ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜ.ΤΕΛΕΥΤ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ&ΒΕΡΟΙΑ