ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-Περ. Ενότητα Θεσσαλονίκης (Δήμοι Δέλτα-Χαλκηδόνος)