιφάνειας τουλάχιστον 120 τ.μ. Επιτρέπεται η αγορά ποσοστού εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του οποίου διαμορφώνεται αντίστοιχα στις 800.000 και 400.000 ευρώ σε περίπτωση συζύγων ή συμβίων με σύμφωνο συμβίωσης.
  • Για κτίρια που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση και μετατρέπονται σε κατοικίες (βιομηχανικά ακίνητα που θα μετασκευαστούν για να είναι κατοικήσιμα).Το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαμορφώνεται στις 250.000 ευρώ. Η μετατροπή της χρήσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Απαγορεύεται  η χρήση τους ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης.
  • Στις 250.000 ευρώ καθορίζεται επίσης το όριο αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο που είναι προς αποκατάσταση.
  • Οι άδειες διαμονής μπορούν να ανανεώνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα (πέντε χρόνια) εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Αν πρόκειται για επένδυση σε διατηρητέο κτίριο, πρόσθετη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας διαμονής είναι να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του κτιρίου. Αν ο επενδυτής πουλήσει το ακίνητο τότε η άδεια διαμονής του ανακαλείται και ο αγοραστής αποκτά δικαίωμα να αποκτήσει άδεια διαμονής.
  • Οι επενδυτές μπορούν να εκμισθώνουν τα ακίνητα  που αποκτούν, δεν επιτρέπεται όμως η διάθεσή τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων
  • Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω η άδεια διαμονής ανακαλείται και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
  • Εκτός από την αγορά ακινήτων οι πολίτες τρίτων χωρών αποκτούν άδεια διαμονής και με την σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης σύνθετου τουριστικού καταλύματος ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, αντίστοιχης ανά περιοχή αξίας (800.000 ευρώ σε Αττική κλπ., 400.000 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα).
  • Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι θα εξοφλήσουν το τίμημα ή θα καταβάλουν προκαταβολή 10%, ή θα υπογράψουν  προσύμφωνο  συνοδευόμενο από τις σχετικές αποδείξεις της πίστωσης των ποσών σε λογαριαασμό του πωλητή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024, μπορούν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024  με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τώρα. Στις περιπτώσεις αυτές, αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου, ο αγοραστής μπορεί να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε άλλο ακίνητο πάντα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν από την έναρξη ισχυος του παρόντος Νόμου, αλλά πάντως όχι μετά τις 30ης Απριλίου 2025.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 8/4/2024

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικής εφαρμογής για την «Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για την «Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. άρθρου 89 Ν. 5043/2023».

1. Αντικείμενο έργου

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Πάτρας, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θράκης, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ιωαννίνων, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κέρκυρας, που αποτελούν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας (Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.) εκπροσωπούμενοι από τον Πρόεδρο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γ. Ρούσκα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 98 Α Ν.2830/2000 όπως ισχύει και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91/13-04-2023) και σύμφωνα με τη με αριθμό 374/06-03-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1655/11-03-2024) σχετικά με την απόδοση εισφορών υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., προτίθεται να δημιουργήσει ειδική ψηφιακή υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, ιδιοκτησίας των ανωτέρω Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, για την απόδοση στο ως άνω Ταμείο των εισφορών του άρθρου 89 του Ν. 5043/2023.

2. Προδιαγραφές

Τα χαρακτηριστικά της ζητούμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι τα ακόλουθα :

Α) Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται μέσω διαδικτύου (Web) και πρέπει να αποτελείται από τα εξής κύρια υποσυστήματα :

–           Οθόνες προβολής και επεξεργασίας δεδομένων προς τους χρήστες – Συμβολαιογράφους και ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  Οι ηλεκτρονικές οθόνες θα πρέπει να διαθέτουν ομοιόμορφη λειτουργικότητα, εμφάνιση και χειρισμό.

–           Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα με την χρήση υπηρεσιών διαδικτύου (Web services), με σκοπό : α) την λήψη δεδομένων από τρίτες εφαρμογές, που χρησιμοποιούν οι Συμβολαιογράφοι και β) την αυθεντικοποίηση χρηστών για την χρήση της εφαρμογής είτε μέσω της υπάρχουσας υποδομής αυθεντικοποίησης είτε μέσω άλλου τρόπου.

Β) Θα πρέπει να υποστηρίζονται δύο διαφορετικοί τύποι χρηστών :

Συμβολαιογράφος και χρήστης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  με διακριτές αρμοδιότητες.

Η πρόσβαση στις οθόνες και δεδομένα, καθώς και οι διαθέσιμες ενέργειες θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη.

