Διαβίβαση Δελτίου Τύπου Ένωσης Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το δελτίο τύπου της Ένωσης Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, σχετικά με τη συμμετοχή των μελών της στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας της 13 και 14 Ιανουαρίου 2016.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας
Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: