ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Αντζελίνας Πλατή μας  ενημέρωσε ότι συζητήθηκε σήμερα   η πρώτη προσφυγή των   27 συναδέλφων μας ενώπιον του 35 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

                                                           ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σεμινάριο ΕΝΦΙΑ 4.2.2021

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου

 

Ανάρτηση δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε Γρεβενών

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

           Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση Δελτίο Τύπου αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για τις  Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κατόπιν της υπ. αριθ. 10275/29-01-2021 (ΑΔΑ 6ΡΩ9ΟΡ1Γ-ΔΗ3) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών

        Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η  Φεβρουαρίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαΐου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Ιουνίου 2021.

             Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτημένου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

29-01-2021 – Ανάρτηση δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε Σερρών

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε Σερρών.

 Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

           Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση  αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη όλων των  Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1245/29.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Σερρών.

        Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Σερρών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η Φεβρουαρίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαΐου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Ιουνίου 2021.

             Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Επισημαίνεται ότι αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ,

ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Κωστή Χατζηδάκη και με αποστολή την επίσπευση ,του χρονίζοντος προβλήματος, της απονομής των εκκρεμών συντάξεων  καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της, συγκροτείται Ομάδα Εργου με επικεφαλής Project Manager .  Ο επικεφαλής της Ομάδας Εργου Project Manager και τα τέσσερα μέλη της θα συνεργαστούν με το Υπουργείο  και τη Διοίκηση του e –ΕΦΚΑ   με αρμοδιότητα την προετοιμασία  και εισήγηση στη Κυβέρνηση διοικητικών  και νομοθετικών μέτρων  με αποκλειστικό αντικείμενο την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων  , θα παρέχουν δε  τις υπηρεσίες τους αμισθί.

ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Απόδοση κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία των παρισταμένων συμβούλων, αποφασίσθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας απόδοσης κωδικών, ώστε να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική διαβίβαση εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία που λειτουργεί ο φορέας – ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Το να φτάσουμε ως εδώ, απαιτούσε πολλές ενέργειες εκ μέρους της διοίκησης του Συλλόγου, που με ίδια μέσα και με προσωπικές ενέργειες εκπαίδευσε το Help Desk του και δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκκίνησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τη Δευτέρα 01/02/2021 και κατόπιν προγενέστερου ελέγχου – πιλοτικής δοκιμής της εφαρμογής, θα αποσταλεί λεπτομερής ανακοίνωση για τον τρόπο απόδοσης άμεσα των κωδικών σε έκαστο συμβολαιογράφο του Συλλόγου μας.

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Με τιμή

Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2021 Στοιχεία-Ταυτότητας δικαιοπρακτούντων