Για τον ρόλο Συμβολαιογράφου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα θέασης μόνο των δικών του δεδομένων και δυνατότητα να  παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα με δύο τρόπους :

1) είτε με την απευθείας καταχώριση δεδομένων στο σύστημα μέσω ειδικής οθόνης  με τα στοιχεία που περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ (όπως αριθμός και ημερομηνία Συμβολαίου, Μεγαρόσημα παγίων ή αναλογικών πράξεων κλπ.), 2) είτε με την αυτόματη λήψη των απαιτούμενων δεδομένων μέσω ειδικών web services από τις εφαρμογές τρίτων, που χρησιμοποιούν οι Συμβολαιογράφοι στα γραφεία τους. 

Σημειώνεται ότι το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ελέγχους (Validation rules) υποχρεωτικών πεδίων ή προειδοποιητικών μηνυμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην εγκυρότητα και ακεραιότητα των στοιχείων που εισάγονται με οποιονδήποτε τρόπο (απευθείας ή μέσω Web Services).

Για τον ρόλο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. θα δίνεται η δυνατότητα θέασης των δεδομένων που καταχωρήθηκαν από όλους τους Συμβολαιογράφους και δυνατότητα περιορισμού προβολής δεδομένων με διάφορα κριτήρια όπως χρονικό διάστημα και  συμβολαιογράφος.

Γ) Θα πρέπει να εφαρμόζεται σχήμα ασφάλειας που να κατοχυρώνει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη σε κάθε περίπτωση πρόσβασης στο σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω web services.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

4. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι φάκελοι με τις προσφορές των συμμετεχόντων θα ανοιχθούν από επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την 19η Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 στην έδρα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. , Γ. Γενναδίου αριθμός 4, ΤΚ 10678, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1.         Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,

2.         Ταχυδρομικώς,  επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει έντυπο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα των μελών της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

6. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

Ειδικοί όροι

•           Τα μέλη της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

•           Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.         Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι σύμφωνα με το τεχνικό τμήμα της προσφοράς καλύπτονται πλήρως οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως θα αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον τα μέλη της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., διατηρούν το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση.

Η ανάθεση γίνεται με απόφαση των μελών της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στη Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας

2) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα.

8.        Εγγυήσεις

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από τον συμβατικό χρόνο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

9.        Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος καλείται σε δήλη μέρα και ώρα στην έδρα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας:

1) τα Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας

2) την Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα

3) την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

10. Έκπτωση αναδόχου

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει εγκαίρως ή δεν προσέλθει κατά την υπογραφεί της σύμβασης:

1) τα Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας

2) την Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα

3) την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

τότε εκπίπτει και η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τον επόμενο στην σειρά διαγωνιζόμενο να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την σύναψη της σύμβασης ή μπορεί να ακυρώσει τον διαγωνισμό.

Ανακοίνωση-Συντονιστικής-08.04.2024-ΕΝΦΙΑ ΕΞΑΕΤΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΕΝΦΙΑ για έξι (6) έτη: Έκδοση πρώτης κεντρικής έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2024»

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2024.

Συνεπώς, δυνάμει των παρ. 3 και 6 του άρθρου 1 της Α.1085/2023 (Β΄3617) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται από σήμερα, το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται για έξι (6) έτη, συμπεριλαμβανομένου και του έτους μεταβίβασης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου-Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 9.4.2024 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο νέων συμβολαιογράφων-Τρίτη 09.04.2024 και ώρα 15:30’

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 και ώρα 15:30,  θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους, με θέμα: «Νόμοι περί αυθαιρέτων» και εισηγητές τον Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιο Ρούσκα, τη συμβολαιογράφο Πειραιά κα Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου, το νομικό σύμβουλο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Πούλιο και τους μηχανικούς-συμβούλους του  ΤΕΕ & του Συλλόγου κ.κ. Μιχάλη Παπαμιχαήλ και Κώστα Τσελίκη.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί α) με φυσική παρουσία στον α’ όροφο του Συλλόγου και β) μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, χρειάζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ήδη έχετε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει ακολουθείτε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 09.04.2024 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, καλό θα ήταν να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συντονιστικής-5.4.2024-Διαδικτυακή ενημέρωση για τα μεγαρόσημα-Δευτέρα 8.4.2024-15:00

ΘΕΜΑ: «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σε συνέχεια της 11ης εγκυκλίου/4.4.2024 της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημα)» με εισηγητές τον Πρόεδρο του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεώργιο Ρούσκα, το Γενικό Γραμματέα του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Θεόδωρο Χαλκίδη και το νομικό σύμβουλο του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεώργιο Πούλιο.

