ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ-Περ. Ενότητα Κοζάνης