ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 4.00μ.μ. στην  αίθουσα του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, στη συνάντηση της Ομάδας Ανάγνωσης Λογοτεχνίας Συμβολαιογράφων για τον Πλάτωνα συνεχίζοντας το δεύτερο βιβλίο της «Πολιτείας» του.