Για την παρακολούθηση της ενημέρωσης και τη συμμετοχή σας σε αυτή μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/88930746490?pwd=UFBsWWVzOVBaT3V4UnNHcTJzbWw0QT09

Στοιχεία σύνδεσης εφόσον σας ζητηθούν:

Meeting ID: 889 3074 6490

Passcode: 902644

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστιής-12η-5.4.2024-Έναρξη Λετουργίας Κτηματολογικού Γραφείου-ΠΕ Ανατολικής Αττικής-Δήμος Σαρωνικού

ΘΕΜΑ: «Έναρξη Λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής – Δήμος Σαρωνικού»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα κινηματογραφημένα ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στο Δήμο Σαρωνικού: Δημοτικές Κοινότητες Αναβύσσου, Καλυβίων – Θορικού, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος και Τοπική Κοινότητα Κουβαρά.

Κατόπιν τούτων, καταργείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών για τις εν λόγω περιοχές και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου με βάση τις διατάξεις του ν. 2664/1998. Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 851/2416050/01.04.2024 απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου ορίστηκε η Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στις ανωτέρω περιοχές.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. 2420149/ΔΚ575/03.04.2024 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-11η-04.04.2024-Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. πρωτ. 4342/27.03.2024 έγγραφο του ΤΑΧΔΙΚ σχετικά με την απόδοση των εισφορών υπέρ του.

Υπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.04.2023) και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 της με αριθμό 374/6-3-2024 κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1655/11.03.2024), σχετικά με την απόδοση εισφορών υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., οι εισφορές αποδίδονται από τους συμβολαιογράφους στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. κάθε τρίμηνο, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα λήξης του τριμήνου αναφοράς.

Συνεπώς, οι εισφορές για το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2024 θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου 2024 (12 Απριλίου 2024).

Σύμφωνα δε με την παρ.2 του άρθρου 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ειδικά οι εισφορές που εισπράχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 του ν. 5043/2023 και που αφορούσαν σε πράξεις που συντάχθηκαν πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου του αυτού νόμου και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται ότι θα αποδοθούν από τον συμβολαιογράφο έως και έξι μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11.03.2024 – 11.09.2024).

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΤΑΧΔΙΚ, οι ως άνω εισφορές θα κατατίθενται στο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό ΙΒΑΝ GR 83 0100 0240 0000 0000 0268 318, με αναφορά στο όνομα του συμβολαιογράφου και στην περίοδο είσπραξης των εισφορών.

Θα ακολουθήσει διαδικτυακή ενημέρωση τη Δευτέρα 8.4.2024 και ώρα 15:00, για την οποία θα αποσταλεί  σχετική ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συλλόγου-3.4.2024-Λειτουργία-Help-Desk-Συλλόγου & ΤEE-4.4.2024

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk 04.04.2024»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρες 15:30-17:30 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου μας, στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του Συλλόγου και του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ και τον Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιο Ρούσκα, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω  Help Desk εξυπηρετεί μόνο συμβολαιογράφους, οι οποίοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εγγράφονται σε κατάλογο για την τήρηση σειράς προτεραιότητας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλείσθε να προσέρχεστε το αργότερο μέχρι  17:00 μμ.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας  
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-2.4.2024-Υποβολή αιτήσεων για κλήρωση στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία γίνεται πρόκληση για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 03-05-2024 (ημέρα Παρασκευή) για συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση που θα διενεργηθεί την Παρασκευή 24-05-2024 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, οι οποίοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής.

Η εν λόγω αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) – ενότητα «Περιουσία και φορολογία», υποενότητα «Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα/κοινωφελείς περιουσίες» επιλογή «Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες». Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία «Υποβολή αιτήσεων/στοιχείων/εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες» με κωδικούς Taxisnet, επιλέγουν «Νέα αίτηση για κοινωφελείς περιουσίες, σχολάζουσες κληρονομιές & Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κλπ. άρθρου 16» και στην φόρμα της αίτησης επιλέγουν τον τύπο αίτησης: «Εγγραφή στο μητρώο Εκτελεστών διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων (Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.)».

Η αμοιβή που καταβάλλεται στο πρόσωπο που θα αναλάβει υπόθεση υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση των ενεργειών και το χρόνο απασχόλησής του και η ελάχιστη αμοιβή για την ολοκλήρωση του έργου του δεν μπορεί να είναι κατώτερη από χίλια (1,000 ευρώ).

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

             Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης