Το παρόν δελτίο αποτελεί συμπληρωματικό των οδηγιών που έχουν διανεμηθεί μαζί με το πακέτο των εγγράφων, προκαταρκτικών για άσκηση  των αγωγών- προσφυγών διεκδίκησης των περικοπών των συντάξεων ΕΦΚΑ  και ΕΤΕΑΕΠ ως και της άρσης των περικοπών.

1) Οι περικοπές, ως γνωστόν, επιβλήθηκαν με τους Ν.4051/2012 και 4093/2012 οι οποίοι σύμφωνα με τις αποφάσεις 2287 και 2288/2015  της Ολομ. ΣτΕ  κρίθηκαν αντισυνταγματικοί.

2) Η άσκηση από τα μέλη μας της αγωγής είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Μπορεί κάθε συνταξιούχος να εγείρει αγωγή και να ασκήσει προσφυγή μόνος του με Δικηγόρο της επιλογής του.

3) Η ομαδική (τουλάχιστον 30) κατάθεση της αγωγής, δείχνει το καθολικό αίτημα δυναμικότητας του Συλλόγου και περιορίζει στο ελάχιστο τα δικαστικά  έξοδα (60 ευρώ κατ’ άτομο) και στο προσήκον μέτρο  του ποσοστού της αμοιβής (6%)  στα επιδικασθησόμενα  ποσά, δυνάμει των εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων και εφ’ όσον εισπραχθούν αυτά.

4) Η υποβολή των αιτήσεων στο ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ για άρση των περικοπών και επιστροφή των περικοπών στις συντάξεις, είναι υποχρεωτική, προκειμένου η  αναμενόμενη αρνητική απάντηση να είναι αντικείμενο τόσο  της προσφυγής κατά της αρνητικής απάντησης των άνω φορέων -Ταμείων, όσον και της αγωγής για την διεκδίκηση των περικοπών.

5) Η περίοδος  για την διεκδίκηση των περικοπών των συντάξεων προσδιορίζεται από την έκδοση των αποφάσεων της Ολομ. Στ.Ε και οπωσδήποτε από Αύγουστο του 2015 και εφεξής. Είναι νόμιμη όμως και η διεκδίκηση των περικοπών αναδρομικά του μεν Ν.4051/2012 από 01.01.2012, του δε νόμου 4093/2012 από 01.01.2013.

6) Η κατάθεση της προσφυγής- αγωγής διακόπτει την παραγραφή .

7) Παρόμοιες κινήσεις έχει αρχίσει και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων.

8) Η προσκόμιση των δικαιολογητικών παρουσιάζει  μερικές δυσχέρειες για τα παραστατικά της  Επικουρικής Σύνταξης, εκτός εάν  υπάρχουν τα παραστατικά έγγραφα της  Εθνικής Τράπεζας στα οποία φαίνονται οι κρατήσεις και οι  περικοπές. Διαφορετικά θα πρέπει με αίτηση  του κάθε ενδιαφερομένου, να ζητηθεί  από την παραπάνω Τράπεζα ή από τυχόν άλλη Τράπεζα, η κίνηση του λογαριασμού καταθέσεων των συντάξεων από 01.01.2012 μέχρι της ημερομηνίας έκδοσης της κίνησης και για όσους υπάγονται στην χρονική αυτή περίοδο.

9) Για τα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων,  μπορεί οποιοσδήποτε μέσω του διαδικτύου  (www.tnomik.gr -ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων -ΕΤΑΑ) και με απαραίτητα τα στοιχεία: Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) του ΤΝ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ να τα εκτυπώσει μόνος του. Διαφορετικά και εφ’ όσον δεν έχει πρόβλημα προσωπικών δεδομένων να εξουσιοδοτήσει τον Σύλλογο ή το Δικηγορικό Γραφείο, να επιμεληθεί της εκτύπωσης  αυτών.

10) Με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών θα καταβάλλονται  τα έξοδα των 60 ευρώ στο Σύλλογο για λογαριασμό του  Δικηγορικού Γραφείου.

11) Αν η συγκέντρωση των δικαιολογητικών καθυστερήσει, είναι προτιμότερο να  κατατίθενται οι δύο αιτήσεις, μαζί με την εξουσιοδότηση, το εργολαβικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων όσα δικαιολογητικά υπάρχουν στα χέρια του κάθε ενδιαφερόμενου και να κατατίθεται και το ποσό των 60 Ευρώ.

12) Η προτεινόμενη ως ανωτέρω διαδικασία (περίπτωση -11) διευκολύνει την αποφυγή απωλείας του χρόνου που θα χρειασθεί να απαντήσουν στις αιτήσεις οι φορείς των Ταμείων μας (ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ), ώστε παράλληλα να προχωρεί και η διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο με οποιοδήποτε μέλος, εκτελεί χρέη Υπηρεσίας στα Γραφεία του Συλλόγου μας(που είναι ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως και την Παρασκευή, από ώρα 10π.μ. έως 13:00μ.μ.- ΤΗΛ.210-3303565), καθώς και το Δικηγορικά Γραφεία των: 

α) ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΛΑΤΗ    

ΤΗΛ: 210-3219358, FAX 210-3219467, ΚΙΝ.:6977975994

email: platis@hotmail.com

β) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

ΤΗΛ: 210-3219358, FAX 210-3219467 ,  ΚΙΝ.: 6976806503  

email: Spyropoulougiota@yahoo.gr

θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε  πληροφορία.

 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΔΡΑΓΙΟΣ                                                ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ

Συνημμένα αρχεία: