ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ- ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