Ανακοίνωση

Κυρίες και  Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

1.Προς το τέλος φθάνει ο επανυπολογισμός των ουντάξεων με νέες πληρωμές μαζί με τις συντάξεις Μαϊου  .Πρόκειται για αναδρομικά λόγω επανυπολογισμού  (όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει  στις 2 Απριλίου 2024),που αφορούν συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερα  από 30 έτη ασφάλισης και δεν υπήρξε αναπροσαρμογή  των συντάξεών τους ,τόσο από τον Νόμο Κατρούγκαλου όσο  και από τον Νόμο  Βρούτση.Οι επανυπολογισμοί στις μεν νέες συντάξεις γίνονται σε όσους αποχώρησαν με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 13/5/2016 έως και τις 30/9/2019,ενώ για τις παλιότερες συντάξεις αφορούν όσους αποχώρησαν με περισσότερα από 30 έτη  έως και 12/5/2016.Οι παλιοί συνταξιούχοι παίρνουν αύξηση εφόσον η νέα επανυπολογισμένη σύνταξη βγει μεγαλύτερη από τη σύνταξη που έβγαλε ο πρώτος επανυπολογισμός που έγινε με τον Νόμο Κατρούγκαλου  και

2. Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός  Μαϊου 2024 θα καταβληθούν στις  25 Απριλίου 2024 ,ημέρα Πέμπτη.