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση στοιχείων ταυτότητας δικαιο-πρακτούντων»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 8 Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) το συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει «[…] γ) Το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, το επάγγελμα, τον τόπο, το έτος γέννησης και την κατοικία καθενός από τους δικαιοπρακτούντες, τους αντιπροσώπους, τους μάρτυρες και τους διερμηνείς που συμπράττουν. Επί εγγάμων γυναικών των οποίων ο γάμος τελέστηκε προ του Ν. 1329/1983 τίθεται και το όνομα και το επώνυμο του συζύγου. δ) Τα στοιχεία του εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων». Επίσης, στην παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται, ότι η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων […] «αποδεικνύεται από έγγραφα που ορίζονται από το νόμο και σε περίπτωση έλλειψής τους βεβαιώνεται από δύο μάρτυρες, των οποίων η ταυτότητα αποδεικνύεται με κάποιο από τα έγγραφα αυτά για τους οποίους δεν ισχύει κώλυμα συγγένειας. Σε περίπτωση μεταβολής ή έλλειψης στοιχείων ταυτότητας, εκτός από το ονοματεπώνυμο, (το όνομα του πατέρα και της μητέρας), τα στοιχεία αναγράφονται όπως δηλώνονται από τον δικαιοπρακτούντα». Στην δε παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται, ότι «τα ονόματα των φυσικών προσώπων ή οι επωνυμίες νομικών προσώπων, τοπωνυμίες ή άλλα αναγκαία στοιχεία, που αναφέρονται σε ξένη γλώσσα, πρέπει να αναγράφονται με στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου στην ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια στην ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρ. 6 Ν. 1599/1986, «1. Η ταυτότητα των ελλήνων πολιτών έναντι πάντων αποδεικνύεται: α. Από τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου αυτού. β. Από τα δελτία ταυτότητας που εκδόθηκαν κατά τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, έως ότου αντικατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  νόμου αυτού. γ. Από το διαβατήριο για τους Έλληνες της αλλοδαπής. 2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου α` της παραγράφου 1, αντί του δελτίου ταυτότητας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιδεικνύει την προσωρινή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ότι έχει  καταθέσει τα δικαιολογητικά για  την έκδοση δελτίου  ταυτότητας. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει  να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας, που ορίζονται στο άρθρο 3. 3. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται: α. Από το διαβατήριό τους ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα. β. Από την άδεια παραμονής τους στην Ελλάδα». Επίσης, σύμφωνα με το άρρ. 7 του αυτού ως άνω νόμου για την αποδεικτική δύναμη των στοιχείων ταυτότητας ορίζεται, ότι «1. Η ταυτότητα και τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6 αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που αναφέρουν. Κάθε γενική η ειδική διάταξη που απαιτεί υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που προκύπτουν από το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα  έγγραφα του άρθρου 6 καταργείται. 2. Υπάλληλος που απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στην ταυτότητα ή στα αντίστοιχα  έγγραφα του άρθρου 6 τιμωρείται πειθαρχικώς για παράβαση καθήκοντος και ποινικώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22». Σύμφωνα δε με το άρθρ. 8 του ιδίου ως άνω νόμου γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρ. 6, μπορεί ν’ αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο συμβολαιογράφος για την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας των συμβαλλομένων δεσμεύεται από το περιεχόμενο των δημοσίων εγγράφων που του επιδεικνύονται χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα ούτε δυνατότητα διερεύνησής τους περαιτέρω ούτε ως προς την γνησιότητά τους. Σε περίπτωση έλλειψης των εγγράφων αυτών η ταυτότητα των δικαιοπρακτούντων βεβαιώνεται από δύο μάρτυρες, των οποίων η ταυτότητα αποδεικνύεται με κάποιο από τα έγγραφα αυτά για τους οποίους δεν ισχύει κώλυμα συγγένειας ενώ σε περίπτωση μεταβολής ή έλλειψης στοιχείων ταυτότητας, εκτός από το ονοματεπώνυμο, (το όνομα του πατέρα και της μητέρας), τα στοιχεία αναγράφονται από το συμβολαιογράφο όπως δηλώνονται από τον δικαιοπρακτούντα, η δήλωση του οποίου έχει περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Σεμινάριο για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτων 28/1/2021 16:00

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σήμερα, Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα την «Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων – Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης». Συντονιστής θα είναι ο Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεώργιος Ρούσκας και εισηγητές οι κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνος Τσελίκης, Σύμβουλοι-Μηχανικοί – μέλη του Help Desk ΤΕΕ και ο Νομικός Σύμβουλος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.             κ. Γεώργιος Πούλιος.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, χρειάζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ήδη έχετε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Επειδή εκτιμάται ότι το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν πολλοί συμβολαιογράφοι και για να αποφευχθούν συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα αναμετάδοσης του Συλλόγου, παρακαλείστε να συνδεθείτε τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης.

Με τιμή

O Πρόεδρος      

Γεώργιος Ρούσκας                                                                              

Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Χαλκίδης

                                                                                    

Σεμινάριο για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτων 28/1/2021 16:00

Λυπόμαστε αλλά δεν έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.

Lost your password?

Εαν είστε μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε το email σας ώστε να σας σταλεί νέος κωδικός εισόδου