Διεξαγωγή ενημερωτικού σεμιναρίου-Τρίτη 2.5.2023-15:00-πιστοπ.άρθ.105-ηλ.κτηματολόγιο-μεγαρόσημα